فصلنامه علمی

داوران نشریه

داوری مقالات یک امتیاز است. با این حال ، این یک مسئولیت زمانبر است. از این رو ، هیئت تحریریه ، نویسندگان و نویسندگان نشریه فناوری آموزشاز تمایل شما به عنوان داور برای پذیرش این مسئولیت قدردانی می کنند. با این کار ، نشریه به داوران با تجربه نیازمند است تا بتوانند نظرات سازنده و مفید علمی خود را درخصوص مقالات دریافتی در مدت زمان محدود تعیین شده ارائه دهند. بدیهی است حفظ و بقاء نشریه فناوری آموزش به عنوان یک نشریه علمی با کیفیت بالا به داوران با مهارت و توانایی بالا، منصف و با بصیرت در ارزیابی خود از مقالات دریافتی بستگی دارد.

مسئولیت های داوران

چنانچه سردبیر نشریه فناوری آموزش از شما دعوت نماید که یک مقاله را داوری نمایید، لطفاً موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1- داوری مقاله به صورت انتقادی لیکن سازنده و نظرات تکنیکی دقیق در خصوص مقاله جهت یاری و کمک به غنای مقاله جهت نویسنده

2- بررسی نسخ تکمیلی مقالات پس از اصلاحات توصیه شده به نویسنده

3- ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت های درخواستی

4- اعلام هرگونه تعارض منافع احتمالی از طرف سردبیر با توجه به مقالات تسلیم شده جهت داوری

5- گزارش سوءرفتارهای احتمالی تحقیقی مقاله به نشریه

6- محرمانه تلقی کردن محتوای علمی مقاله به عنوان یک سند محرمانه

6- عدم ارتباط مستقیم با نویسندگانی که احتمال آشنایی وجود داشته باشد

7- عدم ارسال مقاله دریافتی جهت داوری به داور دیگر

8- اطمینان داور از کیفیت و اصالت تحقیق مقاله

9- اطلاع فوری به سردبیر در صورت اطلاع از عرضه و داوری یک مقاله توسط نشریه دیگر

10- نگارش نظرات داوری به زبان اصلی یا انگلیسی.

چه موارد اصلی باید مد نظر داوران باشد؟

1- تازگی و نو بوده تحقیق

3- اصالت مقاله

4- قابلیت اطمینان علمی

5- افزودن جنبه های جدید به حوزه مطالعاتی موجود

6- رعایت جنبه های اخلاقی

7- ساختار مناسب مقاله ارسالی و ارتباط آن با رهنمای نویسندگان در نشریه

8- منابع به جا جهت اثبات محتوا

9- رعایت صحیح دستور زبان و موارد نگارشی

10- هرگونه سورفتار علمی.

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Vahid Borji فناوری آموزش- دوره متوسطه، معماری Ferdowsi University of Mashhad
Mohammad Moshari University of Tehran
محمد آتشک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
قاسم آذری آرانی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی شهید رجایی کاشان، دانشگاه فنی و حرفه ای، ایران
حمیدرضا آراسته استاد عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
محمد آرمند مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (انتشارات سمت)
ابراهیم آریانی قیزقاپان گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی
مرضیه آزاد ارمکی عضو هیات علمی
جواد آزمون
فرامرز آشنای قاسمی دانشگاه شهید رجائی
فرامرز آشنای قاسمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
مازیار آصفی دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
سید مهدی آقاپور دانشگاه تهران
مهدی آهنگری اموزش الکترونیکی- مجازی دانشگاه شیراز - دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی
سعید آیت فناوری اطلاعات- پیام نور
محسن آیتی دانشیاردانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه بیرجند
بیژن ابدی عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه، دانشگاه مراغه، گروه مهندسی بیوسیستم
رضا ابراهیم پور هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
عیسی ابراهیم زاده دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزش ازدور و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور تهران
مهدی ابولقاسمی برنامه ریزی درسی اموزش و پرورش
پروین احمدی دانشیار رشته علوم تربیتی دانشگاه الزهرا (س)
روشن احمدی مدیر فرهنگی و اجتماعی
روشن احمدی فناوری آموزش- آموزش عالی عضو گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فاطمه احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی
ذکریا احمدیان دانشگاه ارومیه
محمد احمدی ده قطب الدینی علوم تربیتی گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی، انار، ایران
فاطمه احمدی کلاته احمد فیزیک دانشیار- گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید رجایی، لویزان، نهران، ایران
مهناز اخوان تفتی دانشگاه الزهرا
یوسف ادیب دانشگاه تبریز
علی اکبر ارجمندنیا گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران
مصطفی ارغیانی روانشناسی فناوری آموزش دانشگاه بجنورد
سعیده اسدی روانشناسی فناوری آموزش، محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری، محیط یادگیری گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
سیروس اسدیان فناوری آموزش- آموزش عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رجب اسفندیاری گروه آموزشی مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
سید یحیی اسلامی دانشگاه تهران
مهدی اسماعیلی مدیریت آموزشی استادیار و مدیر گروه ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی، داشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
بهرنگ اسماعیلی شاد هیات علمی
محمدعلی اشرف گنجوئی معماری گروه معماری، دانشکده هنر و معماری صبا، هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
فریده اشرف گنجویی مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران
نسیم اصغری گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی
علی اصغری صارم استادیار دانشگاه همدان
اکرم اصفهانی نیا تربیت بدنی گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
فرنوش اعلامی مدیریت آموزشی- شهید بهشتی
علی افشار موسسه اقبال لاهوری
مصطفی افشاری تربیت بدنی استادیار گروه مدیریت ورزشی، پژوهشکده مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی علوم ورزشی ،تهران، ایران
مرتضی اکبری فناوری آموزش- آموزش مهندسی گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد اکبری بورنگ برنامه ریزی درسی مدرس دانشگاه بیرجند
ذبیح الله اللهی اموزش الکترونیکی- مجازی
کورش امرایی استادیار روانشناسی دانشگاه لرستان
زهرا امن الهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد حسن امیر تیموری شهیدرجایی
محمد جواد امیری عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علی اکبر امین بیدختی رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
احمد امین پور معماری- هنر اصفهان
اسماعیل امینی طنزپرداز
الهه امینی فر هیئت علمی گروه ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
اعظم انارکی فیروز دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
عباس اناری نژاد دانشگاه فرهنگیان فارس
ناهید اوجاقی هیئت علمی
محمد ایدی استادیار دانشگاه ایلام
علی ایمان زاده عدالت آموزشی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
علیرضا بادله هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
قاسمعلی بازآیی استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
بهزاد بازیار دانشگاه آزاد
ساسان بالغی زاده شهید بهشتی- زبان
قادر بایزیدی معماری استادیار گروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
زهرا بتولی سواد اطلاعاتی استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
ابوالفضل بختیاری سازمان پژوهش و یرنامه ریزی آموزشی
مهدی بدلی گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
کاوه بذرافکن معماری گروه معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
نگین برات دستجردی اصفهان
رمضان برخورداری استادیار دانشگاه خوارزمی
صمد برزویان علوم تربیتی هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
سعید برومندفر مدرس دانشگاه
علیرضا بساق زاده دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی
رضا بصیریان جهرمی استادیار دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
سیداحسان بلادی ده بزرگ دانشجوی دکترای معماری، گروه معماری و شهرسازی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
محمدرضا بمانیان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری
سید کاظم بنی هاشم علوم تربیتی گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
عبدالرحیم بهاروند فیزیک استادیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران؛
سیدمحمد بهروز عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
مصطفی بهزادفر دانشگاه علم و صنعت
یدالله بهمنی دانشگاه شهید رجائی
علی بیات فیزیک- زنجان
حامد بیتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
پرویز بیرجندی علامه- زبان
سمیه بیطرف گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران
احسان پازوکی اموزش الکترونیکی- مجازی گروه هوش مصنوعی / دانشکده مهندسی کامپیوتر/ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
زکیه پرهیزگار فناوری آموزش- آموزش عالی Ferdowsi University of Mashhad
اکرم پسندیده دانشگاه علوم انتظامی امین
حسین پناهی کارشناس ارشد علوم تربیتی/ تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک
شهرام پناهی خیاوی عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهربابک
ولی اله پناهی زاده دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
مهتاب پورآتشی تهران خیابان افریقا - خیابان گلفام - موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی
علیرضا پور ابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج
نصیبه پوراصغر دانشگاه پیام نور
مریم پورجمشیدی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سعید پورروستایی اردکانی هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
عباس پورسلیم برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی
کامبیز پورطهماسی دانشگاه تهران
جواد پورکریمی استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
حسین پور مهدی قائم مقامی معماری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
سکینه پورولی اموزش الکترونیکی- مجازی، برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی پرند، دانشکده علوم انسانی
کامبیز پوشنه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
نسیبه پوطی عضو هیئت علمی، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
زهرا پویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده فنی گروه آموزشی معماری
محمد تقی پیربابایی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
موسی پیری عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
امیرهوشنگ تاجفر فناوری اطلاعات- دانشگاه پیام نور
طیبه تجری برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی استادیار،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان
عباس ترکاشوند معماری گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
کیومرث تقی پور استادیارتکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، شهرتبریز، ایران
محمود تلخابی گروه علوم تربیتی، پردیس شهید چمران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
نوین تولایی شهرسازی- مازندران
ناصر ثبات ثانی معماری گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ارومیه
زهرا ثروتی فناوری آموزش- آموزش مهندسی دانشگاه علم و صنعت -دانشگاه آزاد تهران مرکز
محمود رضا ثقفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه هنر اصفهان
صفا جامی استادیار دانشگاه آزاد مشهد- فیزیک
محمدحمید جاودانی فناوری آموزش- آموزش عالی مدیریت آموزش عالی- موسسه پژوهش و برنامه ریزی درسی
اکبر جدیدی محمدابادی استادیار، علوم تربیتی ، پیام نور، تهران- ایران
جمشید جراره دانشگاه شهید رجایی
اسماعیل جعفری استادیار گروه آموزش عالی معاون منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی
سید محمدباقر جعفری دانشگاه تهران
منوچهر جعفری‌گهر استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور تهران
رضا جعفری هرندی دانشگاه قم
علیرضا جلیلی فر زبان- دانشگاه شیراز
علامرضا جندقی دانشگاه تهران- آمار رو روش تحقیق
حمیدرضا جنگی زهی شستان گروه علوم تربیتی، دانشگاه بین المللی چابهار، ایران
جعفر جهانی دانشیار و هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز
محمد جوادی پور برنامه ریزی درسی عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
زهرا چراغی گروه زبان انگلیسی ،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
محمد جواد حاجی قاسمی فناوری آموزش- تربیت معلم گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران،ایران
صادق حامدی نسب دانشگاه بیرجند- دانشکده علوم تربیتی
فرح حبیب دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
محرم حبیب نژاد کورایم دانشگاه علم و صنعت
احمد حبیبی زاد نوین دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز
اسد حجازی فناوری آموزش- تربیت معلم دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
کاظم حسنی هیات علمی دانشگاه پیام نور
اکرم حسینی فردوسی مشهد
راحیل حسینی دکتری، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس، تهران، ایران
زهرا حسینی علوم تربیتی دانشجوی فوق دکتری علوم تربیتی دانشگاه تامپره در کشور فنلاند. مدیرگروه سابق تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واجد تهران جنوب
زینت السادات حسینی دانشگاه قائمشهر
سیدباقر حسینی دانشگاه علم و صنعت ایران- معماری
محمدعلی حسینی فوق دکترا، دانشیار، مدیریت آموزش عالی و انتقال دانش، گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سیمین حسینیان استادتمام روانشناسی دانشگاه الزهرا
علی حسینی‌خواه برنامه ریزی درسی گروه مطالعات برنامه درسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
پدرام حصاری معماری عضو هیات علمی (استادیار)، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه، ایران
محمود حقانی معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی حقیقت بین معماری- تربیت مدرس
احمدرضا حقیقی فناوری آموزش- دوره متوسطه گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه فنی و حرفه ای
فریده حمیدی عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فاطمه حمیدی فر استادیارگروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدتهران مرکز
حامد حیاتی عضو هیئت علمی معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران(نویسنده مسئول)
الهام حیدری هیدت علمی دانشگاه شیراز
علی اکبر حیدری استادیار دانشگاه یاسوج
مهدی خاک زند عضو هیات علمی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزاده خاکی قصر معماری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه خالوندی عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی / دانشگاه شهید رجایی
محمد خزائی عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
بهمن خسروی پور عضوهیات علمی دانشگاه رامین خوزستان
شهرزاد خسروی نژاد دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان
مهرنوش خشنودی فر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -دانشکده آموزش علوم پزشکی، مدیر گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی
علی اصغر خلاقی برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی عضو هیات علمی بازنشسته
مختار خواجوی استادیار و مدیرگروه دانشگاه یاسوج
حمزه خواستار استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
حسن خوش اخلاق روانشناسی فناوری آموزش دانشیار رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، اصفهان ایران.
زهره خوش نشین استادیار ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،گروه تکنولوژی آموزشی،دانشگاه خوارزمی
زهره خوش نشین دانشگاه خوارزمی
نگین دانشپور
خسرو دانشجو استادیار گروه معماری، دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس
بدرالسادات دانشمند برنامه ریزی آموزشی-دانشگاه شهید باهنر
امیر مسعود دباغ استاد دانشگاه، طراح و معمار
فریبرز درتاج دانشگاه علامه طباطبایی
فروزان ده باشی شریف دانشگاه آزاد تهران مرکز
حجت دهقانزاده بازی های رایانه ای آموزشی دانشگاه ارومیه
مرضیه دهقانی روشها و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
لوئیزا دهیادگاری اموزش الکترونیکی- مجازی دانشگاه صنعتی سیرجان
امین راحتی عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرزاد رادمهر هیئت علمی (استادیار) گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
طیبه رجبیان دانشگاه شاهد- زیست شناسی
مریم رجبیان ده زیره گروه علوم تربیتی، کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، مدرس دانشگاه پیام نور
جهانبخش رحمانی استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
حامد رحمانی گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران
زهرا رحیمی دانشگاه فرهنگیان- آموزش و پرورش
زهرا رحیمی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
صادق رحیمی ریاضی-صنعتی شاهرود
مهرک رحیمی آموزش زبان انگلیسی استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
جلال رحیمیان استاد، زبانشناسی، دانشگاه شیراز ، نویسنده مسول ، پست الکترونیک : jrahimian@rose.shirazu.ac.ir
مهدی رخشنده رو معماری استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد بیضا، دانشگاه آزاد اسلامی، بیضا، ایران
سینا رزاقی اصل دانشگاه شهید رجائی
منصور رزقی آهق گروه علوم کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس تهران، بازیهای رایانه ای و مهندسی و علوم کامپیوتر
حسن رستگارپور دانشیار دانشگاه خوارزمی
محمد علی رستمی نژاد اموزش الکترونیکی- مجازی، محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه بیرجند
محمدعلی رستمی نژاد بیرجند
حجت الله رشیدکلویر معماری گروه معماری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیل، اردبیل، ایران
حمید رضائیان دانشگاه الزهرا
جلال رضائی نور دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
علی رضاتیی شریف روانشناسی تربیتی گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
حسن رضایی معماری هیئت علمی دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید رضایی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی رضوان مدیر پژوهش موسسه کار و تامین اجتماعی
سید عباس رضوی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالحمید رضوی پژوهشگاه
مجید رضا رضوی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تایباد، گروه علوم تربیتی، تایباد، ایران
سید علی رضوی ابراهیمی پیام نور-آموزش هوشمندانه - یادگیری الکترونیکی - سیستم های هوشمند - مهندسی نرم افزار
ابوالفضل رفیع پور عضو هیأت علمی بخش آموزس ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی رمضانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
شهرام رنج دوست دانشگاه آزاد
حسین رنگ آور دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رضا روانمهر گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
مجید روحی فناوری آموزش- دوره متوسطه دپارتمان اقتصاد و آمار، دانشگاه گوانجو، چین
ابراهیم ریحانی دانشگاه نربیت دبیر شهید رجایی
اقبال زارعی هیات علمی دانشگاه هرمزگان
اسماعیل زارعی زوارکی اموزش الکترونیکی- مجازی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
عادل زاهدبابلان علوم تربیتی دانشکده علوم‌انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی
اصغر زمانی استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
بی بی عشرت زمانی دانشگاه اصفهان
بهمن زندی پیام نور
حسین زنگنه هیت علمی دانشگاه بوعلی سینا
حسن رضا زین آبادی دانشیار‌ گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی
حسین زینلی پور دانشگاه هرمزگان
رضا ساکی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
مسعود سامیان فناوری آموزش- آموزش عالی دانشگاه بوعلی سینا
هادی سامی فر اموزش الکترونیکی- مجازی معاون پژوهشی
مرجان سپه پناه جهاد دانشگاهی همدان عضو گروه پژوهشی مطالعات کارافرینی و توسعه روستایی پایدار
فرهاد سراجی بوعلی سینا
فرهاد سراجی اموزش الکترونیکی- مجازی علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا
آرتا سربلند گروه مدیریت، واحد پارس آباد مغان، داشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان، ایران.
سهراب سردشتی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
حشمت اله سعدی عضو هیات علمی/ دانشگاه بو علی سینا
زری سعیدی آموزش زبان انگلیسی گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
مودت سعیدی آموزش زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
محمد سلطان زاده زرندی معماری گروه معماری دانشگاه باهنر کرمان
اصغر سلطانی استادیار بخش علوم تربیتی / دانشگاه شهید باهنر کرمان
ساغر سلمانی نژاد
اکبر سلیمان نژاد مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
اسمعیل علی سلیمی فناوری آموزش- تربیت معلم دانشگاه علامه طباطبائی
جمال سلیمی دانشگاه کردستان
سید عبدالوهاب سماوی دانشگاه هرمزگان گروه روانشناسی
روح اله سمیعی گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد، ایران
احمدرضا سنجری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
جمال الدین سهیلی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
کیانوش سوزنچی استادیار گروه معماری( معماری منظر) / دانشگاه تربیت مدرس
میر محمد سید عباس زاده عضو هیات علمی
رضا شافعی اموزش الکترونیکی- مجازی عضو هیات علمی دانشگاه
سعید شاه حسینی استادیار و مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک
تهمینه شاوردی جامعه شناسی فناوری آموزش دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
سعید شبستری دانشگاه علم و صنعت
سید محمد شبیری عضو هیات علمی و دبیر شورای تخصصی رشته آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور
مامک شریعت دکترای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا شریفی دانشگاه تبریز
فریدون شریفیان عضو هیأت علمی علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
بختیار شعبانی ورکی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ساناز شفیعی هیات علمی دانشگاه پیام نور
غلامرضا شمس علوم تربیتی- شهید بهشتی
محمد شمس اسفندآبادی دانشگاه شهید رجائی
حسنی سادات شمس دولت آبادی دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
محبوبه شمسی دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم
محمد شهبازی فناوری آموزش- دوره متوسطه گروه ریاضی، دانشگاه تبریز
محسن شیرازی زاده زبان- الزهرا
زهرا شیر محمدی دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ناهید صادقی پی معماری- شهید بهشتی
بهرام صالح صدق پور عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی
کیوان صالحی فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی دانشیار بخش تخصصی پژوهش و سنجش، دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی؛ دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد صالحی هیات علمی/دانشگاه شریف
محمد صالحی آموزش فنی حرفه ای، علوم تربیتی گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ساری،ایران
وحید صالحی استادیار دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی
ابراهیم صالحی عمران علوم تربیتی- دانشگاه مازندران
نعمت اله صالحی نجف آبادی اموزش الکترونیکی- مجازی، برنامه ریزی درسی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
مریم صباغان استاد دانشگاه شهید رجایی
عباس صدری دانشگاه شهید رجائی
میر ابراهیم صدیق هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی صفری دانشگاه حضرت معصومه (س) قم
نوش آفرین صفری عضو هیات علمی- دانشگاه پیام نور خرم آباد
یحیی صفری دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سیاوش صلواتیان عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما
محمود صیفوری
فروزان ضرابیان عضو علمی
محسن ضرغام استادیار
زهرا طالب برنامه ریزی درسی، روانشناسی تربیتی، علوم تربیتی عضو هیات علمی ،دانشگاه آزاد اسلامی ؛ واحد تهران جنوب؛ دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی . ایران ، تهران
فریده طالبپور معاونت اداری دانشکده هنر الزهرا
بهنام طالبی علوم تربیتی گروه علوم تربیتی- دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
محمدصادق طاهرطلوع دل معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
عبدالمحمد طاهری استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
داود طهماسب زاده شیخلار عضو هیئت علمی دانشگاه
نجف طهماسبی پور علاوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید رجایی تهران
ناهید ظریف صنایی شیراز
محبوبه عارفی شهید بهشتی
مینو عالمی Islamic Azad University, Tehran-west Branch
مینو عالمی دانشگاه شریف
آمنه عالی دانشگاه علامه طباطبایی
سیروس عالیپور بیرگانی شهیدچمران اهواز
امید مهدی عبادتی مدیرگروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشگاه خوارزمی
مظفر عباس زاده استادیار دانشکده معماری، شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه
زهرا عباسی فناوری آموزش- آموزش عمومی استادیار آموزش زبان فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
غلام رضا عباسیان دانشگاه امام علی
ندا عبدالوند دانشگاه الزهرا
فریبا عدلی دانشگاه الزهرا
نعمت اله عزیزی عضو هیأت علمی/دانشگاه کردستان
علیرضا عصاره دانشگاه شهید رجایی تهران
حمیدرضا عظمتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
حمیدرضا عظمتی دانشگاه شهید رجایی
سهراب عظیم پور استادیار ریاضی، گروه ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه امینی، تبریز، ایران
الهام عظیم زاده دانشگاه شهید بهشتی
سیدامین عظیمی هیات علمی دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی
کمال عقیق عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
خدیجه علی آبادی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سعید علیائی دانشگاه شهید رجائی
احمد علیپور دانشگاه پیام نور
محمد علیزاده جمال فناوری آموزش- تربیت معلم مدرس دانشگاه فرهنگیان
مجید علی عسگری خوارزمی
مسعود علیمردانی معماری- شهید رجایی
مهرانگیز علی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر
رسول عمادی آموزش، بوعلی سینا
ترانه عنایتی هیات علمی
علیرضا غفاری استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد رفسنجان مدیر گروه
سعید غیاثی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
مهدی فائزی پور صنایع چوب
سید علی فارغ اموزش الکترونیکی- مجازی، معماری عضو هیأت علمی دانشکده طراحی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
نفیسه فارغ زاده اموزش الکترونیکی- مجازی دانشگاه آزاد اسلامی
فائزه فاضلی دانشگاه شهید رجایی
پورانداخت فاضلیان مدیر گروه تکنولوژی آموزشی
آیت الله فاضلی منیع گروه آموزشی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا
فرشیده فتحی هفشجانی فناوری آموزش- یادگیری مادام العمر مدرس دانشگاه فرهنگیان، شهرکرد،چهارمحال و بختیاری، ایران
نورعلی فرخی علامه- روان شناسی تربیتی
هاشم فردانش دانشگاه تربیت مدرس
محمد علی فریبرزی عراقی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مرکز
علی محمد فضیلت فر دانشگاه یزد
بتول فقیه آرام استادیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اسلامشهر، تهران، ایران
وحید فلاح دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری
حامد فلاح تفتی دانشگاه علم و هنر یزد
محسن فیضی دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده معماری
یحیی قائدی دانشیار دانشگاه خوارزمی
مهدی قائمی مدرس /دانشگاه فرهنگیان
محمدرضا قادری گسک مدرس دانشگاه فرهنگیان
سید عبدالله قاسم تبار دانشگاه خوارزمی- عضو هیئت علمی
احمدرضا قاسمی دانشگاه تهران
سید جواد قاضی میر سعید دانشگاه علوم پزشکی تهران
غلام رضا قدرتی امیری دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدهادی قدوسی فر گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آژاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
اکرم قدیمی علوم انسانی گروه ترویج علم، مرکز تحقیقات سیاست علم و فناوری
مجتبی قربانی عضو هیئت علمی و مدیر گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مریم سادات قریشی خوراسگانی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
حسن قلاوندی دانشگاه ارومیه
معصومه قلخانی آموزش علوم دانشگاه شهید رجائی
سودابه قلمباز هیات علمی دانشگاه پیام نور
عبدالحمید قنبران عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه رجایی
محمدهادی کابلی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
سراج الدین کاتبی شیراز
مهرداد کازرونی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
زهرا کاشانیها رییس دانشکده علوم انسانی
علی اصغر کاملی عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر
فریده کامیاب کهران کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت فرش ، دانشگاه اردکان یزد
حسن کاویانی دانشگاه اصفهان
ناصر کریمی فیزیک گروه علوم پایه-دانشگاه فرهنگیان-تهران
مریم کشاورزی هیات علمی - دانشگاه الزهرا
هادی کشمیری مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
محمد کلانتری دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه شهید رجایی
هانیه کلانتری دهقی تهیه و تدوین محتوای الکترونیکی عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر
الهه کوثری دانشیار دانشگاه امیر کبیر
حمیدرضا کوشا گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
منصور کوهی رستمی استادیار ، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
علیرضا کیامنش هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده علوم انسانی دپارتمان روانشناسی
سحر کیانیان دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی
جواد کیهان استادیار گروه علوم تربیتی ، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
هوشنگ گراوند روانشناسی تربیتی
یوسف گرجی مهلبانی معماری دکتری معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مریم گل بابایی تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد
زینب گلزاری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
مریم لاریجانی دانشگاه پیام نور
محمد علی لسانی قران و علوم حدیث
غلامرضا لطفی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
عترت لعل بخش معماری گروه معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد البرز، کرج، ایران
ساناز لیتکوهی استادیار دانشگاه پیام نور
سجاد مؤذن عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
رویا مجیدی
حسن محبی آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی، دانشکده زبان های خارجی، دانشگاه تهران، ایران
محمدحسین محبی نورالدین وند استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد مسجد سلیمان
علیرضا محجوب دانشگاه تربیت مدرس
نسرین محمدحسنی بازی های رایانه ای آموزشی، علوم تربیتی، کاربرد بازی در آموزش، محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری تکنولوژی آموزشی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
امیرحسین محمد داودی دانشگاه آزاد ساوه دانشکده علوم انسانی
یحیی محمدی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ایوب محمدیان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - گروه فناوری اطلاعات
رضا محمدی چابکی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
امیرحسین محمودی آموزش فنی حرفه ای، علوم تربیتی مدیریت آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حسن محمودیان
موسی محمودی صاحبی دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران،
سید مصطفی مختاباد تربیت مدرس
حسین مدی عضو هیئت علمی
سعید مذبوحی دانشگاه علامه طباطبایی
شهاب مرادخانی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
امیر مرادی کرمانشاه- بلوار عشایر (خیابان سنجابی) کوچه شهید کاظمی، پلاک 39 کدپستی 6714717887
رحیم مرادی تکنولوژی آموزشی، محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری استادیار تکنولوژی آموزشی
حسین مرادی مخلص دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی
بهناز مرجانی فلسفه تعلیم و تربیت- سازمان پژوهش
حمید مسگرانی دانشگاه رجایی
مریم مشکوۃ استاد دانشگاه
علی اکبر مطیع بیرجندی دانشگاه شهید رجائی
بابک مطیعی استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد ارومیه
موسی مظلوم دانشگاه
مرجان معیری آموزش ریاضی گروه ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
سید مجید مفیدی شمیرانی معماری عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
حمید رضا مقامی اموزش الکترونیکی- مجازی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
صدیقه سادات مقداری دانشگاه پیام نور قاین
علی مقداری دانشگاه صنعتی شریف- مدیر قطب علمی رباتیک
حمید مقدسی فوق دکترا، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی و انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علیرضا مقدم عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
علی مقدم زاده دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
مجتبی مقصودی آموزش زبان انگلیسی عضو هییت علمی دانشگاه فرهنگیان اراک
مینا مکی هیات علمی - دانشگاه آزاد اسلامی
نیلوفر ملک دانشگاه هنر اصفهان
فرامرز ملکیان دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
غلامعلی منتظر تربیت مدرس
محمدجواد مهدوی نژاد فناوری آموزش- آموزش مهندسی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری
یوسف مهدوی نسب تحلیل محتوای آموزشی، تکنولوژی آموزشی، محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری، یادگیری الکترونیکی دانشگاه خوارزمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، عضو هیئت علمی گروه تکنولوژی آموزشی
حسین مهدی زاده اموزش الکترونیکی- مجازی دانشگاه ایلام - گروه کارآفرینی و توسعه روستایی
حسین مهدی زاده دانشیار دانشکده فنی - مهندسی دانشگاه ایلام
فاطمه مهدیزاده سراج استاد دانشگاه علم و صنعت
جمال الدین مهدی نژاد دانشیار گروه معماری، رئیس دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
روح اله مهدیون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
شهرام مهری فناوری آموزش- آموزش عالی استادیار گروه آموزش عالی واحد پارس آباد مغان
خسرو موحد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز
رضا موحدی عضو هیات علمی/ دانشگاه بو علی سینا
یزدان موحدی دانشکده طراحی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
فرانک موسوی دانشیار ، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران
امیر محمود موسوی هریس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی
اکبر مومنی راد استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسین مومنی مهموئی اموزش الکترونیکی- مجازی، علوم تربیتی گروه علوم تربیتی،واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه، ایران
امید میربها آموزش الکترونیکی- خواجه نصیر
سیدمجتبی میرحسینی معماری گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
خلیل میرزائی معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی همدان
وحیدرضا میرزائیان آموزش زبان انگلیسی عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه الزهرا
محمد حسن میرزا محمدی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه شاهد
محمدحسن میرزامحمدی دانشیاردانشگاه شاهد
سیدهادی میرقادری عضو هیات علمی بخش مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
محمدرضا میگون پوری گروه کارآفرینی فناورانه- دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران- تهران - ایران
اصغر مینائی دانشگاه علامه طباطبایی
هیمن نادرزاده روانشناسی تربیتی دبیر آموزش و پرورش
محمدعلی نادی 2دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
فاطمه نارنجی ثانی هیات علمی دانشگاه تهران، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
ناصر ناستی زایی عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
احمد ناطق گلستان گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
رضا نجاتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
احد نژاد ابراهیمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
صادق نصری
جلال الدین نصیری گروه پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، ایران
شهرام نصیری آموزش فنی حرفه ای دانشکده کامپیوتر، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران
فخرالسادات نصیری دانشگاه بوعلی سینا
امیر هوشنگ نظرپوری عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
محسن نظرزاده زارع فناوری آموزش- آموزش عالی استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
عبدالحمید نقره کار دانشگاه علم و صنعت ایران
بهنام نقی پور دکتری مدیریت ورزشی
سیده فاطمه نورانی استادیار، دانشگاه پیام نور
امیر نوربخش دانشیار صنایع چوب در موسسه تحقیقات جنگل ها
داریوش نوروزی دانشیار
سعید نوروزیان ملکی دانشگاه شهید بهشتی
سعید نوروزیان ملکی معماری استادیاردانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی.
سوگند نوروزی زاده گروه ادبیات فارسی و زبان انگلیسی، مرکز آموزش های عمومی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران
حمیدرضا نوری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
روح الله نوری دانشگاه خوارزمی
علی نوری هیات علمی، دانشگاه صنعتی شریف
مریم نوری معماری دانشکاه آزاد اسلامی واحد شهریار
محمد نوریان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
ناصر نوشادی عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج
موسی نوشی Room 213, Department of English Language & Literature, Faculty of Letters & Human Sciences, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran, Iran. Postal code: 1983969411
محسن نوکاریزی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
احد نویدی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
مهدی نیک عمل آموزش علوم، فیزیک گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علی اکبر نیک نفس دانشگاه کرمان
منصوره نیکوگفتار استادیار روانشناسی دانشگاه پیام نور
محمدرضا نیلی مدیر گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
محمدرضا نیلی احمدآبادی علوم تربیتی گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران
پریسا هاشم پور هیات علمی
سید مقتدا هاشمی پرست خواجه نصیر
سعید هداوند فناوری آموزش- آموزش مهندسی پژوهشگر پسا دکتری مدیریت آموزشی
محمود هرمزی آموزش
مهدی واحدی دانشگله علامه طبابایی
وحیده سادات واحدی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قاینات
حسین واحدی کوجنق گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، ایران
داود وحدت پیام نور
مجتبی وحیدی اصل اموزش الکترونیکی- مجازی گروه نرم افزار و سیستم های اطلاعاتی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
پروانه ولوی 'دانشیار گروه علوم تربیتی- دانشگاه شهید چمران اهواز
نرگس یافتیان عضو هیات علمی دانشگاهتربیت دبیر شهید رجایی
سید عباس اقا یزدان فر دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده معماری
فریدون یزدانی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
جعفر یعقوبی دانشگاه زنجان