فصلنامه علمی

آ

 • آب شرب تهران کاربرد پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت از آب تهران- مطالعه موردی تصفیه خانه آب جلالیه [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 11-15]

 • آتلیه طراحی تجربه آموزش طراحی در مدارس معماری [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 207-220]

 • آتلیه طراحی معماری ارائه الگوی ارزیابی آموزشی مبتنی بر معیار در آتلیه‌های طراحی معماری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 299-314]

 • آثار زیان‌بار آثار سودمند و زیان‌بار استفاده از رسانه‌های ارتباطی نوین (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) از دیدگاه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بهار [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 337-346]

 • آثار سودمند آثار سودمند و زیان‌بار استفاده از رسانه‌های ارتباطی نوین (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) از دیدگاه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بهار [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 337-346]

 • آرﻣﺎﺗﻮر ﻃﻮﻟﯽ بررسی رفتار تیر بتنی تحت پیچش با آرماتور طولی تنها در روش المان محدود [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 151-157]

 • آرﻣﺎﺗﻮر ﻓﺸﺎری بررسی تأثیر آرماتور فشاری بر مقاومت خمشی مقاطع بر اساس ACI 318-05 [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 15-19]

 • آزمایشگاه شیمی مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-9]

 • آزمایشگاه کالریمتریک(DSC) بررسی استحکام دهی آلیاژ آلومینیم – مس– لیتیم با عملیات پیرسازی طبیعی و مصنوعی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 221-232]

 • آزمایشگاه مجازی شیمی مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-9]

 • آزمون بیرون کشیدگی خصوصیات اتصال بین بستر بتونی و مواد ترمیم کننده [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 69-76]

 • آزمون تعیین شخصیت مایرز- بریگز تیپ شخصیتی و عملکرد زبان آموزان درآزمون های درک متن [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]

 • آزمون تفکر انتقادی واتسون گلیزر بررسی تأثیر نقشه های استدلالی بر تفکر انتقادی دانش آموزان [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 65-72]

 • آزمون تی بررسی کیفیت ترجمه ماشینی متون انگلیسی به فارسی و میزان موفقیت آن در درک مطلب [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 393-404]

 • آزمون شخصیت دست نگاره های مفهومی بازنمای شخصیت دانشجویان رشته معماری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 303-314]

 • آسایش محیطی بررسی متغیرهای آسایش محیطی با تأکید بر ارتقای کیفیت یادگیری در فضاهای آموزشی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 271-279]

 • آسیب پذیری کیفی مدیریت بحران و روند ارزیابی ساختمان‌های آسیب دیده از زلزله [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 209-224]

 • آسیب شناسی آسیب شناسی برنامه درسی کار وفناوری در مقطع متوسطه اول: مطالعه کیفی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 261-272]

 • آسیب شناسی آسیب‌شناسی گسترش شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در شهرستان تبریز [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 165-180]

 • آسیب ها آسیب شناسی هنرستان ها و مراکز آموزش کشاورزی از نظر هنرجویان، مدیران و آموزشگران [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 629-642]

 • آگاهی استادان درباره آموزش الکترونیک چالش های نگرشی اعضای هیئت علمی در آموزش الکترونیکی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 277-287]

 • آگاهی‌های زیست محیطی یک رهیافت جدید در آموزش محیط زیست به کودکان [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 297-307]

 • آگاهیهای زیست محیطی ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی از موضوع مدیریت مواد زاید جامد در محیط زیست [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 193-198]

 • آلوم کاربرد پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت از آب تهران- مطالعه موردی تصفیه خانه آب جلالیه [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 11-15]

 • آلومیناید نیکل اثر کارگرم بر خواص آلیاژ پایه نیکلی IC-221M [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 225-232]

 • آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮﻧﺰ بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر رفتار خستگی آلومینیم برنزهای ریختگی حاوی نیکل، آهن و منگنز [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 113-119]

 • آلومینیوم باقیمانده کاربرد پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت از آب تهران- مطالعه موردی تصفیه خانه آب جلالیه [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 11-15]

 • آلیاژ 221M-IC اثر کارگرم بر خواص آلیاژ پایه نیکلی IC-221M [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 225-232]

 • آلیاژ آلمینیوم-لیتیوم بررسی استحکام دهی آلیاژ آلومینیم – مس– لیتیم با عملیات پیرسازی طبیعی و مصنوعی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 221-232]

 • آلیاژ آلومینیم 913 ارزیابی نرخ بهسازی سیلیسیم یوتکتیک با تکنیک آنالیز حرارتی در آلیاژ آلومینیم 319 [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 53-61]

 • آمادگی ادراکی دانشجویان ارزیابی میزان آمادگی ادراکی دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 101-117]

 • آمادگی الکترونیک سیر تکوین مدل های ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیک: از شکاف دیجیتال تا فاصله طراحی-واقعیت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 178-190]

 • آموزش کاربرد نرم افزارها در آموزش مهندسی برق- قدرت [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 32-40]

 • آموزش استفاده بهینه از نرم افزار پاورپوینت در تدریس [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 127-134]

 • آموزش نقش فناوری ارتباطات سیار در آموزش و یادگیری واژگان زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 49-56]

 • آموزش بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 73-79]

 • آموزش دورنمایی از خلاقیت در فرآیند آموزش ریاضی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 145-158]

 • آموزش تأثیر آموزش مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی اعضای هیأت علمی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 59-66]

 • آموزش معنویت‌گرایی و روش‌های آموزش آن با رویکرد دینی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 161-174]

 • آموزش بررسی رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از سبک‌های نظارتی و تعاملی استادان راهنما [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 235-246]

 • آموزش نقش دانش طراحی معماری در توانبخشی حرفه‌ای مهندسان معمار [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 341-350]

 • آموزش تأثیر محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه و غنی شده ی مبتنی بر وب بر تعامل عناصر آموزشی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 223-233]

 • آموزش تأثیر ربات‌های اجتماعی مجازی بر بهبود عملکرد شناختی‌ دانش‌آموزان در یک عمل هوشمندانه [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 271-283]

 • آموزش اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی بر اساس مدل سرزندگی و ارتقاء آموزش [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 161-170]

 • آموزش طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برای کارکنان [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 203-218]

 • آموزش فراتحلیل اثربخشی آموزش‌های از راه دور در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آموزش عالی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 63-73]

 • آموزش نقش «آموزش بازی محور» در آموزش طراحی معماری (نمونه موردی: طرح معماری یک کارشناسی ) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 15-24]

 • آموزش نقش مبلمان فضای داخلی کلاس‌ها بر ارتقاء میزان یادگیری دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 365-372]

 • آموزش فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر بازده یادگیری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 687-699]

 • آموزش تأثیر آموزش روش شش کلاه تفکر دوبونو در بهبود مهارت شناختی دانشجویان کشاورزی در درس کارآفرینی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 15-26]

 • آموزش تحلیل محتوای متون درسی زبان‌فارسی (آموزش زبان ‌فارسی به غیرفارسی‌زبانان) از نظر تناسب آنها با سن زبان‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 135-144]

 • آموزش ارزیابی موفقیت آموزش معماری ایران بر ارتقا خلاقیت و تصور خلاق دانشجویان، مطالعه موردی: دانشگاه ملایر [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 189-197]

 • آموزش تاثیر طراحی بهینه فضای آموزشی بر ارتقای خلاقیت [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 379-385]

 • آموزش دیدگاه معلمین و دانشآموزان پیرامون استفاده از فناوری آموزشی در درس تربیتبدنی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 793-800]

 • آموزش ساخت و رواسازی و پایاسازی و هنجاریابی مقیاس اجتماع پذیری در بازار سنتی ایران به منظور ارتقا آموزش معماری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 536-549]

 • آموزش مفهوم آموزش و تأثیر آن در معماری مسجد–مدرسه‌های دوره قاجار [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 743-761]

 • آموزش تأثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده تعاملی بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 571-582]

 • آموزش مطالعه تطبیقی محتوای برنامه درسی رشته معماری با معیار روح زمانه [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 657-670]

 • آموزش اثربخشی آموزش مبتنی بر بازیگونه سازی (گیمیفیکیشن) در انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با نارسایی ذهنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 429-438]

 • آموزش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در استقبال از دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش فرش‌بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 981-990]

 • آموزش آموزش معماری پایدار در ایران، موانع و گرایش ها [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 127-135]

 • آموزش نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مراکز دانشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 267-275]

 • آموزش مقایسه روش‌های سنتی، نرم افزاری و ترکیبی در آموزش سیستم‌های باربر جانبی ساختمان‌ها [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 199-205]

 • آموزش بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 271-280]

 • آموزش تأثیر میزان شناخت و کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرایند یادگیری دانش آموزان [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 11-21]

 • آموزش افزایش فیدبک برای بهبود کیفیت تدریس [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 221-225]

 • آموزش تأثیر مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوهای بدیعه‌پردازی و 5E در عملکرد تحصیلی هندسه دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 835-846]

 • آموزش مطالعه‌ای پدیدارشناسانه فرآیند کسب شایستگی فناورانه معلمان ایران با هدف ارائه یک مدل بومی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 847-866]

 • آموزش تجربه زیسته دانشجویان از عدالت در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 222-238]

 • آموزش آموزش طراحی معماری مسکونی مبتنی بر قابلیت‌های محیطی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 567-578]

 • آموزش مقایسه تطبیقی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی در مسجد-مدرسه‌های دوره‌ تیموری و صفوی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 591-610]

 • آموزش تأثیر بازی‌وارسازی در فرآیند آموزش و یادگیری مدیریت تعارض [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 657-672]

 • آموزش مقایسه‌ ارزشیابی سه روش آموزش مبتنی بازی، آموزش از طریق کار با نرم‌افزار تخصصی و آموزش سنتی از منظر دانشجویان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 635-647]

 • آموزش شناسایی قابلیت‌های مدیریتی شبکه اجتماعی علمی دانش‌آموزی از دیدگاه متخصصان [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 27-48]

 • آموزش انتخاب کاربردهای اینترنت اشیا (IOT) در صنعت آموزش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره بهترین- بدترین [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 363-386]

 • آموزش ارزیابی میزان شکاف دیجیتالی در آموزش متوسطه دوم شهر تبریز در شرایط کووید-19 و شناسایی عوامل مؤثر بر آن [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 553-570]

 • آﻣﻮزش آموزش اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی: (پی و دیوار) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-47]

 • آموزش آنلاین چالش‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تدریس برخط [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 479-490]

 • آموزش آنلاین تبیین چالش‌های شکاف دیجیتال بر اجرای عدالت آموزشی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 263-280]

 • آموزش ابتدایی شناسایی شاخص‌های ارزشیابی کیفیت محتوای کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 329-340]

 • آموزش ابتدایی تاثیر برنامه‌درسی مدارس هوشمند بر علائم بیش‌فعالی دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 337-346]

 • آموزش از دور بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]

 • آموزش از راه دور ارائه چارچوبی برای پذیرش آموزش سیار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 119-126]

 • آموزش از راه دور فراتحلیل اثربخشی آموزش‌های از راه دور در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آموزش عالی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 63-73]

 • آموزش از راه دور ساماندهی فرآیند یادگیری از نظام آموزش از راه دور در رشته معماری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 201-212]

 • آموزش از طریق تلفن همراه تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر یادگیری، تمرکز و رضایت‌مندی تحصیلی دانشجویان [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 439-450]

 • آموزش از طریق کار با نرم افزار تخصصی مقایسه‌ ارزشیابی سه روش آموزش مبتنی بازی، آموزش از طریق کار با نرم‌افزار تخصصی و آموزش سنتی از منظر دانشجویان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 635-647]

 • آموزش استقرایی بررسی تأثیر روش آموزش استقرایی بر نتایج طراحی در درس طراحی معماری 4 (نمونه موردی: دانشگاه خیام مشهد) [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 991-1000]

 • آموزش الکترونیک شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های دخیل بر کیفیت آموزش الکترونیک [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 207-218]

 • آموزش الکترونیک سیر تکوین مدل های ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیک: از شکاف دیجیتال تا فاصله طراحی-واقعیت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 178-190]

 • آموزش الکترونیک بررسی تأثیر عوامل مؤثر کیفی بر منافع آموزش الکترونیکی با نقش میانجی رضایت درک‌شده و سودمندی درک‌شده [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 191-206]

 • آموزش‏ الکترونیکی بررسی تاثیر بازیگونگی بر عملکرد تحصیلی افراد با توجه به ویژگیهای فردی مخاطبین [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 499-510]

 • آموزش الکترونیکی ارتقای کیفیت آموزش در سامانه‌های آموزش الکترونیکی با استفاده از داده‌کاوی آموزشی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 171-180]

 • آموزش الکترونیکی نگرش مدرسان زبان‌های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]

 • آموزش الکترونیکی پیش‌بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش خوشه‌بندی فازی در محیط‌های آموزشی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 245-258]

 • آموزش الکترونیکی ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی حفظ و روخوانی قرآن بر دانش‌آموزان با استفاده از نرم‌افزار محقق‌ساخته [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 359-370]

 • آموزش الکترونیکی مدلسازی و ارزیابی کارایی و هزینه‌های استفاده از آموزش الکترونیکی جهت افزایش خبرگی در سازمان‌ها [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 98-109]

 • آموزش الکترونیکی شناسایی و رتبه ‏بندی عوامل کلیدی موفقیت دوره‌های آموزش الکترونیکی زبان فارسی به خارجیان از منظر مدرسان دوره [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 594-606]

 • آموزش الکترونیکی اثربخشی خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی بر یادگیری دانشجویان: مرور نظام مند [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • آموزش الکترونیکی دسته بندی سبک های یادگیری با استفاده از ویژگی های رفتاری و ماشین بردار پشتیبان دو قلو [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 316-326]

 • آموزش الکترونیکی تعیین اهمیت اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 27-35]

 • آموزش الکترونیکی ارزشیابی تطبیق‌پذیر و تخمین سطح دانش با استفاده از مدل دانش و به کمک شبکه بیزی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 151-164]

 • آموزش الکترونیکی آموزش الکترونیکی ریاضی مبتنی بر حل مسئله با طراحی نرم‌افزار جدید و بررسی تأثیر آن بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 207-222]

 • آموزش انتقادی بکارگیری آموزش انتقادی در نظام آموزش معماری (مطالعه موردی کلاس طرح یک معماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 550-564]

 • آموزش بازی محور نقش «آموزش بازی محور» در آموزش طراحی معماری (نمونه موردی: طرح معماری یک کارشناسی ) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 15-24]

 • آموزش برخط رابطه‌ی بین مشارکت فعال و پیشرفت تحصیلی در کلاس زبان انگلیسی برخط پس از شیوع کووید 19 در ایران [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 623-634]

 • آموزش به روش سخنرانی یادگیری تلفیقی و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 245-254]

 • آموزش به روش سخنرانی کارکرد آموزشی کاریکاتور و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 145-153]

 • آموزش به کمک کاریکاتور کارکرد آموزشی کاریکاتور و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 145-153]

 • آموزش به کمک کامپیوتر تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 261-265]

 • آموزش به کمک کامپیوتر مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-9]

 • آموزش به نابینایان استفاده از فناوری واقعیت مجازی و یک ربات هپتیکی جهت آموزش به دانش‌آموزان نابینا [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 167-174]

 • آموزش پویا و هدفمند معماری رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 191-202]

 • آموزش تعامل محور بکارگیری آموزش انتقادی در نظام آموزش معماری (مطالعه موردی کلاس طرح یک معماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 550-564]

 • آموزش تکلیف محور تأثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در درس زبان تخصصی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 49-57]

 • آموزش توسعه پایدار طراحی محتوای الکترونیکی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی- رویکرد کیفی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 79-93]

 • آموزش توسعه پایدار آموزش مفاهیم توسعه پایدار با طراحی معماری و منظر دانشگاه [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 183-192]

 • آموزش چندرسانه‌ای تأثیر آموزش چندرسانه‌ای بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر پایة ششم کلاس‌های چندپایة عشایری در درس علوم تجربی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 281-289]

 • آموزش حرفه ای اعتلای روند آموزش فنی‌حرفه ای در ایران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 74-86]

 • آموزش حضوری یک مدل جامع مرکب برای آموزش معماری: تلفیقی از محیط‌های یادگیری حضوری و مجازی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 155-165]

 • آموزش دور محور تعاملی ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر میزان موفقیت نظام آموزش دورمحور تعاملی مبتنی بر وب2 در دبیرستان‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]

 • آموزش راهبردهای شناختی اثربخشی آموزش شناختی– رفتاری بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 195-201]

 • آموزش رباتیک تأثیرآموزش رباتیک بر مهارت‌های حل مسئله درس فیزیک دانش‌آموزان متوسطه اول [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 331-340]

 • آموزش ریاضی بررسی میزان توجه معلمان ریاضی دوره متوسطه به ارزش‌های ریاضیات در کلاس‌های درس ریاضی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 283-296]

 • آموزش ریاضی بررسی درک و فهم دانش‌آموزان از اعداد منفی و بدفهمی‌های آنان [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 25-41]

 • آموزش ریاضی فراتحلیل اثربخشی فناوری در پیشبرد اهداف آموزش ریاضی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 786-796]

 • آموزش ریاضی تأثیر آموزش ریاضی بر اساس مدل محتوایی- پداگوژیکی و فناورانه (TPACK) بر تغییر باورهای دبیران [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 591-602]

 • آموزش ریاضی توانایی دانش‌آموزان پایه یازدهم در ارزیابی استدلال‌های ریاضی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 643-656]

 • آموزش ریاضی بررسی مهارت‌های تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش توسط دبیران ریاضی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 61-71]

 • آموزش ریاضی ارزیابی عملکرد دانش آموختگان رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان از نظر به‌کارگیری فناوری بر اساس مدل جان وایلز و جوزف باندی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 499-510]

 • آموزش زبان تأثیرات آموزش منظورشناختی زبان انگلیسی بر میزان توجه و بازدهی یادگیری ساختارهای تقاضا در میان زبان‌آموزان ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 91-97]

 • آموزش زبان بررسی نگرش معلمان ایرانی زبان انگلیسی پیرامون مفهوم جهانی-بومی سازی از طریق پرسشنامه ی ابداعی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 263-273]

 • آموزش زبان ارزیابی بارشناختی با تحلیل داده‌های ردیاب چشمی در یادگیری چندرسانه‌ای زبان [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 33-50]

 • آموزش زبان انگلیسی بررسی تأثیر استفاده از ابزارهای تحت وب در آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 25-31]

 • آموزش زبان انگلیسی بررسی مقابله‌ای نگرش در بخش بحث در مقالات آموزش زبان انگلیسی و روان‌پزشکی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 81-90]

 • آموزش زبان انگلیسی جهانی شدن و ضرورت اصلاح دوره‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران؛ چالش‌ها، فرصت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 17-26]

 • آموزش زبان خارجی نگرش مدرسان زبان‌های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]

 • آموزش زبان خارجی مقایسه فرسودگی شغلی در بین دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی و مدرسان زبان آموزشگاههای خصوصی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 626-637]

 • آموزش سنتی یادگیری فیزیک با نظام آموزش فردی و مقایسه آن با نظام آموزش سنتی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 33-40]

 • آموزش سنتی مقایسه تأثیر آموزش مبتنی‌بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 203-212]

 • آموزش سنتی آموزش معماری پایدار در ایران، موانع و گرایش ها [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 127-135]

 • آموزش سنتی ساماندهی فرآیند یادگیری از نظام آموزش از راه دور در رشته معماری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 201-212]

 • آموزش سنتی مقایسه‌ ارزشیابی سه روش آموزش مبتنی بازی، آموزش از طریق کار با نرم‌افزار تخصصی و آموزش سنتی از منظر دانشجویان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 635-647]

 • آموزش سیار ارائه چارچوبی برای پذیرش آموزش سیار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 119-126]

 • آموزش شغلی امکان سنجی کاربرد روش‌های نوین تدریس در شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دیدگاه مدیران و کارکنان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 695-706]

 • آموزش شیمی تحلیل محتوای کتاب های درسی شیمی دوره متوسطه دوم براساس مولفه های اقتصاد مقاومتی: روش آنتروپی شانون ن [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 49-61]

 • آموزش شیمی سبز آموزش شیمی سبز، با طراحی و اجرای آزمایشهای سبز در مبحث استوکیومتری شیمی متوسطه [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 291-304]

 • آموزش ضمن خدمت تدریس به روش حل مسأله براساس نظریه شونفیلد و سنجش میزان اثربخشی آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 277-285]

 • آموزش ضمن خدمت بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت، سابقه خدمت و تحصیلات با توانمندی شغلی معلمان زن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 127-136]

 • آموزش ضمن خدمت بررسی راه‌کارهای کیفیت‌بخشی به آموزش‌های ضمن خدمت [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 247-261]

 • آموزش طراحی مدل آموزش طراحی معماری مبتنی بر تفکر مشارکتی و تعاملی در ایران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 649-659]

 • آموزش طراحی مشارکتی مدل آموزش طراحی معماری مبتنی بر تفکر مشارکتی و تعاملی در ایران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 649-659]

 • آموزش طراحی معماری کاربرد هوش عاطفی در فرایند آموزش طراحی معماری، جستاری در الزامات رشته معماری از حیث مهارت‌های عاطفی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 672-686]

 • آموزش عالی بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 203-211]

 • آموزش عالی تعیین میزان شناخت دانشجویان از یادگیری سیار: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 209-221]

 • آموزش عالی فراتحلیل اثربخشی آموزش‌های از راه دور در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آموزش عالی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 63-73]

 • آموزش عالی مدیریت نام تجاری در آموزش عالی: تاثیر ارزش ویژه برند بر جذب استعدادهای علمی (معیار هویت نام تجاری دانشگاه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 357-364]

 • آموزش عالی امکان سنجی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی با رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره فازی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 284-298]

 • آموزش عالی تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده از نظریه داده بنیاد( مطالعه موردی؛ آموزش عالی ایران) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 581-593]

 • آموزش عالی اینترنت اشیاء؛ سامانه‌ای برای بهبود نظام آموزش عالی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 157-168]

 • آموزش عالی سنجش میزان تأثیرگذاری واقعیت مجازی بر یک بازی جدّی با هدف مهارت‌آموزی ارائه شفاهی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 891-900]

 • آموزش عالی بررسی وضعیت موجود آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان از منظر رویکرد فراشناختی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 915-936]

 • آموزش عالی ارزیابی میزان آمادگی ادراکی دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 101-117]

 • آموزش عالی شایستگی‌های مورد نیاز اعضای هیأت‌علمی برای تدریس در مؤسسات آموزش عالی در عصر فناوری [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 83-100]

 • آموزش عالی اثر ادراک از ادغام ICT در فرایند آموزش بر پذیرش و کاربردICT در یادگیری: نقش واسطه‌ای باورها، نگرش و نیت کاربرد ICT دانشجویان [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 307-322]

 • آموزش عالی الکترونیکی ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 165-177]

 • آموزش عالی ایران بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]

 • آموزش علوم ارزیابی شناخت دانشجویان از مفهوم علم و کاوشگری علمی و رابطه‌ی آن با درک یک مفهوم فیزیکی (جرم) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 519-530]

 • آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم کاربرد استانداردهای آموزش علوم برای ایران [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 179-198]

 • آموزش فردی (PSI) یادگیری فیزیک با نظام آموزش فردی و مقایسه آن با نظام آموزش سنتی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 33-40]

 • آموزش فعال برگزاری آزمونک در کلاس های پرازدحام با استفاده از فناوری اطلاعات [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]

 • آموزش فنی اعتلای روند آموزش فنی‌حرفه ای در ایران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 74-86]

 • آموزش فنی‌و حرفه‌ای الگویی برای تدوین کتاب راهنمای معلم در برنامه درسی آموزش فنی‌وحرفه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 207-220]

 • آموزش فنی و حرفه‌ای طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغال‌زایی (مطالعه موردی: آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شهر تهران) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 707-721]

 • آموزش فنی و حرفه ای نیازسنجی آموزش های فنی وحرفه ای نانو فناوری [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 113-120]

 • آموزش فنی و حرفه ای طراحی چهارچوبی برای آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه دوم شاخه نظری: یک مطالعه کیفی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 120-134]

 • آموزش فنی و حرفهای بررسی ارتباط محتوای برنامه درسی رشته صنایع چوب با نیازهای محیط کار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 87-95]

 • آموزش فیزیک بررسی تاثیر کاربرد دست سازه های آزمایشگاهی بر کیفیت آموزش فیزیک [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]

 • آموزش قوانین ترافیک بررسی تاثیر استفاده از مربی مجازی در شبیه ساز هوشمند آموزش قوانین رانندگی بر عملکرد یادگیری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 239-248]

 • آموزش کارآفرینی بررسی عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه های کارآفرین [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 47-61]

 • آموزش کارآفرینی بررسی مفهوم کارآفرینی در آموزش عالی کشور: مروری نظام‌مند بر مقالات پژوهشی آموزش کارآفرینی با رویکرد تحلیل مضمونی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 555-566]

 • آموزش کارآفرینی تأثیر بازی‌‌‌‌های دیجیتالی بر خودکارآمدی کارآفرینانه و ترجیح شغلی نوجوانان [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 339-350]

 • آموزشکده فنی رابطه خلاقیت و سبک رهبری مدیران با بهره‌وری آموزشی در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 211-221]

 • آموزش کشاورزی امکان‌سنجی طرح هوشمندسازی هنرستان‌های کشاورزی استان‌های لرستان و کرمانشاه [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 97-110]

 • آموزشگاه طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغال‌زایی (مطالعه موردی: آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شهر تهران) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 707-721]

 • آموزشگاه های خصوصی زبان مقایسه فرسودگی شغلی در بین دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی و مدرسان زبان آموزشگاههای خصوصی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 626-637]

 • آموزش مبتنی بر بازی بررسی تاثیر بازیگونگی بر عملکرد تحصیلی افراد با توجه به ویژگیهای فردی مخاطبین [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 499-510]

 • آموزش مبتنی بر بازی مقایسه‌ ارزشیابی سه روش آموزش مبتنی بازی، آموزش از طریق کار با نرم‌افزار تخصصی و آموزش سنتی از منظر دانشجویان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 635-647]

 • آموزش مبتنی بر رایانه تأثیر روش مبتنی بر رایانۀ «نمایش متوالی حروف» بر نامیدن سریع، آگاهی واج‌شناختی، و سیالی و دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان دورۀ ابتدایی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 59-70]

 • آموزش مبتنی بر شبیه‌سازی آموزش مبتنی بر نرم‌افزار دی‌مالتی‌پلکسر نوری با استفاده از کریستال‌های فوتونی دو بعدی و ارائه سرفصل‌ آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 762-774]

 • آموزش مبتنی بر فاوا مقایسه تأثیر آموزش مبتنی‌بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 203-212]

 • آموزش مبتنی بر نرم افزار آموزش مبتنی بر نرم‌افزار دی‌مالتی‌پلکسر نوری با استفاده از کریستال‌های فوتونی دو بعدی و ارائه سرفصل‌ آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 762-774]

 • آموزش مجازی تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 149-158]

 • آموزش مجازی شناسایی چالش‌های ارز‌شیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره‌های الکترونیکی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 105-112]

 • آموزش مجازی یک مدل جامع مرکب برای آموزش معماری: تلفیقی از محیط‌های یادگیری حضوری و مجازی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 155-165]

 • آموزش مجازی سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن‌خدمت فرهنگیان [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 223-233]

 • آموزش مجازی شناسایی و رتبه بندی چالش‌های یادگیرندگان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعة موردی: دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]

 • آموزش مجازی بازنمایی ویژگی‌های استادان موفق آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران از نظر اساتید و دانشجویان: مطالعه‌ای با روش پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 235-255]

 • آموزش مجازی طراحی و اعتبار یابی الگوی بهبود کیفی آموزش های مجازی دانشگاه فرهنگیان ( به روش آمیخته ) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 409-427]

 • آموزش مجازی بررسی تطبیقی دیدگاه‌های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 105-116]

 • آموزش مجازی بررسی میزان اثرگذاری آموزش مجازی در دروس عملی و نظری رشته معماری [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 281-292]

 • آموزش مجازی چالش‌ها و آسیب‌های آموزش مجازی در دانشگاه در دوره همه‌گیری کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

 • آموزش مجازی کیفیت‌سنجی آموزش مجازی در دوره همه‌گیری کرونا از منظر استادان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 525-538]

 • آموزش مجازی همبستگی بنیادی مجموعه خودتنظیمی آنلاین با مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در دوران آموزش مجازی و زمان شیوع ویروس کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

 • آموزش مجازی 2 اولویت‌ استفاده از وب 2 در فرآیندهای مدیریت دانش شخصی در آموزش مجازی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 183-196]

 • آموزش محیط‌زیست بررسی تأثیرآموزش محیط‌زیست برسطح دانش دانشجویان دختر و پسر با استفاده از رسانه‌های ارتباط‌جمعی دیداری [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 55-64]

 • آموزش محیط‌زیست ارزیابی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی یادگیری سیار در برنامة آموزش محیط‌زیست با استفاده از مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 51-61]

 • آموزش محیط زیست یک رهیافت جدید در آموزش محیط زیست به کودکان [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 297-307]

 • آموزش مدارهای الکتریکی بررسی اثربخشی روش آموزش استفاده از قیاس‌ها در یادگیری مفاهیم پیچیده [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 167-179]

 • آموزش مداوم جامعه پزشکی مدل‌سازی وب2 جهت ارتقاء آموزش اعضای هیأت علمی بالینی و دستیاران تخصصی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 89-96]

 • آموزش مداوم جامعه پزشکی مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیکی و آموزش مرسوم بر یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه پزشکی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 223-232]

 • آموزش مرسوم مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیکی و آموزش مرسوم بر یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه پزشکی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 223-232]

 • آموزش مشارکتی مدل آموزش طراحی معماری مبتنی بر تفکر مشارکتی و تعاملی در ایران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 649-659]

 • آموزش مشارکتی ارزیابی ارتباط آموزش و کار حرفه‌ای در رشته‌ معماری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 365-378]

 • آموزش معکوس اثربخشی روش آموزش معکوس راهبردهای یادگیری (شناختی- فراشناختی) بر پیشرفت مهارت گفتاری و خودتنظیمی زبان‌آموزان در مقایسه با رویکرد سنتی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 635-646]

 • آموزش معلمان ارائه مدلی برای تحقیق در کلاس درس ریاضی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 199-209]

 • آموزش معلمان استفاده از الگوی سازنده‌گرایی برای افزایش دانش تلفیق تکنولوژی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 65-74]

 • آموزش معماری لزوم آموزش سواد محیطی در رشته معماری [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 261-271]

 • آموزش معماری بازشناسی روش آموزشی تاریخی- تکاملی مدرسه موراتوری در کارگاه طراحی مجموعه‌های مسکونی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 147-159]

 • آموزش معماری استفاده از روایی‌گویی در آموزش معماری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 37-48]

 • آموزش معماری یک مدل جامع مرکب برای آموزش معماری: تلفیقی از محیط‌های یادگیری حضوری و مجازی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 155-165]

 • آموزش معماری نقش «آموزش بازی محور» در آموزش طراحی معماری (نمونه موردی: طرح معماری یک کارشناسی ) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 15-24]

 • آموزش معماری بکارگیری آموزش انتقادی در نظام آموزش معماری (مطالعه موردی کلاس طرح یک معماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 550-564]

 • آموزش معماری ارائه الگوی ارزیابی آموزشی مبتنی بر معیار در آتلیه‌های طراحی معماری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 299-314]

 • آموزش معماری سنجش کارکرد یک سیستم کمک آموزشی مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، در آموزش درس تأسیسات مکانیکی ساختمان رشته معماری [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 181-188]

 • آموزش معماری روش شناسی ارایه‌ی درس انسان طبیعت معماری با تأکید بر تأثیر شناخت محیط زیست در فرایند ارتقای بینش معمارانه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 133-149]

 • آموزش معماری تجربه آموزش طراحی در مدارس معماری [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 207-220]

 • آموزش معماری قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 63-72]

 • آموزش معماری آموزش معماری امروز و چالش‌های آینده [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 125-136]

 • آموزش معماری ارزیابی ارتباط آموزش و کار حرفه‌ای در رشته‌ معماری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 365-378]

 • آموزش مفاهیم استفاده از روایی‌گویی در آموزش معماری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 37-48]

 • آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر درک مطلب و نوع راهبردهای یادگیری مورداستفاده زبان‌آموزان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 171-180]

 • آموزش مهندسی بررسی رابطه مؤلفه‌های یادگیری سازمانی با توسعه مهارت‌های حرفه‌ای مهندسان [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 175-182]

 • آموزش مهندسی هدف های آموزش مهندسی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 161-170]

 • آموزش مهندسی بررسی مهارت های مورد نیاز مهندسان در برنامه های آموزش مهندسی با استفاده از مدل مهارتی کاتز [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 221-228]

 • آموزش مهندسی بررسی کیفیت برنامه های آموزش مهندسی با استفاده از مدل سروکوال [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 99-104]

 • آموزش مهندسی استفاده از مدل آنالوگ مایع در آموزش هیدرولوژی مهندسی (مدل‌سازی بارش- رواناب) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 89-100]

 • آموزش مهندسی در قرن 27 ارتقاء آموزش و پژوهش مهندسی در راستای توسعه پایدار- راهبردها [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 81-87]

 • آموزش مهندسی معماری بررسی نقش شیوه آموزش دانشجویان بر ارتقا میزان خلاقیت آنها نمونه موردی، دانشجویان درس درک و بیان محیط در رشته مهندسی معماری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 428-438]

 • آموزش نظری معماری رویکرد کیفی در آموزش نظری معماری، مفهوم مکان در کلاس درس سیر اندیشه ها [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 133-143]

 • آموزش‌های سازمانی ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در سازمان‌ها و مؤسسات مالی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 119-130]

 • آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ارزیابی نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در ایجاد فرصت‌ها و ظرفیت‌های لازم در مشاغل خانگی (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-28]

 • آموزش های فنی و حرفه ای بررسی فرایندهای یاددهی- یادگیری در آموزش های فنی و حرفه ای [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 227-237]

 • آموزش های مهارتی طراحی مدل ارزیابی آمادگی مهارت آموزی الکترونیکی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 73-85]

 • آموزش همراه با تولید بررسی ویژگی های مطلوب برنامه درسی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش(مطالعه موردی:رشته خیاطی) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 301-312]

 • آموزش همگرا و واگرا شناسایی عوامل مؤثّر ارتقای آموزش طراحی مجتمع‌های زیستی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 119-131]

 • آﻣﻮزش ﻫﻨﺪﺳﻪ هندسه گره ها و آموزش آن در مدرسه [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-178]

 • آموزش و بهسازی منابع انسانی شناسایی و رتبه بندی چالش‌های یادگیرندگان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعة موردی: دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]

 • آموزش‌وپرورش پدیدارشناسی تجربیات زیسته معلمان در مورد چالشهای برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت آموزش‌وپرورش [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 743-756]

 • آموزش و پرورش شناسایی و رتبه‌بندی موانع مؤثر بر عدم استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 29-36]

 • آموزش و پرورش سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی آموزش‌وپرورش حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 149-159]

 • آموزش و پرورش تبین اصول حاکم بر اجرای مطلوب درس پژوهی: مطالعه‌ی موردی استان مازندران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 110-119]

 • آموزش و پرورش توسعه و اعتبارسنجی ابزار فرآیند یاددهی – یادگیری در مدارس هوشمند در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 493-505]

 • آموزش و پرورش شناسایی ابعاد مؤثر برای ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان [(مقالات آماده انتشار)]

 • آموزش و پرورش تبیین چالش‌های شکاف دیجیتال بر اجرای عدالت آموزشی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 263-280]

 • آموزشی دست‌یابی به اهداف سطوح عالی یادگیری الکترونیک با بازخورد آموزشی جامع (استانداردها و شاخص‌ها) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 85-96]

 • آنالیز حرارتی ارزیابی نرخ بهسازی سیلیسیم یوتکتیک با تکنیک آنالیز حرارتی در آلیاژ آلومینیم 319 [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 53-61]

 • آنتولوژی معرفی سیستم آموزش تشخیص و تصحیح ابهام کلمات برای افزایش کارایی مترجم متن فارسی به زبان اشاره فارسی با استفاده از آنتولوژی. [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 797-813]

 • آﻫﻦ بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر رفتار خستگی آلومینیم برنزهای ریختگی حاوی نیکل، آهن و منگنز [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 113-119]

 • آهن ربای دائم تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

 • آیسسکو اعتلای روند آموزش فنی‌حرفه ای در ایران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 74-86]

 • آینده معماری آموزش معماری امروز و چالش‌های آینده [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 125-136]

 • آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ 2008 ارزیابی اولیه قاب های خمشی بتن مسلح با هدف های طراحی بر اساس عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 65-72]

ا

 • ابزار اولویت‌ استفاده از وب 2 در فرآیندهای مدیریت دانش شخصی در آموزش مجازی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 183-196]

 • ابزار آموزشی تأثیر بسته آموزشی "حساب‌یار" در یادگیری و یادسپاری جدول ضرب [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 135-143]

 • ابزار آموزشی بازیوارسازی با جدول پیشتاران: تاثیر ابزارهای آموزشی مبتنی بر رقابت و مشارکت در یادگیری و انگیزه رغبتی درس ریاضی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 237-248]

 • ابزار سنجش ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه‌ی سنجش کیفیت ویژگی‌های کالبدی مؤثر بر فعالیت جسمانی کودکان در حیاط مدرسه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 329-336]

 • ابزار کمک آموزشی استفاده از مدل آنالوگ مایع در آموزش هیدرولوژی مهندسی (مدل‌سازی بارش- رواناب) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 89-100]

 • ابزارهای الکترونیکی تحت وب نگرش مدرسان زبان‌های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]

 • ابزارهای اینترنت بررسی مهارت‌های تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش توسط دبیران ریاضی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 61-71]

 • ابزارهای سیار بررسی نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی‌های کشاورزی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]

 • ابزارهای وب مبنا بررسی تأثیر استفاده از ابزارهای تحت وب در آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 25-31]

 • ابعاد توسعه حرفه ای الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای (با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد نوظهور) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 531-544]

 • ابعاد حس جمعی مولفه‌های موثر بر ارتقای حس جمعی در فضاهای آموزشی دبیرستان [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 153-164]

 • ابعاد حس جمعی تاثیر کیفیت فضای بسته آموزشی بر میزان حس جمعی کاربران [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 931-944]

 • ابعاد دانشگاه کارآفرین تبیین ابعاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه فنی و حرفه‌ای منطقه 8 (مازندران، گلستان و سمنان) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 351-364]

 • ابقاء دانشجو تبیین ابقاء دانشجو بر اساس ویژگی های روانشناختی، تجارب قبلی، پیشینه تحصیلی، مهارت های مدیریتی و کامپیوتری در محیط یادگیری الکترونیکی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 618-625]

 • اتصالات چوبی بررسی ارتباط آموزش دروس کارگاهی صنایع چوب با حرفه شغلی آنان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 181-189]

 • اثبات توانایی دانش‌آموزان پایه یازدهم در ارزیابی استدلال‌های ریاضی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 643-656]

 • اثبات ریاضی بررسی درک دانشجویان از فرایند اثبات ریاضی بر اساس مدل مژیا راموس و همکاران [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 121-132]

 • اثر بررسی میزان اثربخشی لغت‌نامه الکترونیکی بر فراگیری واژگان زبان‌آموزان با رویکرد فراتحلیل [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 339-349]

 • اثر بررسی علمی روند کاربرد ترجمه ماشینی در آموزش زبان و فراتحلیل اثر آن [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 387-400]

 • اثرات غیربصری پنجره مدل‌یابی میزان و نحوه‌ تأثیر متغیرهای کالبدی پنجره بر بهره‌گیری مناسب از نورِ روز در کلاس‌های مدارس راهنمایی تهران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 241-256]

 • اثرات مستقیم و غیر مستقیم بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی(ELS) بر اساس مدل پذیرش فناوری(TAM) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 33-40]

 • اثربخشی ارزیابی کیفیت و مدل‌سازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 73-80]

 • اثربخشی سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن‌خدمت فرهنگیان [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 223-233]

 • اثربخشی شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 891-900]

 • اثربخشی شناسایی ابعاد مؤثر برای ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان [(مقالات آماده انتشار)]

 • اثربخشی فراتحلیل اثربخشی فناوری در پیشبرد اهداف آموزش ریاضی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 786-796]

 • اثربخشی اندازه گیری میزان اثربخشی و کارایی مدل جکسون در یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 235-246]

 • اثربخشی بیرونی آموزش الکترونیکی واکاوی مؤلفه های اثربخشی بیرونی یادگیری الکترونیکی به‌نظور ارائه چارچوبی برای ایجاد تحول کیفی در نظام آموزش عالی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 221-236]

 • اثربخشی دروس اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی و کارگاهی- عملی کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب با نیازهای صنعت و بازار کار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 235-243]

 • اثربخشی رهبری معنویت‌گرایی در محیط کار دانشگاه و اثربخشی رهبری گروه‌های آموزشی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 157-164]

 • اثربخشی یادگیری الکترونیکی نقش یادگیری خود راهبر در اثربخشی یادگیری الکترونیکی در دوران همه‌گیری کووید 19 [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 571-589]

 • اثر فوکو تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

 • اجتماعات یادگیری حرفه ای چرخش دیجیتال و دلالت‌های آن برای رشد حرفه‌ای معلمان: تشکیل اجتماعات یادگیری بین معلمان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 175-191]

 • اجتماع پذیری ساخت و رواسازی و پایاسازی و هنجاریابی مقیاس اجتماع پذیری در بازار سنتی ایران به منظور ارتقا آموزش معماری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 536-549]

 • اجتماع محلی رویکرد انسانی – محیطی در طراحی معماری منظر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 89-96]

 • اجزاء تعیین اهمیت اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 27-35]

 • اﺟﺰای ﻣﺤﺪود بررسی رفتار تیر بتنی تحت پیچش با آرماتور طولی تنها در روش المان محدود [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 151-157]

 • اختالط خبره ها آموزش بازشناسی چهره با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی مبتنی‌بر اختلاط خبره‌ها [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 27-38]

 • اختلال خواندن ارایه مدل طبقه بندی بر اساس سیستم استنتاج فازی و الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص اختلال خواندن در دانش آموزان مقطع راهنمایی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 439-448]

 • اختلال رفتاری ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی حیاط بر رفتار پرخاشگرایانه دانش‌آموزان نمونه‌موردی: دانش‌آموزان دوره ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ادراک از محیط کلاس الگویابی روابط ساختاری متغیرهای محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی و عملکرد در درس ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 109-118]

 • ادراک معلم بررسی نگرش معلمان ایرانی زبان انگلیسی پیرامون مفهوم جهانی-بومی سازی از طریق پرسشنامه ی ابداعی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 263-273]

 • ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش اثر ادراک از ادغام ICT در فرایند آموزش بر پذیرش و کاربردICT در یادگیری: نقش واسطه‌ای باورها، نگرش و نیت کاربرد ICT دانشجویان [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 307-322]

 • ادگیری الکترونیکی ارزیابی میزان کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در ایجاد رضایت بین دانشجویان واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی شمال‌غرب ایران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 63-74]

 • ارائه شفاهی سنجش میزان تأثیرگذاری واقعیت مجازی بر یک بازی جدّی با هدف مهارت‌آموزی ارائه شفاهی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 891-900]

 • ارائۀ متوالی حروف تأثیر روش مبتنی بر رایانۀ «نمایش متوالی حروف» بر نامیدن سریع، آگاهی واج‌شناختی، و سیالی و دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان دورۀ ابتدایی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 59-70]

 • اراک نقش دانش طراحی معماری در توانبخشی حرفه‌ای مهندسان معمار [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 341-350]

 • ارتباط ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر در فرایند یادگیری الکترونیکی با تاکید برآراء دلوز [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 521-532]

 • ارتباطات فراتحلیل اُلگوهای ارتباطی پیشنهاد شده در مقالات علمی و پژوهشی آموزش ریاضی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 65-74]

 • ارتباطات بررسی عوامل موثر بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ورزش مدارس با استفاده از الگوی مدلسازی ساختاری تفسیری [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارتباطات آموزشی بررسی نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی‌های کشاورزی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]

 • ارتباطات گروهی "معماری گروهی" حلقه مفقوده در آموزش طراحی معماری [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 221-233]

 • ارتباط رایانه ای همزمان بررسی یادگیری دستور زبان فارسی از طریق ارزشیابی پویای تحت وب در فرآیندآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 83-93]

 • ارتباط کلامی نگرش زبان آموزان به واژگان انگلیسی و درک آنها با بهره گیری از ارتباط غیر کلامی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 221-229]

 • ارتباط­گرایی معلم آینده؛ تغییر در نقش و وظایف در محیط‌های دیجیتالی بر اساس نظریة ارتباط‌گرایی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 161-170]

 • ارزش ها بررسی میزان توجه معلمان ریاضی دوره متوسطه به ارزش‌های ریاضیات در کلاس‌های درس ریاضی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 283-296]

 • ارزش های ریاضیات بررسی میزان توجه معلمان ریاضی دوره متوسطه به ارزش‌های ریاضیات در کلاس‌های درس ریاضی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 283-296]

 • ارزش‌های فرهنگی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات: گسترش مدل پذیرش فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 15-24]

 • ارزشهای فرهنگی شناسایی عوامل مؤثّر ارتقای آموزش طراحی مجتمع‌های زیستی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 119-131]

 • ارزش ویژه برند مدیریت نام تجاری در آموزش عالی: تاثیر ارزش ویژه برند بر جذب استعدادهای علمی (معیار هویت نام تجاری دانشگاه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 357-364]

 • ارزش‌یابی ارزیابی درک دانشجویان ریاضی از مفهوم حد به کمک نقشه مفهومی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 259-268]

 • ارزش‌یابی شناسایی چالش‌های ارز‌شیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره‌های الکترونیکی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 105-112]

 • ارزشیابی ارزیابی کیفیت و مدل‌سازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 73-80]

 • ارزشیابی شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استادان با تأکید بر آموزش مهندسی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 203-212]

 • ارزشیابی ارزشیابی محتوای آموزش الکترونیکی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 255-265]

 • ارزشیابی عوامل مؤثر در کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 267-276]

 • ارزشیابی بررسی فرایندهای یاددهی- یادگیری در آموزش های فنی و حرفه ای [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 227-237]

 • ارزشیابی آموزش شیمی سبز، با طراحی و اجرای آزمایشهای سبز در مبحث استوکیومتری شیمی متوسطه [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 291-304]

 • ارزشیابی کاربرد نظریه فازی در ارزشیابی دروس مهارتی: تولید چندرسانه‌ای آموزشی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 249-256]

 • ارزشیابی ارزشیابی برنامه درسی ریاضی پایه دهم رشته انسانی (با تاکید بر رویکرد زمینه محور از دیدگاه دبیران این درس در شهر تهران) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 327-339]

 • ارزشیابی پویا بهبود راهبرد‌های خواندن و درک مطلب انگلیسی دانش‌آموزان دبیرستان از طریق ارزشیابی پویا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 11-24]

 • ارزشیابی پویا بررسی یادگیری دستور زبان فارسی از طریق ارزشیابی پویای تحت وب در فرآیندآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 83-93]

 • ارزشیابی تطبیق پذیر ارزشیابی تطبیق‌پذیر و تخمین سطح دانش با استفاده از مدل دانش و به کمک شبکه بیزی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 151-164]

 • ارزشیابی توصیفی عوامل مؤثر در کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 267-276]

 • ارزشیابی دوره میزان رعایت ویژگی‌های فنی و اصول ارزشیابی در تدوین و طراحی دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 115-126]

 • ارزشیابی کمی عوامل مؤثر در کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 267-276]

 • ارزیابی ارزیابی شیوه‌های انتخاب معلمان ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشور [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 223-234]

 • ارزیابی شناسایی ابعاد و تحلیل مدل مسیری ارزیابی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 41-52]

 • ارزیابی استفاده از بازی‌های علمی در بهبود یادگیری مفاهیم مکانیک برای دانش‌آموزان متوسطه [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 251-260]

 • ارزیابی ارزیابی شیوه‌های آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در نظام آموزش عالی کشور [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 287-301]

 • ارزیابی ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 165-177]

 • ارزیابی سیر تکوین مدل های ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیک: از شکاف دیجیتال تا فاصله طراحی-واقعیت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 178-190]

 • ارزیابی ارائه الگوی ارزیابی آموزشی مبتنی بر معیار در آتلیه‌های طراحی معماری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 299-314]

 • ارزیابی ارزیابی اثربخشی شیوه های استفاده از محرک های بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان معماری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 291-304]

 • ارزیابی آمادگی طراحی مدل ارزیابی آمادگی مهارت آموزی الکترونیکی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 73-85]

 • ارزیابی آمادگی الکترونیکی ارزیابی میزان آمادگی ادراکی دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 101-117]

 • ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در سازمان‌ها و مؤسسات مالی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 119-130]

 • ارزیابی آموزش الکترونیک بررسی تأثیر عوامل مؤثر کیفی بر منافع آموزش الکترونیکی با نقش میانجی رضایت درک‌شده و سودمندی درک‌شده [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 191-206]

 • ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺮاﺑﯽ سیستم خبره برای ارزیابی خرابی دالهای بتنی در منطقه خلیج فارس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-15]

 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد دانش آموختگان رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان از نظر به‌کارگیری فناوری بر اساس مدل جان وایلز و جوزف باندی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 499-510]

 • ارضای محدودیتها طراحی جدول زمانبندی خودکار برای دروس دانشگاهی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-37]

 • ارکان اینترنتی علم شناسی ارزیابی شناخت دانشجویان از مفهوم علم و کاوشگری علمی و رابطه‌ی آن با درک یک مفهوم فیزیکی (جرم) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 519-530]

 • ارلانگ اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • ازمون ایفای نقش آموزش منظورشناسی زبان انگلیسی با رویکرد اجتماعی-فرهنگی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 901-909]

 • ازمون تکمیل گفتمان آموزش منظورشناسی زبان انگلیسی با رویکرد اجتماعی-فرهنگی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 901-909]

 • استادان دانشگاه فراتحلیل تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 231-245]

 • استادان موفق بازنمایی ویژگی‌های استادان موفق آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران از نظر اساتید و دانشجویان: مطالعه‌ای با روش پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 235-255]

 • استاد محور بررسی نقش شیوه آموزش دانشجویان بر ارتقا میزان خلاقیت آنها نمونه موردی، دانشجویان درس درک و بیان محیط در رشته مهندسی معماری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 428-438]

 • استارت آپ‌های فناورانه توسعه‌ اکوسیستم‌های کارآفرینی دانشگاه برمبنای تقویت استارت آپ‌های فناورانه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 757-776]

 • استان اصفهان بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان در زمینه شاخص های آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS، تحلیل خوشه ای و GIS [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 75-85]

 • استاندارد بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 203-211]

 • استاندارد دست‌یابی به اهداف سطوح عالی یادگیری الکترونیک با بازخورد آموزشی جامع (استانداردها و شاخص‌ها) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 85-96]

 • اﺳﺘﺎﻧﺪارد کاربرد استانداردهای آموزش علوم برای ایران [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 179-198]

 • استاندارد2800 ویرایش سوم سطح عملکرد سازه های فولادی مهاربندی نامتقارن در یک جهت طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ویرایش سوم [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 285-294]

 • استاندارد‌‌سازی استانداردسازی پرسش‌نامه حضور (PQ3) در محیط‌‌های یادگیری مجازی: ترجمه و رواسازی فارسی پرسش‌نامه حضور [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 467-482]

 • استانداردهای آموزشی کاربرد درس الکترونیکی سازگار با سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان با الگوی ممتیک [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

 • استان کرمانشاه آسیب شناسی هنرستان ها و مراکز آموزش کشاورزی از نظر هنرجویان، مدیران و آموزشگران [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 629-642]

 • استان مازندران تبین اصول حاکم بر اجرای مطلوب درس پژوهی: مطالعه‌ی موردی استان مازندران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 110-119]

 • استان هرمزگان شناسایی ابعاد مؤثر برای ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان [(مقالات آماده انتشار)]

 • استدلال بررسی درک دانشجویان از فرایند اثبات ریاضی بر اساس مدل مژیا راموس و همکاران [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 121-132]

 • استدلال توانایی دانش‌آموزان پایه یازدهم در ارزیابی استدلال‌های ریاضی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 643-656]

 • استدلال استقرایی تأثیر تدریس به شیوه بحث گروهی بر توانایی استدلال دانش‌آموزان در حل مسائل فیزیک [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 901-913]

 • استدلال استنتاجی تأثیر تدریس به شیوه بحث گروهی بر توانایی استدلال دانش‌آموزان در حل مسائل فیزیک [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 901-913]

 • استدلال تناسبی بررسی دانش پداگوژی محتوای معلمان و دانشجو‌معلمان در حوزه استدلال تناسبی با تمرکز بر فعالیت آموزش حل مسأله‌ در گونه‌های معنایی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 249-260]

 • استدلال فیزیکی تأثیر تدریس به شیوه بحث گروهی بر توانایی استدلال دانش‌آموزان در حل مسائل فیزیک [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 901-913]

 • استدلال مبتنی بر نمونه طراحی یک سامانه توصیه‌گر ترکیبی دوره‌های آموزشی براساس روش استدلال مبتنی بر نمونه و منطق فازی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 15-27]

 • استراتژی‌ بررسی دانش پداگوژی محتوای معلمان و دانشجو‌معلمان در حوزه استدلال تناسبی با تمرکز بر فعالیت آموزش حل مسأله‌ در گونه‌های معنایی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 249-260]

 • استراتژی بٌرد تأثیر ربات‌های اجتماعی مجازی بر بهبود عملکرد شناختی‌ دانش‌آموزان در یک عمل هوشمندانه [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 271-283]

 • استراتژی برندسازی بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی‌‌های برندسازی دانشگاه‌‌های مبتنی بر آموزش الکترونیکی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 133-148]

 • اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ بکارگیری استراتژی تکاملی در بهینه‌سازی سازه‌ها با متغیرهای پیوسته [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 21-26]

 • استرس سنجش میزان اثربخشی نور طبیعی بر کاهش استرس دانش آموزان در فضاهای آموزشی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 41-48]

 • استرس شغلی نقش توانمندسازی روانشناختی در رابطه میان رهبری دوسو توان با رضایت و استرس شغلی معلمان در آموزش مجازی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 511-524]

 • استرس نگرانی بررسی نقش آزمون‌های مجازی درکاهش استرس از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 370-378]

 • استعاره هنجاریابی مقیاس درک استعاره‌ای از کارآمدی نرم‌افزارهای آموزش ریاضی درفرایند یاددهی– یادگیری از دیدگاه دبیران ریاضی [(مقالات آماده انتشار)]

 • استعداد مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز و ارائه مدل مناسب [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 949-958]

 • استعدادهای علمی مدیریت نام تجاری در آموزش عالی: تاثیر ارزش ویژه برند بر جذب استعدادهای علمی (معیار هویت نام تجاری دانشگاه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 357-364]

 • استفاده مطالعه انگیزه ها و نحوه استفاده معلمان از شبکه های اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 261-275]

 • استفاده آسیب زا تأثیر آموزش مهارت‌های خودکنترلی با پیگیری گروه مجازی بر کاهش استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 507-519]

 • استفاده از فنآوری بررسی تجارب معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در استفاده از فنآوری [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 267-278]

 • استفاده اینترنتی رابطه استفاده از اینترنت با برنامه مطالعه دانشجویان در زمان شیوع پاندمی کوید19 (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران) [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 423-437]

 • استقبال شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در استقبال از دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش فرش‌بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 981-990]

 • استقرار شهر هوشمند شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار شهر هوشمند با رویکرد آموزشی (دبیرستان‌های شهر زاهدان) [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 775-790]

 • استقلال بررسی بهبود عملکرد و استقلال سبک‌های حل مسأله‌ یادگیری دستور زبان انگلیسی دانشجویان تحت الگوی یادگیری معکوس [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 539-551]

 • استقلال یادگیرندگان تأثیر روش طرحواره رایانهای روی یادگیری واژگان و استقلال فراگیران زبان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 233-241]

 • استوکیومتری آموزش شیمی سبز، با طراحی و اجرای آزمایشهای سبز در مبحث استوکیومتری شیمی متوسطه [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 291-304]

 • اسکمپر" ارزیابی تاثیر تکنیک بارش فکری و اسکمپر بر ارتقا خلاقیت مهارت طراحی معماری [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 689-706]

 • اسناد بالادستی آموزش و پرورش شناسایی مؤلفه‌های فناوری یادگیری در آموزش و پرورش [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 169-190]

 • اسید پیریدین-2 مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • اسید چلیدامیک مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • اشتباهات جبری بررسی اشتباهات دانش‌آموزان در ساده کردن عبارت‌های جبری و یافتن منشا این اشتباهات از دیدگاه معلمان ریاضی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 959-970]

 • اشتباهات مفهومی مطالعه عملکرد دانش آموزان دوره دوم متوسطه در حل یک تکلیف توانایی فضایی با استفاده از نظریه SOLO [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 484-498]

 • اشتراک اطلاعات بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوای آموزشی در اینستاگرام بر اساس تحلیل تعامل انسان و اطلاعات [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 777-792]

 • اشتیاق تحصیلی مقایسه تأثیر آموزش مبتنی‌بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 203-212]

 • اشتیاق شغلی سنجش ابعاد فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی و ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 605-618]

 • اصلاح بررسی نقش استفاده از نرم‌افزار اصلاح خودکار در یادگیری زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 511-520]

 • اصول چندرسانه‌ای مایر ارزشیابی محتوای آموزش الکترونیکی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 255-265]

 • اصول طراحی اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی بر اساس مدل سرزندگی و ارتقاء آموزش [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 161-170]

 • اصول طراحی آموزش مفاهیم توسعه پایدار با طراحی معماری و منظر دانشگاه [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 183-192]

 • اصول طراحی آموزشی تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 137-149]

 • اضطراب سنجش میزان اثربخشی نور طبیعی بر کاهش استرس دانش آموزان در فضاهای آموزشی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 41-48]

 • اضطراب ارزیابی ریاضی بررسی نقش اضطراب ریاضی بر عملکرد در درس ریاضی و نقش جنسیت [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 97-102]

 • اضطراب امتحان اثربخشی آموزش شناختی– رفتاری بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 195-201]

 • اضطراب امتحان بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 219-233]

 • اضطراب ریاضی بررسی نقش اضطراب ریاضی بر عملکرد در درس ریاضی و نقش جنسیت [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 97-102]

 • اضطراب ریاضی اثربخشی تدریس معکوس بر اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه پنجم شهرستان مرند [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 419-428]

 • اضطراب زبان دوم سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 87-98]

 • اضطراب یادگیری ریاضی بررسی نقش اضطراب ریاضی بر عملکرد در درس ریاضی و نقش جنسیت [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 97-102]

 • اطلاعات بررسی عوامل موثر بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ورزش مدارس با استفاده از الگوی مدلسازی ساختاری تفسیری [(مقالات آماده انتشار)]

 • اعتبار اعتبار سنجی نیمرخ بسامدواژگانی به عنوان ساز وکار سنجش بنای واژگانی در گفتمان نوشتاری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]

 • اعتبارسنجی طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برای کارکنان [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 203-218]

 • اعتبار یابی باز ساخت، اعتباریابی و رواسازی "مجموعه آزمون انگیزش و نگرش" [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 279-289]

 • اعتبار یابی اعتباریابی مقیاس الکترونیکی و چاپی سنجش ویژگی های بومیان دیجیتال [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 135-144]

 • اعتباریابی ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 29-39]

 • اعتماد به نفس جنبه‌های روانی افزودن آموزش سیار به آموزش به روش سنتی در آموزش عالی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 197-206]

 • اعتماد به نفس به‌کارگیری رایانه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی(ELS) بر اساس مدل پذیرش فناوری(TAM) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 33-40]

 • اعتیاد به اینترنت نقش بازی‌های رایانه‌ای در افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 121-130]

 • اعداد منفی بررسی درک و فهم دانش‌آموزان از اعداد منفی و بدفهمی‌های آنان [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 25-41]

 • اعضای هیأت علمی تأثیر آموزش مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی اعضای هیأت علمی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 59-66]

 • اعضای هیئت‌علمی سواد اطلاعاتی مبتنی بر مووک در اعضای هیأت علمی: (مطالعه موردی؛ دانشگاه الزهرا (س)) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 491-502]

 • اعضای هیات علمی ارائه مدل یادگیری الکترونیک بر رضایت مندی اساتید از یادگیری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 451-461]

 • اعضای هیات علمی چالش‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تدریس برخط [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 479-490]

 • اعمال ذهنی گیلفورد تحلیل فصل جبر و معادله کتاب ریاضی پایه هفتم بر اساس پنج‌ الگوی مختلف [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 21-33]

 • افت تحصیلی نقش بازی‌های رایانه‌ای در افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 121-130]

 • افسردگی سنجش میزان اثربخشی نور طبیعی بر کاهش استرس دانش آموزان در فضاهای آموزشی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 41-48]

 • افعال دو کلمه ای تاثیر بوردهای هوشمند برافزایش انگیزه و یادگیری افعال چند کلمه ای توسط زبان آموزان انگلیسی بعنوان زبان خارجی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 401-408]

 • اقتصاد دانش محور بررسی عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه های کارآفرین [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 47-61]

 • اقتصاد مقاومتی تحلیل محتوای کتاب های درسی شیمی دوره متوسطه دوم براساس مولفه های اقتصاد مقاومتی: روش آنتروپی شانون ن [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 49-61]

 • اقدام‌پژوهی ارائه مدلی برای تحقیق در کلاس درس ریاضی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 199-209]

 • اکوسیستم کارآفرینانه پردیس دانشگاه طراحی اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی با رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 969-980]

 • اکوسیستم کارآفرینی طراحی اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی با رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 969-980]

 • اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی طراحی اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی با رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 969-980]

 • اکوسیستم‌های کارآفرینی توسعه‌ اکوسیستم‌های کارآفرینی دانشگاه برمبنای تقویت استارت آپ‌های فناورانه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 757-776]

 • الزامات کاربرد هوش عاطفی در فرایند آموزش طراحی معماری، جستاری در الزامات رشته معماری از حیث مهارت‌های عاطفی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 672-686]

 • الکترونیک سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 25-39]

 • الکترونیک دست‌یابی به اهداف سطوح عالی یادگیری الکترونیک با بازخورد آموزشی جامع (استانداردها و شاخص‌ها) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 85-96]

 • الگو الگویی برای تدوین کتاب راهنمای معلم در برنامه درسی آموزش فنی‌وحرفه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 207-220]

 • الگو طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برای کارکنان [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 203-218]

 • الگوریتم K-SVD تشخیص اتوماتیک بیمارهای شبکیه چشم با استفاده از مدل های ریاضیاتی پردازش تصویر، مبتنی بر یادگیری دیکشنری چند لایه [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 234-248]

 • الگوریتم ژنتیک ارایه مدل طبقه بندی بر اساس سیستم استنتاج فازی و الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص اختلال خواندن در دانش آموزان مقطع راهنمایی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 439-448]

 • الگوریتم ژنتیک آموزش کاهش تأثیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک در بهینهیابی سطح مقطع و توپولوژی سازههای خرپایی توسط روش جستجوی چند منظوره [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 291-306]

 • الگوریتم ژنتیک تعیین چیدمان بهینه عملیات برش در قالبهای مرحلهای به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 307-315]

 • اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ بررسی ساختارهای جدید از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری از مخازن [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 83-88]

 • الگوریتم ممتیک کاربرد درس الکترونیکی سازگار با سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان با الگوی ممتیک [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

 • الگوریتم های ژنتیک طراحی جدول زمانبندی خودکار برای دروس دانشگاهی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-37]

 • الگوهای پایه بازشناسی روش آموزشی تاریخی- تکاملی مدرسه موراتوری در کارگاه طراحی مجموعه‌های مسکونی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 147-159]

 • الگوهای شکلی دومتغیره ارتقای تفکر تابعی: شناسایی طرح‌واره‌های پیش‌نیاز دانش‌آموزان پایه‌ی هفتم در تعمیم الگوهای شکلی دومتغیره [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 707-722]

 • الگوهای طراحی آموزشی تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 994-1004]

 • الگوی5E تأثیر مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوهای بدیعه‌پردازی و 5E در عملکرد تحصیلی هندسه دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 835-846]

 • الگوی آموزشی طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغال‌زایی (مطالعه موردی: آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شهر تهران) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 707-721]

 • الگوی انگیزشی اعتبارسنجی الگوی انگیزشی برای تدریس مبتنی بر وب [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 181-192]

 • الگوی بدیعه پردازی بررسی اثربخشی روش آموزش استفاده از قیاس‌ها در یادگیری مفاهیم پیچیده [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 167-179]

 • الگوی بدیعه پردازی تأثیر مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوهای بدیعه‌پردازی و 5E در عملکرد تحصیلی هندسه دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 835-846]

 • الگوی برنامه درسی طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مهارت‌های تفکر خلاق برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 579-590]

 • الگوی پردازش اطلاعات و نظریه ی ساخت شناختی آزوبل بهبود کیفیت آموزش مفاهیم درس شیمی به کمک نقشه‌های مفهومی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 165-180]

 • الگوی چند رسانه‌ای محقق ساخته مقایسه تأثیر محتوای الکترونیکی با الگوی چند رسانه‌ای نئو - نئو و الگوی چند رسانه‌ای محقق ساخته بر یادگیری دانشجو معلمان در آموزش برد هوشمند [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 73-82]

 • الگوی چند رسانه‌ای نئو و نئو مقایسه تأثیر محتوای الکترونیکی با الگوی چند رسانه‌ای نئو - نئو و الگوی چند رسانه‌ای محقق ساخته بر یادگیری دانشجو معلمان در آموزش برد هوشمند [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 73-82]

 • الگوی طراحی آموزشی مقایسه تأثیر الگوهای طراحی آموزشی مریل و گانیه بر بار شناختی، یادگیری و بهره‌وری آموزشی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 813-820]

 • الگوی گانیه بررسی تأثیر به‌کارگیری الگوی گانیه بر میزان بار شناختی بیرونی و توان حل مسأله [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 9-18]

 • الگوی یادگیری معکوس بررسی بهبود عملکرد و استقلال سبک‌های حل مسأله‌ یادگیری دستور زبان انگلیسی دانشجویان تحت الگوی یادگیری معکوس [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 539-551]

 • امداد رسانی مدیریت بحران و روند ارزیابی ساختمان‌های آسیب دیده از زلزله [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 209-224]

 • امکانات فاوا مقایسه میزان انگیزه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 131-140]

 • امکانات و خدمات آموزشی سنجش درجه‌توسعه‌یافتگی و محرومیت آموزشی شهرستان‌های استان سیستان‌وبلوچستان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 409-418]

 • امکان‌سنجی امکان‌سنجی طرح هوشمندسازی هنرستان‌های کشاورزی استان‌های لرستان و کرمانشاه [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 97-110]

 • امکان سنجی بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 247-261]

 • امکان سنجی امکان سنجی کاربرد روش‌های نوین تدریس در شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دیدگاه مدیران و کارکنان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 695-706]

 • امکان سنجی یادگیری الکترونیکی بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 247-261]

 • امنیت اینترنتی رابطه بین سبک‏های نظارتی والدین و امنیت اینترنتی فرزندان در میان دانش‏ آموزان دختر و پسر شهر دزفول [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 211-220]

 • امنیت فیزیکی شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ایمنی فیزیکی فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]

 • اموزش منظور شناسی زبان دوم آموزش منظورشناسی زبان انگلیسی با رویکرد اجتماعی-فرهنگی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 901-909]

 • انباشت مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • انبوه شناسایی و تحلیل ویژگی‌های معرفت‌شناسی موک(دوره‌ها و انبوه) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 431-442]

 • انتخاب معلم ارزیابی شیوه‌های انتخاب معلمان ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشور [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 223-234]

 • انتخاب واحد پیش‌بینی و تحلیل عملکرد دانشجویان به کمک تکنیک‌های داده‌کاوی به منظور بهبود عملکرد تحصیلی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 821-834]

 • انتخاب ویژگی پیش‌بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش خوشه‌بندی فازی در محیط‌های آموزشی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 245-258]

 • انتقال پروتون مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • انتقال رسوب استفاده از مدل شبیه ساز رسوب در تعیین عمر مفید مخزن سد اکباتان [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 7-14]

 • اندازه گیری اندازه گیری میزان اثربخشی و کارایی مدل جکسون در یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 235-246]

 • انرژی اکتیواسیون بررسی استحکام دهی آلیاژ آلومینیم – مس– لیتیم با عملیات پیرسازی طبیعی و مصنوعی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 221-232]

 • انسان تحلیل فلسفی فناوری و نقش آن در شکل‌گیری فضای مجازی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 945-955]

 • انسجام و انتقال یادگیری شناسایی عوامل مؤثّر ارتقای آموزش طراحی مجتمع‌های زیستی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 119-131]

 • انعطاف پذیری روش‌های انعطاف‌پذیری در به‌روزرسانی معماری و رویکردهای آموزشی مدارس [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 181-190]

 • انعطاف‌پذیری شناختی همبستگی بنیادی مجموعه خودتنظیمی آنلاین با مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در دوران آموزش مجازی و زمان شیوع ویروس کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

 • انگلیسی بررسی مقابله‌ای نگرش در بخش بحث در مقالات آموزش زبان انگلیسی و روان‌پزشکی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 81-90]

 • انگیزش تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 149-158]

 • انگیزش تأثیر روش آموزش از طریق تلفن‏ همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 235-243]

 • انگیزش تاثیر مواد غیر درسی شنیداری بر انگیزش و توانایی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 313-322]

 • انگیزش مقایسه ی اثربخشی آموزش مبتنی بر بازی رایانه‌ای آموزشی و آموزش مبتنی بر فیلم آموزشی بر خلاقیت و انگیزش دانش آموزان [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 347-358]

 • انگیزش رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 720-726]

 • انگیزش تأثیر درس‌افزار الکترونیکی مبتنی بر مغز بر عملکرد حل مسأله و انگیزش دانش‌آموزان در درس برنامه‌نویسی کامپیوتر [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 877-890]

 • انگیزش پیشرفت تحصیلی تأثیرآموزش چند رسانه‌ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش‌آموزان از راه دور [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 257-269]

 • انگیزش تحصیلی بررسی علل افت انگیزش تحصیلی از دیدگاه دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی با توجه به جنسیت و زمینه‌های خانوادگی آنها [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 181-192]

 • انگیزش تحصیلی اثربخشی آموزش مبتنی بر بازیگونه سازی (گیمیفیکیشن) در انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با نارسایی ذهنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 429-438]

 • انگیزش تحصیلی مقایسه‌ یادگیری ‌الکترونیکی‌ در راهبرد مهارت‌های ‌خودتنظیمی‌ و انگیزش‌تحصیلی‌ در مدارس عادی و الکترونیکی‌ در رشته‌ی‌ علوم‌تجربی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 51-60]

 • انگیزش تحصیلی تأثیر کلاس معکوس الکترونیکی بر بهبود عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشجویان در شرایط کرونا [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 413-422]

 • انگیزش یادگیری بررسی رابطه نگرش نسبت به یادگیری به کمک رایانه و خودتنظیمی آموزشی و انگیزش در یادگیری زبان خارجه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 273-280]

 • انگیزه مرور و بررسی پژوهش های حوزه بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 700-712]

 • انگیزه تاثیر بوردهای هوشمند برافزایش انگیزه و یادگیری افعال چند کلمه ای توسط زبان آموزان انگلیسی بعنوان زبان خارجی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 401-408]

 • انگیزه مطالعه انگیزه ها و نحوه استفاده معلمان از شبکه های اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 261-275]

 • انگیزه بازیوارسازی با جدول پیشتاران: تاثیر ابزارهای آموزشی مبتنی بر رقابت و مشارکت در یادگیری و انگیزه رغبتی درس ریاضی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 237-248]

 • انگیزه پیشرفت بررسی قابلیت های کارآفرینی و میزان اثربخشی نظام آموزشی بر افزایش آن در دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 269-281]

 • انگیزه پیشرفت جنبه‌های روانی افزودن آموزش سیار به آموزش به روش سنتی در آموزش عالی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 197-206]

 • انگیزه تحصیلی انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رابطه با عوامل محیطی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]

 • انگیزه تحصیلی یادگیری تلفیقی و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 245-254]

 • انگیزه تحصیلی کارکرد آموزشی کاریکاتور و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 145-153]

 • انگیزه تحصیلی رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 191-202]

 • انگیزه تحصیلی شناسایی نیازهای دانشجویان کشاورزی در زمینه شایستگی‌های حرفه‌ای براساس مدل بوریج و رابطه آن با ساختار اجتماعی آموزش [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 921-930]

 • انگیزه رغبتی و اجتنابی تأثیر بازی رایانه‌ای بر انگیزه و پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 81-88]

 • انیمیشن طراحی سیستم مترجم مبتنی بر آواتار زبان فارسی به زبان اشاره فارسی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 277-290]

 • اهداف پیشرفت الگویابی روابط ساختاری متغیرهای محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی و عملکرد در درس ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 109-118]

 • اهداف پیشرفت بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 219-233]

 • اهمال کاری تحصیلی تاثیر شبکه های اجتماعی بر اهمال کاری تحصیلی با نقش واسطه ای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در بین دانش آموزان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 221-230]

 • اوقات فراغت طراحی الگوی «برنامه‌های پس از مدرسه»1 در فضای مجازی برای دانش‌آموزان سوم راهنمایی (مرحلة اول دورة متوسطه) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 133-148]

 • اولویت بندی اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • ایجاد ارزش مشترک طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش خلق مشترک ارزش در کسب‌وکارهای فناورانه [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 619-634]

 • ایران طراحی مدل ارزیابی آمادگی مهارت آموزی الکترونیکی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 73-85]

 • ایران بررسی وضعیت موجود برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 226-233]

 • ایران بررسی تاثیر خودتوسعه‌ای بر پیشرفت تحصیلی درس آمار دانشجویان ایران و روسیه با میانجی‌گری به‌کارگیری فناوری‌های آموزش از راه دور توسط اساتید [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 383-392]

 • ایران ترموبارومتری کلسیم آمفیبول در یک گرانیت نوع I با دمای پایین در کاشمر ، ایران [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 121-126]

 • ایران بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های تفکر انتقادی با استفاده از فناوری‌های آموزشی در کتابهای درسی علوم تجربی پایه اول ایران و روسیه [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 465-478]

 • ایمنی بررسی و شناسایی مدل هوشمند یادگیری همراه تعاملی جهت ارتقاء ایمنی در راه آهن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 340-350]

 • ایمنی و بهداشت کار احصاء و رتبه‌بندی اهداف آموزش ایمنی و بهداشت کار در صنایع [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 81-87]

 • اینترنت رابطه بین سبک‏های نظارتی والدین و امنیت اینترنتی فرزندان در میان دانش‏ آموزان دختر و پسر شهر دزفول [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 211-220]

 • اینترنت اشیاء اینترنت اشیاء؛ سامانه‌ای برای بهبود نظام آموزش عالی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 157-168]

 • اینترنت اشیاء انتخاب کاربردهای اینترنت اشیا (IOT) در صنعت آموزش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره بهترین- بدترین [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 363-386]

 • اینستاگرام رابطه استفاده از نرم‌افزارهای وایبر، لاین و اینستاگرام با سواد زیست‌محیطی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 175-185]

 • اینستاگرام بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوای آموزشی در اینستاگرام بر اساس تحلیل تعامل انسان و اطلاعات [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 777-792]

ب

 • بادبند کمانش تاب اثرنقص اولیه هندسی و درصد کرنش سخت شوندگی در رفتار قابهای دارای مهاربندBRB وSCBF [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-6]

 • بادبند هم مرکز ویژه اثرنقص اولیه هندسی و درصد کرنش سخت شوندگی در رفتار قابهای دارای مهاربندBRB وSCBF [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-6]

 • بارافزون اثرنقص اولیه هندسی و درصد کرنش سخت شوندگی در رفتار قابهای دارای مهاربندBRB وSCBF [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-6]

 • بارش فکری تأثیر شبکه‌سازی واژگانی بر مهارت مکالمه دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 271-278]

 • بار شناختی مقایسه تأثیر الگوهای طراحی آموزشی مریل و گانیه بر بار شناختی، یادگیری و بهره‌وری آموزشی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 813-820]

 • بار شناختی ارزیابی بارشناختی با تحلیل داده‌های ردیاب چشمی در یادگیری چندرسانه‌ای زبان [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 33-50]

 • بار شناختی بیرونی بررسی تأثیر به‌کارگیری الگوی گانیه بر میزان بار شناختی بیرونی و توان حل مسأله [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 9-18]

 • بارگذاری چرخه ای اثرنقص اولیه هندسی و درصد کرنش سخت شوندگی در رفتار قابهای دارای مهاربندBRB وSCBF [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-6]

 • بارگذاری سیکلی ارزیابی رفتار لرزه ای قاب فولادی ترکیب شده با پانل های پیش ساخته سبک تحت بارگذاری رفت و برگشتی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 233-244]

 • بازار ساخت و رواسازی و پایاسازی و هنجاریابی مقیاس اجتماع پذیری در بازار سنتی ایران به منظور ارتقا آموزش معماری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 536-549]

 • بازار کار بررسی ارتباط آموزش دروس کارگاهی صنایع چوب با حرفه شغلی آنان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 181-189]

 • بازخورد بکارگیری آموزش انتقادی در نظام آموزش معماری (مطالعه موردی کلاس طرح یک معماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 550-564]

 • بازخورد دست‌یابی به اهداف سطوح عالی یادگیری الکترونیک با بازخورد آموزشی جامع (استانداردها و شاخص‌ها) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 85-96]

 • بازخورد اصلاحی مطالعه موردی درباره باورهای یک معلم دوره آموزش پیش از خدمت راجع به نقش بازخورد تصحیح کننده [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 213-219]

 • بازدارنده های زمینه ای بررسی تطبیقی دیدگاه‌های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 105-116]

 • بازدارنده های شخصی بررسی تطبیقی دیدگاه‌های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 105-116]

 • بازدارنده های نگرشی بررسی تطبیقی دیدگاه‌های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 105-116]

 • بازده یادگیری فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر بازده یادگیری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 687-699]

 • بازدید میدانی سنجش کارکرد یک سیستم کمک آموزشی مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، در آموزش درس تأسیسات مکانیکی ساختمان رشته معماری [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 181-188]

 • باز ساخت باز ساخت، اعتباریابی و رواسازی "مجموعه آزمون انگیزش و نگرش" [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 279-289]

 • بازسازی پس از سانحه شیوه‌های آموزش بازسازی به دانشجویان معماری، نمونه موردی (کارگاه مقدمات بازسازی، گروه بازسازی پس از سانحه دانشگاه شهید بهشتی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 157-168]

 • بازسازی تمرکز ذهنی بررسی تاثیر متغیرهای کالبدی پنجره کلاس درس بر بازسازی تمرکز ذهنی دانش آموزان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 545-554]

 • بازشناسی چهره آموزش بازشناسی چهره با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی مبتنی‌بر اختلاط خبره‌ها [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 27-38]

 • بازنمایی‌های چندگانه بازنمایی‌های چندگانه: فرایندی مهم در یاددهی و یادگیری کسر‌ها [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 239-249]

 • بازیابی آموزش امکان بازیابی اکسید تیتانیم و افزایش مدول Al2O3/SiO2 در بوکسیت با استفاده از روش فلوتاسیون معکوس [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 101-106]

 • بازی جدّی سنجش میزان تأثیرگذاری واقعیت مجازی بر یک بازی جدّی با هدف مهارت‌آموزی ارائه شفاهی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 891-900]

 • بازی رایانه‌ای تأثیر بازی رایانه‌ای بر انگیزه و پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 81-88]

 • بازی رایانه ای بررسی تأثیر بازی‌سازی رایانه‌ای بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 739-748]

 • بازی رایانه ای تأثیر بازی‌وارسازی در فرآیند آموزش و یادگیری مدیریت تعارض [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 657-672]

 • بازی رایانه ای آموزشی جدی بررسی تاثیر استفاده از مربی مجازی در شبیه ساز هوشمند آموزش قوانین رانندگی بر عملکرد یادگیری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 239-248]

 • بازی سازی بررسی تأثیر بازی‌سازی رایانه‌ای بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 739-748]

 • بازی سازی مقایسه‌ ارزشیابی سه روش آموزش مبتنی بازی، آموزش از طریق کار با نرم‌افزار تخصصی و آموزش سنتی از منظر دانشجویان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 635-647]

 • بازی‌گونگی بررسی تاثیر بازیگونگی بر عملکرد تحصیلی افراد با توجه به ویژگیهای فردی مخاطبین [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 499-510]

 • بازی‌های آموزشی رایانه‌ای مقایسه ی اثربخشی آموزش مبتنی بر بازی رایانه‌ای آموزشی و آموزش مبتنی بر فیلم آموزشی بر خلاقیت و انگیزش دانش آموزان [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 347-358]

 • بازی های آموزشی رایانه ای تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 185-193]

 • بازی‌های رایانه ای طراحی یک بازی رایانه‌ای هوشمند برای پیش‌بینی نارساخوانی بر مبنای علوم‌شناختی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 219-229]

 • بازی های رایانه ای نقش بازی‌های رایانه‌ای در افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 121-130]

 • بازی‌های رایانه‌ای آموزشی تأثیر استفاده از بازی های رایانه ای آموزشی بر تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی دانش آموزان [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 521-535]

 • بازی وارسازی مرور و بررسی پژوهش های حوزه بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 700-712]

 • بازیوارسازی بازیوارسازی با جدول پیشتاران: تاثیر ابزارهای آموزشی مبتنی بر رقابت و مشارکت در یادگیری و انگیزه رغبتی درس ریاضی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 237-248]

 • بازی ویدئویی تأثیر بازی‌‌‌‌های دیجیتالی بر خودکارآمدی کارآفرینانه و ترجیح شغلی نوجوانان [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 339-350]

 • با هم نویسی سنجش میزان اثربخشی دو راهبرد مشارکتی ویکی در ارتقای کیفیت نگارش آکادمیک آزمون آیلتس [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 35-49]

 • باور دبیران تأثیر آموزش ریاضی بر اساس مدل محتوایی- پداگوژیکی و فناورانه (TPACK) بر تغییر باورهای دبیران [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 591-602]

 • باورها تدریس به روش حل مسأله براساس نظریه شونفیلد و سنجش میزان اثربخشی آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 277-285]

 • بتن استفاده بهینه از نرم افزار پاورپوینت در تدریس [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 127-134]

 • بتن ویژگی های مکانیکی کوتاه مدت در بتن های با مقاومت زیاد دارای میکروسیلیس [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 9-15]

 • بتن مدل سازی مقاومت در برابر سایش کف بتونی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 59-68]

 • بتن خصوصیات اتصال بین بستر بتونی و مواد ترمیم کننده [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 69-76]

 • بتن مسلح مقایسه روش‌های سنتی، نرم افزاری و ترکیبی در آموزش سیستم‌های باربر جانبی ساختمان‌ها [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 199-205]

 • بحث‌های گروهی تأثیر تدریس به شیوه بحث گروهی بر توانایی استدلال دانش‌آموزان در حل مسائل فیزیک [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 901-913]

 • بحران کووید 19 تجربه زیسته دانشجویان از یادگیری سیار در بحران کووید 19؛ بررسی پدیدارشناسی چالش‌ها [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 323-338]

 • بدفهمی بررسی درک و فهم دانش‌آموزان از اعداد منفی و بدفهمی‌های آنان [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 25-41]

 • بدفهمی بررسی اثرات استفاده از نرم‌افزار آموزشی جئوجبرا بر بدفهمی‌های دانش‌آموزان پایه دوم دوره متوسطه در مبحث توابع مثلثاتی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 765-774]

 • بدون‌شبکه مقایسه نتیجه های مدل عددی وآزمایشگاهی جریان یک بُعدی از روی سرریز سدها [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 1-8]

 • برد تاثیر بوردهای هوشمند برافزایش انگیزه و یادگیری افعال چند کلمه ای توسط زبان آموزان انگلیسی بعنوان زبان خارجی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 401-408]

 • بررسی عددی و آزمایشگاهی ارزیابی رفتار لرزه ای قاب فولادی ترکیب شده با پانل های پیش ساخته سبک تحت بارگذاری رفت و برگشتی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 233-244]

 • بررسی فرایند بررسی کیفیت فرایند آموزش درس مقدمات طراحی معماری (2) در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 815-835]

 • برش پایه اثرنقص اولیه هندسی و درصد کرنش سخت شوندگی در رفتار قابهای دارای مهاربندBRB وSCBF [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-6]

 • برقابی تحلیل حساسیت پارامترهای توابع جریمه در مدلهای بهینه سازی بهره برداری از مخازن چند منظوره [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 265-273]

 • برنامه تاثیر آموزش شیمی سبز مبتنی بر فعالیت عملی بر یادگیری و نگرش دانشجو معلمان شیمی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 213-225]

 • برنامه درسی الگویی برای تدوین کتاب راهنمای معلم در برنامه درسی آموزش فنی‌وحرفه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 207-220]

 • برنامه درسی بررسی ارتباط محتوای برنامه درسی رشته صنایع چوب با نیازهای محیط کار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 87-95]

 • برنامه درسی طراحی محتوای الکترونیکی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی- رویکرد کیفی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 79-93]

 • برنامه درسی کاربرد نظریه فازی در ارزشیابی دروس مهارتی: تولید چندرسانه‌ای آموزشی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 249-256]

 • برنامه درسی تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده از نظریه داده بنیاد( مطالعه موردی؛ آموزش عالی ایران) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 581-593]

 • برنامه درسی بررسی وضعیت موجود برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 226-233]

 • برنامه درسی ماهیت و منطق برنامه درسی رباتیک تربیتی در دوره ابتدایی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 351-369]

 • برنامه درسی ارزشیابی برنامه درسی ریاضی پایه دهم رشته انسانی (با تاکید بر رویکرد زمینه محور از دیدگاه دبیران این درس در شهر تهران) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 327-339]

 • برنامه درسی توسعه‌حرفه‌ای معلمان با استفاده از فضای مجازی: مطالعه پدیدارشناسانه معلمان شهر همدان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 109-121]

 • برنامه درسی کندوکاو و تبیین منطق برنامه درسی مبتنی بر پروژه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 565-580]

 • برنامه درسی آسیب شناسی برنامه درسی کار وفناوری در مقطع متوسطه اول: مطالعه کیفی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 261-272]

 • برنامه درسی کاوشی پدیدارشناسانه بر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 369-381]

 • برنامه درسی افزایش فیدبک برای بهبود کیفیت تدریس [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 221-225]

 • برنامه درسی واکاوی نظریه‌های یادگیری در شبکه‌های اجتماعی؛ بسترسازی نظری برای طراحی برنامه درسی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 749-764]

 • برنامه درسی تبیین اهداف برنامه درسی مبتنی بر تربیت معلم پژوهنده در دانشگاه فرهنگیان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 395-408]

 • برنامه درسی طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مجاز در جهت توسعۀ حرفه‌ای دانشجو معلمان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 723-742]

 • برنامه درسی شیمی بهبود کیفیت آموزش مفاهیم درس شیمی به کمک نقشه‌های مفهومی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 165-180]

 • برنامه درسی مبتنی بر پروژه کندوکاو و تبیین منطق برنامه درسی مبتنی بر پروژه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 565-580]

 • برنامه درسی ملی سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی آموزش‌وپرورش حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 149-159]

 • برنامه درسی ملّی طراحی چهارچوبی برای آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه دوم شاخه نظری: یک مطالعه کیفی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 120-134]

 • برنامه ریزی آموزش معماری پایدار در ایران، موانع و گرایش ها [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 127-135]

 • برنامه ریزی طراحی جدول زمانبندی خودکار برای دروس دانشگاهی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-37]

 • برنامهریزی آموزشی مربیان در مؤسسات آموزش کشاورزی با توجه به برنامه ریزی آموزشی به چه نوع توسعه دانش - مهارتی نیازمندند؟ [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 23-31]

 • برنامه ریزی پویای استوکستیک تحلیل حساسیت پارامترهای توابع جریمه در مدلهای بهینه سازی بهره برداری از مخازن چند منظوره [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 265-273]

 • برنامه‌ریزی درسی تاثیر برنامه‌درسی مدارس هوشمند بر علائم بیش‌فعالی دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 337-346]

 • برنامه مداخله کاربرد هوش عاطفی در فرایند آموزش طراحی معماری، جستاری در الزامات رشته معماری از حیث مهارت‌های عاطفی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 672-686]

 • برنامه مطالعات دانشجویان رابطه استفاده از اینترنت با برنامه مطالعه دانشجویان در زمان شیوع پاندمی کوید19 (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران) [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 423-437]

 • برنامه نویسی آموزشی ساماندهی فرآیند یادگیری از نظام آموزش از راه دور در رشته معماری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 201-212]

 • برنامه‌های پس از مدرسه طراحی الگوی «برنامه‌های پس از مدرسه»1 در فضای مجازی برای دانش‌آموزان سوم راهنمایی (مرحلة اول دورة متوسطه) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 133-148]

 • برنامه ی درسی مبتنی بر وبلاگ تاثیر برنامه ی درسی مبتنی بر وبلاگ بر خلاقیت دانش آموزان متوسطه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 213-221]

 • برندسازی بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی‌‌های برندسازی دانشگاه‌‌های مبتنی بر آموزش الکترونیکی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 133-148]

 • بروزرسانی روش‌های انعطاف‌پذیری در به‌روزرسانی معماری و رویکردهای آموزشی مدارس [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 181-190]

 • برونداد‌های پژوهشی بررسی ارتباط ساختار برنامه آموزشی با بروندادهای پژوهشی دانشکده‌های برتر معماری ایران و جهان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 125-132]

 • بسکتبال مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 713-719]

 • بعد اجتماعی بررسی مطلوبیت فضاهای باز محیط های دانشگاهی از نظر دانشجویان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 175-183]

 • بعد اکولوژی منظر بررسی مطلوبیت فضاهای باز محیط های دانشگاهی از نظر دانشجویان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 175-183]

 • بلوم مقایسة حیطه‌شناختی طبقه بندی بلوم با آزمون تیمز 2011 در کتاب علوم تجربی پایه سوم راهنمایی سال 90-89 [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 85-96]

 • بهبود بلوغ عاطفی تأثیر آموزش سواد رسانه‌ای بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بهبود بلوغ عاطفی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 401-412]

 • بهبود روند اعتلای روند آموزش فنی‌حرفه ای در ایران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 74-86]

 • بهبود کیفیت طراحی و اعتبار یابی الگوی بهبود کیفی آموزش های مجازی دانشگاه فرهنگیان ( به روش آمیخته ) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 409-427]

 • بهبود یادگیری شناسایی مؤلفه‌های فناوری یادگیری در آموزش و پرورش [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 169-190]

 • بهداشت بررسی میزان تأثیر آموزش درس بهداشت و محیط زیست بر کسب نگرش‌های بهداشتی و زیست‌محیطی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 121-134]

 • بهداشت و تنظیم خانواده تأثیر آموزش فعال درس جمعیت و تنظیم خانواده در یادگیری دانشجویان فنی و مهندسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 151-157]

 • بهره وری رابطه خلاقیت و سبک رهبری مدیران با بهره‌وری آموزشی در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 211-221]

 • بهره وری آموزشی مقایسه تأثیر الگوهای طراحی آموزشی مریل و گانیه بر بار شناختی، یادگیری و بهره‌وری آموزشی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 813-820]

 • بهسازی سیلیسیم یوتکتیک ارزیابی نرخ بهسازی سیلیسیم یوتکتیک با تکنیک آنالیز حرارتی در آلیاژ آلومینیم 319 [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 53-61]

 • به کارگیری فناوری ارزیابی عملکرد دانش آموختگان رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان از نظر به‌کارگیری فناوری بر اساس مدل جان وایلز و جوزف باندی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 499-510]

 • بهینه سازی تحلیل حساسیت پارامترهای توابع جریمه در مدلهای بهینه سازی بهره برداری از مخازن چند منظوره [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 265-273]

 • بهینه سازی طراحی جدول زمانبندی خودکار برای دروس دانشگاهی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-37]

 • بهینه سازی طراحی و ساخت یک سیستم آموزشی هوشمند جهت بهینه‌سازی و ارزیابی قابلیت ساخت طراحی و ایجاد تمام فرایندهای ممکن جهت ساخت قطعه و ارزیابی هر یک از فرایندهای ساخت [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 189-200]

 • بهینه‌سازی یادگیری شناسایی مؤلفه‌های واکاوی یادگیری در آموزش و ارائه چارچوب مفهومی برای بهینه‌سازی یادگیری [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 937-948]

 • بوم شناسی رویکرد انسانی – محیطی در طراحی معماری منظر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 89-96]

 • بومیان دیجیتال اعتباریابی مقیاس الکترونیکی و چاپی سنجش ویژگی های بومیان دیجیتال [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 135-144]

 • بیان تصویری فراپرسپکتیو، ارائه روشی جهت ترسیم پرسپکتیو بر مبنای شیوه‌های بیان تصویری در معماری گذشته [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 467-476]

 • بیان گرائی بررسی و تحلیل آموزش در مهندسی معماری [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 53-68]

 • بیان معماری فراپرسپکتیو، ارائه روشی جهت ترسیم پرسپکتیو بر مبنای شیوه‌های بیان تصویری در معماری گذشته [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 467-476]

 • بین‌المللی سازی برنامه درسی بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]

 • بینش معمارانه روش شناسی ارایه‌ی درس انسان طبیعت معماری با تأکید بر تأثیر شناخت محیط زیست در فرایند ارتقای بینش معمارانه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 133-149]

 • بیوفیلیک کنکاشی بر پاسخدهی به بروز کفایت اجتماعی در محیط های یادگیری نوجوانان متاثر از نوع تجربیات طراحی درنگرش بیوفیلیک [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 723-738]

 • بیونیک لزوم آموزش سواد محیطی در رشته معماری [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 261-271]

پ

 • پارادایم پژوهش تحلیلی بر روش‌شناسی و زمینه‌ی اجرایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 193-205]

 • پایاسازی ساخت و رواسازی و پایاسازی و هنجاریابی مقیاس اجتماع پذیری در بازار سنتی ایران به منظور ارتقا آموزش معماری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 536-549]

 • پایایی بهنجارسازی و اعتباریابی پرسش نامه سبک های زبان آموزی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 267-275]

 • پایایی استانداردسازی پرسش‌نامه حضور (PQ3) در محیط‌‌های یادگیری مجازی: ترجمه و رواسازی فارسی پرسش‌نامه حضور [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 467-482]

 • پایة نظری و عملی تجربه آموزش طراحی در مدارس معماری [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 207-220]

 • پدیدارشناسی بررسی تجارب معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در استفاده از فنآوری [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 267-278]

 • پدیدارشناسی پدیدارشناسی چرخة مدل‌سازی دانش‌آموزان پایة نهم در حل یک مسأله اصیل [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 149-160]

 • پدیدارشناسی توسعه‌حرفه‌ای معلمان با استفاده از فضای مجازی: مطالعه پدیدارشناسانه معلمان شهر همدان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 109-121]

 • پدیدارشناسی پدیدارشناسی تجربیات زیسته معلمان در مورد چالشهای برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت آموزش‌وپرورش [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 743-756]

 • پدیدارشناسی تجربه زیسته دانشجویان از یادگیری سیار در بحران کووید 19؛ بررسی پدیدارشناسی چالش‌ها [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 323-338]

 • پذیرش فناوری اطلاعات بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات: گسترش مدل پذیرش فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 15-24]

 • پذیرش فناوری اطلاعات ارزیابی مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات جهت پیش‌بینی میزان استفاده معلمان از فناوری رایانه‌ای در کلاس درس [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 147-156]

 • پذیرش معلمان طراحی الگوی پذیرش معلمان فنی‌وحرفه‌ای در نظام آموزشی ایران [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 19-32]

 • پرچین بررسی مقابله‌ای نگرش در بخش بحث در مقالات آموزش زبان انگلیسی و روان‌پزشکی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 81-90]

 • پرخاشگری ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی حیاط بر رفتار پرخاشگرایانه دانش‌آموزان نمونه‌موردی: دانش‌آموزان دوره ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • پردازش ابری مطالعات تحقیقاتی مدیریت دانش در عصر پردازش ابری [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 981-993]

 • پردازش تحلیلی سلسله مراتبی برگزاری آزمونک در کلاس های پرازدحام با استفاده از فناوری اطلاعات [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]

 • پردازش‌ زبان طبیعی معرفی سیستم آموزش تشخیص و تصحیح ابهام کلمات برای افزایش کارایی مترجم متن فارسی به زبان اشاره فارسی با استفاده از آنتولوژی. [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 797-813]

 • پردازش زبان طبیعی طراحی سیستم مترجم مبتنی بر آواتار زبان فارسی به زبان اشاره فارسی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 277-290]

 • پردیس دانشگاه بررسی مطلوبیت فضاهای باز محیط های دانشگاهی از نظر دانشجویان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 175-183]

 • پردیس دانشگاهی آموزش مفاهیم توسعه پایدار با طراحی معماری و منظر دانشگاه [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 183-192]

 • پرسپکتیو فراپرسپکتیو، ارائه روشی جهت ترسیم پرسپکتیو بر مبنای شیوه‌های بیان تصویری در معماری گذشته [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 467-476]

 • پرسش‌نامة نگرش سنجش اعتباریابی ابزاری برای سنجش نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسة هوشمند [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 149-159]

 • پرسش نامه بررسی نگرش معلمان ایرانی زبان انگلیسی پیرامون مفهوم جهانی-بومی سازی از طریق پرسشنامه ی ابداعی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 263-273]

 • پرسشنامه اعتباریابی مقیاس الکترونیکی و چاپی سنجش ویژگی های بومیان دیجیتال [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 135-144]

 • پرسشنامه طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش خلق مشترک ارزش در کسب‌وکارهای فناورانه [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 619-634]

 • پرسشنامه سنجش ارزشمندی – رضایتمندی سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن‌خدمت فرهنگیان [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 223-233]

 • پرش هیدرولیکی کاربری آموزشی نرم‌افزار Flow-3D در بررسی مدل آشفتگی شبیه‌سازی جریان سه‌بُعدی در حوضچه پرش هیدرولیکی با موانع بتنی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 137-148]

 • پروژه کندوکاو و تبیین منطق برنامه درسی مبتنی بر پروژه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 565-580]

 • پروژه محور تاثیر رویکرد چند‌‌رسانه‌ای پروژه‌محور ‌بر یادگیری هنرجویان رشته کامپیوتر [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 791-799]

 • پشتیبانی عملکرد الکترونیکی مدل توسعه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با رویکرد ارزش‌آفرینی منابع انسانی، سازمان‌های دولتی ایران [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 443-454]

 • پشتیبانی فنی و آموزشی ارزیابی «منابع حمایتی» سامانه درس‌افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران بر اساس چهارچوب یادگیری الکترونیکی خان: تأملی بر تجارب دانشجویان [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 71-80]

 • پلی آلومینیوم کلراید )PACl کاربرد پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت از آب تهران- مطالعه موردی تصفیه خانه آب جلالیه [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 11-15]

 • پنجره مدل‌یابی میزان و نحوه‌ تأثیر متغیرهای کالبدی پنجره بر بهره‌گیری مناسب از نورِ روز در کلاس‌های مدارس راهنمایی تهران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 241-256]

 • پنجره بررسی تاثیر متغیرهای کالبدی پنجره کلاس درس بر بازسازی تمرکز ذهنی دانش آموزان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 545-554]

 • پواسن اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • پیش آزمون - پس آزمون بررسی اثربخشی روش آموزش استفاده از قیاس‌ها در یادگیری مفاهیم پیچیده [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 167-179]

 • پیش آزمون و پس آزمون بررسی تأثیر نقشه های استدلالی بر تفکر انتقادی دانش آموزان [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 65-72]

 • پیش‌بینی ارتقای کیفیت آموزش در سامانه‌های آموزش الکترونیکی با استفاده از داده‌کاوی آموزشی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 171-180]

 • پیش‌بینی کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 49-62]

 • پیشرفت تاثیر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس علوم [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 231-238]

 • پیشرفت تحصیلی بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 63-71]

 • پیشرفت تحصیلی تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 185-193]

 • پیشرفت تحصیلی بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت های طراحی در دانشجویان معماری [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]

 • پیشرفت تحصیلی پیامدهای شناختی و عاطفی استفاده از اسلاید در کلاس درس [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 193-202]

 • پیشرفت تحصیلی تأثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در درس زبان تخصصی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 49-57]

 • پیشرفت تحصیلی تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 261-265]

 • پیشرفت تحصیلی یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین به کمک زمینه‌های کاربردی لیزر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 277-285]

 • پیشرفت تحصیلی مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 259-266]

 • پیشرفت تحصیلی مقایسه‌ی پیشرفت‌تحصیلی و بهره‌گیری از ICT در دانش‌آموزان مدارسِ هوشمند و عادی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 263-270]

 • پیشرفت تحصیلی مقایسه تأثیر نمایش فیلم‌های تاریخی و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 73-81]

 • پیشرفت تحصیلی مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-9]

 • پیشرفت تحصیلی بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 649-656]

 • پیشرفت تحصیلی بررسی سهم معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم نظری بر پایه داده‌های امتحانات کشوری [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 971-980]

 • پیشرفت تحصیلی رابطه‌ی بین مشارکت فعال و پیشرفت تحصیلی در کلاس زبان انگلیسی برخط پس از شیوع کووید 19 در ایران [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 623-634]

 • پیشرفت تحصیلی ریاضی تأثیر بازی رایانه‌ای بر انگیزه و پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 81-88]

 • پیشینه تحصیلی تبیین ابقاء دانشجو بر اساس ویژگی های روانشناختی، تجارب قبلی، پیشینه تحصیلی، مهارت های مدیریتی و کامپیوتری در محیط یادگیری الکترونیکی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 618-625]

 • پیوند هیدروژن مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

ت

 • تئوری بازی تئوری بازی و مودل: ایجاد محیطی برای یادگیری مؤثر [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 207-220]

 • تئوری جریان عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان به تداوم استفاده از سیستم‌های یادگیری الکترونیکی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 483-498]

 • تئوری حد بالا آموزش آنالیز فرآیند نورد ورق‌های سه لایه به کمک تئوری حد فوقانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 109-118]

 • تئوری داده بنیاد طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغال‌زایی (مطالعه موردی: آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شهر تهران) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 707-721]

 • تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده ارزیابی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی یادگیری سیار در برنامة آموزش محیط‌زیست با استفاده از مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 51-61]

 • تئوری‌های مجموعه راف توسعه‌ اکوسیستم‌های کارآفرینی دانشگاه برمبنای تقویت استارت آپ‌های فناورانه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 757-776]

 • تابع خسارت تحلیل حساسیت پارامترهای توابع جریمه در مدلهای بهینه سازی بهره برداری از مخازن چند منظوره [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 265-273]

 • تاپسیس سنجش درجه‌توسعه‌یافتگی و محرومیت آموزشی شهرستان‌های استان سیستان‌وبلوچستان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 409-418]

 • تاسیسات مکانیکی سنجش کارکرد یک سیستم کمک آموزشی مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، در آموزش درس تأسیسات مکانیکی ساختمان رشته معماری [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 181-188]

 • تاکسنومی تاکسنومی رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات ارائه شده در مدیریت آموزشی دانشگاه بجنورد [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 97-108]

 • تالش آماج سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 87-98]

 • تبلیغ دینی معنویت‌گرایی و روش‌های آموزش آن با رویکرد دینی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 161-174]

 • تجارب بررسی تجارب معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در استفاده از فنآوری [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 267-278]

 • تجارب قبلی تبیین ابقاء دانشجو بر اساس ویژگی های روانشناختی، تجارب قبلی، پیشینه تحصیلی، مهارت های مدیریتی و کامپیوتری در محیط یادگیری الکترونیکی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 618-625]

 • تجربة زندگی روزمره پدیدارشناسی چرخة مدل‌سازی دانش‌آموزان پایة نهم در حل یک مسأله اصیل [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 149-160]

 • تجربه بودن رویکرد کیفی در آموزش نظری معماری، مفهوم مکان در کلاس درس سیر اندیشه ها [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 133-143]

 • تجربه تدریس بررسی رابطه بین خود تنظیمی و تفکر انتقادی معلمان زبان انگلیسی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 117-124]

 • تجربه زیسته تجربه زیسته دانشجویان از یادگیری سیار در بحران کووید 19؛ بررسی پدیدارشناسی چالش‌ها [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 323-338]

 • تجربی و‌ ریاضی بررسی توانایی‌فضایی دانش‌آموزان دختر و پسر در پایه‌های دهم و یازدهم با توجه به عامل‌های تجسم فضایی، دوران‌ذهنی و جهت‌یابی فضایی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 379-394]

 • تجزیه مؤلفه های اساسی آموزش بازشناسی چهره با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی مبتنی‌بر اختلاط خبره‌ها [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 27-38]

 • تجسم دیداری-فضایی تأثیر مدل آموزش واقعی بر تجسم دیداری- فضایی با توجه به نقش خودکارآمدی فنی دانشجویان فنی و مهندسی پسر در درس رسم فنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 611-622]

 • تجسم فضایی بررسی توانایی‌فضایی دانش‌آموزان دختر و پسر در پایه‌های دهم و یازدهم با توجه به عامل‌های تجسم فضایی، دوران‌ذهنی و جهت‌یابی فضایی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 379-394]

 • تجهیزات برآورد تعداد کاربران و بازار تجهیزات شبکه ی دادهی کشور درسال های آتی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 97-112]

 • تحرک مستقل یادگیری طبیعی، مطالعه‌ای بر مبنای مشاهدۀ رفتار کودکان در مدرسۀ طبیعت کاوی‌کنج مشهد [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 249-262]

 • تحصیلات تکمیلی ارزیابی میزان کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در ایجاد رضایت بین دانشجویان واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی شمال‌غرب ایران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 63-74]

 • تحصیلات معلمان بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت، سابقه خدمت و تحصیلات با توانمندی شغلی معلمان زن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 127-136]

 • تحقیق کیفی بازنمایی ویژگی‌های استادان موفق آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران از نظر اساتید و دانشجویان: مطالعه‌ای با روش پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 235-255]

 • تحلیل استاتیکی غیرخطی بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های پانلی بتن مسلح [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]

 • تحلیل سلسله مراتبی مولفه‌های موثر بر ارتقای حس جمعی در فضاهای آموزشی دبیرستان [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 153-164]

 • تحلیل شناختی تحلیل شناختی عوامل موثربرکاربرد فناوری اطلاعات بر اساس مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 638-648]

 • تحلیل عامل تاثیر کیفیت فضای بسته آموزشی بر میزان حس جمعی کاربران [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 931-944]

 • تحلیل عاملی عوامل مؤثر در کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 267-276]

 • تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی شناسایی فرایند خلق و یادگیری دانش ملی و بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی با درنظر گرفتن نقش واسطه‌ای هوش ملی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 477-492]

 • تحلیل متن بررسی کیفیت ترجمه ماشینی متون انگلیسی به فارسی و میزان موفقیت آن در درک مطلب [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 393-404]

 • تحلیل محتوا مقایسة حیطه‌شناختی طبقه بندی بلوم با آزمون تیمز 2011 در کتاب علوم تجربی پایه سوم راهنمایی سال 90-89 [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 85-96]

 • تحلیل محتوا شناسایی مؤلفه‌های واکاوی یادگیری در آموزش و ارائه چارچوب مفهومی برای بهینه‌سازی یادگیری [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 937-948]

 • تحلیل محتوا بررسی جایگاه سواد اطلاعاتی در کتاب‌های درسی فارسی و نگارش دوره اول متوسطه [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]

 • تحلیل محتوای ارتباطی تحلیل محتوای کتاب های درسی شیمی دوره متوسطه دوم براساس مولفه های اقتصاد مقاومتی: روش آنتروپی شانون ن [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 49-61]

 • تحلیل مسیر بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی(ELS) بر اساس مدل پذیرش فناوری(TAM) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 33-40]

 • تحلیل معرفت‌شناسی شناسایی و تحلیل ویژگی‌های معرفت‌شناسی موک(دوره‌ها و انبوه) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 431-442]

 • تحلیل واحد معنایی بررسی مفهوم کارآفرینی در آموزش عالی کشور: مروری نظام‌مند بر مقالات پژوهشی آموزش کارآفرینی با رویکرد تحلیل مضمونی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 555-566]

 • تحلیل واژگان بررسی مفهوم کارآفرینی در آموزش عالی کشور: مروری نظام‌مند بر مقالات پژوهشی آموزش کارآفرینی با رویکرد تحلیل مضمونی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 555-566]

 • تختة هوشمند اعتباریابی ابزاری برای سنجش نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسة هوشمند [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 149-159]

 • تخمین سطح دانش یادگیران ارزشیابی تطبیق‌پذیر و تخمین سطح دانش با استفاده از مدل دانش و به کمک شبکه بیزی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 151-164]

 • تخیل قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 63-72]

 • تداخل‌سنج لیزری آموزش نظری و تجربی جداسازی خطاهای غیرخطی در سامانه‌های اندازه‌گیری [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 229-239]

 • تدریس بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه های مجازی از مهارت های تدریس در این دوره ها [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 245-257]

 • تدریس استفاده بهینه از نرم افزار پاورپوینت در تدریس [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 127-134]

 • تدریس مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 713-719]

 • تدریس تبیین جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی– یادگیری مبتنی بر سنتز پژوهی در شواهد پژوهشی معاصر [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 956-968]

 • تدریس اثربخش بازنمایی ویژگی‌های استادان موفق آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران از نظر اساتید و دانشجویان: مطالعه‌ای با روش پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 235-255]

 • تدریس انفرادی مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 259-266]

 • تدریس ریاضی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی و فناوری اطلاعات در بهبود یادگیری ریاضیات دانش آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 683-694]

 • تدریس علوم تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 261-265]

 • تدریس غیرفعال مقایسه تأثیر روشهای تدریس فعال و غیر فعال بر هوش هیجانی دانش آموزان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 281-287]

 • تدریس فعال مقایسه تأثیر روشهای تدریس فعال و غیر فعال بر هوش هیجانی دانش آموزان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 281-287]

 • تدریس مبتنی بر وب اعتبارسنجی الگوی انگیزشی برای تدریس مبتنی بر وب [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 181-192]

 • تدریس مشارکتی مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 259-266]

 • تدریس وارونه تأثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه‌ای و خودکارآمدی معلمان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 145-156]

 • تدوین شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 891-900]

 • تربیت بدنی شناسایی ابعاد و تحلیل مدل مسیری ارزیابی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 41-52]

 • تربیت بدنی دیدگاه معلمین و دانشآموزان پیرامون استفاده از فناوری آموزشی در درس تربیتبدنی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 793-800]

 • تربیت حرفه‌ای سیر تحول فلسفه تربیت حرفه‌ای در نظام آموزشی ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 269-288]

 • تربیت معلم ارزیابی شیوه‌های آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در نظام آموزش عالی کشور [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 287-301]

 • تربیت معلم مقایسه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم سابق و سایر دانشگاهها [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 347-356]

 • تربیت معلم تبیین اهداف برنامه درسی مبتنی بر تربیت معلم پژوهنده در دانشگاه فرهنگیان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 395-408]

 • تربیت معلم پژوهنده تبیین اهداف برنامه درسی مبتنی بر تربیت معلم پژوهنده در دانشگاه فرهنگیان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 395-408]

 • ترجمه ماشینی بررسی کیفیت ترجمه ماشینی متون انگلیسی به فارسی و میزان موفقیت آن در درک مطلب [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 393-404]

 • ترجمه ماشینی طراحی سیستم مترجم مبتنی بر آواتار زبان فارسی به زبان اشاره فارسی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 277-290]

 • ترجمه ماشینی بررسی علمی روند کاربرد ترجمه ماشینی در آموزش زبان و فراتحلیل اثر آن [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 387-400]

 • ترجیحات فکری سنجش و ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم آموزش بر سبک فکری بر اساس مدل ندهرمان [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 19-31]

 • ترجیح شغلی تأثیر بازی‌‌‌‌های دیجیتالی بر خودکارآمدی کارآفرینانه و ترجیح شغلی نوجوانان [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 339-350]

 • ترک خوردگی مقایسه روش‌های سنتی، نرم افزاری و ترکیبی در آموزش سیستم‌های باربر جانبی ساختمان‌ها [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 199-205]

 • تست کاربردپذیری طراحی نمونه اولیه نرم‌افزار مربیگری و سنجش کاربردپذیری آن [(مقالات آماده انتشار)]

 • تصحیح ابهام معرفی سیستم آموزش تشخیص و تصحیح ابهام کلمات برای افزایش کارایی مترجم متن فارسی به زبان اشاره فارسی با استفاده از آنتولوژی. [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 797-813]

 • تصفیه آب کاربرد پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت از آب تهران- مطالعه موردی تصفیه خانه آب جلالیه [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 11-15]

 • تصمیم گیری انتخاب کاربردهای اینترنت اشیا (IOT) در صنعت آموزش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره بهترین- بدترین [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 363-386]

 • تصمیم‌گیری چند معیاره فازی امکان سنجی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی با رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره فازی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 284-298]

 • تصور ارزیابی موفقیت آموزش معماری ایران بر ارتقا خلاقیت و تصور خلاق دانشجویان، مطالعه موردی: دانشگاه ملایر [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 189-197]

 • تعامل بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه های مجازی از مهارت های تدریس در این دوره ها [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 245-257]

 • تعامل رویکرد کیفی در آموزش نظری معماری، مفهوم مکان در کلاس درس سیر اندیشه ها [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 133-143]

 • تعامل رابطه تعامل، یادگیری خودتنظیمی با رضایتمندی از تحصیل در مدارس هوشمند [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 213-222]

 • تعامل تأثیر محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه و غنی شده ی مبتنی بر وب بر تعامل عناصر آموزشی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 223-233]

 • تعامل آنلاین همبستگی بنیادی مجموعه خودتنظیمی آنلاین با مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در دوران آموزش مجازی و زمان شیوع ویروس کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

 • تعامل انسان و اطلاعات بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوای آموزشی در اینستاگرام بر اساس تحلیل تعامل انسان و اطلاعات [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 777-792]

 • تعامل در آموزش مجازی چالش های نگرشی اعضای هیئت علمی در آموزش الکترونیکی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 277-287]

 • تعامل دو سویه بررسی نظام‌مند اثرات فن‌آوری‌های نوین بر روندهای آموزشی آینده [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 647-659]

 • تعامل و ارتباط بین فردی راه‌کارهای تعامل و برقراری ارتباط بین فردی در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-108]

 • تعاملی بررسی و شناسایی مدل هوشمند یادگیری همراه تعاملی جهت ارتقاء ایمنی در راه آهن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 340-350]

 • تعلق به مکان بررسی تأثیر ابعاد کالبدی و عاطفی مکان بر حس تعلق: مطالعۀ موردی دبیرستان‌های سنتی و مدرن بجنورد [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 99-118]

 • تعمیر و نگهداری ماشین آلات بررسی ارتباط آموزش دروس کارگاهی صنایع چوب با حرفه شغلی آنان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 181-189]

 • تعمیم ارتقای تفکر تابعی: شناسایی طرح‌واره‌های پیش‌نیاز دانش‌آموزان پایه‌ی هفتم در تعمیم الگوهای شکلی دومتغیره [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 707-722]

 • تعمیم جبری بررسی عملکرد دانش آموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 103-118]

 • تعویض کانال اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • تعیین اهمیت تعیین اهمیت اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 27-35]

 • تعیین چیدمان بهینه برش تعیین چیدمان بهینه عملیات برش در قالبهای مرحلهای به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 307-315]

 • تغذیه بررسی میزان تأثیر آموزش درس بهداشت و محیط زیست بر کسب نگرش‌های بهداشتی و زیست‌محیطی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 121-134]

 • تغییر نگرش بررسی میزان تأثیر آموزش درس بهداشت و محیط زیست بر کسب نگرش‌های بهداشتی و زیست‌محیطی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 121-134]

 • تفاضالت محدود فشرده ارزیابی شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبُعدی و غیر قابل تراکم با تفاضل محدود فشرده [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 39-48]

 • تفاضلات محدود فشرده شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبُعدی و غیر قابل تراکم با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 33-42]

 • تفکر استراتژیک بررسی رابطه تفکر استراتژیک و سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی در میان مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 881-890]

 • تفکر انتقادی بررسی تأثیر نقشه های استدلالی بر تفکر انتقادی دانش آموزان [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 65-72]

 • تفکر انتقادی بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری زبان توسط فراگیران زبان انگلیسی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 99-104]

 • تفکر انتقادی بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های تفکر انتقادی با استفاده از فناوری‌های آموزشی در کتابهای درسی علوم تجربی پایه اول ایران و روسیه [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 465-478]

 • تفکرانتقادی بررسی رابطه بین خود تنظیمی و تفکر انتقادی معلمان زبان انگلیسی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 117-124]

 • تفکر تأملی الگویابی روابط ساختاری متغیرهای محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی و عملکرد در درس ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 109-118]

 • تفکر تابعی ارتقای تفکر تابعی: شناسایی طرح‌واره‌های پیش‌نیاز دانش‌آموزان پایه‌ی هفتم در تعمیم الگوهای شکلی دومتغیره [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 707-722]

 • تفکر خلاق طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مهارت‌های تفکر خلاق برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 579-590]

 • تفکر سطح بالا تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بالا در دانش آموزان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 123-134]

 • تفکر طراحی کاربرد هوش عاطفی در فرایند آموزش طراحی معماری، جستاری در الزامات رشته معماری از حیث مهارت‌های عاطفی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 672-686]

 • تفکر طراحی واکاوی نقش تفکر طراحی در ارتقای مهارت‌های قرن بیست و یکم: مرور نظام‌مند [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 81-98]

 • تفکیک متغیرهای d وq کنترل برداری موتور هیسترزیس سنکرون سه فاز با تفکیک متغیرهای d وq [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 137-150]

 • تقاضای نیروی انسانی ماهر رشد کمّی دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای کشور و تقاضای نیروی انسانی ماهر به منظور بازنگری در برنامه درسی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]

 • تقویت کننده بررسی مقابله‌ای نگرش در بخش بحث در مقالات آموزش زبان انگلیسی و روان‌پزشکی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 81-90]

 • تکالیف ساختاریافته تاثیر تکالیف ساختاریافته و نیمه‌ساختاریافته بر درگیرسازی رفتاری و انگیزشی دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 169-179]

 • تکالیف نیمه ساختاریافته: علوم تربیتی تاثیر تکالیف ساختاریافته و نیمه‌ساختاریافته بر درگیرسازی رفتاری و انگیزشی دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 169-179]

 • تکنولوژی نقش تکنولوژی در یادگیری ریاضی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 159-166]

 • تکنولوژی آموزشی تحلیلی بر روش‌شناسی و زمینه‌ی اجرایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 193-205]

 • تکنولوژی آموزشی بررسی وضعیت موجود برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 226-233]

 • تکنولوژی آموزشی دیدگاه معلمین و دانشآموزان پیرامون استفاده از فناوری آموزشی در درس تربیتبدنی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 793-800]

 • تکنولوژی دیجیتال چرخش دیجیتال و دلالت‌های آن برای رشد حرفه‌ای معلمان: تشکیل اجتماعات یادگیری بین معلمان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 175-191]

 • تکنیک دلفی توسعه مدل ساختاری فرایندهای خلق دانش ملی با استفاده از ترکیب روش‌های دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 386-400]

 • تکنیک دلفی شناسایی فرایند خلق و یادگیری دانش ملی و بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی با درنظر گرفتن نقش واسطه‌ای هوش ملی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 477-492]

 • تلفن همراه تأثیر روش آموزش از طریق تلفن‏ همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 235-243]

 • تلفن همراه تأثیر آموزش مهارت‌های خودکنترلی با پیگیری گروه مجازی بر کاهش استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 507-519]

 • تلفیق بررسی مهارت‌های تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش توسط دبیران ریاضی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 61-71]

 • تلفیق تکنولوژی استفاده از الگوی سازنده‌گرایی برای افزایش دانش تلفیق تکنولوژی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 65-74]

 • تلفیقی تاثیر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس علوم [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 231-238]

 • تلقی از مشارکت فعال رابطه‌ی بین مشارکت فعال و پیشرفت تحصیلی در کلاس زبان انگلیسی برخط پس از شیوع کووید 19 در ایران [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 623-634]

 • تماس چشمی نگرش زبان آموزان به واژگان انگلیسی و درک آنها با بهره گیری از ارتباط غیر کلامی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 221-229]

 • تمایز یافتگی خود مقایسه سرسختی روان‌شناختی، تمایزیافتگی خود و فرسودگی روان‌شناختی در زنان سرپرست خانوار و زنان عادی شهر مرودشت [(مقالات آماده انتشار)]

 • تمایل به تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان به تداوم استفاده از سیستم‌های یادگیری الکترونیکی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 483-498]

 • تمایل به یادگیری ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل TRA [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]

 • تمایل رفتاری بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 291-301]

 • تنش شغلی تأثیر عوامل تنش‌زای شغلی بر عملکرد مراکز آموزش عالی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 39-46]

 • تنظیم شناختی هیجان تأثیر استفاده از بازی های رایانه ای آموزشی بر تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی دانش آموزان [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 521-535]

 • تهدیدها شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه های درسی مبتنی بر MOOC در آموزش عالی ایران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 145-156]

 • توابع مثلثاتی بررسی اثرات استفاده از نرم‌افزار آموزشی جئوجبرا بر بدفهمی‌های دانش‌آموزان پایه دوم دوره متوسطه در مبحث توابع مثلثاتی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 765-774]

 • توانایی آزمون برازش توزیع لجستیک در تعیین توانایی و رتبه‌بندی در امتحان‌ها [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 99-108]

 • توانایی فضایی مطالعه عملکرد دانش آموزان دوره دوم متوسطه در حل یک تکلیف توانایی فضایی با استفاده از نظریه SOLO [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 484-498]

 • توانمند سازی شناسایی مؤلفه‌های فناوری یادگیری در آموزش و پرورش [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 169-190]

 • توانمندسازی روانشناختی نقش توانمندسازی روانشناختی در رابطه میان رهبری دوسو توان با رضایت و استرس شغلی معلمان در آموزش مجازی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 511-524]

 • توانمندی شغلی بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت، سابقه خدمت و تحصیلات با توانمندی شغلی معلمان زن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 127-136]

 • توپولوژی آموزش کاهش تأثیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک در بهینهیابی سطح مقطع و توپولوژی سازههای خرپایی توسط روش جستجوی چند منظوره [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 291-306]

 • توزیع فضایی بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان در زمینه شاخص های آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS، تحلیل خوشه ای و GIS [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 75-85]

 • توزیع لجستیک آزمون برازش توزیع لجستیک در تعیین توانایی و رتبه‌بندی در امتحان‌ها [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 99-108]

 • توسعة پایدار بررسی تأثیرآموزش محیط‌زیست برسطح دانش دانشجویان دختر و پسر با استفاده از رسانه‌های ارتباط‌جمعی دیداری [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 55-64]

 • توسعه ابزارهای IT شناسایی و اولویت بندی مدل های کسب و کار الکترونیکی موفق در ایران با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 323-335]

 • توسعه پایدار ارتقاء آموزش و پژوهش مهندسی در راستای توسعه پایدار- راهبردها [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 81-87]

 • توسعه حرفه ای توسعه‌حرفه‌ای معلمان با استفاده از فضای مجازی: مطالعه پدیدارشناسانه معلمان شهر همدان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 109-121]

 • توسعه حرفه ای چالش‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تدریس برخط [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 479-490]

 • توسعه حرفه ای مدیران الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای (با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد نوظهور) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 531-544]

 • توسعه مهارت در آموزش الکترونیک چالش های نگرشی اعضای هیئت علمی در آموزش الکترونیکی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 277-287]

 • توسعه‌یافتگی بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان در زمینه شاخص های آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS، تحلیل خوشه ای و GIS [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 75-85]

 • توسعه یافتگی سنجش درجه‌توسعه‌یافتگی و محرومیت آموزشی شهرستان‌های استان سیستان‌وبلوچستان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 409-418]

 • توسعۀ حرفه‌ای طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مجاز در جهت توسعۀ حرفه‌ای دانشجو معلمان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 723-742]

 • تولید جاسازی شده آموزش روشی جدید برای حفاظت قطع شبکه‌ی اصلی ژنراتورهای جاسازی شده [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 193-199]

 • تولید فرایندهای جایگزین طراحی و ساخت یک سیستم آموزشی هوشمند جهت بهینه‌سازی و ارزیابی قابلیت ساخت طراحی و ایجاد تمام فرایندهای ممکن جهت ساخت قطعه و ارزیابی هر یک از فرایندهای ساخت [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 189-200]

 • تولید محتوا معیاری برای دسته‌بندی، امتیازدهی و استخراج از یادداشت‌‌برداری یادگیرندگان به منظور تولید محتوای آموزشی در سیستم یادگیری الکترونیکی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 73-81]

 • تولید ناخالص داخلی شناسایی فرایند خلق و یادگیری دانش ملی و بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی با درنظر گرفتن نقش واسطه‌ای هوش ملی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 477-492]

 • تیپ شخصیتی تیپ شخصیتی و عملکرد زبان آموزان درآزمون های درک متن [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]

 • تیمز مقایسة حیطه‌شناختی طبقه بندی بلوم با آزمون تیمز 2011 در کتاب علوم تجربی پایه سوم راهنمایی سال 90-89 [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 85-96]

ج

 • جئوجبرا بررسی اثرات استفاده از نرم‌افزار آموزشی جئوجبرا بر بدفهمی‌های دانش‌آموزان پایه دوم دوره متوسطه در مبحث توابع مثلثاتی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 765-774]

 • جبر بررسی عملکرد دانش آموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 103-118]

 • جبر بررسی درک رویه ای و ساختاری دانش آموزان دوره متوسطه اول در عبارت های جبری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 660-671]

 • جبر و معادله تحلیل فصل جبر و معادله کتاب ریاضی پایه هفتم بر اساس پنج‌ الگوی مختلف [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 21-33]

 • جداول زمان بندی طراحی جدول زمانبندی خودکار برای دروس دانشگاهی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-37]

 • جدول پیشتازان بازیوارسازی با جدول پیشتاران: تاثیر ابزارهای آموزشی مبتنی بر رقابت و مشارکت در یادگیری و انگیزه رغبتی درس ریاضی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 237-248]

 • جدول ضرب تأثیر بسته آموزشی "حساب‌یار" در یادگیری و یادسپاری جدول ضرب [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 135-143]

 • جرأت‌ورزی رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 105-108]

 • جریان الیه مرزی ارزیابی شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبُعدی و غیر قابل تراکم با تفاضل محدود فشرده [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 39-48]

 • جریان دو بعدی شکست سد نرم‌افزار NASIR به عنوان یک کارگاه مجازی آموزشی: شبیه‌سازی شکست ناگهانی سدها به کمک استهلاک مصنوعی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 201-208]

 • جریان لایه مرزی شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبُعدی و غیر قابل تراکم با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 33-42]

 • جزیره توان آموزش روشی جدید برای حفاظت قطع شبکه‌ی اصلی ژنراتورهای جاسازی شده [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 193-199]

 • جنتایل مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 713-719]

 • جنسیت تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 261-265]

 • جنسیت بررسی توانایی‌فضایی دانش‌آموزان دختر و پسر در پایه‌های دهم و یازدهم با توجه به عامل‌های تجسم فضایی، دوران‌ذهنی و جهت‌یابی فضایی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 379-394]

 • جهانی- بومی سازی بررسی نگرش معلمان ایرانی زبان انگلیسی پیرامون مفهوم جهانی-بومی سازی از طریق پرسشنامه ی ابداعی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 263-273]

 • جهانی شدن جهانی شدن و ضرورت اصلاح دوره‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران؛ چالش‌ها، فرصت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 17-26]

 • جو انگیزشی درک شده تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بالا در دانش آموزان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 123-134]

چ

 • چابکی سازمانی ارتباط بین چابکی سازمانی و مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 293-306]

 • چارچوب راهنما طراحی چهارچوبی برای آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه دوم شاخه نظری: یک مطالعه کیفی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 120-134]

 • چالش دوره‌های ضمن خدمت پدیدارشناسی تجربیات زیسته معلمان در مورد چالشهای برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت آموزش‌وپرورش [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 743-756]

 • چالش‌ها شناسایی چالش‌های ارز‌شیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره‌های الکترونیکی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 105-112]

 • چالش‌ها اینترنت اشیاء؛ سامانه‌ای برای بهبود نظام آموزش عالی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 157-168]

 • چالش‌ها تجربه زیسته دانشجویان از یادگیری سیار در بحران کووید 19؛ بررسی پدیدارشناسی چالش‌ها [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 323-338]

 • چالش ها تبیین چالش‌های شکاف دیجیتال بر اجرای عدالت آموزشی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 263-280]

 • چالش ها و آسیب های مجازی چالش‌ها و آسیب‌های آموزش مجازی در دانشگاه در دوره همه‌گیری کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

 • چالش‌های آموزش مجازی شناسایی و رتبه بندی چالش‌های یادگیرندگان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعة موردی: دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]

 • چرخة خلاقیت پلسک تحلیل فصل جبر و معادله کتاب ریاضی پایه هفتم بر اساس پنج‌ الگوی مختلف [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 21-33]

 • چرخة مدل‌سازی پدیدارشناسی چرخة مدل‌سازی دانش‌آموزان پایة نهم در حل یک مسأله اصیل [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 149-160]

 • چند رسانه ای کاربرد نظریه فازی در ارزشیابی دروس مهارتی: تولید چندرسانه‌ای آموزشی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 249-256]

 • چند رسانه ای تاثیر رویکرد چند‌‌رسانه‌ای پروژه‌محور ‌بر یادگیری هنرجویان رشته کامپیوتر [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 791-799]

 • چندرسانه‌ای اثربخشی چندرسانه‌ای فلسفه برای کودک (P4C) بر حل مسئله دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 239-247]

 • چندرسانه‌ای تأثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده تعاملی بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 571-582]

 • چندرسانه ای تحلیل کارآمدی آموزش مبتنی بر نقشه‌ مفهومی در قالب چندرسانه‌ای بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 257-268]

 • چند رسانه ای آموزشی مقایسه تأثیر الگوهای طراحی آموزشی مریل و گانیه بر بار شناختی، یادگیری و بهره‌وری آموزشی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 813-820]

 • چندرسانه‌ای آموزشی تأثیر آموزش چندرسانه‌ای قرآن بر میزان یادگیری و یادداری درس قرآن دانش‌آموزان پسر با نیازهای ویژة ذهنی پایه ششم ابتدایی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 319-327]

 • چند رسانه های تأثیر بازی‌وارسازی در فرآیند آموزش و یادگیری مدیریت تعارض [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 657-672]

 • چهارچوب شناسایی عوامل طبیعی ارزشمند به روش VPS1 از نظر کودکان به منظور ارایه چهارچوبی برای سازماندهی فضایی حیاط مدرسه [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]

 • چهارچوب شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 891-900]

 • چهارچوب نظری اسفارد بررسی درک رویه ای و ساختاری دانش آموزان دوره متوسطه اول در عبارت های جبری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 660-671]

 • چهارچوب یادگیری الکترونیکی ارزیابی «منابع حمایتی» سامانه درس‌افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران بر اساس چهارچوب یادگیری الکترونیکی خان: تأملی بر تجارب دانشجویان [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 71-80]

 • چیدمان نقش مبلمان فضای داخلی کلاس‌ها بر ارتقاء میزان یادگیری دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 365-372]

ح

 • حادثه شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ایمنی فیزیکی فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]

 • حاشیه‌نویسی بهبود راهبرد‌های خواندن و درک مطلب انگلیسی دانش‌آموزان دبیرستان از طریق ارزشیابی پویا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 11-24]

 • حالت بدن نگرش زبان آموزان به واژگان انگلیسی و درک آنها با بهره گیری از ارتباط غیر کلامی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 221-229]

 • حداقل مربعات گسسته مقایسه نتیجه های مدل عددی وآزمایشگاهی جریان یک بُعدی از روی سرریز سدها [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 1-8]

 • حدسیه سازی آموزش نقش نرم افزارهای هندسه‌ی پویا در حل مسئله هندسه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 73-86]

 • حرفه‌‌ معماری ارزیابی ارتباط آموزش و کار حرفه‌ای در رشته‌ معماری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 365-378]

 • حرکات بدن نگرش زبان آموزان به واژگان انگلیسی و درک آنها با بهره گیری از ارتباط غیر کلامی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 221-229]

 • حس تعلق تقویت حس تعلق دانش آموزان به مدرسه با تاکید بر قابلیت های فضایی دبستانها [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 273-289]

 • حس تعلق شاخص های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 191-205]

 • حس تعلق بررسی تأثیر ابعاد کالبدی و عاطفی مکان بر حس تعلق: مطالعۀ موردی دبیرستان‌های سنتی و مدرن بجنورد [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 99-118]

 • حس جمعی مولفه‌های موثر بر ارتقای حس جمعی در فضاهای آموزشی دبیرستان [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 153-164]

 • حس جمعی تاثیر کیفیت فضای بسته آموزشی بر میزان حس جمعی کاربران [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 931-944]

 • حس دلبستگی سنجش مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای حس دلبستگی در فضای‎ آموزشی (مطالعه موردی:دبیرستانهای بجنورد) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 315-329]

 • حضور تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 994-1004]

 • حضور استانداردسازی پرسش‌نامه حضور (PQ3) در محیط‌‌های یادگیری مجازی: ترجمه و رواسازی فارسی پرسش‌نامه حضور [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 467-482]

 • حضور اجتماعی ارائه مدلی جهت ارزیابی راهبردهای یادگیری الکترونیکی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 253-259]

 • حضور شناختی ارائه مدلی جهت ارزیابی راهبردهای یادگیری الکترونیکی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 253-259]

 • حضور یاددهی ارائه مدلی جهت ارزیابی راهبردهای یادگیری الکترونیکی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 253-259]

 • حفظ و روخوانی قرآن ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی حفظ و روخوانی قرآن بر دانش‌آموزان با استفاده از نرم‌افزار محقق‌ساخته [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 359-370]

 • حل حجم محدود مرکزی نرم‌افزار NASIR به عنوان یک کارگاه مجازی آموزشی: شبیه‌سازی شکست ناگهانی سدها به کمک استهلاک مصنوعی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 201-208]

 • حل مسأله بررسی عملکرد دانش آموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 103-118]

 • حل مسأله بررسی تأثیر به‌کارگیری الگوی گانیه بر میزان بار شناختی بیرونی و توان حل مسأله [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 9-18]

 • حل مسأله ریاضی بررسی اثربخشی محیط یادگیری همیارانه مبتنی بر رایانه (CSCL) و نرم‌افزار ریاضی پویا بر مهارت حل مسایل مثلثاتی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 867-875]

 • حل مسئله اثربخشی چندرسانه‌ای فلسفه برای کودک (P4C) بر حل مسئله دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 239-247]

 • حل مسئله آموزش نقش نرم افزارهای هندسه‌ی پویا در حل مسئله هندسه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 73-86]

 • حل مسئله تأثیر درس‌افزار الکترونیکی مبتنی بر مغز بر عملکرد حل مسأله و انگیزش دانش‌آموزان در درس برنامه‌نویسی کامپیوتر [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 877-890]

 • حوضچه آرامش کاربری آموزشی نرم‌افزار Flow-3D در بررسی مدل آشفتگی شبیه‌سازی جریان سه‌بُعدی در حوضچه پرش هیدرولیکی با موانع بتنی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 137-148]

 • حیاط شناسایی عوامل طبیعی ارزشمند به روش VPS1 از نظر کودکان به منظور ارایه چهارچوبی برای سازماندهی فضایی حیاط مدرسه [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]

 • حیاط ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی حیاط بر رفتار پرخاشگرایانه دانش‌آموزان نمونه‌موردی: دانش‌آموزان دوره ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • حیاط ایده آل مدرسه بررسی راهکارهای ارتقای فضای باز مدارس ابتدایی دخترانه از نگاه دانش‌آموزان (نمونۀ موردی: شهر تبریز) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 95-108]

 • حیاط مدرسه ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه‌ی سنجش کیفیت ویژگی‌های کالبدی مؤثر بر فعالیت جسمانی کودکان در حیاط مدرسه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 329-336]

خ

 • خالقیت شناسایی عوامل مؤثّر ارتقای آموزش طراحی مجتمع‌های زیستی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 119-131]

 • خطای غیرخطی آموزش نظری و تجربی جداسازی خطاهای غیرخطی در سامانه‌های اندازه‌گیری [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 229-239]

 • خلاقیت تاثیر برنامه ی درسی مبتنی بر وبلاگ بر خلاقیت دانش آموزان متوسطه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 213-221]

 • خلاقیت رابطه خلاقیت و سبک رهبری مدیران با بهره‌وری آموزشی در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 211-221]

 • خلاقیت دورنمایی از خلاقیت در فرآیند آموزش ریاضی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 145-158]

 • خلاقیت بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 201-211]

 • خلاقیت مقایسه ی اثربخشی آموزش مبتنی بر بازی رایانه‌ای آموزشی و آموزش مبتنی بر فیلم آموزشی بر خلاقیت و انگیزش دانش آموزان [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 347-358]

 • خلاقیت رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 191-202]

 • خلاقیت ارزیابی موفقیت آموزش معماری ایران بر ارتقا خلاقیت و تصور خلاق دانشجویان، مطالعه موردی: دانشگاه ملایر [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 189-197]

 • خلاقیت تاثیر طراحی بهینه فضای آموزشی بر ارتقای خلاقیت [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 379-385]

 • خلاقیت توسعه و اعتبارسنجی ابزار فرآیند یاددهی – یادگیری در مدارس هوشمند در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 493-505]

 • خلاقیت بررسی تأثیر بازی‌سازی رایانه‌ای بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 739-748]

 • خلاقیت ریاضی دورنمایی از خلاقیت در فرآیند آموزش ریاضی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 145-158]

 • خلاقیت طراحی دانشجویان معماری ارزیابی اثربخشی شیوه های استفاده از محرک های بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان معماری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 291-304]

 • خلاقیت و نوآوری صفات فضایی مؤثر بر افزایش خلاقیت محققین در مراکز تحقیقات معماری و شهرسازی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 137-147]

 • خلق دانش سازمانی توسعه مدل ساختاری فرایندهای خلق دانش ملی با استفاده از ترکیب روش‌های دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 386-400]

 • خلق دانش ملی توسعه مدل ساختاری فرایندهای خلق دانش ملی با استفاده از ترکیب روش‌های دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 386-400]

 • خلق مشترک ارزش طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش خلق مشترک ارزش در کسب‌وکارهای فناورانه [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 619-634]

 • خلق و یادگیری دانش ملی شناسایی فرایند خلق و یادگیری دانش ملی و بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی با درنظر گرفتن نقش واسطه‌ای هوش ملی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 477-492]

 • خواب‌آلودگی تأثیر روش تدریس و وضع ظاهری اساتید بر خواب‌آلودگی دانشجویان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 135-145]

 • خواص مکانیکی ناهمسانگردی خواص مکانیکی ماسه سنگ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 21-31]

 • خواص مکانیکی دمای بالا اثر کارگرم بر خواص آلیاژ پایه نیکلی IC-221M [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 225-232]

 • خواندن و درک مطلب بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 247-259]

 • خود - آرمان زبان دوم سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 87-98]

 • خودآموز آنلاین اثربخشی خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی بر یادگیری دانشجویان: مرور نظام مند [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • خودآموزی ساماندهی فرآیند یادگیری از نظام آموزش از راه دور در رشته معماری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 201-212]

 • خود ارزشیابی خود ارزشیابی راهکاری فراشناختی در بالا بردن دانش گرامری زبان آموزان [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 263-270]

 • خود- باید زبان دوم سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 87-98]

 • خودپنداره جنبه‌های روانی افزودن آموزش سیار به آموزش به روش سنتی در آموزش عالی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 197-206]

 • خودپنداره شغلی تدوین الگوی آموزش مهارت های هوش هیجانی و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغلی دانش آموزان دبیرستان [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 55-61]

 • خودت تاثیر شبکه های اجتماعی بر اهمال کاری تحصیلی با نقش واسطه ای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در بین دانش آموزان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 221-230]

 • خود تشابهی ارزیابی شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبُعدی و غیر قابل تراکم با تفاضل محدود فشرده [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 39-48]

 • خودتشابهی شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبُعدی و غیر قابل تراکم با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 33-42]

 • خودتعیین گری اعتبارسنجی الگوی انگیزشی برای تدریس مبتنی بر وب [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 181-192]

 • خود تنظیمی بررسی رابطه بین خود تنظیمی و تفکر انتقادی معلمان زبان انگلیسی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 117-124]

 • خودتنظیمی اثربخشی روش آموزش معکوس راهبردهای یادگیری (شناختی- فراشناختی) بر پیشرفت مهارت گفتاری و خودتنظیمی زبان‌آموزان در مقایسه با رویکرد سنتی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 635-646]

 • خودتنظیمی آموزش بررسی رابطه نگرش نسبت به یادگیری به کمک رایانه و خودتنظیمی آموزشی و انگیزش در یادگیری زبان خارجه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 273-280]

 • خودتنظیمی و مراکز آموزش از راه دور تأثیرآموزش چند رسانه‌ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش‌آموزان از راه دور [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 257-269]

 • خود توسعه ای بررسی تاثیر خودتوسعه‌ای بر پیشرفت تحصیلی درس آمار دانشجویان ایران و روسیه با میانجی‌گری به‌کارگیری فناوری‌های آموزش از راه دور توسط اساتید [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 383-392]

 • خود راهبری در یادگیری تاثیر کلاس معکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 141-148]

 • خودسنجی بررسی استفاده از روشهای مختلف سنجش و سنجشهای مبتنی بریادگیری پایدار [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 45-54]

 • خودشکوفایی و فضا ویژگی‌ها و عناصر طراحی فضاهای باز کودکان دبستانی براساس هوش هیجانی در فرآیند یادگیری از دیدگاه متخصصان [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 274-283]

 • خودکار بررسی نقش استفاده از نرم‌افزار اصلاح خودکار در یادگیری زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 511-520]

 • خودکارآمدی تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 149-158]

 • خودکارآمدی تأثیر بازی‌‌‌‌های دیجیتالی بر خودکارآمدی کارآفرینانه و ترجیح شغلی نوجوانان [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 339-350]

 • خودکارآمدی تحصیلی الگوی علی خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خودتنظیم و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 187-200]

 • خودکارآمدی تحصیلی مقایسة تأثیر استفاده از روش تدریس معکوس با روش تدریس سنتی در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی درس فارسی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 249-261]

 • خودکارآمدی فنی تأثیر مدل آموزش واقعی بر تجسم دیداری- فضایی با توجه به نقش خودکارآمدی فنی دانشجویان فنی و مهندسی پسر در درس رسم فنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 611-622]

 • خودکارآمدی کارآفرینانه بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 673-682]

 • خودکارآمدی معلمان تأثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه‌ای و خودکارآمدی معلمان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 145-156]

 • خودکارامدی شخصی‌سازی محیط یادگیری الکترونیکی براساس خودکارامدی یادگیرنده [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 868-880]

 • خودکارامدی بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 291-301]

 • خود کنترلی تأثیر آموزش مهارت‌های خودکنترلی با پیگیری گروه مجازی بر کاهش استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 507-519]

 • خوشه‌بندی فازی پیش‌بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش خوشه‌بندی فازی در محیط‌های آموزشی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 245-258]

 • خوشه‌بندی فازی سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر اعتماد در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از خوشه‌بندی فازی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 439-464]

 • خیرگی مدل‌یابی میزان و نحوه‌ تأثیر متغیرهای کالبدی پنجره بر بهره‌گیری مناسب از نورِ روز در کلاس‌های مدارس راهنمایی تهران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 241-256]

د

 • داده‌کاوی کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 49-62]

 • داده‌کاوی بررسی تاثیر بازیگونگی بر عملکرد تحصیلی افراد با توجه به ویژگیهای فردی مخاطبین [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 499-510]

 • داده کاوی پیش‌بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش خوشه‌بندی فازی در محیط‌های آموزشی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 245-258]

 • داده‌کاوی آموزشی ارتقای کیفیت آموزش در سامانه‌های آموزش الکترونیکی با استفاده از داده‌کاوی آموزشی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 171-180]

 • داده‌کاوی آموزشی پیش‌بینی و تحلیل عملکرد دانشجویان به کمک تکنیک‌های داده‌کاوی به منظور بهبود عملکرد تحصیلی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 821-834]

 • دال ﺑﺘﻨﯽ سیستم خبره برای ارزیابی خرابی دالهای بتنی در منطقه خلیج فارس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-15]

 • دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان ارزیابی عملکرد دانش آموختگان رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان از نظر به‌کارگیری فناوری بر اساس مدل جان وایلز و جوزف باندی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 499-510]

 • دانش آموختگان فنی و حرفه‌ای کشور رشد کمّی دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای کشور و تقاضای نیروی انسانی ماهر به منظور بازنگری در برنامه درسی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]

 • دانش‌آموخته‌‌ معماری ارزیابی ارتباط آموزش و کار حرفه‌ای در رشته‌ معماری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 365-378]

 • دانش آموز تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 17-28]

 • دانش‌آموزان بررسی رابطه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 97-107]

 • دانش‌آموزان بررسی درک و فهم دانش‌آموزان از اعداد منفی و بدفهمی‌های آنان [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 25-41]

 • دانش‌آموزان تأثیرآموزش رباتیک بر مهارت‌های حل مسئله درس فیزیک دانش‌آموزان متوسطه اول [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 331-340]

 • دانش آموزان بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 63-71]

 • دانش آموزان اثربخشی آموزش شناختی– رفتاری بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 195-201]

 • دانش آموزان بررسی عملکرد دانش آموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 103-118]

 • دانش آموزان نقش بازی‌های رایانه‌ای در افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 121-130]

 • دانش آموزان تأثیر استفاده از بازی های رایانه ای آموزشی بر تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی دانش آموزان [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 521-535]

 • دانش آموزان مقایسه تأثیر آموزش مبتنی‌بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 203-212]

 • دانش آموزان تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بالا در دانش آموزان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 123-134]

 • دانش آموزان تقویت حس تعلق دانش آموزان به مدرسه با تاکید بر قابلیت های فضایی دبستانها [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 273-289]

 • دانش آموزان تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد کمی تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 801-812]

 • دانش آموزان بررسی سهم معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم نظری بر پایه داده‌های امتحانات کشوری [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 971-980]

 • دانش آموزان المپیادی رابطه هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با علائم اضطرابی دانش‌آموزان المپیادی کشور [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 131-139]

 • دانش آموزان با نارسایی ذهنی اثربخشی آموزش مبتنی بر بازیگونه سازی (گیمیفیکیشن) در انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با نارسایی ذهنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 429-438]

 • دانش‌آموزان پایه نهم سواد ریاضی دانش‌آموزان پایه نهم: پژوهشی براساس آزمون مطالعه پیزا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 851-867]

 • دانش‌آموزان پایه یازدهم توانایی دانش‌آموزان پایه یازدهم در ارزیابی استدلال‌های ریاضی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 643-656]

 • دانش‌آموزان پایه‌ی دهم و یازدهم بررسی توانایی‌فضایی دانش‌آموزان دختر و پسر در پایه‌های دهم و یازدهم با توجه به عامل‌های تجسم فضایی، دوران‌ذهنی و جهت‌یابی فضایی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 379-394]

 • دانش آموزان پسر شناسایی مؤلفه‌های محیط کالبدی مدارس با رویکرد یادگیری مشارکتی نمونه موردی: مدارس پسران دوره اول متوسطه شهر تبریز [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 455-465]

 • دانش‌آموزان پیش دانشگاهی بررسی علل افت انگیزش تحصیلی از دیدگاه دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی با توجه به جنسیت و زمینه‌های خانوادگی آنها [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 181-192]

 • دانش آموزان دبیرستان تدوین الگوی آموزش مهارت های هوش هیجانی و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغلی دانش آموزان دبیرستان [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 55-61]

 • دانش آموزان دوره ابتدایی بررسی تأثیر روش یادگیری معکوس بر روی نگرش و عملکرد در درس ریاضی دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]

 • دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه دوم بررسی اثرات استفاده از نرم‌افزار آموزشی جئوجبرا بر بدفهمی‌های دانش‌آموزان پایه دوم دوره متوسطه در مبحث توابع مثلثاتی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 765-774]

 • دانش‌آموزان دورۀ متوسطه آثار سودمند و زیان‌بار استفاده از رسانه‌های ارتباطی نوین (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) از دیدگاه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بهار [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 337-346]

 • دانش آموزان سوم دبستان تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 137-149]

 • دانش آموزان متوسطه تاثیر برنامه ی درسی مبتنی بر وبلاگ بر خلاقیت دانش آموزان متوسطه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 213-221]

 • دانش‌آموز با نیازهای ویژة ذهنی تأثیر آموزش چندرسانه‌ای قرآن بر میزان یادگیری و یادداری درس قرآن دانش‌آموزان پسر با نیازهای ویژة ذهنی پایه ششم ابتدایی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 319-327]

 • دانش‌آموز محوری راهکارهای ارتقای کیفیت طراحی معماری مدارس با تأکید بر انگیزش هوش‌های چندگانه گاردنر [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 341-353]

 • دانشآموز محوری خود ارزشیابی راهکاری فراشناختی در بالا بردن دانش گرامری زبان آموزان [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 263-270]

 • دانش‌افزار اولویت‌ استفاده از وب 2 در فرآیندهای مدیریت دانش شخصی در آموزش مجازی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 183-196]

 • دانش بنیان طراحی یک سامانه توصیه‌گر ترکیبی دوره‌های آموزشی براساس روش استدلال مبتنی بر نمونه و منطق فازی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 15-27]

 • دانشجو تأثیر روش تدریس و وضع ظاهری اساتید بر خواب‌آلودگی دانشجویان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 135-145]

 • دانشجو بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 203-211]

 • دانشجو ارائه الگوی ارزیابی آموزشی مبتنی بر معیار در آتلیه‌های طراحی معماری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 299-314]

 • دانشجو تأثیر آموزش مهارت‌های خودکنترلی با پیگیری گروه مجازی بر کاهش استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 507-519]

 • دانشجو محور بررسی نقش شیوه آموزش دانشجویان بر ارتقا میزان خلاقیت آنها نمونه موردی، دانشجویان درس درک و بیان محیط در رشته مهندسی معماری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 428-438]

 • دانشجو معلمان طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مجاز در جهت توسعۀ حرفه‌ای دانشجو معلمان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 723-742]

 • دانشجو معلمان ریاضی ارزیابی درک دانشجویان ریاضی از مفهوم حد به کمک نقشه مفهومی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 259-268]

 • دانشجویان رابطه استفاده از نرم‌افزارهای وایبر، لاین و اینستاگرام با سواد زیست‌محیطی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 175-185]

 • دانشجویان بررسی درک دانشجویان از فرایند اثبات ریاضی بر اساس مدل مژیا راموس و همکاران [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 121-132]

 • دانشجویان ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 165-177]

 • دانشجویان اثربخشی خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی بر یادگیری دانشجویان: مرور نظام مند [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • دانشجویان تأثیر آموزش روش شش کلاه تفکر دوبونو در بهبود مهارت شناختی دانشجویان کشاورزی در درس کارآفرینی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 15-26]

 • دانشجویان تبیین ویژگی‌های محتوای آموزشی با تأکید بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و مقایسه آن با وضع موجود در دانشگاه هرمزگان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 199-209]

 • دانشجویان تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 583-590]

 • دانشجویان اثر ادراک از ادغام ICT در فرایند آموزش بر پذیرش و کاربردICT در یادگیری: نقش واسطه‌ای باورها، نگرش و نیت کاربرد ICT دانشجویان [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 307-322]

 • دانشجویان تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر یادگیری، تمرکز و رضایت‌مندی تحصیلی دانشجویان [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 439-450]

 • دانشجویان نقش یادگیری خود راهبر در اثربخشی یادگیری الکترونیکی در دوران همه‌گیری کووید 19 [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 571-589]

 • دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بررسی میزان تأثیر آموزش درس بهداشت و محیط زیست بر کسب نگرش‌های بهداشتی و زیست‌محیطی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 121-134]

 • دانشجویان دبیری ریاضی ارزیابی دانش معلمان و دانشجویان ریاضی در درس هندسه با استفاده از نظریه‌ ون هیلی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 67-79]

 • دانشجویان زبان انگلیسی و زبان عربی جنبه‌های روانی افزودن آموزش سیار به آموزش به روش سنتی در آموزش عالی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 197-206]

 • دانشجویان کشاورزی شناسایی نیازهای دانشجویان کشاورزی در زمینه شایستگی‌های حرفه‌ای براساس مدل بوریج و رابطه آن با ساختار اجتماعی آموزش [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 921-930]

 • دانشجویان مجازی ارائه مدلی جهت ارزیابی راهبردهای یادگیری الکترونیکی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 253-259]

 • دانشجویان معماری شیوه‌های آموزش بازسازی به دانشجویان معماری، نمونه موردی (کارگاه مقدمات بازسازی، گروه بازسازی پس از سانحه دانشگاه شهید بهشتی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 157-168]

 • دانشجویان مقطع کارشناسی ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی از موضوع مدیریت مواد زاید جامد در محیط زیست [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 193-198]

 • دانشجوی معماری دست نگاره های مفهومی بازنمای شخصیت دانشجویان رشته معماری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 303-314]

 • دانش فنی هدف های آموزش مهندسی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 161-170]

 • دانش کارآفرینی نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته‏ های علوم انسانی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 287-301]

 • دانشکده‌ فنی مهندسی تبیین ویژگی‌های محتوای آموزشی با تأکید بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و مقایسه آن با وضع موجود در دانشگاه هرمزگان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 199-209]

 • دانشکده‌های برتر معماری ایران و جهان بررسی ارتباط ساختار برنامه آموزشی با بروندادهای پژوهشی دانشکده‌های برتر معماری ایران و جهان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 125-132]

 • دانشگاه میزان رعایت ویژگی‌های فنی و اصول ارزشیابی در تدوین و طراحی دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 115-126]

 • دانشگاه تأثیر آموزش مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی اعضای هیأت علمی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 59-66]

 • دانشگاه بررسی رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از سبک‌های نظارتی و تعاملی استادان راهنما [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 235-246]

 • دانشگاه مدیریت نام تجاری در آموزش عالی: تاثیر ارزش ویژه برند بر جذب استعدادهای علمی (معیار هویت نام تجاری دانشگاه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 357-364]

 • دانشگاه بررسی ارتباط رضایت از عوامل محیطی با موفقیت تحصیلی دانشجویان [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 533-540]

 • دانشگاه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مراکز دانشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 267-275]

 • دانشگاه بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 247-261]

 • دانشگاه چالش‌ها و آسیب‌های آموزش مجازی در دانشگاه در دوره همه‌گیری کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی امکان سنجی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی با رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره فازی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 284-298]

 • دانشگاه پاسخگو واکاوی مؤلفه های اثربخشی بیرونی یادگیری الکترونیکی به‌نظور ارائه چارچوبی برای ایجاد تحول کیفی در نظام آموزش عالی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 221-236]

 • دانشگاه پیام نور بررسی قابلیت های کارآفرینی و میزان اثربخشی نظام آموزشی بر افزایش آن در دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 269-281]

 • دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی سنجش ابعاد فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی و ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 605-618]

 • دانشگاه تهران طراحی مدل بهینه استقرار آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی فراگیر در دانشگاه تهران مبتنی بر تحلیل راهبردی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 775-785]

 • دانشگاه تهران شناسایی مؤلفه‌های ارزشیابی نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 321-337]

 • دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ارزشیابی محتوای آموزش الکترونیکی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 255-265]

 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارتقاء آموزش و پژوهش مهندسی در راستای توسعه پایدار- راهبردها [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 81-87]

 • دانشگاه صنعتی سیرجان تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 583-590]

 • دانشگاه علامه طباطبائی چالش‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تدریس برخط [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 479-490]

 • دانشگاه فرهنگیان مقایسه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم سابق و سایر دانشگاهها [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 347-356]

 • دانشگاه فرهنگیان طراحی و اعتبار یابی الگوی بهبود کیفی آموزش های مجازی دانشگاه فرهنگیان ( به روش آمیخته ) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 409-427]

 • دانشگاه فرهنگیان تأثیر آموزش مهارت‌های خودکنترلی با پیگیری گروه مجازی بر کاهش استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 507-519]

 • دانشگاه فرهنگیان تبیین اهداف برنامه درسی مبتنی بر تربیت معلم پژوهنده در دانشگاه فرهنگیان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 395-408]

 • دانشگاه فرهنگیان کیفیت‌سنجی آموزش مجازی در دوره همه‌گیری کرونا از منظر استادان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 525-538]

 • دانشگاه فنی و حرفه ای تبیین ابعاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه فنی و حرفه‌ای منطقه 8 (مازندران، گلستان و سمنان) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 351-364]

 • دانشگاه مبتنی بر آموزش الکترونیکی بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی‌‌های برندسازی دانشگاه‌‌های مبتنی بر آموزش الکترونیکی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 133-148]

 • دانشگاه مجازی بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه های مجازی از مهارت های تدریس در این دوره ها [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 245-257]

 • دانشگاه مجازی ارائه مدلی جهت ارزیابی راهبردهای یادگیری الکترونیکی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 253-259]

 • دانشگاه نسل سوم تبیین ابعاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه فنی و حرفه‌ای منطقه 8 (مازندران، گلستان و سمنان) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 351-364]

 • دانشگاه‌های ایران ارزیابی میزان آمادگی ادراکی دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 101-117]

 • دانشگاه هرمزگان تبیین ویژگی‌های محتوای آموزشی با تأکید بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و مقایسه آن با وضع موجود در دانشگاه هرمزگان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 199-209]

 • دانش گرامری خود ارزشیابی راهکاری فراشناختی در بالا بردن دانش گرامری زبان آموزان [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 263-270]

 • دانش معلم ریاضی ارزیابی دانش معلمان و دانشجویان ریاضی در درس هندسه با استفاده از نظریه‌ ون هیلی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 67-79]

 • دانش هندسی ارزیابی دانش معلمان و دانشجویان ریاضی در درس هندسه با استفاده از نظریه‌ ون هیلی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 67-79]

 • داور تأثیر فناوری‌های ورزشی رویداد محور بر ابعاد آموزش و ارتقاء شغلی داوران سوپر لیگ والیبال ایران [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 351-362]

 • دبیران دوره دوم متوسطه تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر سواد یادگیری مادام‌العمر دبیران زبان دوره دوم متوسطه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 49-58]

 • دبیران و مدرسان زبان انگلیسی مقایسه فرسودگی شغلی در بین دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی و مدرسان زبان آموزشگاههای خصوصی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 626-637]

 • دختران تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد کمی تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 801-812]

 • درس افزار شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی سامانه درس‌افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 109-120]

 • درس افزار ارزیابی «منابع حمایتی» سامانه درس‌افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران بر اساس چهارچوب یادگیری الکترونیکی خان: تأملی بر تجارب دانشجویان [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 71-80]

 • درس ‌افزار الکترونیکی تأثیر درس‌افزار الکترونیکی مبتنی بر مغز بر عملکرد حل مسأله و انگیزش دانش‌آموزان در درس برنامه‌نویسی کامپیوتر [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 877-890]

 • درس‌پژوهی ارائه مدلی برای تحقیق در کلاس درس ریاضی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 199-209]

 • درس پژوهی تبین اصول حاکم بر اجرای مطلوب درس پژوهی: مطالعه‌ی موردی استان مازندران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 110-119]

 • درس تاریخ مقایسه تأثیر نمایش فیلم‌های تاریخی و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 73-81]

 • درس درک و بیان محیط بررسی نقش شیوه آموزش دانشجویان بر ارتقا میزان خلاقیت آنها نمونه موردی، دانشجویان درس درک و بیان محیط در رشته مهندسی معماری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 428-438]

 • درس ریاضی تبین اصول حاکم بر اجرای مطلوب درس پژوهی: مطالعه‌ی موردی استان مازندران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 110-119]

 • درس ریاضیات ارزشیابی جایگاه مهارتهای تفکر انتقادی در برنامه‌ درسی ریاضیات دوره متوسطه مدارس عادی و تیزهوش [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 40-48]

 • درس علوم لگوی‌آموزشی: ابزاری جهت ارتقاء سطح مهارت حل مسأله و کار گروهی دانش‌آموزان در درس علوم [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 43-54]

 • درس کارگاهی اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی و کارگاهی- عملی کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب با نیازهای صنعت و بازار کار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 235-243]

 • درس کار و فناوری شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 891-900]

 • درس کار و فناوری تعیین اهمیت اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 27-35]

 • درس کار و فناوری رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه و کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک تبریز [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 305-319]

 • درس هندسة فضایی مقایسة تأثیر روش‌های تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسة فضایی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 111-119]

 • درس هندسة فضایی.روش‌های تدریس متداول و ترکیبی مقایسة تأثیر روش‌های تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسة فضایی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 111-119]

 • درسی تاثیر آموزش شیمی سبز مبتنی بر فعالیت عملی بر یادگیری و نگرش دانشجو معلمان شیمی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 213-225]

 • درک بررسی درک و فهم دانش‌آموزان از اعداد منفی و بدفهمی‌های آنان [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 25-41]

 • درک رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 720-726]

 • درک اثبات بررسی درک دانشجویان از فرایند اثبات ریاضی بر اساس مدل مژیا راموس و همکاران [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 121-132]

 • درک دانشوآموز مطالعه عملکرد دانش آموزان دوره دوم متوسطه در حل یک تکلیف توانایی فضایی با استفاده از نظریه SOLO [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 484-498]

 • درک شنیداری تاثیر مواد غیر درسی شنیداری بر انگیزش و توانایی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 313-322]

 • درک مطلب تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر درک مطلب و نوع راهبردهای یادگیری مورداستفاده زبان‌آموزان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 171-180]

 • درک مطلب بررسی کیفیت ترجمه ماشینی متون انگلیسی به فارسی و میزان موفقیت آن در درک مطلب [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 393-404]

 • درک مطلب تأثیر عوامل آموزشی مبتنی بر محیط‌های یادگیری الکترونیکی بر مهارت درک مطلب دانش آموزان پایة ششم ابتدایی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 13-26]

 • درک مفهومی بازنمایی‌های چندگانه: فرایندی مهم در یاددهی و یادگیری کسر‌ها [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 239-249]

 • درک مفهومی یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین به کمک زمینه‌های کاربردی لیزر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 277-285]

 • درک مفهومی بررسی درک دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد و پیوستگی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 185-201]

 • درگیرسازی تاثیر تکالیف ساختاریافته و نیمه‌ساختاریافته بر درگیرسازی رفتاری و انگیزشی دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 169-179]

 • درگیرسازی انگیزشی تاثیر تکالیف ساختاریافته و نیمه‌ساختاریافته بر درگیرسازی رفتاری و انگیزشی دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 169-179]

 • درگیری تحصیلی تأثیر آموزش چندرسانه‌ای بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر پایة ششم کلاس‌های چندپایة عشایری در درس علوم تجربی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 281-289]

 • درگیری تحصیلی تبیین اثرات استفاده زبان آموزان از شبکه های اجتماعی مجازی بر درگیری تحصیلی آنان با رویکرد PLS [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 49-58]

 • درگیری شناختی تبیین اثرات استفاده زبان آموزان از شبکه های اجتماعی مجازی بر درگیری تحصیلی آنان با رویکرد PLS [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 49-58]

 • درگیری عاطفی تبیین اثرات استفاده زبان آموزان از شبکه های اجتماعی مجازی بر درگیری تحصیلی آنان با رویکرد PLS [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 49-58]

 • دروس اختصاصی بررسی و تحلیل آموزش در مهندسی معماری [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 53-68]

 • دروس پایه رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 191-202]

 • دروس عملی بررسی میزان اثرگذاری آموزش مجازی در دروس عملی و نظری رشته معماری [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 281-292]

 • دروس مهارتی کاربرد نظریه فازی در ارزشیابی دروس مهارتی: تولید چندرسانه‌ای آموزشی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 249-256]

 • دروس نظری بررسی میزان اثرگذاری آموزش مجازی در دروس عملی و نظری رشته معماری [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 281-292]

 • دستاوردهای تحصیلی الگوی علی خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خودتنظیم و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 187-200]

 • دسترسی نقش دسترسی‌ها در میزان مشارکت و حضور شهروندان در محلّات مسکونی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 43-52]

 • دسترسی هنجاریابی مقیاس درک استعاره‌ای از کارآمدی نرم‌افزارهای آموزش ریاضی درفرایند یاددهی– یادگیری از دیدگاه دبیران ریاضی [(مقالات آماده انتشار)]

 • دست سازه های آزمایشگاهی بررسی تاثیر کاربرد دست سازه های آزمایشگاهی بر کیفیت آموزش فیزیک [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]

 • دستنگاره مفهومی دست نگاره های مفهومی بازنمای شخصیت دانشجویان رشته معماری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 303-314]

 • دسته بندی دسته بندی سبک های یادگیری با استفاده از ویژگی های رفتاری و ماشین بردار پشتیبان دو قلو [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 316-326]

 • دستور زبان انگلیسی بررسی بهبود عملکرد و استقلال سبک‌های حل مسأله‌ یادگیری دستور زبان انگلیسی دانشجویان تحت الگوی یادگیری معکوس [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 539-551]

 • دلبستگی به مکان شاخص های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 191-205]

 • دمای پایین ترموبارومتری کلسیم آمفیبول در یک گرانیت نوع I با دمای پایین در کاشمر ، ایران [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 121-126]

 • دوام مدل سازی مقاومت در برابر سایش کف بتونی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 59-68]

 • دوپالن آموزش امکان بازیابی اکسید تیتانیم و افزایش مدول Al2O3/SiO2 در بوکسیت با استفاده از روش فلوتاسیون معکوس [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 101-106]

 • دود سیلیس مدل سازی مقاومت در برابر سایش کف بتونی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 59-68]

 • دورة متوسطة اول مقایسه دبیران مدارس هوشمند و عادی از نظر صلاحیت‌های تدریس مبتنی بر فناوری [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 63-72]

 • دوره ابتدایی ماهیت و منطق برنامه درسی رباتیک تربیتی در دوره ابتدایی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 351-369]

 • دوره ابتدایی طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مهارت‌های تفکر خلاق برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 579-590]

 • دوره اول متوسطه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی‌بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 203-212]

 • دوره اول متوسطه شناسایی مؤلفه‌های محیط کالبدی مدارس با رویکرد یادگیری مشارکتی نمونه موردی: مدارس پسران دوره اول متوسطه شهر تبریز [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 455-465]

 • دوره اول متوسطه بررسی اشتباهات دانش‌آموزان در ساده کردن عبارت‌های جبری و یافتن منشا این اشتباهات از دیدگاه معلمان ریاضی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 959-970]

 • دوره اول متوسطه بررسی جایگاه سواد اطلاعاتی در کتاب‌های درسی فارسی و نگارش دوره اول متوسطه [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]

 • دوره دوم دبیرستان تاثیر کلاس معکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 141-148]

 • دوره متوسطه دوم طراحی چهارچوبی برای آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه دوم شاخه نظری: یک مطالعه کیفی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 120-134]

 • دوره مجازی میزان رعایت ویژگی‌های فنی و اصول ارزشیابی در تدوین و طراحی دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 115-126]

 • دوره‌ها شناسایی و تحلیل ویژگی‌های معرفت‌شناسی موک(دوره‌ها و انبوه) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 431-442]

 • دوره‌های آزاد برخط انبوه سواد اطلاعاتی مبتنی بر مووک در اعضای هیأت علمی: (مطالعه موردی؛ دانشگاه الزهرا (س)) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 491-502]

 • دوره‌های آموزشی طراحی یک سامانه توصیه‌گر ترکیبی دوره‌های آموزشی براساس روش استدلال مبتنی بر نمونه و منطق فازی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 15-27]

 • دوره‌های ضمن خدمت پدیدارشناسی تجربیات زیسته معلمان در مورد چالشهای برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت آموزش‌وپرورش [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 743-756]

 • دوره همه گیری کرونا چالش‌ها و آسیب‌های آموزش مجازی در دانشگاه در دوره همه‌گیری کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

 • دورۀ ابتدایی تأثیر روش مبتنی بر رایانۀ «نمایش متوالی حروف» بر نامیدن سریع، آگاهی واج‌شناختی، و سیالی و دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان دورۀ ابتدایی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 59-70]

 • دیدگاه اساتید بررسی تطبیقی دیدگاه‌های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 105-116]

 • دیدگاه مدیران بررسی تطبیقی دیدگاه‌های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 105-116]

 • دیرگداز آموزش امکان بازیابی اکسید تیتانیم و افزایش مدول Al2O3/SiO2 در بوکسیت با استفاده از روش فلوتاسیون معکوس [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 101-106]

 • دی مالتی پلکسر آموزش مبتنی بر نرم‌افزار دی‌مالتی‌پلکسر نوری با استفاده از کریستال‌های فوتونی دو بعدی و ارائه سرفصل‌ آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 762-774]

 • دین معنویت‌گرایی و روش‌های آموزش آن با رویکرد دینی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 161-174]

 • دیوار برشی مقایسه روش‌های سنتی، نرم افزاری و ترکیبی در آموزش سیستم‌های باربر جانبی ساختمان‌ها [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 199-205]

 • دیوار پیش ساخته سبک ارزیابی رفتار لرزه ای قاب فولادی ترکیب شده با پانل های پیش ساخته سبک تحت بارگذاری رفت و برگشتی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 233-244]

ذ

 • ذهن آگاهی تأثیر استفاده از بازی های رایانه ای آموزشی بر تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی دانش آموزان [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 521-535]

 • ذینفعان طراحی مدل بهینه استقرار آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی فراگیر در دانشگاه تهران مبتنی بر تحلیل راهبردی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 775-785]

ر

 • راه آهن بررسی و شناسایی مدل هوشمند یادگیری همراه تعاملی جهت ارتقاء ایمنی در راه آهن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 340-350]

 • راهبرد بررسی عملکرد دانش آموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 103-118]

 • راهبرد شناختی و فراشناخت مقایسه‌ یادگیری ‌الکترونیکی‌ در راهبرد مهارت‌های ‌خودتنظیمی‌ و انگیزش‌تحصیلی‌ در مدارس عادی و الکترونیکی‌ در رشته‌ی‌ علوم‌تجربی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 51-60]

 • راهبردهای آموزش از راه دور موانع اجرای آموزش از راه دورو شناسایی راهکارهایی برای اجرای بهینه آن: تأملی بر دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 33-44]

 • راهبردهای تدریس تحت وب نگرش مدرسان زبان‌های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]

 • راهبرد‌های خواندن و درک مطلب بهبود راهبرد‌های خواندن و درک مطلب انگلیسی دانش‌آموزان دبیرستان از طریق ارزشیابی پویا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 11-24]

 • راهبردهای شناختی بررسی رابطه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 97-107]

 • راهبردهای فراشناختی بررسی رابطه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 97-107]

 • راهبردهای یادگیری تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر درک مطلب و نوع راهبردهای یادگیری مورداستفاده زبان‌آموزان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 171-180]

 • راهبردهای یادگیری اثربخشی روش آموزش معکوس راهبردهای یادگیری (شناختی- فراشناختی) بر پیشرفت مهارت گفتاری و خودتنظیمی زبان‌آموزان در مقایسه با رویکرد سنتی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 635-646]

 • راهبردهای یادگیری زبان بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری زبان توسط فراگیران زبان انگلیسی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 99-104]

 • راهبرد یادگیری تاثیر شبکه های اجتماعی بر اهمال کاری تحصیلی با نقش واسطه ای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در بین دانش آموزان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 221-230]

 • راه بندان اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • راهکارهای فراشناختی خود ارزشیابی راهکاری فراشناختی در بالا بردن دانش گرامری زبان آموزان [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 263-270]

 • ربات‌های اجتماعی مجازی تأثیر ربات‌های اجتماعی مجازی بر بهبود عملکرد شناختی‌ دانش‌آموزان در یک عمل هوشمندانه [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 271-283]

 • ربات هپتیکی استفاده از فناوری واقعیت مجازی و یک ربات هپتیکی جهت آموزش به دانش‌آموزان نابینا [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 167-174]

 • ربات همیار معلم تأثیر استفاده از ربات همیار معلم بر ارتقای مهارت‌های تولیدی زبان انگلیسی با تأکید بر رویکرد ارتباطی: سنتزپژوهی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 603-614]

 • رباتیک تربیتی ماهیت و منطق برنامه درسی رباتیک تربیتی در دوره ابتدایی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 351-369]

 • ربع مغزی ندهرمان سنجش و ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم آموزش بر سبک فکری بر اساس مدل ندهرمان [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 19-31]

 • رتبه بندی آزمون برازش توزیع لجستیک در تعیین توانایی و رتبه‌بندی در امتحان‌ها [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 99-108]

 • رتبه‌بندی QS بررسی ارتباط ساختار برنامه آموزشی با بروندادهای پژوهشی دانشکده‌های برتر معماری ایران و جهان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 125-132]

 • رتبه‌بندی و اولویت‌بندی شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های دخیل بر کیفیت آموزش الکترونیک [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 207-218]

 • ردیاب حرکت چشم ارزیابی بارشناختی با تحلیل داده‌های ردیاب چشمی در یادگیری چندرسانه‌ای زبان [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 33-50]

 • رسانه‌های اجتماعی بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 291-301]

 • رسانه‌های‌ ارتباط‌جمعی دیداری بررسی تأثیرآموزش محیط‌زیست برسطح دانش دانشجویان دختر و پسر با استفاده از رسانه‌های ارتباط‌جمعی دیداری [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 55-64]

 • رسانه‌های نوین آثار سودمند و زیان‌بار استفاده از رسانه‌های ارتباطی نوین (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) از دیدگاه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بهار [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 337-346]

 • رسم فنی تأثیر مدل آموزش واقعی بر تجسم دیداری- فضایی با توجه به نقش خودکارآمدی فنی دانشجویان فنی و مهندسی پسر در درس رسم فنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 611-622]

 • رسوبشویی مدل‌سازی و آموزش پارامترهای هیدرولیکی مؤثر بر رسوب‌شویی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 69-80]

 • رسوبگذاری استفاده از مدل شبیه ساز رسوب در تعیین عمر مفید مخزن سد اکباتان [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 7-14]

 • رشته خیاطی بررسی ویژگی های مطلوب برنامه درسی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش(مطالعه موردی:رشته خیاطی) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 301-312]

 • رشته معماری بررسی میزان اثرگذاری آموزش مجازی در دروس عملی و نظری رشته معماری [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 281-292]

 • رشته‏های علوم انسانی نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته‏ های علوم انسانی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 287-301]

 • رﺷﺪ طراحی بوستان هـای شهـری و رشدخـلاقـیت کودکـان [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 27-37]

 • رشد پراکنده بهره‌گیری از رشد هوشمندانه در ساماندهی رشد پراکنده شهرها [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 233-248]

 • رشد تکوینی-عینی بررسی یادگیری دستور زبان فارسی از طریق ارزشیابی پویای تحت وب در فرآیندآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 83-93]

 • رشد کمّی رشد کمّی دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای کشور و تقاضای نیروی انسانی ماهر به منظور بازنگری در برنامه درسی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]

 • رشد کودکان بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 271-280]

 • رشد معنوی مبانی هستی‌شناسی کمال آفرینی در طراحی مکان‌های آموزشی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 139-152]

 • رشد هوشمندانه بهره‌گیری از رشد هوشمندانه در ساماندهی رشد پراکنده شهرها [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 233-248]

 • رشد و بالندگی حرفه‌ای چرخش دیجیتال و دلالت‌های آن برای رشد حرفه‌ای معلمان: تشکیل اجتماعات یادگیری بین معلمان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 175-191]

 • رشد و توسعةحرفه‌ای شایستگی‌های مورد نیاز اعضای هیأت‌علمی برای تدریس در مؤسسات آموزش عالی در عصر فناوری [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 83-100]

 • رضایت ادراک شده دانش آموزان بررسی رابطه کیفیت خدمات آموزشی مدرسه با موفقیت سیستم‌های یادگیری الکترونیکی با نقش میانجیگری رضایت ادراک شده دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 591-604]

 • رضایت از آموزش الکترونیک بررسی تأثیر عوامل مؤثر کیفی بر منافع آموزش الکترونیکی با نقش میانجی رضایت درک‌شده و سودمندی درک‌شده [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 191-206]

 • رضایت از شیوه تدریس یادگیری تلفیقی و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 245-254]

 • رضایت از شیوه تدریس کارکرد آموزشی کاریکاتور و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 145-153]

 • رضایت از کیفیت خدمات تاکسنومی رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات ارائه شده در مدیریت آموزشی دانشگاه بجنورد [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 97-108]

 • رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد بررسی رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از سبک‌های نظارتی و تعاملی استادان راهنما [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 235-246]

 • رضایت شغلی شایستگی های حرفه ای معلمان و رضایت شغلی با تاکید بر دیدگاه سازنده گرایی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 911-920]

 • رضایت شغلی نقش توانمندسازی روانشناختی در رابطه میان رهبری دوسو توان با رضایت و استرس شغلی معلمان در آموزش مجازی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 511-524]

 • رضایت‌مندی ارزیابی میزان کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در ایجاد رضایت بین دانشجویان واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی شمال‌غرب ایران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 63-74]

 • رضایت مندی ارائه مدل یادگیری الکترونیک بر رضایت مندی اساتید از یادگیری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 451-461]

 • رضایتمندی بررسی ارتباط رضایت از عوامل محیطی با موفقیت تحصیلی دانشجویان [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 533-540]

 • رضایتمندی از تحصیل رابطه تعامل، یادگیری خودتنظیمی با رضایتمندی از تحصیل در مدارس هوشمند [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 213-222]

 • رضایتمندی تحصیلی تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر یادگیری، تمرکز و رضایت‌مندی تحصیلی دانشجویان [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 439-450]

 • رفتار حرفه ای شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استادان با تأکید بر آموزش مهندسی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 203-212]

 • رفتار فضایی یادگیری طبیعی، مطالعه‌ای بر مبنای مشاهدۀ رفتار کودکان در مدرسۀ طبیعت کاوی‌کنج مشهد [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 249-262]

 • رفتارهای طراحی "معماری گروهی" حلقه مفقوده در آموزش طراحی معماری [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 221-233]

 • رفتاری اثربخشی آموزش شناختی– رفتاری بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 195-201]

 • رقابت و مشارکت بازیوارسازی با جدول پیشتاران: تاثیر ابزارهای آموزشی مبتنی بر رقابت و مشارکت در یادگیری و انگیزه رغبتی درس ریاضی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 237-248]

 • رهبری در سازمان معنویت‌گرایی در محیط کار دانشگاه و اثربخشی رهبری گروه‌های آموزشی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 157-164]

 • رهبری دو سوتوان نقش توانمندسازی روانشناختی در رابطه میان رهبری دوسو توان با رضایت و استرس شغلی معلمان در آموزش مجازی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 511-524]

 • روابط اعتماد سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر اعتماد در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از خوشه‌بندی فازی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 439-464]

 • روا سازی باز ساخت، اعتباریابی و رواسازی "مجموعه آزمون انگیزش و نگرش" [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 279-289]

 • رواسازی ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 29-39]

 • روان‌پزشکی بررسی مقابله‌ای نگرش در بخش بحث در مقالات آموزش زبان انگلیسی و روان‌پزشکی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 81-90]

 • روایی اعتبار سنجی نیمرخ بسامدواژگانی به عنوان ساز وکار سنجش بنای واژگانی در گفتمان نوشتاری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]

 • روایی بهنجارسازی و اعتباریابی پرسش نامه سبک های زبان آموزی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 267-275]

 • روایی استانداردسازی پرسش‌نامه حضور (PQ3) در محیط‌‌های یادگیری مجازی: ترجمه و رواسازی فارسی پرسش‌نامه حضور [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 467-482]

 • روایی‌گویی استفاده از روایی‌گویی در آموزش معماری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 37-48]

 • روایی و پایایی بررسی نگرش معلمان ایرانی زبان انگلیسی پیرامون مفهوم جهانی-بومی سازی از طریق پرسشنامه ی ابداعی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 263-273]

 • روایی و پایایی طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش خلق مشترک ارزش در کسب‌وکارهای فناورانه [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 619-634]

 • روح زمان مطالعه تطبیقی محتوای برنامه درسی رشته معماری با معیار روح زمانه [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 657-670]

 • روسیه بررسی تاثیر خودتوسعه‌ای بر پیشرفت تحصیلی درس آمار دانشجویان ایران و روسیه با میانجی‌گری به‌کارگیری فناوری‌های آموزش از راه دور توسط اساتید [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 383-392]

 • روسیه بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های تفکر انتقادی با استفاده از فناوری‌های آموزشی در کتابهای درسی علوم تجربی پایه اول ایران و روسیه [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 465-478]

 • روشVOF کاربری آموزشی نرم‌افزار Flow-3D در بررسی مدل آشفتگی شبیه‌سازی جریان سه‌بُعدی در حوضچه پرش هیدرولیکی با موانع بتنی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 137-148]

 • روش آموزش الکترونیکی مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانشجویان نظام آموزش حضوری و الکترونیکی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 317-327]

 • روش آموزش حضوری مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانشجویان نظام آموزش حضوری و الکترونیکی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 317-327]

 • روش اجتماعی-فرهنگی آموزش منظورشناسی زبان انگلیسی با رویکرد اجتماعی-فرهنگی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 901-909]

 • روش اﺟﺰای ﻣﺤﺪود بررسی و مقایسه توزیع تنش در خاک به روش عددی نقاط محدود با دیگر روش‌های متداول [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 73-82]

 • روش المان محدود تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

 • روش ﺑﺪون ﺷﺒﮑﻪ بررسی و مقایسه توزیع تنش در خاک به روش عددی نقاط محدود با دیگر روش‌های متداول [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 73-82]

 • روش بهترین- بدترین انتخاب کاربردهای اینترنت اشیا (IOT) در صنعت آموزش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره بهترین- بدترین [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 363-386]

 • روش پیمایش مولفه‌های موثر بر ارتقای حس جمعی در فضاهای آموزشی دبیرستان [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 153-164]

 • روش پیمایش سنجش مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای حس دلبستگی در فضای‎ آموزشی (مطالعه موردی:دبیرستانهای بجنورد) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 315-329]

 • روش‌تدریس تأثیر روش تدریس و وضع ظاهری اساتید بر خواب‌آلودگی دانشجویان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 135-145]

 • روش تدریس سنتی مقایسة تأثیر استفاده از روش تدریس معکوس با روش تدریس سنتی در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی درس فارسی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 249-261]

 • روش تدریس معکوس تأثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه‌ای و خودکارآمدی معلمان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 145-156]

 • روش تدریس معکوس مقایسة تأثیر استفاده از روش تدریس معکوس با روش تدریس سنتی در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی درس فارسی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 249-261]

 • روش ترکیبی نقش فناوری ارتباطات سیار در آموزش و یادگیری واژگان زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 49-56]

 • روش جستجوی چندمنظوره آموزش کاهش تأثیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک در بهینهیابی سطح مقطع و توپولوژی سازههای خرپایی توسط روش جستجوی چند منظوره [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 291-306]

 • روش چندرسانه‌ای تأثیرآموزش چند رسانه‌ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش‌آموزان از راه دور [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 257-269]

 • روش حداقل مجذورات جزئی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات: گسترش مدل پذیرش فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 15-24]

 • روش حل مسأله تدریس به روش حل مسأله براساس نظریه شونفیلد و سنجش میزان اثربخشی آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 277-285]

 • روش سخنرانی تأثیرآموزش چند رسانه‌ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش‌آموزان از راه دور [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 257-269]

 • روش سخنرانی مقایسه تأثیر نمایش فیلم‌های تاریخی و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 73-81]

 • روش سنتی نقش فناوری ارتباطات سیار در آموزش و یادگیری واژگان زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 49-56]

 • روش شناسی روش شناسی ارایه‌ی درس انسان طبیعت معماری با تأکید بر تأثیر شناخت محیط زیست در فرایند ارتقای بینش معمارانه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 133-149]

 • روش‌شناسی پژوهش تحلیلی بر روش‌شناسی و زمینه‌ی اجرایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 193-205]

 • روش ﻃﯿﻔﯽ تحلیل پایداری خطی جریان لایه مرزی دو بُعدی با استفاده از روش طیفی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 127-136]

 • روش غیر فعال بررسی و تحلیل آموزش در مهندسی معماری [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 53-68]

 • روش فعال بررسی و تحلیل آموزش در مهندسی معماری [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 53-68]

 • روش مباحثه یک روش بهینه آموزش مشارکتی پویا در دانشگاه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 63-72]

 • روش مباحثه ای ریاضی یک شیوه الگوریتمی برای ایجاد فهم عمیق از ریاضیات با استفاده از روش مباحثه درسی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 41-50]

 • روش ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺪود بررسی و مقایسه توزیع تنش در خاک به روش عددی نقاط محدود با دیگر روش‌های متداول [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 73-82]

 • روش های آموزشی تأثیر آموزش فعال درس جمعیت و تنظیم خانواده در یادگیری دانشجویان فنی و مهندسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 151-157]

 • روش‌های تدریس متداول و ترکیبی مقایسة تأثیر روش‌های تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسة فضایی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 111-119]

 • روﺷﻬﺎی ﻓﺮاﮐﺎوﺷﯽ بکارگیری استراتژی تکاملی در بهینه‌سازی سازه‌ها با متغیرهای پیوسته [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 21-26]

 • روش های نوین آموزش امکان سنجی کاربرد روش‌های نوین تدریس در شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دیدگاه مدیران و کارکنان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 695-706]

 • روندهای آموزشی بررسی نظام‌مند اثرات فن‌آوری‌های نوین بر روندهای آموزشی آینده [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 647-659]

 • روی مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • رویکرد ارتباطی تأثیر استفاده از ربات همیار معلم بر ارتقای مهارت‌های تولیدی زبان انگلیسی با تأکید بر رویکرد ارتباطی: سنتزپژوهی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 603-614]

 • رویکرد ارزش آفرینی مدل توسعه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با رویکرد ارزش‌آفرینی منابع انسانی، سازمان‌های دولتی ایران [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 443-454]

 • رویکرد انسانی-محیطی رویکرد انسانی – محیطی در طراحی معماری منظر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 89-96]

 • رویکرد پژوهشی تحلیلی بر روش‌شناسی و زمینه‌ی اجرایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 193-205]

 • رویکرد زمینه محور ارزشیابی برنامه درسی ریاضی پایه دهم رشته انسانی (با تاکید بر رویکرد زمینه محور از دیدگاه دبیران این درس در شهر تهران) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 327-339]

 • رویکرد شایستگی تعیین ویژگی‌های شبیه‌سازرایانه‌ای در آموزش معماری داخلی با رویکرد شایستگی از دیدگاه متخصصان [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 119-134]

 • رویکرد طبقه‌بندی کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 49-62]

 • رویکردهای آموزشی روش‌های انعطاف‌پذیری در به‌روزرسانی معماری و رویکردهای آموزشی مدارس [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 181-190]

 • ریاضی ابتدایی اثربخشی محتوای الکترونیکی طنزمحور بر یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 75-83]

 • ریاضیات بررسی میزان توجه معلمان ریاضی دوره متوسطه به ارزش‌های ریاضیات در کلاس‌های درس ریاضی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 283-296]

 • ریاضیات فراتحلیل اُلگوهای ارتباطی پیشنهاد شده در مقالات علمی و پژوهشی آموزش ریاضی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 65-74]

 • ریاضیات ارزشیابی برنامه درسی ریاضی پایه دهم رشته انسانی (با تاکید بر رویکرد زمینه محور از دیدگاه دبیران این درس در شهر تهران) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 327-339]

 • ریاضیات ابتدایی بازنمایی‌های چندگانه: فرایندی مهم در یاددهی و یادگیری کسر‌ها [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 239-249]

 • ریاضیات مفهومی یک شیوه الگوریتمی برای ایجاد فهم عمیق از ریاضیات با استفاده از روش مباحثه درسی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 41-50]

 • ریاضیات واقعیت‌مدار تحلیل فصل جبر و معادله کتاب ریاضی پایه هفتم بر اساس پنج‌ الگوی مختلف [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 21-33]

 • ریاضی دهم رشته انسانی ارزشیابی برنامه درسی ریاضی پایه دهم رشته انسانی (با تاکید بر رویکرد زمینه محور از دیدگاه دبیران این درس در شهر تهران) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 327-339]

 • ریسک پذیری بررسی قابلیت های کارآفرینی و میزان اثربخشی نظام آموزشی بر افزایش آن در دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 269-281]

ز

 • زبان تحلیل محتوای متون درسی زبان‌فارسی (آموزش زبان ‌فارسی به غیرفارسی‌زبانان) از نظر تناسب آنها با سن زبان‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 135-144]

 • زبان آموزان ایران تاثیر بوردهای هوشمند برافزایش انگیزه و یادگیری افعال چند کلمه ای توسط زبان آموزان انگلیسی بعنوان زبان خارجی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 401-408]

 • زبان آموز مبتدی تأثیر شبکه‌سازی واژگانی بر مهارت مکالمه دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 271-278]

 • زبان اشاره فارسی معرفی سیستم آموزش تشخیص و تصحیح ابهام کلمات برای افزایش کارایی مترجم متن فارسی به زبان اشاره فارسی با استفاده از آنتولوژی. [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 797-813]

 • زبان اشاره فارسی طراحی سیستم مترجم مبتنی بر آواتار زبان فارسی به زبان اشاره فارسی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 277-290]

 • زبان انگلیسی تأثیر روش آموزش از طریق تلفن‏ همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 235-243]

 • زبان انگلیسی مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 259-266]

 • زبان انگلیسی تاثیر کلاس معکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 141-148]

 • زبان انگلیسی بررسی نقش استفاده از نرم‌افزار اصلاح خودکار در یادگیری زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 511-520]

 • زبان تخصصی تأثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در درس زبان تخصصی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 49-57]

 • زبان خارجی شناسایی و رتبه ‏بندی عوامل کلیدی موفقیت دوره‌های آموزش الکترونیکی زبان فارسی به خارجیان از منظر مدرسان دوره [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 594-606]

 • زبان دوم تحلیل محتوای متون درسی زبان‌فارسی (آموزش زبان ‌فارسی به غیرفارسی‌زبانان) از نظر تناسب آنها با سن زبان‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 135-144]

 • زبان شنیداری تاثیر مواد غیر درسی شنیداری بر انگیزش و توانایی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 313-322]

 • زبان عمومی بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 247-259]

 • زبان فارسی شناسایی و رتبه ‏بندی عوامل کلیدی موفقیت دوره‌های آموزش الکترونیکی زبان فارسی به خارجیان از منظر مدرسان دوره [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 594-606]

 • زبری خصوصیات اتصال بین بستر بتونی و مواد ترمیم کننده [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 69-76]

 • زلزله مدیریت بحران و روند ارزیابی ساختمان‌های آسیب دیده از زلزله [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 209-224]

 • زﻟﺰﻟﻪ آموزش اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی: (پی و دیوار) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-47]

 • زمان آموزش الگوریتم برای جستجوی مناسب ترین برنامه زمان بندی فازی پروژه با توجه به محدودیت منابع [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 107-118]

 • زمان بندی فازی آموزش الگوریتم برای جستجوی مناسب ترین برنامه زمان بندی فازی پروژه با توجه به محدودیت منابع [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 107-118]

 • زﻣﺎن ﻫﺎی ﮔﯿﺮش اثر میکروسیلیس روی زمان گیرش بتن پر مقاومت [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 17-20]

 • زمین شناسی تأثیر بهره گیری از آموزش با استفاده از نقشه های مفهومی رایانه ای در میزان یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 243-252]

 • زنان سرپرست خانوار مقایسه سرسختی روان‌شناختی، تمایزیافتگی خود و فرسودگی روان‌شناختی در زنان سرپرست خانوار و زنان عادی شهر مرودشت [(مقالات آماده انتشار)]

 • زنان عادی مقایسه سرسختی روان‌شناختی، تمایزیافتگی خود و فرسودگی روان‌شناختی در زنان سرپرست خانوار و زنان عادی شهر مرودشت [(مقالات آماده انتشار)]

 • زندگی روزمره یادگیری طبیعی، مطالعه‌ای بر مبنای مشاهدۀ رفتار کودکان در مدرسۀ طبیعت کاوی‌کنج مشهد [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 249-262]

 • زیبایی شناسی رویکرد انسانی – محیطی در طراحی معماری منظر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 89-96]

 • زیرساخت‌های سخت‌افزاری تدوین استانداردهای هوشمند‌سازی مدارس و میزان رعایت این استانداردها در مدارس شهر تهران [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 257-269]

 • زیرساخت‌های نرم‌افزاری تدوین استانداردهای هوشمند‌سازی مدارس و میزان رعایت این استانداردها در مدارس شهر تهران [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 257-269]

 • زیست‌گرایی یادگیری طبیعی، مطالعه‌ای بر مبنای مشاهدۀ رفتار کودکان در مدرسۀ طبیعت کاوی‌کنج مشهد [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 249-262]

 • زیست گرایی کنکاشی بر پاسخدهی به بروز کفایت اجتماعی در محیط های یادگیری نوجوانان متاثر از نوع تجربیات طراحی درنگرش بیوفیلیک [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 723-738]

س

 • سابقه خدمت بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت، سابقه خدمت و تحصیلات با توانمندی شغلی معلمان زن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 127-136]

 • ساخت ابزار طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش خلق مشترک ارزش در کسب‌وکارهای فناورانه [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 619-634]

 • ساختار اجتماعی آموزش شناسایی نیازهای دانشجویان کشاورزی در زمینه شایستگی‌های حرفه‌ای براساس مدل بوریج و رابطه آن با ساختار اجتماعی آموزش [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 921-930]

 • ساختار برنامه آموزشی معماری بررسی ارتباط ساختار برنامه آموزشی با بروندادهای پژوهشی دانشکده‌های برتر معماری ایران و جهان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 125-132]

 • ساختار بلوری مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • ساخت شناختی ارزیابی درک دانشجویان ریاضی از مفهوم حد به کمک نقشه مفهومی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 259-268]

 • ساخت گرایی تاثیر رویکرد چند‌‌رسانه‌ای پروژه‌محور ‌بر یادگیری هنرجویان رشته کامپیوتر [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 791-799]

 • ساختمان سطح عملکرد سازه های فولادی مهاربندی نامتقارن در یک جهت طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ویرایش سوم [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 285-294]

 • ساختن گرایی تأثیر بهره گیری از آموزش با استفاده از نقشه های مفهومی رایانه ای در میزان یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 243-252]

 • ساختن گرایی بهبود کیفیت آموزش مفاهیم درس شیمی به کمک نقشه‌های مفهومی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 165-180]

 • ساخت‌و‌سازگرایی تأثیر استفاده از برنامه چندرسانه‌ای با استفاده از الگوی کاوش‌گری در میزان یادگیری و به یادسپاری مطالب درس علوم زیستی و بهداشت [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 151-158]

 • ساده کردن عبارت‌های جبری بررسی اشتباهات دانش‌آموزان در ساده کردن عبارت‌های جبری و یافتن منشا این اشتباهات از دیدگاه معلمان ریاضی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 959-970]

 • سازمان جهاد کشاورزی ارتباط بین چابکی سازمانی و مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 293-306]

 • سازمان فنی‌وحرفه‌ای بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 201-211]

 • سازمان مردم نهاد ارزیابی ارتباط آموزش و کار حرفه‌ای در رشته‌ معماری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 365-378]

 • سازمان‌ها و مؤسسات مالی ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در سازمان‌ها و مؤسسات مالی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 119-130]

 • سازمان‌های دولتی مدل توسعه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با رویکرد ارزش‌آفرینی منابع انسانی، سازمان‌های دولتی ایران [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 443-454]

 • سازمان های یادگیرنده مدلسازی و ارزیابی کارایی و هزینه‌های استفاده از آموزش الکترونیکی جهت افزایش خبرگی در سازمان‌ها [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 98-109]

 • سازمان و مدیریت ارتباط بین چابکی سازمانی و مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 293-306]

 • سازمان یادگیرنده بررسی رابطه مؤلفه‌های یادگیری سازمانی با توسعه مهارت‌های حرفه‌ای مهندسان [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 175-182]

 • سازنده‌گرایی استفاده از الگوی سازنده‌گرایی برای افزایش دانش تلفیق تکنولوژی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 65-74]

 • سازنده‌گرایی ماهیت و منطق برنامه درسی رباتیک تربیتی در دوره ابتدایی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 351-369]

 • سازنده گرایی شایستگی های حرفه ای معلمان و رضایت شغلی با تاکید بر دیدگاه سازنده گرایی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 911-920]

 • سازنده گرایی کندوکاو و تبیین منطق برنامه درسی مبتنی بر پروژه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 565-580]

 • سازه مقایسه روش‌های سنتی، نرم افزاری و ترکیبی در آموزش سیستم‌های باربر جانبی ساختمان‌ها [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 199-205]

 • سازههای پانلی بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های پانلی بتن مسلح [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]

 • سازه های خرپایی آموزش کاهش تأثیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک در بهینهیابی سطح مقطع و توپولوژی سازههای خرپایی توسط روش جستجوی چند منظوره [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 291-306]

 • سامانه آموزشیار هوشمند طراحی و پیاده سازی سامانه چند کارگزاره آموزشیار هوشمند مبتنی بر شبکه بیز در محیط آموزش الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-13]

 • سامانه تشخیص هوشمند طراحی یک بازی رایانه‌ای هوشمند برای پیش‌بینی نارساخوانی بر مبنای علوم‌شناختی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 219-229]

 • سامانۀ آموزشیاری هوشمند(ساهو) شخصی‌سازی محیط یادگیری الکترونیکی براساس خودکارامدی یادگیرنده [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 868-880]

 • سبز تاثیر آموزش شیمی سبز مبتنی بر فعالیت عملی بر یادگیری و نگرش دانشجو معلمان شیمی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 213-225]

 • سبک آموزش رسمی تأثیر استفاده از سبک رسمی و سبک محاوره‌ای در واقعیت افزوده بر یادگیری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه‌ هشتم متوسطه [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 451-466]

 • سبک آموزش محاوره ای تأثیر استفاده از سبک رسمی و سبک محاوره‌ای در واقعیت افزوده بر یادگیری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه‌ هشتم متوسطه [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 451-466]

 • سبک رهبری رابطه خلاقیت و سبک رهبری مدیران با بهره‌وری آموزشی در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 211-221]

 • سبک‌های حل مسأله بررسی بهبود عملکرد و استقلال سبک‌های حل مسأله‌ یادگیری دستور زبان انگلیسی دانشجویان تحت الگوی یادگیری معکوس [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 539-551]

 • سبک های نظارت رابطه بین سبک‏های نظارتی والدین و امنیت اینترنتی فرزندان در میان دانش‏ آموزان دختر و پسر شهر دزفول [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 211-220]

 • سبک‌های نظارتی و تعاملی استادان راهنما بررسی رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از سبک‌های نظارتی و تعاملی استادان راهنما [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 235-246]

 • سبک‌های یادگیری بهنجارسازی و اعتباریابی پرسش نامه سبک های زبان آموزی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 267-275]

 • سبک همگرا بررسی ویژگی‌های یادگیری دانشجویان رشته‌های مهندسی با تأکید بر سبک‌های یادگیری و غلبه‌ طرفی مغز [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 213-220]

 • سبک واگرا بررسی ویژگی‌های یادگیری دانشجویان رشته‌های مهندسی با تأکید بر سبک‌های یادگیری و غلبه‌ طرفی مغز [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 213-220]

 • سبک یادگیری بررسی ویژگی‌های یادگیری دانشجویان رشته‌های مهندسی با تأکید بر سبک‌های یادگیری و غلبه‌ طرفی مغز [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 213-220]

 • سبک یادگیری طراحی و پیاده سازی سامانه چند کارگزاره آموزشیار هوشمند مبتنی بر شبکه بیز در محیط آموزش الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-13]

 • سبک یادگیری دسته بندی سبک های یادگیری با استفاده از ویژگی های رفتاری و ماشین بردار پشتیبان دو قلو [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 316-326]

 • سبک یادگیری اندازه گیری میزان اثربخشی و کارایی مدل جکسون در یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 235-246]

 • سد مدل‌سازی و آموزش پارامترهای هیدرولیکی مؤثر بر رسوب‌شویی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 69-80]

 • سد اکباتان استفاده از مدل شبیه ساز رسوب در تعیین عمر مفید مخزن سد اکباتان [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 7-14]

 • سرزندگی اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی بر اساس مدل سرزندگی و ارتقاء آموزش [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 161-170]

 • سرسختی روانشناختی مقایسه سرسختی روان‌شناختی، تمایزیافتگی خود و فرسودگی روان‌شناختی در زنان سرپرست خانوار و زنان عادی شهر مرودشت [(مقالات آماده انتشار)]

 • سرفصل آموزش مبتنی بر نرم‌افزار دی‌مالتی‌پلکسر نوری با استفاده از کریستال‌های فوتونی دو بعدی و ارائه سرفصل‌ آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 762-774]

 • سرمایة انسانی بررسی رابطة سرمایة فکری و عملکرد پژوهشی در میان اعضای هیأت علمی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 75-84]

 • سرمایة رابطه‌ای بررسی رابطة سرمایة فکری و عملکرد پژوهشی در میان اعضای هیأت علمی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 75-84]

 • سرمایة ساختاری بررسی رابطة سرمایة فکری و عملکرد پژوهشی در میان اعضای هیأت علمی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 75-84]

 • سرمایة فکری بررسی رابطة سرمایة فکری و عملکرد پژوهشی در میان اعضای هیأت علمی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 75-84]

 • سرمایه اجتماعی تأثیر آموزش مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی اعضای هیأت علمی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 59-66]

 • سرمایه فکری بررسی رابطه تفکر استراتژیک و سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی در میان مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 881-890]

 • سرویس پیام کوتاه مدل‌سازی وب2 جهت ارتقاء آموزش اعضای هیأت علمی بالینی و دستیاران تخصصی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 89-96]

 • سطح عملکرد سطح عملکرد سازه های فولادی مهاربندی نامتقارن در یک جهت طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ویرایش سوم [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 285-294]

 • سطح کاربرد فناوری بهره‏گیری معلمان علوم پایه مقاطع راهنمایی و متوسطه از فناوری ‏اطلاعات و ارتباطات [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 41-48]

 • سطوح دانش مربیان در مؤسسات آموزش کشاورزی با توجه به برنامه ریزی آموزشی به چه نوع توسعه دانش - مهارتی نیازمندند؟ [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 23-31]

 • سطوح شناختی اندرسون تحلیل فصل جبر و معادله کتاب ریاضی پایه هفتم بر اساس پنج‌ الگوی مختلف [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 21-33]

 • سطوح شناختی بلوم بررسی تاثیر کاربرد دست سازه های آزمایشگاهی بر کیفیت آموزش فیزیک [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]

 • سلامت روان شناسایی عوامل موثر و موانع کاربرد یادگیری الکترونیک در جهت افزایش سلامت روان دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کرج (یک مطالعه کیفی) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 607-616]

 • سلامت روانی کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 49-62]

 • سلامت محیطی تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 17-28]

 • سلول آزمایش نفوذ پذیری طراحی سلول و ایجاد دستگاه آزمایش برای اندازه گیری نفوذ پذیری شعاعی در سنگها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 275-283]

 • سن بررسی رابطه بین خود تنظیمی و تفکر انتقادی معلمان زبان انگلیسی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 117-124]

 • سن تحلیل محتوای متون درسی زبان‌فارسی (آموزش زبان ‌فارسی به غیرفارسی‌زبانان) از نظر تناسب آنها با سن زبان‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 135-144]

 • سناریوی ‌بازی‌ تأثیر ربات‌های اجتماعی مجازی بر بهبود عملکرد شناختی‌ دانش‌آموزان در یک عمل هوشمندانه [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 271-283]

 • سنتز پژوهی سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 25-39]

 • سنتز پژوهی تبیین جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی– یادگیری مبتنی بر سنتز پژوهی در شواهد پژوهشی معاصر [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 956-968]

 • سنتزپژوهی سنتزپژوهی بازده‌های آموزشی کلاس معکوس در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 59-78]

 • سنجش ارزیابی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 83-92]

 • سنجش پایدار بررسی استفاده از روشهای مختلف سنجش و سنجشهای مبتنی بریادگیری پایدار [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 45-54]

 • سنجش جایگزین بررسی استفاده از روشهای مختلف سنجش و سنجشهای مبتنی بریادگیری پایدار [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 45-54]

 • سند چشم انداز جهانی شدن و ضرورت اصلاح دوره‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران؛ چالش‌ها، فرصت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 17-26]

 • سنگ طراحی سلول و ایجاد دستگاه آزمایش برای اندازه گیری نفوذ پذیری شعاعی در سنگها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 275-283]

 • سهم معلم بررسی سهم معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم نظری بر پایه داده‌های امتحانات کشوری [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 971-980]

 • سهولت استفاده ادراک تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 149-158]

 • سواد اطلاعاتی بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 203-211]

 • سواد اطلاعاتی اثربخشی خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی بر یادگیری دانشجویان: مرور نظام مند [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • سواد اطلاعاتی سواد اطلاعاتی مبتنی بر مووک در اعضای هیأت علمی: (مطالعه موردی؛ دانشگاه الزهرا (س)) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 491-502]

 • سواد اطلاعاتی بررسی جایگاه سواد اطلاعاتی در کتاب‌های درسی فارسی و نگارش دوره اول متوسطه [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]

 • سواد اطلاعاتی ارتباط سواد اطلاعاتی معلمان ‌با نگرش به یادگیری مجازی در دوره‌ پاندمی کووید-19 [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 135-146]

 • سواداطلاعاتی بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 673-682]

 • سواد رسانه‌ای تأثیر آموزش سواد رسانه‌ای بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بهبود بلوغ عاطفی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 401-412]

 • سواد ریاضی سواد ریاضی دانش‌آموزان پایه نهم: پژوهشی براساس آزمون مطالعه پیزا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 851-867]

 • سواد زیست محیطی رابطه استفاده از نرم‌افزارهای وایبر، لاین و اینستاگرام با سواد زیست‌محیطی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 175-185]

 • سوادفناوری سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی آموزش‌وپرورش حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 149-159]

 • سواد محیطی لزوم آموزش سواد محیطی در رشته معماری [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 261-271]

 • سواد یادگیری مادام‌العمر تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر سواد یادگیری مادام‌العمر دبیران زبان دوره دوم متوسطه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 49-58]

 • سوم متوسطه بررسی درک دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد و پیوستگی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 185-201]

 • سیستان و بلوچستان سنجش درجه‌توسعه‌یافتگی و محرومیت آموزشی شهرستان‌های استان سیستان‌وبلوچستان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 409-418]

 • سیستم آموزش هوشمند طراحی و ساخت یک سیستم آموزشی هوشمند جهت بهینه‌سازی و ارزیابی قابلیت ساخت طراحی و ایجاد تمام فرایندهای ممکن جهت ساخت قطعه و ارزیابی هر یک از فرایندهای ساخت [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 189-200]

 • سیستم آموزشی ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل TRA [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]

 • سیستم آموزشی ارائه مدل یادگیری الکترونیک بر رضایت مندی اساتید از یادگیری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 451-461]

 • سیستم پاسخ گویی هم زمان الکترونیکی برگزاری آزمونک در کلاس های پرازدحام با استفاده از فناوری اطلاعات [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]

 • سیستم پیشنهاددهنده سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر اعتماد در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از خوشه‌بندی فازی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 439-464]

 • سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 87-98]

 • سیستم فازی کاربرد نظریه فازی در ارزشیابی دروس مهارتی: تولید چندرسانه‌ای آموزشی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 249-256]

 • سیستم مدیریت یادگیری شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی سامانه درس‌افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 109-120]

 • سیستم مدیریت یادگیری ارزیابی «منابع حمایتی» سامانه درس‌افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران بر اساس چهارچوب یادگیری الکترونیکی خان: تأملی بر تجارب دانشجویان [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 71-80]

 • سیستم مدیریت یادگیری تئوری بازی و مودل: ایجاد محیطی برای یادگیری مؤثر [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 207-220]

 • سیستم های بازخورد سنتی افزایش فیدبک برای بهبود کیفیت تدریس [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 221-225]

 • سیستم‌های توصیه‌گر طراحی یک سامانه توصیه‌گر ترکیبی دوره‌های آموزشی براساس روش استدلال مبتنی بر نمونه و منطق فازی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 15-27]

 • سیستم های چند عامله رابطه ی دوستی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان: نقش عوامل شخصیت [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 11-22]

ش

 • شاخص آشکارسازی آموزش روشی جدید برای حفاظت قطع شبکه‌ی اصلی ژنراتورهای جاسازی شده [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 193-199]

 • شاخص‌های آموزشی بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان در زمینه شاخص های آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS، تحلیل خوشه ای و GIS [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 75-85]

 • شاخص‌های کیفیت آموزش الکترونیک شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های دخیل بر کیفیت آموزش الکترونیک [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 207-218]

 • شاخص‌های نیم رخ واژگانی اعتبار سنجی نیمرخ بسامدواژگانی به عنوان ساز وکار سنجش بنای واژگانی در گفتمان نوشتاری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]

 • شاخه فنی و حرفه ای آسیب‌شناسی گسترش شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در شهرستان تبریز [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 165-180]

 • شاخه کاردانش آسیب‌شناسی گسترش شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در شهرستان تبریز [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 165-180]

 • شاخه نظری طراحی چهارچوبی برای آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه دوم شاخه نظری: یک مطالعه کیفی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 120-134]

 • شایستگی مطالعه‌ای پدیدارشناسانه فرآیند کسب شایستگی فناورانه معلمان ایران با هدف ارائه یک مدل بومی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 847-866]

 • شایستگی شایستگی‌های مورد نیاز اعضای هیأت‌علمی برای تدریس در مؤسسات آموزش عالی در عصر فناوری [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 83-100]

 • شایستگی حرفه ای شایستگی های حرفه ای معلمان و رضایت شغلی با تاکید بر دیدگاه سازنده گرایی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 911-920]

 • شایستگی حرفه ای مدیران مدارس الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای (با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد نوظهور) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 531-544]

 • شایستگی‌های حرفه‌ای شناسایی نیازهای دانشجویان کشاورزی در زمینه شایستگی‌های حرفه‌ای براساس مدل بوریج و رابطه آن با ساختار اجتماعی آموزش [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 921-930]

 • شایستگی‌های رفتاری ارائه مدل معادله ساختاری خودراهبری، شایستگیهای فنی، زمینه‌ای و رفتاری و ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 141-150]

 • شایستگی‌های زمینه‌ای ارائه مدل معادله ساختاری خودراهبری، شایستگیهای فنی، زمینه‌ای و رفتاری و ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 141-150]

 • شایستگی‌های فنی ارائه مدل معادله ساختاری خودراهبری، شایستگیهای فنی، زمینه‌ای و رفتاری و ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 141-150]

 • شباهت بصری قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 63-72]

 • شبکه اجتماعی طراحی و اعتباریابی الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 471-483]

 • شبکه اجتماعی تاثیر شبکه های اجتماعی بر اهمال کاری تحصیلی با نقش واسطه ای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در بین دانش آموزان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 221-230]

 • شبکه اجتماعی دانش‌آموزان شناسایی قابلیت‌های مدیریتی شبکه اجتماعی علمی دانش‌آموزی از دیدگاه متخصصان [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 27-48]

 • شبکه اجتماعی علمی شناسایی قابلیت‌های مدیریتی شبکه اجتماعی علمی دانش‌آموزی از دیدگاه متخصصان [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 27-48]

 • شبکهای بیزین ارزشیابی تطبیق‌پذیر و تخمین سطح دانش با استفاده از مدل دانش و به کمک شبکه بیزی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 151-164]

 • شبکه بیز طراحی و پیاده سازی سامانه چند کارگزاره آموزشیار هوشمند مبتنی بر شبکه بیز در محیط آموزش الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-13]

 • شبکه بیزی روشی جدید برای بهبود هوشمند یادگیری الکترونیکی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 87-98]

 • شبکه داده برآورد تعداد کاربران و بازار تجهیزات شبکه ی دادهی کشور درسال های آتی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 97-112]

 • شبکه سازی واژگانی تأثیر شبکه‌سازی واژگانی بر مهارت مکالمه دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 271-278]

 • شبکه عصبی مصنوعی روشی جدید برای بهبود هوشمند یادگیری الکترونیکی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 87-98]

 • شبکه‌های اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری3 [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 231-244]

 • شبکه‌های اجتماعی واکاوی نظریه‌های یادگیری در شبکه‌های اجتماعی؛ بسترسازی نظری برای طراحی برنامه درسی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 749-764]

 • شبکه‌های اجتماعی تأثیر آموزش سواد رسانه‌ای بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بهبود بلوغ عاطفی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 401-412]

 • شبکه‏ های اجتماعی طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مجاز در جهت توسعۀ حرفه‌ای دانشجو معلمان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 723-742]

 • شبکه های اجتماعی مطالعه انگیزه ها و نحوه استفاده معلمان از شبکه های اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 261-275]

 • شبکه های اجتماعی تبیین اثرات استفاده زبان آموزان از شبکه های اجتماعی مجازی بر درگیری تحصیلی آنان با رویکرد PLS [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 49-58]

 • شبکه‌های اجتماعی مجازی تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 583-590]

 • شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد کمی تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 801-812]

 • شبیه ساز آموزشی تعیین ویژگی‌های شبیه‌سازرایانه‌ای در آموزش معماری داخلی با رویکرد شایستگی از دیدگاه متخصصان [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 119-134]

 • شبیه ساز رانندگی بررسی تاثیر استفاده از مربی مجازی در شبیه ساز هوشمند آموزش قوانین رانندگی بر عملکرد یادگیری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 239-248]

 • شبیه سازی کاربرد نرم افزارها در آموزش مهندسی برق- قدرت [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 32-40]

 • شبیه سازی اجتماعی رابطه ی دوستی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان: نقش عوامل شخصیت [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 11-22]

 • شبیه سازی مستقیم عددی شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبُعدی و غیر قابل تراکم با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 33-42]

 • شبیه سازی مستقیم عددی ارزیابی شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبُعدی و غیر قابل تراکم با تفاضل محدود فشرده [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 39-48]

 • شخصی‌سازی شخصی‌سازی محیط یادگیری الکترونیکی براساس خودکارامدی یادگیرنده [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 868-880]

 • شخصی سازی اندازه گیری میزان اثربخشی و کارایی مدل جکسون در یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 235-246]

 • ششم ابتدایی تأثیر عوامل آموزشی مبتنی بر محیط‌های یادگیری الکترونیکی بر مهارت درک مطلب دانش آموزان پایة ششم ابتدایی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 13-26]

 • شکاف دیجیتال سیر تکوین مدل های ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیک: از شکاف دیجیتال تا فاصله طراحی-واقعیت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 178-190]

 • شکاف دیجیتال تبیین چالش‌های شکاف دیجیتال بر اجرای عدالت آموزشی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 263-280]

 • شکاف دیجیتالی بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا (مقایسه نظرات اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 462-470]

 • شکاف دیجیتالی ارزیابی میزان شکاف دیجیتالی در آموزش متوسطه دوم شهر تبریز در شرایط کووید-19 و شناسایی عوامل مؤثر بر آن [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 553-570]

 • شکاف سواد اطلاعاتی سواد اطلاعاتی مبتنی بر مووک در اعضای هیأت علمی: (مطالعه موردی؛ دانشگاه الزهرا (س)) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 491-502]

 • شکل پذیری ارزیابی رفتار لرزه ای قاب فولادی ترکیب شده با پانل های پیش ساخته سبک تحت بارگذاری رفت و برگشتی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 233-244]

 • شکلپذیری بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های پانلی بتن مسلح [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]

 • شناخت تاثیر طراحی بهینه فضای آموزشی بر ارتقای خلاقیت [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 379-385]

 • شناخت معلم / اعتقاد مطالعه موردی درباره باورهای یک معلم دوره آموزش پیش از خدمت راجع به نقش بازخورد تصحیح کننده [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 213-219]

 • شناختی تأثیر آموزش روش شش کلاه تفکر دوبونو در بهبود مهارت شناختی دانشجویان کشاورزی در درس کارآفرینی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 15-26]

 • شناسایی شناسایی و تحلیل ویژگی‌های معرفت‌شناسی موک(دوره‌ها و انبوه) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 431-442]

 • شناسایی خودکار قطعات ورقی تعیین چیدمان بهینه عملیات برش در قالبهای مرحلهای به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 307-315]

 • شهر بهار آثار سودمند و زیان‌بار استفاده از رسانه‌های ارتباطی نوین (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) از دیدگاه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بهار [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 337-346]

 • شهر هوشمند شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار شهر هوشمند با رویکرد آموزشی (دبیرستان‌های شهر زاهدان) [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 775-790]

 • شهر یزد بهره‌گیری از رشد هوشمندانه در ساماندهی رشد پراکنده شهرها [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 233-248]

 • شهری‌شدن مطالعۀ فراهم‌سازی‌‌های یادگیری کودکان در محیط‌های شهری و روستایی شهرستان‌های مشهد و شیروان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 801-814]

 • شیء تکنیکی تحلیل فلسفی فناوری و نقش آن در شکل‌گیری فضای مجازی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 945-955]

 • شیمی تاثیر آموزش شیمی سبز مبتنی بر فعالیت عملی بر یادگیری و نگرش دانشجو معلمان شیمی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 213-225]

 • شیمی آمفیبول ترموبارومتری کلسیم آمفیبول در یک گرانیت نوع I با دمای پایین در کاشمر ، ایران [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 121-126]

 • شیمی سوپرامولکولار مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • شیوه الگوریتمی یک شیوه الگوریتمی برای ایجاد فهم عمیق از ریاضیات با استفاده از روش مباحثه درسی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 41-50]

 • شیوه‌های پردازش اطلاعات بررسی ویژگی‌های یادگیری دانشجویان رشته‌های مهندسی با تأکید بر سبک‌های یادگیری و غلبه‌ طرفی مغز [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 213-220]

ص

 • صفات انعطاف‌پذیر شخصیت بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات: گسترش مدل پذیرش فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 15-24]

 • صفات فضایی صفات فضایی مؤثر بر افزایش خلاقیت محققین در مراکز تحقیقات معماری و شهرسازی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 137-147]

 • صف بندی اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • صفوی مقایسه تطبیقی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی در مسجد-مدرسه‌های دوره‌ تیموری و صفوی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 591-610]

 • صلاحیت حرفه ای مقایسه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم سابق و سایر دانشگاهها [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 347-356]

 • صلاحیت‌های تدریس مبتنی بر فناوری مقایسه دبیران مدارس هوشمند و عادی از نظر صلاحیت‌های تدریس مبتنی بر فناوری [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 63-72]

 • صلاحیت های فناورانه ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 29-39]

 • صنایع احصاء و رتبه‌بندی اهداف آموزش ایمنی و بهداشت کار در صنایع [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 81-87]

 • صنایع چوب بررسی ارتباط محتوای برنامه درسی رشته صنایع چوب با نیازهای محیط کار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 87-95]

 • صنایع چوب بررسی فناوری آموزش رشته صنایع چوب هنرستان‌های کار و دانش [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 193-207]

 • صنعت و بازار کار اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی و کارگاهی- عملی کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب با نیازهای صنعت و بازار کار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 235-243]

ض

 • ضریب رفتار بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های پانلی بتن مسلح [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]

 • ضعفها شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه های درسی مبتنی بر MOOC در آموزش عالی ایران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 145-156]

 • ضمن‌خدمت ارائه مدلی برای تحقیق در کلاس درس ریاضی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 199-209]

 • ضمن خدمت مطالعه‌ای پدیدارشناسانه فرآیند کسب شایستگی فناورانه معلمان ایران با هدف ارائه یک مدل بومی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 847-866]

ط

 • طبقه بندی تشخیص اتوماتیک بیمارهای شبکیه چشم با استفاده از مدل های ریاضیاتی پردازش تصویر، مبتنی بر یادگیری دیکشنری چند لایه [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 234-248]

 • طبقه بندی ارایه مدل طبقه بندی بر اساس سیستم استنتاج فازی و الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص اختلال خواندن در دانش آموزان مقطع راهنمایی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 439-448]

 • طبقه‌بندی بلوم-اندرسون دست‌یابی به اهداف سطوح عالی یادگیری الکترونیک با بازخورد آموزشی جامع (استانداردها و شاخص‌ها) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 85-96]

 • طبیعت شناسایی عوامل طبیعی ارزشمند به روش VPS1 از نظر کودکان به منظور ارایه چهارچوبی برای سازماندهی فضایی حیاط مدرسه [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]

 • طبیعت بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 271-280]

 • طراحی چارچوبی برای طراحی فضای باز در مراکز آموزشی کودکان بر اساس (Seven Cs) با تأکید بر ارتقای یادگیری [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 305-318]

 • طراحی طراحی محتوای الکترونیکی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی- رویکرد کیفی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 79-93]

 • طراحی طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برای کارکنان [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 203-218]

 • طراحی تاثیر طراحی بهینه فضای آموزشی بر ارتقای خلاقیت [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 379-385]

 • طراحی تاثیر کیفیت فضای بسته آموزشی بر میزان حس جمعی کاربران [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 931-944]

 • طراحی دست نگاره های مفهومی بازنمای شخصیت دانشجویان رشته معماری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 303-314]

 • طراحی تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 17-28]

 • طراحی آزمایش سبز آموزش شیمی سبز، با طراحی و اجرای آزمایشهای سبز در مبحث استوکیومتری شیمی متوسطه [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 291-304]

 • طراحی آموزشی سازنده گرایانه بررسی اثربخشی محیط یادگیری همیارانه مبتنی بر رایانه (CSCL) و نرم‌افزار ریاضی پویا بر مهارت حل مسایل مثلثاتی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 867-875]

 • طراحی الگو طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی براساس عوامل مؤثر بر رضایتمندی از یادگیری الکترونیکی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 119-138]

 • طراحی الگوی محیط یادگیری الکترونیکی طراحی الگوی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت محیط‌های یادگیری الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 503-518]

 • طراحی بر اساس ﻋﻤﻠﮑﺮد ارزیابی اولیه قاب های خمشی بتن مسلح با هدف های طراحی بر اساس عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 65-72]

 • طراحی خالق قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 63-72]

 • طراحی سبز ارتقاء آموزش و پژوهش مهندسی در راستای توسعه پایدار- راهبردها [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 81-87]

 • طراحی شبیه ساز تعیین ویژگی‌های شبیه‌سازرایانه‌ای در آموزش معماری داخلی با رویکرد شایستگی از دیدگاه متخصصان [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 119-134]

 • طراحی فراگیر نقش دسترسی‌ها در میزان مشارکت و حضور شهروندان در محلّات مسکونی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 43-52]

 • طراحی فضاهای آموزشی شناسایی کیفیات فضایی مؤثر بر پرورش هوش‌های چندگانه‌ در فضاهای مدرسه (نمونه موردی: مدارس ابتدایی شهر مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 727-742]

 • طراحی فضای بسته آموزشی تاثیر ابعاد فیزیکی کلاس بر ارتقا مشارکت دانش‌آموزان در فرایند یادگیری فعال [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 109-123]

 • طراحی قالب‌های چوبی بررسی ارتباط آموزش دروس کارگاهی صنایع چوب با حرفه شغلی آنان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 181-189]

 • طراحی مجتمعهای زیستی شناسایی عوامل مؤثّر ارتقای آموزش طراحی مجتمع‌های زیستی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 119-131]

 • طراحی مدارس راهکارهای ارتقای کیفیت طراحی معماری مدارس با تأکید بر انگیزش هوش‌های چندگانه گاردنر [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 341-353]

 • طراحی مدرسه بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 271-280]

 • طراحی معماری بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت های طراحی در دانشجویان معماری [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]

 • طراحی معماری نقش دانش طراحی معماری در توانبخشی حرفه‌ای مهندسان معمار [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 341-350]

 • طراحی معماری نقش «آموزش بازی محور» در آموزش طراحی معماری (نمونه موردی: طرح معماری یک کارشناسی ) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 15-24]

 • طراحی معماری مبانی هستی‌شناسی کمال آفرینی در طراحی مکان‌های آموزشی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 139-152]

 • طراحی معماری آموزش طراحی معماری مسکونی مبتنی بر قابلیت‌های محیطی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 567-578]

 • طراحی معماری مشارکتی مدل آموزش طراحی معماری مبتنی بر تفکر مشارکتی و تعاملی در ایران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 649-659]

 • طراحی معماری منظر رویکرد انسانی – محیطی در طراحی معماری منظر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 89-96]

 • طراحی نرم‌افزار طراحی نمونه اولیه نرم‌افزار مربیگری و سنجش کاربردپذیری آن [(مقالات آماده انتشار)]

 • طراحی و ارزیابی تولید طراحی و ساخت یک سیستم آموزشی هوشمند جهت بهینه‌سازی و ارزیابی قابلیت ساخت طراحی و ایجاد تمام فرایندهای ممکن جهت ساخت قطعه و ارزیابی هر یک از فرایندهای ساخت [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 189-200]

 • طرح درس شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استادان با تأکید بر آموزش مهندسی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 203-212]

 • طرح درس استاد- دانشجو یک روش بهینه آموزش مشارکتی پویا در دانشگاه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 63-72]

 • طرح معماری4 بررسی تأثیر روش آموزش استقرایی بر نتایج طراحی در درس طراحی معماری 4 (نمونه موردی: دانشگاه خیام مشهد) [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 991-1000]

 • طرحواره ی رایانه ای تأثیر روش طرحواره رایانهای روی یادگیری واژگان و استقلال فراگیران زبان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 233-241]

 • طنز اثربخشی محتوای الکترونیکی طنزمحور بر یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 75-83]

 • طول دوره بررسی و تحلیل آموزش در مهندسی معماری [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 53-68]

ع

 • عاطفه تحصیلی پیامدهای شناختی و عاطفی استفاده از اسلاید در کلاس درس [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 193-202]

 • عبارت های جبری بررسی درک رویه ای و ساختاری دانش آموزان دوره متوسطه اول در عبارت های جبری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 660-671]

 • عدالت تجربه زیسته دانشجویان از عدالت در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 222-238]

 • عدالت آموزشی تبیین چالش‌های شکاف دیجیتال بر اجرای عدالت آموزشی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 263-280]

 • عدد فازی شش نقطهای آموزش الگوریتم برای جستجوی مناسب ترین برنامه زمان بندی فازی پروژه با توجه به محدودیت منابع [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 107-118]

 • عدم قطعیت آموزش الگوریتم برای جستجوی مناسب ترین برنامه زمان بندی فازی پروژه با توجه به محدودیت منابع [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 107-118]

 • عشایر بررسی رابطه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 97-107]

 • عضو هیأت‌علمی شایستگی‌های مورد نیاز اعضای هیأت‌علمی برای تدریس در مؤسسات آموزش عالی در عصر فناوری [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 83-100]

 • علائم اضطرابی رابطه هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با علائم اضطرابی دانش‌آموزان المپیادی کشور [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 131-139]

 • علائم نیاز به مشاوره کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 49-62]

 • علاقه مندی هنجاریابی مقیاس درک استعاره‌ای از کارآمدی نرم‌افزارهای آموزش ریاضی درفرایند یاددهی– یادگیری از دیدگاه دبیران ریاضی [(مقالات آماده انتشار)]

 • علایم اختلال کمبودتوجه / بیش‌فعالی تاثیر برنامه‌درسی مدارس هوشمند بر علائم بیش‌فعالی دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 337-346]

 • علوم بررسی تأثیر نقشه های استدلالی بر تفکر انتقادی دانش آموزان [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 65-72]

 • علوم تاثیر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس علوم [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 231-238]

 • علوم رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 720-726]

 • علوم تجربی تأثیر آموزش چندرسانه‌ای بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر پایة ششم کلاس‌های چندپایة عشایری در درس علوم تجربی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 281-289]

 • علوم تجربی تأثیر استفاده از سبک رسمی و سبک محاوره‌ای در واقعیت افزوده بر یادگیری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه‌ هشتم متوسطه [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 451-466]

 • علوم تجربی پایه اول بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های تفکر انتقادی با استفاده از فناوری‌های آموزشی در کتابهای درسی علوم تجربی پایه اول ایران و روسیه [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 465-478]

 • علوم‌زیستی و بهداشت تأثیر استفاده از برنامه چندرسانه‌ای با استفاده از الگوی کاوش‌گری در میزان یادگیری و به یادسپاری مطالب درس علوم زیستی و بهداشت [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 151-158]

 • عمل سخن تقاضا تأثیرات آموزش منظورشناختی زبان انگلیسی بر میزان توجه و بازدهی یادگیری ساختارهای تقاضا در میان زبان‌آموزان ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 91-97]

 • عملکرد مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 713-719]

 • عملکرد تأثیر مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوهای بدیعه‌پردازی و 5E در عملکرد تحصیلی هندسه دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 835-846]

 • عملکرد بررسی بهبود عملکرد و استقلال سبک‌های حل مسأله‌ یادگیری دستور زبان انگلیسی دانشجویان تحت الگوی یادگیری معکوس [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 539-551]

 • عملکرد آموزشی و پژوهشی فراتحلیل تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 231-245]

 • عملکرد استادان شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استادان با تأکید بر آموزش مهندسی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 203-212]

 • عملکرد پژوهشی بررسی رابطة سرمایة فکری و عملکرد پژوهشی در میان اعضای هیأت علمی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 75-84]

 • عملکرد تحصیلی الگویابی روابط ساختاری متغیرهای محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی و عملکرد در درس ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 109-118]

 • عملکرد تحصیلی رابطه ی دوستی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان: نقش عوامل شخصیت [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 11-22]

 • عملکرد تحصیلی رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 720-726]

 • عملکرد تحصیلی بررسی ارتباط رضایت از عوامل محیطی با موفقیت تحصیلی دانشجویان [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 533-540]

 • عملکرد تحصیلی پیش‌بینی و تحلیل عملکرد دانشجویان به کمک تکنیک‌های داده‌کاوی به منظور بهبود عملکرد تحصیلی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 821-834]

 • عملکرد تحصیلی بررسی تأثیر روش یادگیری معکوس بر روی نگرش و عملکرد در درس ریاضی دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]

 • عملکرد تحصیلی تأثیر کلاس معکوس الکترونیکی بر بهبود عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشجویان در شرایط کرونا [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 413-422]

 • عملکرد در درس ریاضی بررسی نقش اضطراب ریاضی بر عملکرد در درس ریاضی و نقش جنسیت [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 97-102]

 • عملکرد ریاضی آموزش الکترونیکی ریاضی مبتنی بر حل مسئله با طراحی نرم‌افزار جدید و بررسی تأثیر آن بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 207-222]

 • عملکرد ریاضی اثربخشی تدریس معکوس بر اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه پنجم شهرستان مرند [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 419-428]

 • عملکرد کارکنان تأثیر عوامل تنش‌زای شغلی بر عملکرد مراکز آموزش عالی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 39-46]

 • عملکرد کمی تحصیلی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد کمی تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 801-812]

 • عملکرد گرا بررسی و تحلیل آموزش در مهندسی معماری [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 53-68]

 • عناصر بازی مرور و بررسی پژوهش های حوزه بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 700-712]

 • عوامل آموزشگاهی انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رابطه با عوامل محیطی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]

 • عوامل آموزشی تأثیر عوامل آموزشی مبتنی بر محیط‌های یادگیری الکترونیکی بر مهارت درک مطلب دانش آموزان پایة ششم ابتدایی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 13-26]

 • عوامل اجتماعی انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رابطه با عوامل محیطی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]

 • عوامل انگیزشی بررسی علل افت انگیزش تحصیلی از دیدگاه دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی با توجه به جنسیت و زمینه‌های خانوادگی آنها [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 181-192]

 • عوامل رضایتمندی طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی براساس عوامل مؤثر بر رضایتمندی از یادگیری الکترونیکی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 119-138]

 • عوامل فردی انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رابطه با عوامل محیطی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]

 • عوامل کلیدی موفقیت سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 25-39]

 • عوامل کلیدی موفقیت شناسایی و رتبه ‏بندی عوامل کلیدی موفقیت دوره‌های آموزش الکترونیکی زبان فارسی به خارجیان از منظر مدرسان دوره [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 594-606]

 • عوامل محیطی بررسی ارتباط رضایت از عوامل محیطی با موفقیت تحصیلی دانشجویان [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 533-540]

 • عوامل محیطی ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی حیاط بر رفتار پرخاشگرایانه دانش‌آموزان نمونه‌موردی: دانش‌آموزان دوره ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • عوامل موثر تحلیل شناختی عوامل موثربرکاربرد فناوری اطلاعات بر اساس مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 638-648]

 • عوامل موثر شناسایی عوامل موثر و موانع کاربرد یادگیری الکترونیک در جهت افزایش سلامت روان دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کرج (یک مطالعه کیفی) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 607-616]

غ

 • غلبه‌ طرفی مغز بررسی ویژگی‌های یادگیری دانشجویان رشته‌های مهندسی با تأکید بر سبک‌های یادگیری و غلبه‌ طرفی مغز [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 213-220]

 • غنای واژگانی اعتبار سنجی نیمرخ بسامدواژگانی به عنوان ساز وکار سنجش بنای واژگانی در گفتمان نوشتاری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]

 • غیرتناسبی بررسی دانش پداگوژی محتوای معلمان و دانشجو‌معلمان در حوزه استدلال تناسبی با تمرکز بر فعالیت آموزش حل مسأله‌ در گونه‌های معنایی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 249-260]

ف

 • فارسی بررسی مقابله‌ای نگرش در بخش بحث در مقالات آموزش زبان انگلیسی و روان‌پزشکی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 81-90]

 • فارغ التحصیل مقایسه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم سابق و سایر دانشگاهها [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 347-356]

 • فارغ‌التحصیلان ارزیابی موفقیت آموزش معماری ایران بر ارتقا خلاقیت و تصور خلاق دانشجویان، مطالعه موردی: دانشگاه ملایر [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 189-197]

 • فاز یوتکتیک اثر کارگرم بر خواص آلیاژ پایه نیکلی IC-221M [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 225-232]

 • فاصله طراحی-واقعیت سیر تکوین مدل های ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیک: از شکاف دیجیتال تا فاصله طراحی-واقعیت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 178-190]

 • فالشینگ مدل‌سازی و آموزش پارامترهای هیدرولیکی مؤثر بر رسوب‌شویی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 69-80]

 • فاوا مقایسه‌ی پیشرفت‌تحصیلی و بهره‌گیری از ICT در دانش‌آموزان مدارسِ هوشمند و عادی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 263-270]

 • فاوا ارزیابی میزان شکاف دیجیتالی در آموزش متوسطه دوم شهر تبریز در شرایط کووید-19 و شناسایی عوامل مؤثر بر آن [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 553-570]

 • فرآوری آموزش امکان بازیابی اکسید تیتانیم و افزایش مدول Al2O3/SiO2 در بوکسیت با استفاده از روش فلوتاسیون معکوس [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 101-106]

 • فرآیند طراحی ارائه الگوی ارزیابی آموزشی مبتنی بر معیار در آتلیه‌های طراحی معماری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 299-314]

 • فرآیند مدیریت دانش تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر سواد یادگیری مادام‌العمر دبیران زبان دوره دوم متوسطه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 49-58]

 • فرآیندهای یاددهی یادگیری تبیین جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی– یادگیری مبتنی بر سنتز پژوهی در شواهد پژوهشی معاصر [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 956-968]

 • فرآیند یاددهی – یادگیری راه‌کارهای تعامل و برقراری ارتباط بین فردی در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-108]

 • فرآیند یاددهی- یادگیری توسعه و اعتبارسنجی ابزار فرآیند یاددهی – یادگیری در مدارس هوشمند در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 493-505]

 • فرآیند یاددهی-یادگیری بررسی راه‌کارهای کیفیت‌بخشی به آموزش‌های ضمن خدمت [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 247-261]

 • فرا پرسپکتیو فراپرسپکتیو، ارائه روشی جهت ترسیم پرسپکتیو بر مبنای شیوه‌های بیان تصویری در معماری گذشته [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 467-476]

 • فراتحلیل فراتحلیل اُلگوهای ارتباطی پیشنهاد شده در مقالات علمی و پژوهشی آموزش ریاضی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 65-74]

 • فراتحلیل فراتحلیل اثربخشی آموزش‌های از راه دور در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آموزش عالی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 63-73]

 • فراتحلیل فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر بازده یادگیری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 687-699]

 • فراتحلیل فراتحلیل تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 231-245]

 • فراتحلیل فراتحلیل اثربخشی فناوری در پیشبرد اهداف آموزش ریاضی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 786-796]

 • فراتحلیل بررسی علمی روند کاربرد ترجمه ماشینی در آموزش زبان و فراتحلیل اثر آن [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 387-400]

 • فراشناخت بررسی وضعیت موجود آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان از منظر رویکرد فراشناختی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 915-936]

 • فراگیر ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر در فرایند یادگیری الکترونیکی با تاکید برآراء دلوز [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 521-532]

 • فراگیران زبان انگلیسی در ایران بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری زبان توسط فراگیران زبان انگلیسی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 99-104]

 • فراگیری بررسی میزان اثربخشی لغت‌نامه الکترونیکی بر فراگیری واژگان زبان‌آموزان با رویکرد فراتحلیل [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 339-349]

 • فراگیری لغت تأثیر روش طرحواره رایانهای روی یادگیری واژگان و استقلال فراگیران زبان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 233-241]

 • فراهم‌سازی‌ها مطالعۀ فراهم‌سازی‌‌های یادگیری کودکان در محیط‌های شهری و روستایی شهرستان‌های مشهد و شیروان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 801-814]

 • فرایند آموزش بررسی راه‌کارهای کیفیت‌بخشی به آموزش‌های ضمن خدمت [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 247-261]

 • فرایند آموزشی تجربه آموزش طراحی در مدارس معماری [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 207-220]

 • فرایند اموزش بررسی کیفیت فرایند آموزش درس مقدمات طراحی معماری (2) در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 815-835]

 • فرایند پردازش دانش مطالعات تحقیقاتی مدیریت دانش در عصر پردازش ابری [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 981-993]

 • فرایند شناخت روش شناسی ارایه‌ی درس انسان طبیعت معماری با تأکید بر تأثیر شناخت محیط زیست در فرایند ارتقای بینش معمارانه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 133-149]

 • فرایند طراحی بررسی تأثیر روش آموزش استقرایی بر نتایج طراحی در درس طراحی معماری 4 (نمونه موردی: دانشگاه خیام مشهد) [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 991-1000]

 • فرایند طراحی معماری "معماری گروهی" حلقه مفقوده در آموزش طراحی معماری [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 221-233]

 • فرایند یاددهی- یادگیری بررسی فرایندهای یاددهی- یادگیری در آموزش های فنی و حرفه ای [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 227-237]

 • فرزندان رابطه بین سبک‏های نظارتی والدین و امنیت اینترنتی فرزندان در میان دانش‏ آموزان دختر و پسر شهر دزفول [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 211-220]

 • فرسایش مدل‌سازی و آموزش پارامترهای هیدرولیکی مؤثر بر رسوب‌شویی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 69-80]

 • فرسودگی روانشناختی مقایسه سرسختی روان‌شناختی، تمایزیافتگی خود و فرسودگی روان‌شناختی در زنان سرپرست خانوار و زنان عادی شهر مرودشت [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرسودگی شغلی مقایسه فرسودگی شغلی در بین دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی و مدرسان زبان آموزشگاههای خصوصی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 626-637]

 • فرش دستباف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در استقبال از دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش فرش‌بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 981-990]

 • فرصت‌ها اینترنت اشیاء؛ سامانه‌ای برای بهبود نظام آموزش عالی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 157-168]

 • فرصتها شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه های درسی مبتنی بر MOOC در آموزش عالی ایران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 145-156]

 • فرصت‌ها و ظرفیت‌ها ارزیابی نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در ایجاد فرصت‌ها و ظرفیت‌های لازم در مشاغل خانگی (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-28]

 • فرم ارزیابی مدیریت بحران و روند ارزیابی ساختمان‌های آسیب دیده از زلزله [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 209-224]

 • فرهنگسراهای شهرداری تهران شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در استقبال از دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش فرش‌بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 981-990]

 • فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی سنجش ابعاد فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی و ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 605-618]

 • فرهنگی منظر بررسی مطلوبیت فضاهای باز محیط های دانشگاهی از نظر دانشجویان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 175-183]

 • فروشگاه الکترونیکی شناسایی و اولویت بندی مدل های کسب و کار الکترونیکی موفق در ایران با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 323-335]

 • فضاهای آموزشی سنجش میزان اثربخشی نور طبیعی بر کاهش استرس دانش آموزان در فضاهای آموزشی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 41-48]

 • فضاهای آموزشی مبانی هستی‌شناسی کمال آفرینی در طراحی مکان‌های آموزشی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 139-152]

 • فضاهای آموزشی بررسی تاثیر متغیرهای کالبدی پنجره کلاس درس بر بازسازی تمرکز ذهنی دانش آموزان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 545-554]

 • فضاهای جمعی صفات فضایی مؤثر بر افزایش خلاقیت محققین در مراکز تحقیقات معماری و شهرسازی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 137-147]

 • فضای آموزشی بررسی متغیرهای آسایش محیطی با تأکید بر ارتقای کیفیت یادگیری در فضاهای آموزشی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 271-279]

 • فضای آموزشی بررسی نظام‌مند اثرات فن‌آوری‌های نوین بر روندهای آموزشی آینده [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 647-659]

 • فضای باز چارچوبی برای طراحی فضای باز در مراکز آموزشی کودکان بر اساس (Seven Cs) با تأکید بر ارتقای یادگیری [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 305-318]

 • فضای باز ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه‌ی سنجش کیفیت ویژگی‌های کالبدی مؤثر بر فعالیت جسمانی کودکان در حیاط مدرسه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 329-336]

 • فضای باز یادگیری طبیعی، مطالعه‌ای بر مبنای مشاهدۀ رفتار کودکان در مدرسۀ طبیعت کاوی‌کنج مشهد [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 249-262]

 • فضای باز شاخص های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 191-205]

 • فضای باز مطالعۀ فراهم‌سازی‌‌های یادگیری کودکان در محیط‌های شهری و روستایی شهرستان‌های مشهد و شیروان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 801-814]

 • فضای باز دانشگاهی اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی بر اساس مدل سرزندگی و ارتقاء آموزش [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 161-170]

 • فضای باز محله تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 17-28]

 • فضای بسته آموزشی مولفه‌های موثر بر ارتقای حس جمعی در فضاهای آموزشی دبیرستان [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 153-164]

 • فضای بسته آموزشی تاثیر کیفیت فضای بسته آموزشی بر میزان حس جمعی کاربران [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 931-944]

 • فضای بسته آموزشی سنجش مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای حس دلبستگی در فضای‎ آموزشی (مطالعه موردی:دبیرستانهای بجنورد) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 315-329]

 • فضای مجازی طراحی الگوی «برنامه‌های پس از مدرسه»1 در فضای مجازی برای دانش‌آموزان سوم راهنمایی (مرحلة اول دورة متوسطه) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 133-148]

 • فضای مجازی توسعه‌حرفه‌ای معلمان با استفاده از فضای مجازی: مطالعه پدیدارشناسانه معلمان شهر همدان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 109-121]

 • فضای مجازی تحلیل فلسفی فناوری و نقش آن در شکل‌گیری فضای مجازی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 945-955]

 • فعالیت شناسایی کیفیات فضایی مؤثر بر پرورش هوش‌های چندگانه‌ در فضاهای مدرسه (نمونه موردی: مدارس ابتدایی شهر مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 727-742]

 • فعالیت بدنی ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه‌ی سنجش کیفیت ویژگی‌های کالبدی مؤثر بر فعالیت جسمانی کودکان در حیاط مدرسه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 329-336]

 • فعالیت گروهی تدریس به روش حل مسأله براساس نظریه شونفیلد و سنجش میزان اثربخشی آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 277-285]

 • فعالیت گروهی یک روش بهینه آموزش مشارکتی پویا در دانشگاه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 63-72]

 • فعالیت‌های خلاقانه ریاضی دورنمایی از خلاقیت در فرآیند آموزش ریاضی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 145-158]

 • فعالیت‌های یاددهی-یادگیری سنتزپژوهی بازده‌های آموزشی کلاس معکوس در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 59-78]

 • فقدان شبکه اصلی برق آموزش روشی جدید برای حفاظت قطع شبکه‌ی اصلی ژنراتورهای جاسازی شده [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 193-199]

 • فلسفه برای کودک اثربخشی چندرسانه‌ای فلسفه برای کودک (P4C) بر حل مسئله دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 239-247]

 • فلوتاسیون معکوس آموزش امکان بازیابی اکسید تیتانیم و افزایش مدول Al2O3/SiO2 در بوکسیت با استفاده از روش فلوتاسیون معکوس [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 101-106]

 • فناوری فراتحلیل اثربخشی آموزش‌های از راه دور در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آموزش عالی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 63-73]

 • فناوری تحلیل فلسفی فناوری و نقش آن در شکل‌گیری فضای مجازی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 945-955]

 • فناوری بررسی عوامل موثر بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ورزش مدارس با استفاده از الگوی مدلسازی ساختاری تفسیری [(مقالات آماده انتشار)]

 • فناوری فراتحلیل اثربخشی فناوری در پیشبرد اهداف آموزش ریاضی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 786-796]

 • فناوری کاوشی پدیدارشناسانه بر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 369-381]

 • فناوری شناسایی مؤلفه‌های فناوری یادگیری در آموزش و پرورش [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 169-190]

 • فناوری هنجاریابی مقیاس درک استعاره‌ای از کارآمدی نرم‌افزارهای آموزش ریاضی درفرایند یاددهی– یادگیری از دیدگاه دبیران ریاضی [(مقالات آماده انتشار)]

 • فناوری آموزش شیوه‌های آموزش بازسازی به دانشجویان معماری، نمونه موردی (کارگاه مقدمات بازسازی، گروه بازسازی پس از سانحه دانشگاه شهید بهشتی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 157-168]

 • فناوری آموزش تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی و فناوری اطلاعات در بهبود یادگیری ریاضیات دانش آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 683-694]

 • فناوری آموزش از راه دور بررسی تاثیر خودتوسعه‌ای بر پیشرفت تحصیلی درس آمار دانشجویان ایران و روسیه با میانجی‌گری به‌کارگیری فناوری‌های آموزش از راه دور توسط اساتید [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 383-392]

 • ف‍ن‍اوری‌ آم‍وزش‍ی‌ سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی آموزش‌وپرورش حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 149-159]

 • فناوری آموزشی تأثیر میزان شناخت و کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرایند یادگیری دانش آموزان [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 11-21]

 • فناوری ارتباطات سیار نقش فناوری ارتباطات سیار در آموزش و یادگیری واژگان زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 49-56]

 • فناوری اطلاعات تحلیل شناختی عوامل موثربرکاربرد فناوری اطلاعات بر اساس مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 638-648]

 • فناوری اطلاعات اینترنت اشیاء؛ سامانه‌ای برای بهبود نظام آموزش عالی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 157-168]

 • فناوری اطلاعات توسعه و اعتبارسنجی ابزار فرآیند یاددهی – یادگیری در مدارس هوشمند در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 493-505]

 • فناوری اطلاعات تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی و فناوری اطلاعات در بهبود یادگیری ریاضیات دانش آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 683-694]

 • فناوری اطلاعات در زبان نگرش مدرسان زبان‌های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]

 • فناوری‏اطلاعات و ارتباطات بهره‏گیری معلمان علوم پایه مقاطع راهنمایی و متوسطه از فناوری ‏اطلاعات و ارتباطات [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 41-48]

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات موانع اجرای آموزش از راه دورو شناسایی راهکارهایی برای اجرای بهینه آن: تأملی بر دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 33-44]

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی و رتبه‌بندی موانع مؤثر بر عدم استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 29-36]

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 201-211]

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات مقایسه دبیران مدارس هوشمند و عادی از نظر صلاحیت‌های تدریس مبتنی بر فناوری [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 63-72]

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات راه‌کارهای تعامل و برقراری ارتباط بین فردی در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-108]

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برای کارکنان [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 203-218]

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تبیین جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی– یادگیری مبتنی بر سنتز پژوهی در شواهد پژوهشی معاصر [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 956-968]

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات فراتحلیل تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 231-245]

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالعه‌ای پدیدارشناسانه فرآیند کسب شایستگی فناورانه معلمان ایران با هدف ارائه یک مدل بومی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 847-866]

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی مهارت‌های تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش توسط دبیران ریاضی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 61-71]

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر بازده یادگیری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 687-699]

 • فناوری رایانه‌ای ارزیابی مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات جهت پیش‌بینی میزان استفاده معلمان از فناوری رایانه‌ای در کلاس درس [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 147-156]

 • فناوری سخت و نرم بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های تفکر انتقادی با استفاده از فناوری‌های آموزشی در کتابهای درسی علوم تجربی پایه اول ایران و روسیه [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 465-478]

 • فناوری‌های آموزش بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا (مقایسه نظرات اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 462-470]

 • فناوری‌های آموزشی بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 73-79]

 • فناوری‌های جدید آموزشی مدل‌سازی وب2 جهت ارتقاء آموزش اعضای هیأت علمی بالینی و دستیاران تخصصی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 89-96]

 • فناوری‌های نوین بررسی نظام‌مند اثرات فن‌آوری‌های نوین بر روندهای آموزشی آینده [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 647-659]

 • فناوری ورزشی تأثیر فناوری‌های ورزشی رویداد محور بر ابعاد آموزش و ارتقاء شغلی داوران سوپر لیگ والیبال ایران [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 351-362]

 • فنتوم استفاده از فناوری واقعیت مجازی و یک ربات هپتیکی جهت آموزش به دانش‌آموزان نابینا [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 167-174]

 • فیزیک تأثیرآموزش رباتیک بر مهارت‌های حل مسئله درس فیزیک دانش‌آموزان متوسطه اول [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 331-340]

 • فیزیک پرواز استفاده از بازی‌های علمی در بهبود یادگیری مفاهیم مکانیک برای دانش‌آموزان متوسطه [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 251-260]

 • فیزیک نوین یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین به کمک زمینه‌های کاربردی لیزر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 277-285]

 • فیلم‌های آموزشی مقایسه ی اثربخشی آموزش مبتنی بر بازی رایانه‌ای آموزشی و آموزش مبتنی بر فیلم آموزشی بر خلاقیت و انگیزش دانش آموزان [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 347-358]

 • فیلم‌های تاریخ مقایسه تأثیر نمایش فیلم‌های تاریخی و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 73-81]

ق

 • قاب خمشی مقایسه روش‌های سنتی، نرم افزاری و ترکیبی در آموزش سیستم‌های باربر جانبی ساختمان‌ها [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 199-205]

 • قاب خمشی فولادی ارزیابی رفتار لرزه ای قاب فولادی ترکیب شده با پانل های پیش ساخته سبک تحت بارگذاری رفت و برگشتی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 233-244]

 • قابلیت دسترسی شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی سامانه درس‌افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 109-120]

 • قابلیت‌های شبکه اجتماعی شناسایی قابلیت‌های مدیریتی شبکه اجتماعی علمی دانش‌آموزی از دیدگاه متخصصان [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 27-48]

 • قابلیت های فضایی تقویت حس تعلق دانش آموزان به مدرسه با تاکید بر قابلیت های فضایی دبستانها [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 273-289]

 • قابلیت‌های محیطی آموزش طراحی معماری مسکونی مبتنی بر قابلیت‌های محیطی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 567-578]

 • قرآن تأثیر آموزش چندرسانه‌ای قرآن بر میزان یادگیری و یادداری درس قرآن دانش‌آموزان پسر با نیازهای ویژة ذهنی پایه ششم ابتدایی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 319-327]

 • قزوین ارزیابی نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در ایجاد فرصت‌ها و ظرفیت‌های لازم در مشاغل خانگی (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-28]

 • قصد وفاداری ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر میزان موفقیت نظام آموزش دورمحور تعاملی مبتنی بر وب2 در دبیرستان‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]

 • قصد یادگیری ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل TRA [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]

 • قصه‌گویی استفاده از روایی‌گویی در آموزش معماری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 37-48]

 • قطع اجباری اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • قوانین انجمنی ارتقای کیفیت آموزش در سامانه‌های آموزش الکترونیکی با استفاده از داده‌کاوی آموزشی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 171-180]

 • قوانین انجمنی وزن دار سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر اعتماد در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از خوشه‌بندی فازی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 439-464]

 • قوانین تجزیه و تحلیل "معماری گروهی" حلقه مفقوده در آموزش طراحی معماری [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 221-233]

 • قوانین توالی لاپلاس کشف الگوهای مکرر یادگیرندگان در یک محیط یادگیری مشارکتی پویا ایجاد شده براساس نظریه بازی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 557-570]

 • قوانین نیوتن استفاده از بازی‌های علمی در بهبود یادگیری مفاهیم مکانیک برای دانش‌آموزان متوسطه [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 251-260]

 • قوتها شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه های درسی مبتنی بر MOOC در آموزش عالی ایران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 145-156]

 • قیاس بصری قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 63-72]

 • قیاس مستقیم بررسی اثربخشی روش آموزش استفاده از قیاس‌ها در یادگیری مفاهیم پیچیده [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 167-179]

ک

 • کار کاوشی پدیدارشناسانه بر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 369-381]

 • کارآفرینی بررسی قابلیت های کارآفرینی و میزان اثربخشی نظام آموزشی بر افزایش آن در دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 269-281]

 • کارآفرینی سنجش و ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم آموزش بر سبک فکری بر اساس مدل ندهرمان [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 19-31]

 • کارآفرینی تبیین ویژگی‌های محتوای آموزشی با تأکید بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و مقایسه آن با وضع موجود در دانشگاه هرمزگان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 199-209]

 • کارآفرینی بررسی عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه های کارآفرین [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 47-61]

 • کارآفرینی بررسی مفهوم کارآفرینی در آموزش عالی کشور: مروری نظام‌مند بر مقالات پژوهشی آموزش کارآفرینی با رویکرد تحلیل مضمونی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 555-566]

 • کارآفرینی بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 673-682]

 • کارآفرینی دانشگاهی طراحی اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی با رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 969-980]

 • کارآفرینی دانشگاهی بررسی مفهوم کارآفرینی در آموزش عالی کشور: مروری نظام‌مند بر مقالات پژوهشی آموزش کارآفرینی با رویکرد تحلیل مضمونی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 555-566]

 • کارآمدی ارزیابی میزان کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در ایجاد رضایت بین دانشجویان واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی شمال‌غرب ایران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 63-74]

 • کارایی مدلسازی و ارزیابی کارایی و هزینه‌های استفاده از آموزش الکترونیکی جهت افزایش خبرگی در سازمان‌ها [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 98-109]

 • کاربران شخصی برآورد تعداد کاربران و بازار تجهیزات شبکه ی دادهی کشور درسال های آتی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 97-112]

 • کاربرد هنجاریابی مقیاس درک استعاره‌ای از کارآمدی نرم‌افزارهای آموزش ریاضی درفرایند یاددهی– یادگیری از دیدگاه دبیران ریاضی [(مقالات آماده انتشار)]

 • کاربردها انتخاب کاربردهای اینترنت اشیا (IOT) در صنعت آموزش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره بهترین- بدترین [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 363-386]

 • کاربردهای پزشکی و صنعتی یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین به کمک زمینه‌های کاربردی لیزر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 277-285]

 • کارشناسی واکاوی برنامه درسی کارشناسی ارشد پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری و مقایسه میزان انطباق آنها بر مولفه های آموزش معماری [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 833-850]

 • کارشناسی ارشد بررسی وضعیت موجود برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 226-233]

 • کارشناسی ارشدپیوسته واکاوی برنامه درسی کارشناسی ارشد پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری و مقایسه میزان انطباق آنها بر مولفه های آموزش معماری [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 833-850]

 • کارشناسی ارشد ناپیوسته واکاوی برنامه درسی کارشناسی ارشد پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری و مقایسه میزان انطباق آنها بر مولفه های آموزش معماری [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 833-850]

 • کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی و کارگاهی- عملی کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب با نیازهای صنعت و بازار کار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 235-243]

 • کارکنان اداری تأثیر عوامل تنش‌زای شغلی بر عملکرد مراکز آموزش عالی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 39-46]

 • کارکنان علمی تأثیر عوامل تنش‌زای شغلی بر عملکرد مراکز آموزش عالی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 39-46]

 • کارگاه مقدمات بازسازی شیوه‌های آموزش بازسازی به دانشجویان معماری، نمونه موردی (کارگاه مقدمات بازسازی، گروه بازسازی پس از سانحه دانشگاه شهید بهشتی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 157-168]

 • کار گرم اثر کارگرم بر خواص آلیاژ پایه نیکلی IC-221M [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 225-232]

 • کارگروهی لگوی‌آموزشی: ابزاری جهت ارتقاء سطح مهارت حل مسأله و کار گروهی دانش‌آموزان در درس علوم [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 43-54]

 • کار و فناوری آسیب شناسی برنامه درسی کار وفناوری در مقطع متوسطه اول: مطالعه کیفی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 261-272]

 • کاریکاتور کارکرد آموزشی کاریکاتور و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 145-153]

 • کاشمر ترموبارومتری کلسیم آمفیبول در یک گرانیت نوع I با دمای پایین در کاشمر ، ایران [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 121-126]

 • کالبد دبستان تقویت حس تعلق دانش آموزان به مدرسه با تاکید بر قابلیت های فضایی دبستانها [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 273-289]

 • کانال رزرو شده اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • کاوشگری علمی تأثیر استفاده از برنامه چندرسانه‌ای با استفاده از الگوی کاوش‌گری در میزان یادگیری و به یادسپاری مطالب درس علوم زیستی و بهداشت [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 151-158]

 • کتاب الکترونیکی تاثیر استفاده از کتاب تعاملی بر یادگیری و یادداری هنرجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • کتاب تعاملی تاثیر استفاده از کتاب تعاملی بر یادگیری و یادداری هنرجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • کتاب درسی شیمی تحلیل محتوای کتاب های درسی شیمی دوره متوسطه دوم براساس مولفه های اقتصاد مقاومتی: روش آنتروپی شانون ن [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 49-61]

 • کتاب درسی فارسی بررسی جایگاه سواد اطلاعاتی در کتاب‌های درسی فارسی و نگارش دوره اول متوسطه [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]

 • کتاب درسی نگارش بررسی جایگاه سواد اطلاعاتی در کتاب‌های درسی فارسی و نگارش دوره اول متوسطه [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]

 • کتاب علوم تجربی مقایسة حیطه‌شناختی طبقه بندی بلوم با آزمون تیمز 2011 در کتاب علوم تجربی پایه سوم راهنمایی سال 90-89 [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 85-96]

 • کتاب‌های درسی شناسایی شاخص‌های ارزشیابی کیفیت محتوای کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 329-340]

 • کرونا ویروس تأثیر کلاس معکوس الکترونیکی بر بهبود عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشجویان در شرایط کرونا [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 413-422]

 • کریستال فوتونی آموزش مبتنی بر نرم‌افزار دی‌مالتی‌پلکسر نوری با استفاده از کریستال‌های فوتونی دو بعدی و ارائه سرفصل‌ آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 762-774]

 • کسر بازنمایی‌های چندگانه: فرایندی مهم در یاددهی و یادگیری کسر‌ها [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 239-249]

 • کشاورزی بررسی وضعیت موجود آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان از منظر رویکرد فراشناختی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 915-936]

 • کشف الگوهای مکرر کشف الگوهای مکرر یادگیرندگان در یک محیط یادگیری مشارکتی پویا ایجاد شده براساس نظریه بازی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 557-570]

 • کشف قوانین همبستگی پیش‌بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش خوشه‌بندی فازی در محیط‌های آموزشی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 245-258]

 • کشور رابطه هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با علائم اضطرابی دانش‌آموزان المپیادی کشور [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 131-139]

 • کفایت اجتماعی کنکاشی بر پاسخدهی به بروز کفایت اجتماعی در محیط های یادگیری نوجوانان متاثر از نوع تجربیات طراحی درنگرش بیوفیلیک [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 723-738]

 • کف صنعتی مدل سازی مقاومت در برابر سایش کف بتونی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 59-68]

 • کلاس پرازدحام برگزاری آزمونک در کلاس های پرازدحام با استفاده از فناوری اطلاعات [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]

 • کلاس چندپایه عشایری تأثیر آموزش چندرسانه‌ای بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر پایة ششم کلاس‌های چندپایة عشایری در درس علوم تجربی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 281-289]

 • کلاس طرح معماری بکارگیری آموزش انتقادی در نظام آموزش معماری (مطالعه موردی کلاس طرح یک معماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 550-564]

 • کلاس معکوس سنتزپژوهی بازده‌های آموزشی کلاس معکوس در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 59-78]

 • کلاس معکوس تاثیر کلاس معکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 141-148]

 • کلاس معکوس بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 247-259]

 • کلاس معکوس اثربخشی تدریس معکوس بر اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه پنجم شهرستان مرند [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 419-428]

 • کلاس معکوس الکترونیکی تأثیر کلاس معکوس الکترونیکی بر بهبود عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشجویان در شرایط کرونا [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 413-422]

 • کلاس‌های درس سازنده تأثیر کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی بر ویژگی‌های کلاس‌های درس مطالعه موردی: مدارس هوشمند [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 287-307]

 • کلان داده شناسایی مؤلفه‌های واکاوی یادگیری در آموزش و ارائه چارچوب مفهومی برای بهینه‌سازی یادگیری [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 937-948]

 • کلاه تفکر تأثیر آموزش روش شش کلاه تفکر دوبونو در بهبود مهارت شناختی دانشجویان کشاورزی در درس کارآفرینی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 15-26]

 • کلمات کلیدی: آموزش الکترونیکی مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیکی و آموزش مرسوم بر یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه پزشکی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 223-232]

 • کلمات کلیدی: فلسفه سیر تحول فلسفه تربیت حرفه‌ای در نظام آموزشی ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 269-288]

 • کلید‌واژه‌ها: توانایی فضایی بررسی توانایی‌فضایی دانش‌آموزان دختر و پسر در پایه‌های دهم و یازدهم با توجه به عامل‌های تجسم فضایی، دوران‌ذهنی و جهت‌یابی فضایی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 379-394]

 • کلیدواژه‌ها: یادگیری خودراهبر نقش یادگیری خود راهبر در اثربخشی یادگیری الکترونیکی در دوران همه‌گیری کووید 19 [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 571-589]

 • کمال آفرینی مبانی هستی‌شناسی کمال آفرینی در طراحی مکان‌های آموزشی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 139-152]

 • کم توان ذهنی تحلیل کارآمدی آموزش مبتنی بر نقشه‌ مفهومی در قالب چندرسانه‌ای بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 257-268]

 • کنترل برداری کنترل برداری موتور هیسترزیس سنکرون سه فاز با تفکیک متغیرهای d وq [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 137-150]

 • کنترل خود تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 185-193]

 • کنترل درونی بررسی قابلیت های کارآفرینی و میزان اثربخشی نظام آموزشی بر افزایش آن در دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 269-281]

 • کنترل رفتاری ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل TRA [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]

 • کنش گفتاری انتقاد کردن آموزش منظورشناسی زبان انگلیسی با رویکرد اجتماعی-فرهنگی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 901-909]

 • کودک ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه‌ی سنجش کیفیت ویژگی‌های کالبدی مؤثر بر فعالیت جسمانی کودکان در حیاط مدرسه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 329-336]

 • کودک تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 17-28]

 • کودکان چارچوبی برای طراحی فضای باز در مراکز آموزشی کودکان بر اساس (Seven Cs) با تأکید بر ارتقای یادگیری [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 305-318]

 • کودکان شناسایی عوامل طبیعی ارزشمند به روش VPS1 از نظر کودکان به منظور ارایه چهارچوبی برای سازماندهی فضایی حیاط مدرسه [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]

 • کودکان شاخص های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 191-205]

 • کودکان مطالعۀ فراهم‌سازی‌‌های یادگیری کودکان در محیط‌های شهری و روستایی شهرستان‌های مشهد و شیروان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 801-814]

 • کودکستان یک رهیافت جدید در آموزش محیط زیست به کودکان [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 297-307]

 • کودکی یادگیری طبیعی، مطالعه‌ای بر مبنای مشاهدۀ رفتار کودکان در مدرسۀ طبیعت کاوی‌کنج مشهد [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 249-262]

 • کووید -19 نقش یادگیری خود راهبر در اثربخشی یادگیری الکترونیکی در دوران همه‌گیری کووید 19 [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 571-589]

 • کوید 19 رابطه‌ی بین مشارکت فعال و پیشرفت تحصیلی در کلاس زبان انگلیسی برخط پس از شیوع کووید 19 در ایران [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 623-634]

 • کوید 19 رابطه استفاده از اینترنت با برنامه مطالعه دانشجویان در زمان شیوع پاندمی کوید19 (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران) [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 423-437]

 • کیفیات فضایی شناسایی کیفیات فضایی مؤثر بر پرورش هوش‌های چندگانه‌ در فضاهای مدرسه (نمونه موردی: مدارس ابتدایی شهر مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 727-742]

 • کیفیت ارزیابی کیفیت و مدل‌سازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 73-80]

 • کیفیت بررسی کیفیت فرایند آموزش درس مقدمات طراحی معماری (2) در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 815-835]

 • کیفیت آموزش بررسی کیفیت برنامه های آموزش مهندسی با استفاده از مدل سروکوال [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 99-104]

 • کیفیت آموزش بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا (مقایسه نظرات اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 462-470]

 • کیفیت آموزشی واکاوی مؤلفه های اثربخشی بیرونی یادگیری الکترونیکی به‌نظور ارائه چارچوبی برای ایجاد تحول کیفی در نظام آموزش عالی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 221-236]

 • کیفیت ارتباطات ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر میزان موفقیت نظام آموزش دورمحور تعاملی مبتنی بر وب2 در دبیرستان‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]

 • کیفیت اطلاعات ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر میزان موفقیت نظام آموزش دورمحور تعاملی مبتنی بر وب2 در دبیرستان‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]

 • کیفیت‌بخشی بررسی راه‌کارهای کیفیت‌بخشی به آموزش‌های ضمن خدمت [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 247-261]

 • کیفیت خدمات ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 165-177]

 • کیفیت خدمات تاکسنومی رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات ارائه شده در مدیریت آموزشی دانشگاه بجنورد [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 97-108]

 • کیفیت خدمات آموزشی تاکسنومی رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات ارائه شده در مدیریت آموزشی دانشگاه بجنورد [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 97-108]

 • کیفیت خدمات آموزشی بررسی رابطه کیفیت خدمات آموزشی مدرسه با موفقیت سیستم‌های یادگیری الکترونیکی با نقش میانجیگری رضایت ادراک شده دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 591-604]

 • کیفیت روشنایی مدل‌یابی میزان و نحوه‌ تأثیر متغیرهای کالبدی پنجره بر بهره‌گیری مناسب از نورِ روز در کلاس‌های مدارس راهنمایی تهران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 241-256]

 • کیفیت سنجی کیفیت‌سنجی آموزش مجازی در دوره همه‌گیری کرونا از منظر استادان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 525-538]

 • کیفیت عملکرد ارائه مدل معادله ساختاری خودراهبری، شایستگیهای فنی، زمینه‌ای و رفتاری و ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 141-150]

 • کیفیت قضاوت تأثیر فناوری‌های ورزشی رویداد محور بر ابعاد آموزش و ارتقاء شغلی داوران سوپر لیگ والیبال ایران [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 351-362]

 • کیفیت یادگیری بررسی متغیرهای آسایش محیطی با تأکید بر ارتقای کیفیت یادگیری در فضاهای آموزشی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 271-279]

گ

 • گاردنر راهکارهای ارتقای کیفیت طراحی معماری مدارس با تأکید بر انگیزش هوش‌های چندگانه گاردنر [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 341-353]

 • گرانیت نوع I ترموبارومتری کلسیم آمفیبول در یک گرانیت نوع I با دمای پایین در کاشمر ، ایران [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 121-126]

 • گروه صنعتی بررسی ارتباط محتوای برنامه درسی رشته صنایع چوب با نیازهای محیط کار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 87-95]

 • گفتمان تأثیر تدریس به شیوه بحث گروهی بر توانایی استدلال دانش‌آموزان در حل مسائل فیزیک [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 901-913]

 • گفتمان نوشتاری اعتبار سنجی نیمرخ بسامدواژگانی به عنوان ساز وکار سنجش بنای واژگانی در گفتمان نوشتاری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]

 • گفت و شنود همکارانه چرخش دیجیتال و دلالت‌های آن برای رشد حرفه‌ای معلمان: تشکیل اجتماعات یادگیری بین معلمان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 175-191]

 • گونه شناسی بازشناسی روش آموزشی تاریخی- تکاملی مدرسه موراتوری در کارگاه طراحی مجموعه‌های مسکونی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 147-159]

 • گیمیفیکیشن اثربخشی آموزش مبتنی بر بازیگونه سازی (گیمیفیکیشن) در انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با نارسایی ذهنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 429-438]

ل

 • لاستیک استایرن بوتادین (S.B.R) پلیمر مدل سازی مقاومت در برابر سایش کف بتونی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 59-68]

 • لاین رابطه استفاده از نرم‌افزارهای وایبر، لاین و اینستاگرام با سواد زیست‌محیطی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 175-185]

 • لغت نامه بررسی میزان اثربخشی لغت‌نامه الکترونیکی بر فراگیری واژگان زبان‌آموزان با رویکرد فراتحلیل [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 339-349]

 • لگوی‌آموزشی لگوی‌آموزشی: ابزاری جهت ارتقاء سطح مهارت حل مسأله و کار گروهی دانش‌آموزان در درس علوم [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 43-54]

 • لیزر یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین به کمک زمینه‌های کاربردی لیزر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 277-285]

م

 • مؤلفه‌ها رابطه هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با علائم اضطرابی دانش‌آموزان المپیادی کشور [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 131-139]

 • مؤلفه ها تأثیر استفاده از بازی های رایانه ای آموزشی بر تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی دانش آموزان [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 521-535]

 • ماسه سنگ ناهمسانگردی خواص مکانیکی ماسه سنگ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 21-31]

 • ماشین بردار پشتیبان دسته بندی سبک های یادگیری با استفاده از ویژگی های رفتاری و ماشین بردار پشتیبان دو قلو [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 316-326]

 • ماهیت بین رشتهای شناسایی عوامل مؤثّر ارتقای آموزش طراحی مجتمع‌های زیستی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 119-131]

 • مایرینگ معلم آینده؛ تغییر در نقش و وظایف در محیط‌های دیجیتالی بر اساس نظریة ارتباط‌گرایی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 161-170]

 • مبلمان نقش مبلمان فضای داخلی کلاس‌ها بر ارتقاء میزان یادگیری دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 365-372]

 • متغیرهای محیطی شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ایمنی فیزیکی فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]

 • متغیرهای محیطی تاثیر ابعاد فیزیکی کلاس بر ارتقا مشارکت دانش‌آموزان در فرایند یادگیری فعال [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 109-123]

 • متن روایتی تیپ شخصیتی و عملکرد زبان آموزان درآزمون های درک متن [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]

 • متن علی- معلولی تیپ شخصیتی و عملکرد زبان آموزان درآزمون های درک متن [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]

 • متوسطه اول آسیب شناسی برنامه درسی کار وفناوری در مقطع متوسطه اول: مطالعه کیفی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 261-272]

 • متوسطه دوم تحلیل محتوای کتاب های درسی شیمی دوره متوسطه دوم براساس مولفه های اقتصاد مقاومتی: روش آنتروپی شانون ن [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 49-61]

 • متوسطه دوم تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد کمی تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 801-812]

 • مجازی تجربه زیسته دانشجویان از عدالت در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 222-238]

 • مجازی درگیری رفتاری تبیین اثرات استفاده زبان آموزان از شبکه های اجتماعی مجازی بر درگیری تحصیلی آنان با رویکرد PLS [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 49-58]

 • مجموعه آزمون نگرش و انگیزش باز ساخت، اعتباریابی و رواسازی "مجموعه آزمون انگیزش و نگرش" [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 279-289]

 • مجموعه خودتنظیمی آنلاین همبستگی بنیادی مجموعه خودتنظیمی آنلاین با مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در دوران آموزش مجازی و زمان شیوع ویروس کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

 • مجموعه مسکونی بازشناسی روش آموزشی تاریخی- تکاملی مدرسه موراتوری در کارگاه طراحی مجموعه‌های مسکونی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 147-159]

 • محتوا بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوای آموزشی در اینستاگرام بر اساس تحلیل تعامل انسان و اطلاعات [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 777-792]

 • محتوای آموزش واکاوی برنامه درسی کارشناسی ارشد پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری و مقایسه میزان انطباق آنها بر مولفه های آموزش معماری [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 833-850]

 • محتوای آموزش الکترونیکی ارزشیابی محتوای آموزش الکترونیکی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 255-265]

 • محتوای آموزشی بررسی فناوری آموزش رشته صنایع چوب هنرستان‌های کار و دانش [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 193-207]

 • محتوای آموزشی تبیین ویژگی‌های محتوای آموزشی با تأکید بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و مقایسه آن با وضع موجود در دانشگاه هرمزگان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 199-209]

 • محتوای الکترونیکی تدوین استانداردهای هوشمند‌سازی مدارس و میزان رعایت این استانداردها در مدارس شهر تهران [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 257-269]

 • محتوای الکترونیکی طراحی محتوای الکترونیکی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی- رویکرد کیفی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 79-93]

 • محتوای الکترونیکی مقایسه تأثیر محتوای الکترونیکی با الگوی چند رسانه‌ای نئو - نئو و الگوی چند رسانه‌ای محقق ساخته بر یادگیری دانشجو معلمان در آموزش برد هوشمند [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 73-82]

 • محتوای الکترونیکی بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 649-656]

 • محتوای الکترونیکی طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی براساس عوامل مؤثر بر رضایتمندی از یادگیری الکترونیکی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 119-138]

 • محتوای برنامه درسی مطالعه تطبیقی محتوای برنامه درسی رشته معماری با معیار روح زمانه [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 657-670]

 • محتوای کتاب درسی بررسی ارتباط محتوای برنامه درسی رشته صنایع چوب با نیازهای محیط کار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 87-95]

 • محتوی الکترونیکی اثربخشی محتوای الکترونیکی طنزمحور بر یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 75-83]

 • محدودیت منابع آموزش الگوریتم برای جستجوی مناسب ترین برنامه زمان بندی فازی پروژه با توجه به محدودیت منابع [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 107-118]

 • محرکهای بصری ارزیابی اثربخشی شیوه های استفاده از محرک های بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان معماری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 291-304]

 • محرک‌های بصری و آموزش طراحی ارزیابی اثربخشی شیوه های استفاده از محرک های بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان معماری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 291-304]

 • محیط آموزشی شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ایمنی فیزیکی فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]

 • محیط زیست بررسی میزان تأثیر آموزش درس بهداشت و محیط زیست بر کسب نگرش‌های بهداشتی و زیست‌محیطی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 121-134]

 • محیط زیست روش شناسی ارایه‌ی درس انسان طبیعت معماری با تأکید بر تأثیر شناخت محیط زیست در فرایند ارتقای بینش معمارانه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 133-149]

 • محیط کالبدی شناسایی مؤلفه‌های محیط کالبدی مدارس با رویکرد یادگیری مشارکتی نمونه موردی: مدارس پسران دوره اول متوسطه شهر تبریز [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 455-465]

 • محیط مسکونی محدودیت جسمی-حرکتی نقش دسترسی‌ها در میزان مشارکت و حضور شهروندان در محلّات مسکونی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 43-52]

 • محیط‌های یادگیری دیجیتالی معلم آینده؛ تغییر در نقش و وظایف در محیط‌های دیجیتالی بر اساس نظریة ارتباط‌گرایی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 161-170]

 • محیط های یادگیری سیار تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 994-1004]

 • محیط های یادگیری غنی شده ی مبتنی بر وب تأثیر محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه و غنی شده ی مبتنی بر وب بر تعامل عناصر آموزشی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 223-233]

 • محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه تأثیر محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه و غنی شده ی مبتنی بر وب بر تعامل عناصر آموزشی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 223-233]

 • محیط های یادگیری نوجوانان کنکاشی بر پاسخدهی به بروز کفایت اجتماعی در محیط های یادگیری نوجوانان متاثر از نوع تجربیات طراحی درنگرش بیوفیلیک [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 723-738]

 • محیط یادگیری الکترونیکی طراحی الگوی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت محیط‌های یادگیری الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 503-518]

 • محیط یادگیری الکترونیکی تأثیر عوامل آموزشی مبتنی بر محیط‌های یادگیری الکترونیکی بر مهارت درک مطلب دانش آموزان پایة ششم ابتدایی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 13-26]

 • محیط‌‌ یادگیری مجازی استانداردسازی پرسش‌نامه حضور (PQ3) در محیط‌‌های یادگیری مجازی: ترجمه و رواسازی فارسی پرسش‌نامه حضور [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 467-482]

 • محیط یادگیری مجازی بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه های مجازی از مهارت های تدریس در این دوره ها [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 245-257]

 • محیط یادگیری مجازی طراحی الگوی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت محیط‌های یادگیری الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 503-518]

 • محیط یادگیری مرکب یک مدل جامع مرکب برای آموزش معماری: تلفیقی از محیط‌های یادگیری حضوری و مجازی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 155-165]

 • محیط یادگیری مشارکتی پویا کشف الگوهای مکرر یادگیرندگان در یک محیط یادگیری مشارکتی پویا ایجاد شده براساس نظریه بازی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 557-570]

 • مخابرات سیار سلولی اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • مخزن خطی استفاده از مدل آنالوگ مایع در آموزش هیدرولوژی مهندسی (مدل‌سازی بارش- رواناب) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 89-100]

 • مخزن سد استفاده از مدل شبیه ساز رسوب در تعیین عمر مفید مخزن سد اکباتان [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 7-14]

 • مدارس روش‌های انعطاف‌پذیری در به‌روزرسانی معماری و رویکردهای آموزشی مدارس [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 181-190]

 • مدارس بررسی عوامل موثر بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ورزش مدارس با استفاده از الگوی مدلسازی ساختاری تفسیری [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدارس شناسایی ابعاد مؤثر برای ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدارس ابتدایی شناسایی ابعاد و تحلیل مدل مسیری ارزیابی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 41-52]

 • مدارس ابتدایی تبین اصول حاکم بر اجرای مطلوب درس پژوهی: مطالعه‌ی موردی استان مازندران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 110-119]

 • مدارس ابتدایی شناسایی عوامل موثر و موانع کاربرد یادگیری الکترونیک در جهت افزایش سلامت روان دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کرج (یک مطالعه کیفی) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 607-616]

 • مدارس الکترونیکی مقایسه‌ یادگیری ‌الکترونیکی‌ در راهبرد مهارت‌های ‌خودتنظیمی‌ و انگیزش‌تحصیلی‌ در مدارس عادی و الکترونیکی‌ در رشته‌ی‌ علوم‌تجربی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 51-60]

 • مدارس ایمن شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ایمنی فیزیکی فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]

 • مدارس دولتی مقایسه فرسودگی شغلی در بین دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی و مدرسان زبان آموزشگاههای خصوصی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 626-637]

 • مدارس سنتی بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 63-71]

 • مدارس عادی مقایسه میزان انگیزه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 131-140]

 • مدارس عادی مقایسه‌ یادگیری ‌الکترونیکی‌ در راهبرد مهارت‌های ‌خودتنظیمی‌ و انگیزش‌تحصیلی‌ در مدارس عادی و الکترونیکی‌ در رشته‌ی‌ علوم‌تجربی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 51-60]

 • مدارس عادی و تیزهوشان ارزشیابی جایگاه مهارتهای تفکر انتقادی در برنامه‌ درسی ریاضیات دوره متوسطه مدارس عادی و تیزهوش [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 40-48]

 • مدارس متوسطه مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز و ارائه مدل مناسب [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 949-958]

 • مدارس معماری تجربه آموزش طراحی در مدارس معماری [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 207-220]

 • مدارس هوشمند مقایسه میزان انگیزه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 131-140]

 • مدارس هوشمند بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 63-71]

 • مدارس هوشمند رابطه تعامل، یادگیری خودتنظیمی با رضایتمندی از تحصیل در مدارس هوشمند [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 213-222]

 • مدارس هوشمند تأثیر کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی بر ویژگی‌های کلاس‌های درس مطالعه موردی: مدارس هوشمند [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 287-307]

 • مدارس هوشمند مقایسه‌ی پیشرفت‌تحصیلی و بهره‌گیری از ICT در دانش‌آموزان مدارسِ هوشمند و عادی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 263-270]

 • مدارس هوشمند مقایسه دبیران مدارس هوشمند و عادی از نظر صلاحیت‌های تدریس مبتنی بر فناوری [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 63-72]

 • مدارس هوشمند راه‌کارهای تعامل و برقراری ارتباط بین فردی در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-108]

 • مدارس هوشمند تدوین استانداردهای هوشمند‌سازی مدارس و میزان رعایت این استانداردها در مدارس شهر تهران [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 257-269]

 • مدارس هوشمند تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 994-1004]

 • مدارس هوشمند توسعه و اعتبارسنجی ابزار فرآیند یاددهی – یادگیری در مدارس هوشمند در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 493-505]

 • مدارس هوشمند شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار شهر هوشمند با رویکرد آموزشی (دبیرستان‌های شهر زاهدان) [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 775-790]

 • مدرسة هوشمند اعتباریابی ابزاری برای سنجش نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسة هوشمند [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 149-159]

 • مدرس زبان نگرش مدرسان زبان‌های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]

 • مدرس مجازی بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه های مجازی از مهارت های تدریس در این دوره ها [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 245-257]

 • مدرس مجازی بررسی تاثیر استفاده از مربی مجازی در شبیه ساز هوشمند آموزش قوانین رانندگی بر عملکرد یادگیری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 239-248]

 • مدرسه نقش مبلمان فضای داخلی کلاس‌ها بر ارتقاء میزان یادگیری دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 365-372]

 • مدرسه دیدگاه معلمین و دانشآموزان پیرامون استفاده از فناوری آموزشی در درس تربیتبدنی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 793-800]

 • مدرسه مفهوم آموزش و تأثیر آن در معماری مسجد–مدرسه‌های دوره قاجار [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 743-761]

 • مدرسه ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی حیاط بر رفتار پرخاشگرایانه دانش‌آموزان نمونه‌موردی: دانش‌آموزان دوره ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدرسه شناسایی مؤلفه‌های محیط کالبدی مدارس با رویکرد یادگیری مشارکتی نمونه موردی: مدارس پسران دوره اول متوسطه شهر تبریز [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 455-465]

 • مدرسه شاخص های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 191-205]

 • مدرسه مقایسه تطبیقی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی در مسجد-مدرسه‌های دوره‌ تیموری و صفوی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 591-610]

 • مدرسه شبکه ای طراحی و اعتباریابی الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 471-483]

 • مدرسه موراتوری بازشناسی روش آموزشی تاریخی- تکاملی مدرسه موراتوری در کارگاه طراحی مجموعه‌های مسکونی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 147-159]

 • مدرسه هوشمند تاثیر برنامه‌درسی مدارس هوشمند بر علائم بیش‌فعالی دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 337-346]

 • مدرسه‌ی ابتدایی شناسایی کیفیات فضایی مؤثر بر پرورش هوش‌های چندگانه‌ در فضاهای مدرسه (نمونه موردی: مدارس ابتدایی شهر مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 727-742]

 • مدرسۀ ابتدایی دخترانه بررسی راهکارهای ارتقای فضای باز مدارس ابتدایی دخترانه از نگاه دانش‌آموزان (نمونۀ موردی: شهر تبریز) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 95-108]

 • مدل اولویت‌ استفاده از وب 2 در فرآیندهای مدیریت دانش شخصی در آموزش مجازی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 183-196]

 • مدل واکاوی نقش تفکر طراحی در ارتقای مهارت‌های قرن بیست و یکم: مرور نظام‌مند [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 81-98]

 • مدل ISSM عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان به تداوم استفاده از سیستم‌های یادگیری الکترونیکی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 483-498]

 • مدل SOLO مطالعه عملکرد دانش آموزان دوره دوم متوسطه در حل یک تکلیف توانایی فضایی با استفاده از نظریه SOLO [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 484-498]

 • مدل TRA ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل TRA [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]

 • مدل آموزش واقعی تأثیر مدل آموزش واقعی بر تجسم دیداری- فضایی با توجه به نقش خودکارآمدی فنی دانشجویان فنی و مهندسی پسر در درس رسم فنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 611-622]

 • مدل آنالوگ استفاده از مدل آنالوگ مایع در آموزش هیدرولوژی مهندسی (مدل‌سازی بارش- رواناب) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 89-100]

 • مدل اتوماسیون سلولی مدل اتوماسیون سلولی، روشی نوین در شبیه سازی رشد شهری [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 281-289]

 • مدل اتوماسیون سلولی شهری مدل اتوماسیون سلولی، روشی نوین در شبیه سازی رشد شهری [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 281-289]

 • مدل بوریج شناسایی نیازهای دانشجویان کشاورزی در زمینه شایستگی‌های حرفه‌ای براساس مدل بوریج و رابطه آن با ساختار اجتماعی آموزش [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 921-930]

 • مدل پذیرش فناوری بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی(ELS) بر اساس مدل پذیرش فناوری(TAM) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 33-40]

 • مدل پذیرش فناوری اثر ادراک از ادغام ICT در فرایند آموزش بر پذیرش و کاربردICT در یادگیری: نقش واسطه‌ای باورها، نگرش و نیت کاربرد ICT دانشجویان [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 307-322]

 • مدل پذیرش فناوری 3 بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری3 [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 231-244]

 • مدل تلفیقی دآلبرگ - اورنی ارائه چارچوبی برای پذیرش آموزش سیار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 119-126]

 • مدل توسعه طراحی مدل بهینه استقرار آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی فراگیر در دانشگاه تهران مبتنی بر تحلیل راهبردی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 775-785]

 • مدل جرم و فنر بهینه سازی میکرو قید با استفاده ازمیکرو فیلم با خاصیت حافظه داری [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 255-263]

 • مدل جکسون اندازه گیری میزان اثربخشی و کارایی مدل جکسون در یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 235-246]

 • مدل حرارتی بهینه سازی میکرو قید با استفاده ازمیکرو فیلم با خاصیت حافظه داری [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 255-263]

 • مدل دانش کاربر ارزشیابی تطبیق‌پذیر و تخمین سطح دانش با استفاده از مدل دانش و به کمک شبکه بیزی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 151-164]

 • مدل دلون و مک لین TAM مدل ارائه چارچوبی برای پذیرش آموزش سیار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 119-126]

 • مدل دو محوری کنترل برداری موتور هیسترزیس سنکرون سه فاز با تفکیک متغیرهای d وq [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 137-150]

 • مدل دینامیکی تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

 • مدل ریاضی مدل سازی مقاومت در برابر سایش کف بتونی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 59-68]

 • مدل ریاضی استفاده از مدل شبیه ساز رسوب در تعیین عمر مفید مخزن سد اکباتان [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 7-14]

 • مدل سازی تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

 • مدلسازی بارش-رواناب استفاده از مدل آنالوگ مایع در آموزش هیدرولوژی مهندسی (مدل‌سازی بارش- رواناب) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 89-100]

 • مدل سازی رشد شهری مدل اتوماسیون سلولی، روشی نوین در شبیه سازی رشد شهری [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 281-289]

 • مدل سازی ساختاری تفسیری طراحی اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی با رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 969-980]

 • مدلسازی ساختاری تفسیری توسعه مدل ساختاری فرایندهای خلق دانش ملی با استفاده از ترکیب روش‌های دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 386-400]

 • مدلسازی غیرخطی دیوار بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های پانلی بتن مسلح [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]

 • مدل سروکوآل تاکسنومی رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات ارائه شده در مدیریت آموزشی دانشگاه بجنورد [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 97-108]

 • مدل سروکوال بررسی کیفیت برنامه های آموزش مهندسی با استفاده از مدل سروکوال [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 99-104]

 • مدل فازی ارایه مدل طبقه بندی بر اساس سیستم استنتاج فازی و الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص اختلال خواندن در دانش آموزان مقطع راهنمایی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 439-448]

 • مدل کسب‌و‌کار الکترونیکی شناسایی و اولویت بندی مدل های کسب و کار الکترونیکی موفق در ایران با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 323-335]

 • مدل محتوایی- پداگوژیکی و فناورانه (TPACK) تأثیر آموزش ریاضی بر اساس مدل محتوایی- پداگوژیکی و فناورانه (TPACK) بر تغییر باورهای دبیران [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 591-602]

 • مدل مهارتی کاتز بررسی مهارت های مورد نیاز مهندسان در برنامه های آموزش مهندسی با استفاده از مدل مهارتی کاتز [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 221-228]

 • مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی دلون و مک‌لین بررسی تأثیر عوامل مؤثر کیفی بر منافع آموزش الکترونیکی با نقش میانجی رضایت درک‌شده و سودمندی درک‌شده [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 191-206]

 • مدلهای آموزشی مطالعه تطبیقی محتوای برنامه درسی رشته معماری با معیار روح زمانه [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 657-670]

 • مدلهای فیزیکی استفاده از مدل آنالوگ مایع در آموزش هیدرولوژی مهندسی (مدل‌سازی بارش- رواناب) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 89-100]

 • مدل یادگیرنده شخصی‌سازی محیط یادگیری الکترونیکی براساس خودکارامدی یادگیرنده [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 868-880]

 • مدول الاستیسیته ویژگی های مکانیکی کوتاه مدت در بتن های با مقاومت زیاد دارای میکروسیلیس [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 9-15]

 • مدول الاستیسیته بازگشتی ویژگی های مکانیکی کوتاه مدت در بتن های با مقاومت زیاد دارای میکروسیلیس [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 9-15]

 • مدیران گروه معنویت‌گرایی در محیط کار دانشگاه و اثربخشی رهبری گروه‌های آموزشی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 157-164]

 • مدیریت استراتژیک برند بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی‌‌های برندسازی دانشگاه‌‌های مبتنی بر آموزش الکترونیکی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 133-148]

 • مدیریت استعداد مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز و ارائه مدل مناسب [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 949-958]

 • مدیریت بحران مدیریت بحران و روند ارزیابی ساختمان‌های آسیب دیده از زلزله [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 209-224]

 • مدیریت تعارض تأثیر بازی‌وارسازی در فرآیند آموزش و یادگیری مدیریت تعارض [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 657-672]

 • مدیریت تغییر تحلیل شناختی عوامل موثربرکاربرد فناوری اطلاعات بر اساس مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 638-648]

 • مدیریت دانش توسعه مدل ساختاری فرایندهای خلق دانش ملی با استفاده از ترکیب روش‌های دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 386-400]

 • مدیریت دانش مطالعات تحقیقاتی مدیریت دانش در عصر پردازش ابری [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 981-993]

 • مدیریت دانش بررسی عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه های کارآفرین [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 47-61]

 • مدیریت دانش ارتباط بین چابکی سازمانی و مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 293-306]

 • مدیریت عدم قطعیت ارایه مدل طبقه بندی بر اساس سیستم استنتاج فازی و الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص اختلال خواندن در دانش آموزان مقطع راهنمایی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 439-448]

 • مدیریت و ارتباطات تدوین استانداردهای هوشمند‌سازی مدارس و میزان رعایت این استانداردها در مدارس شهر تهران [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 257-269]

 • مراکز آموزش کشاورزی آسیب شناسی هنرستان ها و مراکز آموزش کشاورزی از نظر هنرجویان، مدیران و آموزشگران [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 629-642]

 • مراکز تحقیقات معماری و شهرسازی صفات فضایی مؤثر بر افزایش خلاقیت محققین در مراکز تحقیقات معماری و شهرسازی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 137-147]

 • مربیگری الکترونیکی طراحی نمونه اولیه نرم‌افزار مربیگری و سنجش کاربردپذیری آن [(مقالات آماده انتشار)]

 • مرور نظاممند واکاوی نقش تفکر طراحی در ارتقای مهارت‌های قرن بیست و یکم: مرور نظام‌مند [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 81-98]

 • مزایای درک شده تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 149-158]

 • مزیت رقابتی بررسی عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه های کارآفرین [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 47-61]

 • مسألة اصیل پدیدارشناسی چرخة مدل‌سازی دانش‌آموزان پایة نهم در حل یک مسأله اصیل [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 149-160]

 • مسائل دنیای واقعی سواد ریاضی دانش‌آموزان پایه نهم: پژوهشی براساس آزمون مطالعه پیزا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 851-867]

 • مسجد مفهوم آموزش و تأثیر آن در معماری مسجد–مدرسه‌های دوره قاجار [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 743-761]

 • مسجد مقایسه تطبیقی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی در مسجد-مدرسه‌های دوره‌ تیموری و صفوی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 591-610]

 • مسکن آموزش طراحی معماری مسکونی مبتنی بر قابلیت‌های محیطی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 567-578]

 • مسیریاب برآورد تعداد کاربران و بازار تجهیزات شبکه ی دادهی کشور درسال های آتی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 97-112]

 • مسیر یادگیری کاربرد درس الکترونیکی سازگار با سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان با الگوی ممتیک [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

 • مشارکت اساتید دانشگاه بررسی تطبیقی دیدگاه‌های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 105-116]

 • مشارکت در فرآیند یادگیری تاثیر ابعاد فیزیکی کلاس بر ارتقا مشارکت دانش‌آموزان در فرایند یادگیری فعال [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 109-123]

 • مشارکت فعال رابطه‌ی بین مشارکت فعال و پیشرفت تحصیلی در کلاس زبان انگلیسی برخط پس از شیوع کووید 19 در ایران [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 623-634]

 • مشاغل خانگی ارزیابی نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در ایجاد فرصت‌ها و ظرفیت‌های لازم در مشاغل خانگی (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-28]

 • مشکلات آموزشی و تعاونی‌های کشاورزی بررسی نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی‌های کشاورزی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]

 • مطالعات تطبیقی ارزیابی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 83-92]

 • مطالعات نگاشتی مطالعات تحقیقاتی مدیریت دانش در عصر پردازش ابری [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 981-993]

 • مطالعه پیزا سواد ریاضی دانش‌آموزان پایه نهم: پژوهشی براساس آزمون مطالعه پیزا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 851-867]

 • معادالت ناویر- استوکس ارزیابی شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبُعدی و غیر قابل تراکم با تفاضل محدود فشرده [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 39-48]

 • معادلات آبهای کم عمق نرم‌افزار NASIR به عنوان یک کارگاه مجازی آموزشی: شبیه‌سازی شکست ناگهانی سدها به کمک استهلاک مصنوعی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 201-208]

 • معادلات ناویر-استوکس شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبُعدی و غیر قابل تراکم با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 33-42]

 • معادله آبهای کم عمق مقایسه نتیجه های مدل عددی وآزمایشگاهی جریان یک بُعدی از روی سرریز سدها [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 1-8]

 • معادله های هذلولوی مقایسه نتیجه های مدل عددی وآزمایشگاهی جریان یک بُعدی از روی سرریز سدها [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 1-8]

 • معرفت ریزومی ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر در فرایند یادگیری الکترونیکی با تاکید برآراء دلوز [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 521-532]

 • معرفت شناسی تحلیل فلسفی فناوری و نقش آن در شکل‌گیری فضای مجازی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 945-955]

 • معلم شایستگی های حرفه ای معلمان و رضایت شغلی با تاکید بر دیدگاه سازنده گرایی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 911-920]

 • معلم توسعه‌حرفه‌ای معلمان با استفاده از فضای مجازی: مطالعه پدیدارشناسانه معلمان شهر همدان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 109-121]

 • معلم ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر در فرایند یادگیری الکترونیکی با تاکید برآراء دلوز [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 521-532]

 • معلمان بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 73-79]

 • معلمان شناسایی و رتبه‌بندی موانع مؤثر بر عدم استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 29-36]

 • معلمان مقایسه دبیران مدارس هوشمند و عادی از نظر صلاحیت‌های تدریس مبتنی بر فناوری [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 63-72]

 • معلمان معلم آینده؛ تغییر در نقش و وظایف در محیط‌های دیجیتالی بر اساس نظریة ارتباط‌گرایی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 161-170]

 • معلمان سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی آموزش‌وپرورش حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 149-159]

 • معلمان مقایسه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم سابق و سایر دانشگاهها [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 347-356]

 • معلمان بررسی اشتباهات دانش‌آموزان در ساده کردن عبارت‌های جبری و یافتن منشا این اشتباهات از دیدگاه معلمان ریاضی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 959-970]

 • معلمان مطالعه‌ای پدیدارشناسانه فرآیند کسب شایستگی فناورانه معلمان ایران با هدف ارائه یک مدل بومی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 847-866]

 • معلمان مطالعه انگیزه ها و نحوه استفاده معلمان از شبکه های اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 261-275]

 • معلمان پدیدارشناسی تجربیات زیسته معلمان در مورد چالشهای برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت آموزش‌وپرورش [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 743-756]

 • معلمان ارتباط سواد اطلاعاتی معلمان ‌با نگرش به یادگیری مجازی در دوره‌ پاندمی کووید-19 [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 135-146]

 • معلمان نقش توانمندسازی روانشناختی در رابطه میان رهبری دوسو توان با رضایت و استرس شغلی معلمان در آموزش مجازی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 511-524]

 • معلمان ‌ابتدایی ارزیابی شیوه‌های آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در نظام آموزش عالی کشور [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 287-301]

 • معلمان ابتدایی ارزیابی شیوه‌های انتخاب معلمان ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشور [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 223-234]

 • معلمان ریاضی دوره متوسطه بررسی میزان توجه معلمان ریاضی دوره متوسطه به ارزش‌های ریاضیات در کلاس‌های درس ریاضی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 283-296]

 • معلمان زبان انگلیسی بررسی رابطه بین خود تنظیمی و تفکر انتقادی معلمان زبان انگلیسی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 117-124]

 • معلمان علوم بهره‏گیری معلمان علوم پایه مقاطع راهنمایی و متوسطه از فناوری ‏اطلاعات و ارتباطات [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 41-48]

 • معلم شبکه‌ای طراحی و اعتباریابی الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 471-483]

 • معماری واکاوی برنامه درسی کارشناسی ارشد پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری و مقایسه میزان انطباق آنها بر مولفه های آموزش معماری [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 833-850]

 • معماری مدل آموزش طراحی معماری مبتنی بر تفکر مشارکتی و تعاملی در ایران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 649-659]

 • معماری ارزیابی موفقیت آموزش معماری ایران بر ارتقا خلاقیت و تصور خلاق دانشجویان، مطالعه موردی: دانشگاه ملایر [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 189-197]

 • معماری روش‌های انعطاف‌پذیری در به‌روزرسانی معماری و رویکردهای آموزشی مدارس [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 181-190]

 • معماری راهکارهای ارتقای کیفیت طراحی معماری مدارس با تأکید بر انگیزش هوش‌های چندگانه گاردنر [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 341-353]

 • معماری بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 271-280]

 • معماری ساماندهی فرآیند یادگیری از نظام آموزش از راه دور در رشته معماری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 201-212]

 • معماری مقایسه تطبیقی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی در مسجد-مدرسه‌های دوره‌ تیموری و صفوی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 591-610]

 • معماری اطلاعات بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوای آموزشی در اینستاگرام بر اساس تحلیل تعامل انسان و اطلاعات [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 777-792]

 • معماری پایدار آموزش معماری پایدار در ایران، موانع و گرایش ها [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 127-135]

 • معماری خورشیدی آموزش معماری پایدار در ایران، موانع و گرایش ها [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 127-135]

 • معماری داخلی تعیین ویژگی‌های شبیه‌سازرایانه‌ای در آموزش معماری داخلی با رویکرد شایستگی از دیدگاه متخصصان [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 119-134]

 • معماری قاجار مفهوم آموزش و تأثیر آن در معماری مسجد–مدرسه‌های دوره قاجار [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 743-761]

 • معماری گروهی "معماری گروهی" حلقه مفقوده در آموزش طراحی معماری [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 221-233]

 • معماری مبتنی برکارگزار طراحی و پیاده سازی سامانه چند کارگزاره آموزشیار هوشمند مبتنی بر شبکه بیز در محیط آموزش الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-13]

 • معماری مدرسه سنجش مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای حس دلبستگی در فضای‎ آموزشی (مطالعه موردی:دبیرستانهای بجنورد) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 315-329]

 • معماری مدرسه بررسی تأثیر ابعاد کالبدی و عاطفی مکان بر حس تعلق: مطالعۀ موردی دبیرستان‌های سنتی و مدرن بجنورد [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 99-118]

 • معماری معاصر بررسی و تحلیل آموزش در مهندسی معماری [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 53-68]

 • معماری منظر بررسی مطلوبیت فضاهای باز محیط های دانشگاهی از نظر دانشجویان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 175-183]

 • معماری منظر بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 271-280]

 • معماری و منظر آموزش مفاهیم توسعه پایدار با طراحی معماری و منظر دانشگاه [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 183-192]

 • معنایی بررسی دانش پداگوژی محتوای معلمان و دانشجو‌معلمان در حوزه استدلال تناسبی با تمرکز بر فعالیت آموزش حل مسأله‌ در گونه‌های معنایی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 249-260]

 • معنویت در محیط کار دانشگاه معنویت‌گرایی در محیط کار دانشگاه و اثربخشی رهبری گروه‌های آموزشی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 157-164]

 • معنویت‌گرایی معنویت‌گرایی و روش‌های آموزش آن با رویکرد دینی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 161-174]

 • معنویت گرایی معنویت‌گرایی در محیط کار دانشگاه و اثربخشی رهبری گروه‌های آموزشی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 157-164]

 • معیارها شناسایی شاخص‌های ارزشیابی کیفیت محتوای کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 329-340]

 • معیارهای ارزیابی شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استادان با تأکید بر آموزش مهندسی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 203-212]

 • مفهوم به روز رسانی مطالعه تطبیقی محتوای برنامه درسی رشته معماری با معیار روح زمانه [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 657-670]

 • مفهوم حد ارزیابی درک دانشجویان ریاضی از مفهوم حد به کمک نقشه مفهومی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 259-268]

 • مفهوم حد بررسی درک دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد و پیوستگی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 185-201]

 • مفهوم رویه ای بررسی درک رویه ای و ساختاری دانش آموزان دوره متوسطه اول در عبارت های جبری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 660-671]

 • مفهوم ساختاری بررسی درک رویه ای و ساختاری دانش آموزان دوره متوسطه اول در عبارت های جبری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 660-671]

 • مفهوم مکان رویکرد کیفی در آموزش نظری معماری، مفهوم مکان در کلاس درس سیر اندیشه ها [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 133-143]

 • مقاطع کنترل شده با فشار بررسی تأثیر آرماتور فشاری بر مقاومت خمشی مقاطع بر اساس ACI 318-05 [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 15-19]

 • مقاومت ویژگی های مکانیکی کوتاه مدت در بتن های با مقاومت زیاد دارای میکروسیلیس [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 9-15]

 • مقاومت اتصالی خصوصیات اتصال بین بستر بتونی و مواد ترمیم کننده [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 69-76]

 • مقاومت در برابر سایش مدل سازی مقاومت در برابر سایش کف بتونی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 59-68]

 • مقدمات طراحی معماری2 بررسی کیفیت فرایند آموزش درس مقدمات طراحی معماری (2) در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 815-835]

 • مقطع متوسطه تأثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه‌ای و خودکارآمدی معلمان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 145-156]

 • مقطع نگاری همدوسی شبکیه تشخیص اتوماتیک بیمارهای شبکیه چشم با استفاده از مدل های ریاضیاتی پردازش تصویر، مبتنی بر یادگیری دیکشنری چند لایه [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 234-248]

 • مقیاس ارزشیابی کیفیت کتاب‌های درسی شناسایی شاخص‌های ارزشیابی کیفیت محتوای کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 329-340]

 • مکالمه تأثیر شبکه‌سازی واژگانی بر مهارت مکالمه دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 271-278]

 • منابع انسانی مدلسازی و ارزیابی کارایی و هزینه‌های استفاده از آموزش الکترونیکی جهت افزایش خبرگی در سازمان‌ها [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 98-109]

 • منابع انسانی مدل توسعه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با رویکرد ارزش‌آفرینی منابع انسانی، سازمان‌های دولتی ایران [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 443-454]

 • منابع حمایتی ارزیابی «منابع حمایتی» سامانه درس‌افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران بر اساس چهارچوب یادگیری الکترونیکی خان: تأملی بر تجارب دانشجویان [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 71-80]

 • مناطق GP بررسی استحکام دهی آلیاژ آلومینیم – مس– لیتیم با عملیات پیرسازی طبیعی و مصنوعی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 221-232]

 • منطق برنامه ماهیت و منطق برنامه درسی رباتیک تربیتی در دوره ابتدایی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 351-369]

 • منطق برنامه درسی کندوکاو و تبیین منطق برنامه درسی مبتنی بر پروژه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 565-580]

 • منطق فازی طراحی یک سامانه توصیه‌گر ترکیبی دوره‌های آموزشی براساس روش استدلال مبتنی بر نمونه و منطق فازی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 15-27]

 • منظر مدل‌یابی میزان و نحوه‌ تأثیر متغیرهای کالبدی پنجره بر بهره‌گیری مناسب از نورِ روز در کلاس‌های مدارس راهنمایی تهران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 241-256]

 • منظر شهری رویکرد انسانی – محیطی در طراحی معماری منظر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 89-96]

 • منظورشناسی بین زبانی تأثیرات آموزش منظورشناختی زبان انگلیسی بر میزان توجه و بازدهی یادگیری ساختارهای تقاضا در میان زبان‌آموزان ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 91-97]

 • مهارت کاوشی پدیدارشناسانه بر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 369-381]

 • مهارت بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 247-259]

 • مهارت هنجاریابی مقیاس درک استعاره‌ای از کارآمدی نرم‌افزارهای آموزش ریاضی درفرایند یاددهی– یادگیری از دیدگاه دبیران ریاضی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مهارت‌آموزی بررسی رابطه مؤلفه‌های یادگیری سازمانی با توسعه مهارت‌های حرفه‌ای مهندسان [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 175-182]

 • مهارت آموزی بررسی مهارت های مورد نیاز مهندسان در برنامه های آموزش مهندسی با استفاده از مدل مهارتی کاتز [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 221-228]

 • مهارت آموزی سنجش میزان تأثیرگذاری واقعیت مجازی بر یک بازی جدّی با هدف مهارت‌آموزی ارائه شفاهی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 891-900]

 • مهارت آموزی الکترونیکی طراحی مدل ارزیابی آمادگی مهارت آموزی الکترونیکی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 73-85]

 • مهارت اجتماعی تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 185-193]

 • مهارت امال نویسی تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 137-149]

 • مهارت تمرکز تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر یادگیری، تمرکز و رضایت‌مندی تحصیلی دانشجویان [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 439-450]

 • مهارت حل مسأله لگوی‌آموزشی: ابزاری جهت ارتقاء سطح مهارت حل مسأله و کار گروهی دانش‌آموزان در درس علوم [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 43-54]

 • مهارت حل‌مسئله تأثیرآموزش رباتیک بر مهارت‌های حل مسئله درس فیزیک دانش‌آموزان متوسطه اول [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 331-340]

 • مهارت خواندن تأثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در درس زبان تخصصی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 49-57]

 • مهارت خودتنظیمی مقایسه‌ یادگیری ‌الکترونیکی‌ در راهبرد مهارت‌های ‌خودتنظیمی‌ و انگیزش‌تحصیلی‌ در مدارس عادی و الکترونیکی‌ در رشته‌ی‌ علوم‌تجربی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 51-60]

 • مهارت کارآفرینی نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته‏ های علوم انسانی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 287-301]

 • مهارت گفتاری اثربخشی روش آموزش معکوس راهبردهای یادگیری (شناختی- فراشناختی) بر پیشرفت مهارت گفتاری و خودتنظیمی زبان‌آموزان در مقایسه با رویکرد سنتی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 635-646]

 • مهارت مربیان مربیان در مؤسسات آموزش کشاورزی با توجه به برنامه ریزی آموزشی به چه نوع توسعه دانش - مهارتی نیازمندند؟ [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 23-31]

 • مهارت معلمان فنی‌وحرفه ای طراحی الگوی پذیرش معلمان فنی‌وحرفه‌ای در نظام آموزشی ایران [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 19-32]

 • مهارت‌ها و نگرش‌ها هدف های آموزش مهندسی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 161-170]

 • مهارت‌های اجتماعی مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانشجویان نظام آموزش حضوری و الکترونیکی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 317-327]

 • مهارت‌های اجتماعی تحلیل کارآمدی آموزش مبتنی بر نقشه‌ مفهومی در قالب چندرسانه‌ای بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 257-268]

 • مهارتهای ارتباطی بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 673-682]

 • مهارتهای تفکر انتقادی ارزشیابی جایگاه مهارتهای تفکر انتقادی در برنامه‌ درسی ریاضیات دوره متوسطه مدارس عادی و تیزهوش [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 40-48]

 • مهارت های تولیدی زبان انگلیسی تأثیر استفاده از ربات همیار معلم بر ارتقای مهارت‌های تولیدی زبان انگلیسی با تأکید بر رویکرد ارتباطی: سنتزپژوهی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 603-614]

 • مهارت‌های ذهنی گانیه تحلیل فصل جبر و معادله کتاب ریاضی پایه هفتم بر اساس پنج‌ الگوی مختلف [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 21-33]

 • مهارت‌های زبانی بررسی تأثیر استفاده از ابزارهای تحت وب در آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 25-31]

 • مهارت های قرن بیست و یکم واکاوی نقش تفکر طراحی در ارتقای مهارت‌های قرن بیست و یکم: مرور نظام‌مند [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 81-98]

 • مهارت های مدیریتی و کامپیوتری تبیین ابقاء دانشجو بر اساس ویژگی های روانشناختی، تجارب قبلی، پیشینه تحصیلی، مهارت های مدیریتی و کامپیوتری در محیط یادگیری الکترونیکی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 618-625]

 • مهارتهای هوش هیجانی تدوین الگوی آموزش مهارت های هوش هیجانی و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغلی دانش آموزان دبیرستان [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 55-61]

 • مهربندی فولادی سطح عملکرد سازه های فولادی مهاربندی نامتقارن در یک جهت طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ویرایش سوم [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 285-294]

 • مهندس نقش دانش طراحی معماری در توانبخشی حرفه‌ای مهندسان معمار [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 341-350]

 • مهندسی قدرت کاربرد نرم افزارها در آموزش مهندسی برق- قدرت [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 32-40]

 • مهندسی مکانیک تأثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در درس زبان تخصصی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 49-57]

 • مواد ترمیم کننده خصوصیات اتصال بین بستر بتونی و مواد ترمیم کننده [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 69-76]

 • مواد درسی تاثیر مواد غیر درسی شنیداری بر انگیزش و توانایی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 313-322]

 • مواد زاید جامد ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی از موضوع مدیریت مواد زاید جامد در محیط زیست [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 193-198]

 • مواد غیردرسی (بکر) تاثیر مواد غیر درسی شنیداری بر انگیزش و توانایی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 313-322]

 • موانع شناسایی عوامل موثر و موانع کاربرد یادگیری الکترونیک در جهت افزایش سلامت روان دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کرج (یک مطالعه کیفی) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 607-616]

 • موانع آموزش از راه دور موانع اجرای آموزش از راه دورو شناسایی راهکارهایی برای اجرای بهینه آن: تأملی بر دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 33-44]

 • موتور هیسترزیس کنترل برداری موتور هیسترزیس سنکرون سه فاز با تفکیک متغیرهای d وq [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 137-150]

 • موتور هیسترزیس تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

 • موتور هیسترزیس مرسوم تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

 • مودل تئوری بازی و مودل: ایجاد محیطی برای یادگیری مؤثر [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 207-220]

 • موشک‌های کاغذی استفاده از بازی‌های علمی در بهبود یادگیری مفاهیم مکانیک برای دانش‌آموزان متوسطه [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 251-260]

 • موفقیت بررسی ارتباط رضایت از عوامل محیطی با موفقیت تحصیلی دانشجویان [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 533-540]

 • موفقیت آموزش الکترونیک بررسی تأثیر عوامل مؤثر کیفی بر منافع آموزش الکترونیکی با نقش میانجی رضایت درک‌شده و سودمندی درک‌شده [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 191-206]

 • موفقیت تحصیلی رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 105-108]

 • موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی بررسی رابطه کیفیت خدمات آموزشی مدرسه با موفقیت سیستم‌های یادگیری الکترونیکی با نقش میانجیگری رضایت ادراک شده دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 591-604]

 • موک تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده از نظریه داده بنیاد( مطالعه موردی؛ آموزش عالی ایران) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 581-593]

 • موک طراحی مدل بهینه استقرار آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی فراگیر در دانشگاه تهران مبتنی بر تحلیل راهبردی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 775-785]

 • موک شناسایی و تحلیل ویژگی‌های معرفت‌شناسی موک(دوره‌ها و انبوه) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 431-442]

 • موک‌ها شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه های درسی مبتنی بر MOOC در آموزش عالی ایران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 145-156]

 • مولفه های علم ارزیابی شناخت دانشجویان از مفهوم علم و کاوشگری علمی و رابطه‌ی آن با درک یک مفهوم فیزیکی (جرم) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 519-530]

 • مولفه های کالبدی تقویت حس تعلق دانش آموزان به مدرسه با تاکید بر قابلیت های فضایی دبستانها [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 273-289]

 • مولفه‌های مهارت اجتماعی مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانشجویان نظام آموزش حضوری و الکترونیکی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 317-327]

 • مووک سواد اطلاعاتی مبتنی بر مووک در اعضای هیأت علمی: (مطالعه موردی؛ دانشگاه الزهرا (س)) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 491-502]

 • میانجی‌گری بهبود راهبرد‌های خواندن و درک مطلب انگلیسی دانش‌آموزان دبیرستان از طریق ارزشیابی پویا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 11-24]

 • میکروسیلیس ویژگی های مکانیکی کوتاه مدت در بتن های با مقاومت زیاد دارای میکروسیلیس [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 9-15]

 • میکروقید بهینه سازی میکرو قید با استفاده ازمیکرو فیلم با خاصیت حافظه داری [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 255-263]

 • میل به استقلال و خلاقیت بررسی قابلیت های کارآفرینی و میزان اثربخشی نظام آموزشی بر افزایش آن در دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 269-281]

ن

 • ناحیه تکامل تقریبی بررسی یادگیری دستور زبان فارسی از طریق ارزشیابی پویای تحت وب در فرآیندآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 83-93]

 • نارساخوانی طراحی یک بازی رایانه‌ای هوشمند برای پیش‌بینی نارساخوانی بر مبنای علوم‌شناختی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 219-229]

 • نارساخوانی تأثیر روش مبتنی بر رایانۀ «نمایش متوالی حروف» بر نامیدن سریع، آگاهی واج‌شناختی، و سیالی و دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان دورۀ ابتدایی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 59-70]

 • ناشنوایان معرفی سیستم آموزش تشخیص و تصحیح ابهام کلمات برای افزایش کارایی مترجم متن فارسی به زبان اشاره فارسی با استفاده از آنتولوژی. [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 797-813]

 • ناشنوایان طراحی سیستم مترجم مبتنی بر آواتار زبان فارسی به زبان اشاره فارسی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 277-290]

 • نامتقارن سطح عملکرد سازه های فولادی مهاربندی نامتقارن در یک جهت طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ویرایش سوم [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 285-294]

 • نانو فناوری نیازسنجی آموزش های فنی وحرفه ای نانو فناوری [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 113-120]

 • ناهمسانگردی ناهمسانگردی خواص مکانیکی ماسه سنگ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 21-31]

 • نحلیل راهبردی طراحی مدل بهینه استقرار آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی فراگیر در دانشگاه تهران مبتنی بر تحلیل راهبردی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 775-785]

 • نرم‌افزار بررسی نقش استفاده از نرم‌افزار اصلاح خودکار در یادگیری زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 511-520]

 • نرم افزار تأثیر بهره گیری از آموزش با استفاده از نقشه های مفهومی رایانه ای در میزان یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 243-252]

 • نرم افزار کاربرد نرم افزارها در آموزش مهندسی برق- قدرت [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 32-40]

 • نرم افزار 3D-Flow کاربری آموزشی نرم‌افزار Flow-3D در بررسی مدل آشفتگی شبیه‌سازی جریان سه‌بُعدی در حوضچه پرش هیدرولیکی با موانع بتنی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 137-148]

 • نرم‌افزار آموزشی بررسی اثرات استفاده از نرم‌افزار آموزشی جئوجبرا بر بدفهمی‌های دانش‌آموزان پایه دوم دوره متوسطه در مبحث توابع مثلثاتی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 765-774]

 • نرم افزار آموزشی مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-9]

 • نرم افزار پاورپوینت استفاده بهینه از نرم افزار پاورپوینت در تدریس [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 127-134]

 • نرم‌افزار تسهیل‌گر آموزش الکترونیکی ریاضی مبتنی بر حل مسئله با طراحی نرم‌افزار جدید و بررسی تأثیر آن بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 207-222]

 • نرم افزار جئوجبرا تأثیر آموزش ریاضی بر اساس مدل محتوایی- پداگوژیکی و فناورانه (TPACK) بر تغییر باورهای دبیران [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 591-602]

 • نرم‌افزار چند رسانه ای ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی حفظ و روخوانی قرآن بر دانش‌آموزان با استفاده از نرم‌افزار محقق‌ساخته [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 359-370]

 • نرم‌افزار چند رسانه ای قرآنی ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی حفظ و روخوانی قرآن بر دانش‌آموزان با استفاده از نرم‌افزار محقق‌ساخته [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 359-370]

 • نرم افزار ریاضی پویا بررسی اثربخشی محیط یادگیری همیارانه مبتنی بر رایانه (CSCL) و نرم‌افزار ریاضی پویا بر مهارت حل مسایل مثلثاتی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 867-875]

 • نرم‌افزارهای آموزشی نقش تکنولوژی در یادگیری ریاضی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 159-166]

 • نرم‌افزارهای آموزشی اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی و کارگاهی- عملی کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب با نیازهای صنعت و بازار کار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 235-243]

 • نرم‌افزارهای اجتماعی تأثیر کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی بر ویژگی‌های کلاس‌های درس مطالعه موردی: مدارس هوشمند [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 287-307]

 • نرم‌افزارهای ارائه اطلاعات پیامدهای شناختی و عاطفی استفاده از اسلاید در کلاس درس [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 193-202]

 • نرم افزار هندسه پویا آموزش نقش نرم افزارهای هندسه‌ی پویا در حل مسئله هندسه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 73-86]

 • نسل شبکه اعتباریابی مقیاس الکترونیکی و چاپی سنجش ویژگی های بومیان دیجیتال [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 135-144]

 • نظام آموزش ضمن‌خدمت مجازی فرهنگیان سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن‌خدمت فرهنگیان [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 223-233]

 • نظام آموزش عالی طراحی محتوای الکترونیکی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی- رویکرد کیفی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 79-93]

 • نظام آموزشی ایران سیر تحول فلسفه تربیت حرفه‌ای در نظام آموزشی ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 269-288]

 • نظام آموزشی ایران طراحی الگوی پذیرش معلمان فنی‌وحرفه‌ای در نظام آموزشی ایران [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 19-32]

 • نظام یاددهی و یادگیری ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 165-177]

 • نظام یادگیری الکترونیکی شناسایی مؤلفه‌های ارزشیابی نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 321-337]

 • نظریه APOS بررسی درک دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد و پیوستگی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 185-201]

 • نظریه APOS ارتقای تفکر تابعی: شناسایی طرح‌واره‌های پیش‌نیاز دانش‌آموزان پایه‌ی هفتم در تعمیم الگوهای شکلی دومتغیره [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 707-722]

 • نظریه پرسش- پاسخ طراحی و پیاده سازی سامانه چند کارگزاره آموزشیار هوشمند مبتنی بر شبکه بیز در محیط آموزش الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-13]

 • نظریه پرسش- پاسخ آزمون برازش توزیع لجستیک در تعیین توانایی و رتبه‌بندی در امتحان‌ها [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 99-108]

 • نظریه توجه تأثیرات آموزش منظورشناختی زبان انگلیسی بر میزان توجه و بازدهی یادگیری ساختارهای تقاضا در میان زبان‌آموزان ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 91-97]

 • نظریه داده بنیاد تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده از نظریه داده بنیاد( مطالعه موردی؛ آموزش عالی ایران) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 581-593]

 • نظریه شونفیلد تدریس به روش حل مسأله براساس نظریه شونفیلد و سنجش میزان اثربخشی آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 277-285]

 • نظریه های یادگیری واکاوی نظریه‌های یادگیری در شبکه‌های اجتماعی؛ بسترسازی نظری برای طراحی برنامه درسی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 749-764]

 • نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ارزیابی مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات جهت پیش‌بینی میزان استفاده معلمان از فناوری رایانه‌ای در کلاس درس [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 147-156]

 • نفوذپذیری بصری بررسی تاثیر متغیرهای کالبدی پنجره کلاس درس بر بازسازی تمرکز ذهنی دانش آموزان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 545-554]

 • نفوذپذیری شعاعی طراحی سلول و ایجاد دستگاه آزمایش برای اندازه گیری نفوذ پذیری شعاعی در سنگها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 275-283]

 • نفوذپذیری کلورید خصوصیات اتصال بین بستر بتونی و مواد ترمیم کننده [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 69-76]

 • نقاشی بررسی راهکارهای ارتقای فضای باز مدارس ابتدایی دخترانه از نگاه دانش‌آموزان (نمونۀ موردی: شهر تبریز) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 95-108]

 • نقاشی دیواری یک رهیافت جدید در آموزش محیط زیست به کودکان [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 297-307]

 • نقد معماری آموزش معماری امروز و چالش‌های آینده [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 125-136]

 • نقشه مفهومی ارزیابی درک دانشجویان ریاضی از مفهوم حد به کمک نقشه مفهومی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 259-268]

 • نقشه مفهومی تحلیل کارآمدی آموزش مبتنی بر نقشه‌ مفهومی در قالب چندرسانه‌ای بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 257-268]

 • نقشه مفهومی بهبود کیفیت آموزش مفاهیم درس شیمی به کمک نقشه‌های مفهومی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 165-180]

 • نقشه مفهومی رایانه ای تأثیر بهره گیری از آموزش با استفاده از نقشه های مفهومی رایانه ای در میزان یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 243-252]

 • نقشه های استدلالی بررسی تأثیر نقشه های استدلالی بر تفکر انتقادی دانش آموزان [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 65-72]

 • نگارش آیلتس آکادمیک سنجش میزان اثربخشی دو راهبرد مشارکتی ویکی در ارتقای کیفیت نگارش آکادمیک آزمون آیلتس [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 35-49]

 • نگارش زبان بررسی علمی روند کاربرد ترجمه ماشینی در آموزش زبان و فراتحلیل اثر آن [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 387-400]

 • نگارگری فراپرسپکتیو، ارائه روشی جهت ترسیم پرسپکتیو بر مبنای شیوه‌های بیان تصویری در معماری گذشته [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 467-476]

 • نگرش نگرش زبان آموزان به واژگان انگلیسی و درک آنها با بهره گیری از ارتباط غیر کلامی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 221-229]

 • نگرش تأثیر روش آموزش از طریق تلفن‏ همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 235-243]

 • نگرش بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 73-79]

 • نگرش تاثیر آموزش شیمی سبز مبتنی بر فعالیت عملی بر یادگیری و نگرش دانشجو معلمان شیمی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 213-225]

 • نگرش رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 720-726]

 • نگرش مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-9]

 • نگرش ارتباط سواد اطلاعاتی معلمان ‌با نگرش به یادگیری مجازی در دوره‌ پاندمی کووید-19 [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 135-146]

 • نگرش کیفیت‌سنجی آموزش مجازی در دوره همه‌گیری کرونا از منظر استادان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 525-538]

 • نگرش هنجاریابی مقیاس درک استعاره‌ای از کارآمدی نرم‌افزارهای آموزش ریاضی درفرایند یاددهی– یادگیری از دیدگاه دبیران ریاضی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نگرش به آموزش الکترونیک چالش های نگرشی اعضای هیئت علمی در آموزش الکترونیکی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 277-287]

 • نگرش به ریاضی بررسی تأثیر روش یادگیری معکوس بر روی نگرش و عملکرد در درس ریاضی دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]

 • نگرش به فناوری رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه و کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک تبریز [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 305-319]

 • نگرش به کارآفرینی رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه و کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک تبریز [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 305-319]

 • نگرش به مدرسة هوشمند اعتباریابی ابزاری برای سنجش نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسة هوشمند [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 149-159]

 • نگرش حرفه‌ای معلمان تأثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه‌ای و خودکارآمدی معلمان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 145-156]

 • نگرش نسبت به رایانه بررسی رابطه نگرش نسبت به یادگیری به کمک رایانه و خودتنظیمی آموزشی و انگیزش در یادگیری زبان خارجه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 273-280]

 • نگرش نسبت به ریاضی تأثیر بازی رایانه‌ای بر انگیزه و پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 81-88]

 • نگهدارنده SMA بهینه سازی میکرو قید با استفاده ازمیکرو فیلم با خاصیت حافظه داری [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 255-263]

 • نماد اعتماد الکترونیک شناسایی و اولویت بندی مدل های کسب و کار الکترونیکی موفق در ایران با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 323-335]

 • نمایش تنک تشخیص اتوماتیک بیمارهای شبکیه چشم با استفاده از مدل های ریاضیاتی پردازش تصویر، مبتنی بر یادگیری دیکشنری چند لایه [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 234-248]

 • نمایی منفی اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • نمونه اولیه طراحی نمونه اولیه نرم‌افزار مربیگری و سنجش کاربردپذیری آن [(مقالات آماده انتشار)]

 • نوآوری بررسی عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه های کارآفرین [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 47-61]

 • نوآوری سازمانی بررسی رابطه تفکر استراتژیک و سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی در میان مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 881-890]

 • نوجوانان طراحی الگوی «برنامه‌های پس از مدرسه»1 در فضای مجازی برای دانش‌آموزان سوم راهنمایی (مرحلة اول دورة متوسطه) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 133-148]

 • نورد ورق های سه لایه آموزش آنالیز فرآیند نورد ورق‌های سه لایه به کمک تئوری حد فوقانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 109-118]

 • نورِروز مدل‌یابی میزان و نحوه‌ تأثیر متغیرهای کالبدی پنجره بر بهره‌گیری مناسب از نورِ روز در کلاس‌های مدارس راهنمایی تهران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 241-256]

 • نیاز سنجی طراحی الگوی «برنامه‌های پس از مدرسه»1 در فضای مجازی برای دانش‌آموزان سوم راهنمایی (مرحلة اول دورة متوسطه) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 133-148]

 • نیازسنجی نیازسنجی آموزش های فنی وحرفه ای نانو فناوری [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 113-120]

 • نیاز سنجی آموزشی بررسی مهارت های مورد نیاز مهندسان در برنامه های آموزش مهندسی با استفاده از مدل مهارتی کاتز [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 221-228]

 • نیازسنجی آموزشی نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته‏ های علوم انسانی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 287-301]

 • نیاز صنعت بررسی فناوری آموزش رشته صنایع چوب هنرستان‌های کار و دانش [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 193-207]

 • نیایش مقایسه تطبیقی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی در مسجد-مدرسه‌های دوره‌ تیموری و صفوی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 591-610]

 • نیروی انسانی تدوین استانداردهای هوشمند‌سازی مدارس و میزان رعایت این استانداردها در مدارس شهر تهران [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 257-269]

 • نیمرخ بسامد واژگانی اعتبار سنجی نیمرخ بسامدواژگانی به عنوان ساز وکار سنجش بنای واژگانی در گفتمان نوشتاری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]

و

 • و آموزش ریاضی بررسی درک دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد و پیوستگی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 185-201]

 • واحد گشتاور آموزش بازشناسی چهره با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی مبتنی‌بر اختلاط خبره‌ها [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 27-38]

 • واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی ارزیابی میزان کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در ایجاد رضایت بین دانشجویان واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی شمال‌غرب ایران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 63-74]

 • واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ارائه مدل یادگیری الکترونیک بر رضایت مندی اساتید از یادگیری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 451-461]

 • واژگان بررسی میزان اثربخشی لغت‌نامه الکترونیکی بر فراگیری واژگان زبان‌آموزان با رویکرد فراتحلیل [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 339-349]

 • واژگان کلیدی :آزمونهای مجازی بررسی نقش آزمون‌های مجازی درکاهش استرس از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 370-378]

 • واژگان کلیدی: آموزش احصاء و رتبه‌بندی اهداف آموزش ایمنی و بهداشت کار در صنایع [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 81-87]

 • واژگان کلیدی: آموزش از راه دور ارزیابی کیفیت و مدل‌سازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 73-80]

 • واژگان کلیدی: آموزش از راه دور موانع اجرای آموزش از راه دورو شناسایی راهکارهایی برای اجرای بهینه آن: تأملی بر دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 33-44]

 • واژگان کلیدی: آموزش الکترونیکی مدل‌سازی وب2 جهت ارتقاء آموزش اعضای هیأت علمی بالینی و دستیاران تخصصی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 89-96]

 • واژگان کلیدی: آموزش محیطی لزوم آموزش سواد محیطی در رشته معماری [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 261-271]

 • واژگان کلیدی: انگیزه مقایسه میزان انگیزه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 131-140]

 • واژگان کلیدی: تئوری پنج عامل بزرگ شخصیت رابطه ی دوستی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان: نقش عوامل شخصیت [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 11-22]

 • واژگان کلیدی: چندرسانه‌ای تأثیر استفاده از برنامه چندرسانه‌ای با استفاده از الگوی کاوش‌گری در میزان یادگیری و به یادسپاری مطالب درس علوم زیستی و بهداشت [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 151-158]

 • واژگان کلیدی: خلاقیت بررسی نقش شیوه آموزش دانشجویان بر ارتقا میزان خلاقیت آنها نمونه موردی، دانشجویان درس درک و بیان محیط در رشته مهندسی معماری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 428-438]

 • واژگان کلیدی: خودراهبری ارائه مدل معادله ساختاری خودراهبری، شایستگیهای فنی، زمینه‌ای و رفتاری و ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 141-150]

 • واژگان کلیدی : خودکارآمدی بررسی رابطه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 97-107]

 • واژگان کلیدی: درک مطلب تیپ شخصیتی و عملکرد زبان آموزان درآزمون های درک متن [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]

 • واژگان کلیدی: راهبردهای یادگیری الکترونیکی ارائه مدلی جهت ارزیابی راهبردهای یادگیری الکترونیکی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 253-259]

 • واژگان کلیدی: رایانه بررسی رابطه نگرش نسبت به یادگیری به کمک رایانه و خودتنظیمی آموزشی و انگیزش در یادگیری زبان خارجه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 273-280]

 • واژگان کلیدی: سنجش سنتی بررسی استفاده از روشهای مختلف سنجش و سنجشهای مبتنی بریادگیری پایدار [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 45-54]

 • واژگان کلیدی: فن‌آوری سیار جنبه‌های روانی افزودن آموزش سیار به آموزش به روش سنتی در آموزش عالی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 197-206]

 • واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در سازمان‌ها و مؤسسات مالی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 119-130]

 • واژگان کلیدی: کتاب راهنمای معلم الگویی برای تدوین کتاب راهنمای معلم در برنامه درسی آموزش فنی‌وحرفه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 207-220]

 • واژگان کلیدی: محیط یادگیری الگویابی روابط ساختاری متغیرهای محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی و عملکرد در درس ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 109-118]

 • واژگان کلیدی: مدیریت دانش شخصی اولویت‌ استفاده از وب 2 در فرآیندهای مدیریت دانش شخصی در آموزش مجازی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 183-196]

 • واژگان کلیدی: مرکز آموزش کشاورزی مربیان در مؤسسات آموزش کشاورزی با توجه به برنامه ریزی آموزشی به چه نوع توسعه دانش - مهارتی نیازمندند؟ [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 23-31]

 • واژگان کلیدی: نقشه ی مفهومی قلم – کاغذی تأثیر بهره گیری از آموزش با استفاده از نقشه های مفهومی رایانه ای در میزان یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 243-252]

 • واژگان کلیدی: هوش هیجانی مقایسه تأثیر روشهای تدریس فعال و غیر فعال بر هوش هیجانی دانش آموزان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 281-287]

 • واژگان کلیدی: یادگیری الکترونیکی ارائه مدلی برای طراحی ساختار وبگاه‌های آموزش مجازی به کمک مدل تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 159-174]

 • واژگان کلیدی: یادگیری سازمانی بررسی رابطه مؤلفه‌های یادگیری سازمانی با توسعه مهارت‌های حرفه‌ای مهندسان [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 175-182]

 • واژه‌های کلیدی: یادگیری الکترونیکی شخصی‌سازی محیط یادگیری الکترونیکی براساس خودکارامدی یادگیرنده [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 868-880]

 • واقعیت افزوده سنجش کارکرد یک سیستم کمک آموزشی مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، در آموزش درس تأسیسات مکانیکی ساختمان رشته معماری [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 181-188]

 • واقعیت افزوده تأثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده تعاملی بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 571-582]

 • واقعیت افزوده تأثیر استفاده از سبک رسمی و سبک محاوره‌ای در واقعیت افزوده بر یادگیری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه‌ هشتم متوسطه [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 451-466]

 • واقعیت افزوده آموزشی تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بالا در دانش آموزان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 123-134]

 • واقعیت مجازی استفاده از فناوری واقعیت مجازی و یک ربات هپتیکی جهت آموزش به دانش‌آموزان نابینا [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 167-174]

 • واقعیت مجازی سنجش میزان تأثیرگذاری واقعیت مجازی بر یک بازی جدّی با هدف مهارت‌آموزی ارائه شفاهی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 891-900]

 • واکاوی شناسایی مؤلفه‌های واکاوی یادگیری در آموزش و ارائه چارچوب مفهومی برای بهینه‌سازی یادگیری [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 937-948]

 • واکاوی یادگیری شناسایی مؤلفه‌های واکاوی یادگیری در آموزش و ارائه چارچوب مفهومی برای بهینه‌سازی یادگیری [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 937-948]

 • واکنش سبز آموزش شیمی سبز، با طراحی و اجرای آزمایشهای سبز در مبحث استوکیومتری شیمی متوسطه [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 291-304]

 • واکنش های جسمانی بررسی نقش آزمون‌های مجازی درکاهش استرس از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 370-378]

 • والدین رابطه بین سبک‏های نظارتی والدین و امنیت اینترنتی فرزندان در میان دانش‏ آموزان دختر و پسر شهر دزفول [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 211-220]

 • وایبر رابطه استفاده از نرم‌افزارهای وایبر، لاین و اینستاگرام با سواد زیست‌محیطی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 175-185]

 • وب بررسی یادگیری دستور زبان فارسی از طریق ارزشیابی پویای تحت وب در فرآیندآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 83-93]

 • وب 2 اولویت‌ استفاده از وب 2 در فرآیندهای مدیریت دانش شخصی در آموزش مجازی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 183-196]

 • وب2 مدل‌سازی وب2 جهت ارتقاء آموزش اعضای هیأت علمی بالینی و دستیاران تخصصی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 89-96]

 • وبلاگ بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری3 [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 231-244]

 • ورزش بررسی عوامل موثر بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ورزش مدارس با استفاده از الگوی مدلسازی ساختاری تفسیری [(مقالات آماده انتشار)]

 • ورزش و جوانان تحلیل شناختی عوامل موثربرکاربرد فناوری اطلاعات بر اساس مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 638-648]

 • ورق های چندلایه آموزش آنالیز فرآیند نورد ورق‌های سه لایه به کمک تئوری حد فوقانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 109-118]

 • وسایل کمک آموزشی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی و فناوری اطلاعات در بهبود یادگیری ریاضیات دانش آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 683-694]

 • وضع ظاهری اساتید تأثیر روش تدریس و وضع ظاهری اساتید بر خواب‌آلودگی دانشجویان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 135-145]

 • وضعیت موجود بررسی وضعیت موجود برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 226-233]

 • وفاداری بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 291-301]

 • وکسیت آموزش امکان بازیابی اکسید تیتانیم و افزایش مدول Al2O3/SiO2 در بوکسیت با استفاده از روش فلوتاسیون معکوس [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 101-106]

 • ون هیلی ارزیابی دانش معلمان و دانشجویان ریاضی در درس هندسه با استفاده از نظریه‌ ون هیلی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 67-79]

 • و نوجوان تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 17-28]

 • ویدئو چک تأثیر فناوری‌های ورزشی رویداد محور بر ابعاد آموزش و ارتقاء شغلی داوران سوپر لیگ والیبال ایران [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 351-362]

 • ویرایش توسط همکلاسی سنجش میزان اثربخشی دو راهبرد مشارکتی ویکی در ارتقای کیفیت نگارش آکادمیک آزمون آیلتس [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 35-49]

 • ویژگی های روانشناختی تبیین ابقاء دانشجو بر اساس ویژگی های روانشناختی، تجارب قبلی، پیشینه تحصیلی، مهارت های مدیریتی و کامپیوتری در محیط یادگیری الکترونیکی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 618-625]

 • ویژگی‌های شخصیتی بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 219-233]

 • ویژگی های مطلوب بررسی ویژگی های مطلوب برنامه درسی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش(مطالعه موردی:رشته خیاطی) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 301-312]

 • ویکی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری3 [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 231-244]

 • ویکی سنجش میزان اثربخشی دو راهبرد مشارکتی ویکی در ارتقای کیفیت نگارش آکادمیک آزمون آیلتس [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 35-49]

ه

 • هپتیک استفاده از فناوری واقعیت مجازی و یک ربات هپتیکی جهت آموزش به دانش‌آموزان نابینا [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 167-174]

 • هتروداین آموزش نظری و تجربی جداسازی خطاهای غیرخطی در سامانه‌های اندازه‌گیری [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 229-239]

 • هدف‌های آموزشی هدف های آموزش مهندسی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 161-170]

 • هزاره گرایان اعتباریابی مقیاس الکترونیکی و چاپی سنجش ویژگی های بومیان دیجیتال [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 135-144]

 • هزینه آموزش الگوریتم برای جستجوی مناسب ترین برنامه زمان بندی فازی پروژه با توجه به محدودیت منابع [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 107-118]

 • هزینه آموزش مدلسازی و ارزیابی کارایی و هزینه‌های استفاده از آموزش الکترونیکی جهت افزایش خبرگی در سازمان‌ها [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 98-109]

 • هزینه یابی آموزش کاهش تأثیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک در بهینهیابی سطح مقطع و توپولوژی سازههای خرپایی توسط روش جستجوی چند منظوره [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 291-306]

 • همبستگی بنیادی همبستگی بنیادی مجموعه خودتنظیمی آنلاین با مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در دوران آموزش مجازی و زمان شیوع ویروس کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

 • همتاسنجی بررسی استفاده از روشهای مختلف سنجش و سنجشهای مبتنی بریادگیری پایدار [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 45-54]

 • هم دلی تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 185-193]

 • همراه بررسی و شناسایی مدل هوشمند یادگیری همراه تعاملی جهت ارتقاء ایمنی در راه آهن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 340-350]

 • هموار سازی فضایی بررسی و سنجش دقت زاویه ای الگوریتم های ML، MUSIC، Root-MUSIC و هموارسازی فضایی در تشخیص جهت ورود سیگنال [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 159-166]

 • هموداین آموزش نظری و تجربی جداسازی خطاهای غیرخطی در سامانه‌های اندازه‌گیری [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 229-239]

 • هنجاریابی ساخت و رواسازی و پایاسازی و هنجاریابی مقیاس اجتماع پذیری در بازار سنتی ایران به منظور ارتقا آموزش معماری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 536-549]

 • هندسه تأثیر مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوهای بدیعه‌پردازی و 5E در عملکرد تحصیلی هندسه دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 835-846]

 • هنر آموز آسیب‌شناسی گسترش شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در شهرستان تبریز [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 165-180]

 • هنرجو تاثیر استفاده از کتاب تعاملی بر یادگیری و یادداری هنرجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • هنرجو آسیب‌شناسی گسترش شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در شهرستان تبریز [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 165-180]

 • هنرستان کاردانش بررسی ویژگی های مطلوب برنامه درسی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش(مطالعه موردی:رشته خیاطی) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 301-312]

 • هنرستان کشاورزی امکان‌سنجی طرح هوشمندسازی هنرستان‌های کشاورزی استان‌های لرستان و کرمانشاه [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 97-110]

 • هنرستانهای فنی و حرفه ای الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای (با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد نوظهور) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 531-544]

 • هنرستان‌های کاردانش بررسی فناوری آموزش رشته صنایع چوب هنرستان‌های کار و دانش [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 193-207]

 • هنرستان های کشاورزی آسیب شناسی هنرستان ها و مراکز آموزش کشاورزی از نظر هنرجویان، مدیران و آموزشگران [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 629-642]

 • هوش ویژگی‌ها و عناصر طراحی فضاهای باز کودکان دبستانی براساس هوش هیجانی در فرآیند یادگیری از دیدگاه متخصصان [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 274-283]

 • هوش چندگانه راهکارهای ارتقای کیفیت طراحی معماری مدارس با تأکید بر انگیزش هوش‌های چندگانه گاردنر [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 341-353]

 • هوش عاطفی کاربرد هوش عاطفی در فرایند آموزش طراحی معماری، جستاری در الزامات رشته معماری از حیث مهارت‌های عاطفی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 672-686]

 • هوش‏ کسب‌وکار بررسی تاثیر بازیگونگی بر عملکرد تحصیلی افراد با توجه به ویژگیهای فردی مخاطبین [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 499-510]

 • هوش ملی شناسایی فرایند خلق و یادگیری دانش ملی و بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی با درنظر گرفتن نقش واسطه‌ای هوش ملی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 477-492]

 • هوشمندسازی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار شهر هوشمند با رویکرد آموزشی (دبیرستان‌های شهر زاهدان) [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 775-790]

 • هوشمندسازی آموزش روشی جدید برای بهبود هوشمند یادگیری الکترونیکی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 87-98]

 • هوشمندسازی مدارس امکان‌سنجی طرح هوشمندسازی هنرستان‌های کشاورزی استان‌های لرستان و کرمانشاه [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 97-110]

 • هوش‌های چندگانه شناسایی کیفیات فضایی مؤثر بر پرورش هوش‌های چندگانه‌ در فضاهای مدرسه (نمونه موردی: مدارس ابتدایی شهر مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 727-742]

 • هوش هیجانی بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت های طراحی در دانشجویان معماری [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]

 • هوش هیجانی رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 105-108]

 • هوش هیجانی رابطه هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با علائم اضطرابی دانش‌آموزان المپیادی کشور [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 131-139]

 • هوش هیجانی رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 191-202]

 • هویت نام تجاری دانشگاه مدیریت نام تجاری در آموزش عالی: تاثیر ارزش ویژه برند بر جذب استعدادهای علمی (معیار هویت نام تجاری دانشگاه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 357-364]

 • هیات علمی بررسی وضعیت موجود آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان از منظر رویکرد فراشناختی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 915-936]

 • هیجان‌پذیری بررسی نقش آزمون‌های مجازی درکاهش استرس از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 370-378]

ی

 • یاد داری اثربخشی محتوای الکترونیکی طنزمحور بر یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 75-83]

 • یادداری تأثیر آموزش چندرسانه‌ای قرآن بر میزان یادگیری و یادداری درس قرآن دانش‌آموزان پسر با نیازهای ویژة ذهنی پایه ششم ابتدایی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 319-327]

 • یادداری تاثیر استفاده از کتاب تعاملی بر یادگیری و یادداری هنرجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • یادداری تأثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده تعاملی بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 571-582]

 • یادداشت برداری معیاری برای دسته‌بندی، امتیازدهی و استخراج از یادداشت‌‌برداری یادگیرندگان به منظور تولید محتوای آموزشی در سیستم یادگیری الکترونیکی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 73-81]

 • یاددهی-یادگیری بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا (مقایسه نظرات اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 462-470]

 • یاددهی_یادگیری شایستگی های حرفه ای معلمان و رضایت شغلی با تاکید بر دیدگاه سازنده گرایی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 911-920]

 • یادسپاری تأثیر بسته آموزشی "حساب‌یار" در یادگیری و یادسپاری جدول ضرب [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 135-143]

 • یادگیرندگان شناسایی و رتبه بندی چالش‌های یادگیرندگان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعة موردی: دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]

 • یادگیری سنجش و ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم آموزش بر سبک فکری بر اساس مدل ندهرمان [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 19-31]

 • یادگیری تأثیر بسته آموزشی "حساب‌یار" در یادگیری و یادسپاری جدول ضرب [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 135-143]

 • یادگیری چارچوبی برای طراحی فضای باز در مراکز آموزشی کودکان بر اساس (Seven Cs) با تأکید بر ارتقای یادگیری [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 305-318]

 • یادگیری تأثیر آموزش چندرسانه‌ای قرآن بر میزان یادگیری و یادداری درس قرآن دانش‌آموزان پسر با نیازهای ویژة ذهنی پایه ششم ابتدایی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 319-327]

 • یادگیری تعیین میزان شناخت دانشجویان از یادگیری سیار: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 209-221]

 • یادگیری ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 29-39]

 • یادگیری بررسی راهکارهای ارتقای فضای باز مدارس ابتدایی دخترانه از نگاه دانش‌آموزان (نمونۀ موردی: شهر تبریز) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 95-108]

 • یادگیری تاثیر کلاس معکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 141-148]

 • یادگیری تاثیر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس علوم [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 231-238]

 • یادگیری سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 25-39]

 • یادگیری بررسی و شناسایی مدل هوشمند یادگیری همراه تعاملی جهت ارتقاء ایمنی در راه آهن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 340-350]

 • یادگیری نقش «آموزش بازی محور» در آموزش طراحی معماری (نمونه موردی: طرح معماری یک کارشناسی ) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 15-24]

 • یادگیری نقش مبلمان فضای داخلی کلاس‌ها بر ارتقاء میزان یادگیری دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 365-372]

 • یادگیری فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر بازده یادگیری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 687-699]

 • یادگیری مرور و بررسی پژوهش های حوزه بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 700-712]

 • یادگیری مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 713-719]

 • یادگیری اثربخشی محتوای الکترونیکی طنزمحور بر یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 75-83]

 • یادگیری دست‌یابی به اهداف سطوح عالی یادگیری الکترونیک با بازخورد آموزشی جامع (استانداردها و شاخص‌ها) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 85-96]

 • یادگیری تحلیل محتوای متون درسی زبان‌فارسی (آموزش زبان ‌فارسی به غیرفارسی‌زبانان) از نظر تناسب آنها با سن زبان‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 135-144]

 • یادگیری یادگیری طبیعی، مطالعه‌ای بر مبنای مشاهدۀ رفتار کودکان در مدرسۀ طبیعت کاوی‌کنج مشهد [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 249-262]

 • یادگیری دیدگاه معلمین و دانشآموزان پیرامون استفاده از فناوری آموزشی در درس تربیتبدنی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 793-800]

 • یادگیری بررسی نقش استفاده از نرم‌افزار اصلاح خودکار در یادگیری زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 511-520]

 • یادگیری تاثیر استفاده از کتاب تعاملی بر یادگیری و یادداری هنرجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • یادگیری بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 291-301]

 • یادگیری تأثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده تعاملی بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 571-582]

 • یادگیری مقایسه تأثیر الگوهای طراحی آموزشی مریل و گانیه بر بار شناختی، یادگیری و بهره‌وری آموزشی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 813-820]

 • یادگیری تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 583-590]

 • یادگیری نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مراکز دانشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 267-275]

 • یادگیری تأثیر میزان شناخت و کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرایند یادگیری دانش آموزان [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 11-21]

 • یادگیری افزایش فیدبک برای بهبود کیفیت تدریس [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 221-225]

 • یادگیری مقایسه تأثیر محتوای الکترونیکی با الگوی چند رسانه‌ای نئو - نئو و الگوی چند رسانه‌ای محقق ساخته بر یادگیری دانشجو معلمان در آموزش برد هوشمند [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 73-82]

 • یادگیری تاثیر رویکرد چند‌‌رسانه‌ای پروژه‌محور ‌بر یادگیری هنرجویان رشته کامپیوتر [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 791-799]

 • یادگیری بازیوارسازی با جدول پیشتاران: تاثیر ابزارهای آموزشی مبتنی بر رقابت و مشارکت در یادگیری و انگیزه رغبتی درس ریاضی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 237-248]

 • یادگیری تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی و فناوری اطلاعات در بهبود یادگیری ریاضیات دانش آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 683-694]

 • یادگیری شناسایی مؤلفه‌های فناوری یادگیری در آموزش و پرورش [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 169-190]

 • یادگیری مقایسة تأثیر استفاده از روش تدریس معکوس با روش تدریس سنتی در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی درس فارسی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 249-261]

 • یادگیری تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر یادگیری، تمرکز و رضایت‌مندی تحصیلی دانشجویان [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 439-450]

 • یادگیری تأثیر استفاده از سبک رسمی و سبک محاوره‌ای در واقعیت افزوده بر یادگیری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه‌ هشتم متوسطه [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 451-466]

 • یادگیری الکترونیک ارائه مدل یادگیری الکترونیک بر رضایت مندی اساتید از یادگیری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 451-461]

 • یادگیری الکترونیک شناسایی عوامل موثر و موانع کاربرد یادگیری الکترونیک در جهت افزایش سلامت روان دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کرج (یک مطالعه کیفی) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 607-616]

 • یادگیری الکترونیکی ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در سازمان‌ها و مؤسسات مالی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 119-130]

 • یادگیری الکترونیکی تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 149-158]

 • یادگیری الکترونیکی کاربرد درس الکترونیکی سازگار با سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان با الگوی ممتیک [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

 • یادگیری الکترونیکی طراحی و پیاده سازی سامانه چند کارگزاره آموزشیار هوشمند مبتنی بر شبکه بیز در محیط آموزش الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-13]

 • یادگیری الکترونیکی روشی جدید برای بهبود هوشمند یادگیری الکترونیکی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 87-98]

 • یادگیری الکترونیکی تعیین میزان شناخت دانشجویان از یادگیری سیار: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 209-221]

 • یادگیری الکترونیکی شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی سامانه درس‌افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 109-120]

 • یادگیری الکترونیکی سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 25-39]

 • یادگیری الکترونیکی امکان سنجی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی با رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره فازی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 284-298]

 • یادگیری الکترونیکی مرور و بررسی پژوهش های حوزه بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 700-712]

 • یادگیری الکترونیکی شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 891-900]

 • یادگیری الکترونیکی ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر در فرایند یادگیری الکترونیکی با تاکید برآراء دلوز [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 521-532]

 • یادگیری الکترونیکی ارزشیابی تطبیق‌پذیر و تخمین سطح دانش با استفاده از مدل دانش و به کمک شبکه بیزی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 151-164]

 • یادگیری الکترونیکی اندازه گیری میزان اثربخشی و کارایی مدل جکسون در یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 235-246]

 • یادگیری الکترونیکی بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 247-261]

 • یادگیری الکترونیکی معیاری برای دسته‌بندی، امتیازدهی و استخراج از یادداشت‌‌برداری یادگیرندگان به منظور تولید محتوای آموزشی در سیستم یادگیری الکترونیکی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 73-81]

 • یادگیری الکترونیکی ارزیابی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 83-92]

 • یادگیری الکترونیکی تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 137-149]

 • یادگیری الکترونیکی تأثیر درس‌افزار الکترونیکی مبتنی بر مغز بر عملکرد حل مسأله و انگیزش دانش‌آموزان در درس برنامه‌نویسی کامپیوتر [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 877-890]

 • یادگیری الکترونیکی طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی براساس عوامل مؤثر بر رضایتمندی از یادگیری الکترونیکی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 119-138]

 • یادگیری الکترونیکی ارزیابی میزان آمادگی ادراکی دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 101-117]

 • یادگیری الکترونیکی شناسایی مؤلفه‌های ارزشیابی نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 321-337]

 • یادگیری الکترونیکی سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر اعتماد در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از خوشه‌بندی فازی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 439-464]

 • یادگیری الکترونیکی عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان به تداوم استفاده از سیستم‌های یادگیری الکترونیکی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 483-498]

 • یادگیری تحت وب یک مدل جامع مرکب برای آموزش معماری: تلفیقی از محیط‌های یادگیری حضوری و مجازی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 155-165]

 • یادگیری ترکیبی بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا (مقایسه نظرات اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 462-470]

 • یادگیری تطبیق پذیر معیاری برای دسته‌بندی، امتیازدهی و استخراج از یادداشت‌‌برداری یادگیرندگان به منظور تولید محتوای آموزشی در سیستم یادگیری الکترونیکی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 73-81]

 • یادگیری تعاملی تأثیر بسته آموزشی "حساب‌یار" در یادگیری و یادسپاری جدول ضرب [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 135-143]

 • یادگیری تلفیقی یادگیری تلفیقی و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 245-254]

 • یادگیری چندرسانه‌ای ارزیابی بارشناختی با تحلیل داده‌های ردیاب چشمی در یادگیری چندرسانه‌ای زبان [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 33-50]

 • یادگیری خود تنظیم الگوی علی خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خودتنظیم و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 187-200]

 • یادگیری خود تنظیم بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 649-656]

 • یادگیری خودتنظیمی رابطه تعامل، یادگیری خودتنظیمی با رضایتمندی از تحصیل در مدارس هوشمند [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 213-222]

 • یادگیری دیکشنری چند لایه تشخیص اتوماتیک بیمارهای شبکیه چشم با استفاده از مدل های ریاضیاتی پردازش تصویر، مبتنی بر یادگیری دیکشنری چند لایه [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 234-248]

 • یادگیری ریاضی نقش تکنولوژی در یادگیری ریاضی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 159-166]

 • یادگیری ریاضی مطالعه عملکرد دانش آموزان دوره دوم متوسطه در حل یک تکلیف توانایی فضایی با استفاده از نظریه SOLO [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 484-498]

 • یادگیری زبان‌خارجی بهنجارسازی و اعتباریابی پرسش نامه سبک های زبان آموزی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 267-275]

 • یادگیری زبان‌دوم بهنجارسازی و اعتباریابی پرسش نامه سبک های زبان آموزی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 267-275]

 • یادگیری سیار ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل TRA [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]

 • یادگیری سیار بررسی نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی‌های کشاورزی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]

 • یادگیری سیار ارزیابی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی یادگیری سیار در برنامة آموزش محیط‌زیست با استفاده از مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 51-61]

 • یادگیری سیار تعیین میزان شناخت دانشجویان از یادگیری سیار: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 209-221]

 • یادگیری سیار تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 994-1004]

 • یادگیری سیار تجربه زیسته دانشجویان از یادگیری سیار در بحران کووید 19؛ بررسی پدیدارشناسی چالش‌ها [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 323-338]

 • یادگیری شبکه‌ای طراحی و اعتباریابی الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 471-483]

 • یادگیری طوطی وار بهبود کیفیت آموزش مفاهیم درس شیمی به کمک نقشه‌های مفهومی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 165-180]

 • یادگیری غیررسمی طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مجاز در جهت توسعۀ حرفه‌ای دانشجو معلمان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 723-742]

 • یادگیری فعال تاثیر ابعاد فیزیکی کلاس بر ارتقا مشارکت دانش‌آموزان در فرایند یادگیری فعال [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 109-123]

 • یادگیری فعال سنجش کارکرد یک سیستم کمک آموزشی مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، در آموزش درس تأسیسات مکانیکی ساختمان رشته معماری [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 181-188]

 • یادگیری فیزیک یادگیری فیزیک با نظام آموزش فردی و مقایسه آن با نظام آموزش سنتی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 33-40]

 • یادگیری کلاسی انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رابطه با عوامل محیطی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]

 • یادگیری ماشین شناسایی و اولویت بندی مدل های کسب و کار الکترونیکی موفق در ایران با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 323-335]

 • یادگیری مبتنی بر حل مسئله آموزش الکترونیکی ریاضی مبتنی بر حل مسئله با طراحی نرم‌افزار جدید و بررسی تأثیر آن بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 207-222]

 • یادگیری مبتنی بر مغز تأثیر درس‌افزار الکترونیکی مبتنی بر مغز بر عملکرد حل مسأله و انگیزش دانش‌آموزان در درس برنامه‌نویسی کامپیوتر [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 877-890]

 • یادگیری مجازی ارتباط سواد اطلاعاتی معلمان ‌با نگرش به یادگیری مجازی در دوره‌ پاندمی کووید-19 [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 135-146]

 • یادگیری محیطی ویژگی‌ها و عناصر طراحی فضاهای باز کودکان دبستانی براساس هوش هیجانی در فرآیند یادگیری از دیدگاه متخصصان [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 274-283]

 • یادگیری مستقل ساماندهی فرآیند یادگیری از نظام آموزش از راه دور در رشته معماری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 201-212]

 • یادگیری مشارکتی شناسایی مؤلفه‌های محیط کالبدی مدارس با رویکرد یادگیری مشارکتی نمونه موردی: مدارس پسران دوره اول متوسطه شهر تبریز [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 455-465]

 • یادگیری مشارکتی بررسی مهارت‌های تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش توسط دبیران ریاضی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 61-71]

 • یادگیری معکوس بررسی تأثیر روش یادگیری معکوس بر روی نگرش و عملکرد در درس ریاضی دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]

 • یادگیری معنادار بهبود کیفیت آموزش مفاهیم درس شیمی به کمک نقشه‌های مفهومی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 165-180]

 • یادگیری معنادار و مفهومی بررسی تاثیر کاربرد دست سازه های آزمایشگاهی بر کیفیت آموزش فیزیک [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]

 • یادگیری معنی دار تأثیر آموزش فعال درس جمعیت و تنظیم خانواده در یادگیری دانشجویان فنی و مهندسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 151-157]

 • یادگیری موقعیت‌مند مطالعۀ فراهم‌سازی‌‌های یادگیری کودکان در محیط‌های شهری و روستایی شهرستان‌های مشهد و شیروان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 801-814]

 • یادگیری همتا تئوری بازی و مودل: ایجاد محیطی برای یادگیری مؤثر [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 207-220]

 • یادگیری همیارانه‎ ‎مبتنی بر رایانه CSCL بررسی اثربخشی محیط یادگیری همیارانه مبتنی بر رایانه (CSCL) و نرم‌افزار ریاضی پویا بر مهارت حل مسایل مثلثاتی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 867-875]

 • یادگیری هوشمند شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار شهر هوشمند با رویکرد آموزشی (دبیرستان‌های شهر زاهدان) [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 775-790]

 • یادگیری هوشمند بررسی نظام‌مند اثرات فن‌آوری‌های نوین بر روندهای آموزشی آینده [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 647-659]

 • یادگیری واژگان زبان انگلیسی نقش فناوری ارتباطات سیار در آموزش و یادگیری واژگان زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 49-56]

 • یادگیری و انگیزش مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیکی و آموزش مرسوم بر یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه پزشکی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 223-232]

 • یادگیری و یادداری مقایسة تأثیر روش‌های تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسة فضایی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 111-119]

 • یونسکو بهره‏گیری معلمان علوم پایه مقاطع راهنمایی و متوسطه از فناوری ‏اطلاعات و ارتباطات [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 41-48]

 • یونیوک اعتلای روند آموزش فنی‌حرفه ای در ایران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 74-86]