فصلنامه علمی

 فرمت تهیه مقاله (word)

فرمت تهیه مقاله (pdf)

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود در هنگام ارسال مقالات به نشریه فناوری آموزش به نکات ذیل توجه فرمایند

نشریه علمی فناوری آموزش توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی چاپ و منتشر می‌شود. از آنجایی‌که آموزش در تمام سطوح نقش بسیار مهمی در تحقق توسعه پایدار دارد، این نشریه باهدف ارائه­ ی کاربرد فناوری­ های نوین در آموزش، آماده‌­ی پذیرش و چاپ مقاله‌های علمی استادان و پژوهشگران در ارتباط با موضوع نشریه (فناوری آموزش) و حوزه موضوعی نشریه، فناوری اطلاعات است. این نشریه مقاله ­های پژوهشی برگزیده را پس از طی مراحل داوری، به‌صورت فصل­نامه و در جلدهای جداگانه فارسی به چاپ می‌رساند. هدف این نوشتار ارائه اهم مقررات عمومی نشریه و قالب مناسب برای نگارش مقاله­ های قابل ‌چاپ در این نشریه است.

انواع مقالات مورد پذیرش در نشریه فناوری آموزش

مقالات پژوهشی(Original Research Paper) 

 آرایش کلی مقاله

مقالات ارسالی تنها باید دارای نه سر‌عنوان اصلی (و تعدادی زیر‌عنوان در صورت نیاز) به شرح زیر باشد:

چکیده، مقدمه، روش تحقیق، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، مشارکت نویسندگان، تشکر و قدردانی، تعارض منافع، منابع.

 الف) کلیه مقالات باید با یک سطر فاصله مابین خطوطبا نرم­افزار Word  تایپ شوند و به همراه فایل PDF آن، در سامانه مجله به آدرس jte.sru.ac.ir  بارگذاری شوند. لازم به ذکر است که کلیه مراحل داوری مقاله و پیگیری‌های بعدی نیز از طریق سایت نشریه صورت خواهد گرفت.

ب) نسخه اولیه باید به‌صورت تک‌ ستونی تهیه و تنظیم شود و در زمان صفحه‌آرایی به صورت دوستونه تنظیم می گردد.

ج) از به کار بردن واژه­ها و اصطلاحات لاتین که دارای معادل متداول فارسی است خودداری نمائید. در صورت لزوم معادل انگلیسی کلمات در پرانتز مقابل کلمه درج شود. از درج کلمات انگلیسی در پاورقی خودداری فرمایید.

د) بخش نتیجه‌گیری باید خیلی کوتاه و فقط دربرگیرنده نتایج مستخرج از خود مقاله باشد. یعنی از ذکر هرگونه نتیجه که پیش­ازاین در دیگر مقالات ارائه‌شده و نیز از ذکر بیان دلایل نتایج به‌دست‌آمده در همین تحقیق، خودداری شود. درصورتی‌که مطالب این بخش بیش از دو پاراگراف باشد نشریه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که مطالب غیر مرتبط و زائد بخش نتیجه‌گیری را حذف و مقدار آن را حداکثر به دو پاراگراف محدود سازد.

سامان‌دهی مقاله‌ها

مقالات پژوهشی شامل عنوان، نام نویسنده (نویسندگان)، چکیده، مقدمه، روش تحقیق، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، مراجع و طبق مشخصات زیر تنظیم شود. 

الف) عنوان مقاله: باید تا حد ممکن کوتاه، گویا، عاری از کلمات اختصاریو با در نظر گرفتن عنوان فرعی از 17 کلمه تجاوز نکند.

ب) نام نویسنده (نویسندگان): در‌زیر عنوان مقاله نام نویسنده یا نویسندگان و وابستگی سازمانی آنان مطابق فرمت نشریه قید شود. فقط آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول در بخش مشخص شده در صفحه اول نوشته می‌شود. ضروری است نویسنده مسئول عضو هیئت‌علمی باشد و مقاله را نیز با آدرس پست الکترونیکی دانشگاهی خود ارسال کند. از ذکر رتبه‌ی علمی مانند استادیار، دانشیار،... و یا القاب نظیر دکتر، مهندس، .. جداً خودداری فرمایید.

آدرس اکادمیک شامل:
گروه تخصصی، بخش یا مرکز تحقیقات، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور

ج) چکیده: شامل بیان موجز مسئله، اصلی‌ترین ایده‌ها و روش‌های به‌کار گرفته‌شده باشد. چکیده باید شامل پیشینه و اهداف، روش و مواد، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد. لازم است اهم نتایج و نوآوری‌های به‌دست‌آمده در چکیده ذکر شود و حجم آن حداقل 500 کلمه باشد. در بخش چکیده نباید ارجاعی به معادله و یا مراجع مقاله داده شود.

د) مقدمه: باید شامل شرح مسئله، مرور کامل فعالیت‌ها و تحقیقات مرتبط گذشته و درنهایت ذکر اهداف تحقیق باشد. تقسیم‌بندی این بخش باید مطابق فرمت نشریه تنظیم شود. ازاین‌رو ضروری است عناوینی ازجمله «ضرورت تحقیق»، «اهداف تحقیق» و یا «پیشینه‌ی تحقیق» باهم در بخش «مقدمه» ادغام شوند. همچنین، نوآوری و اهداف تحقیق، به‌اختصار و شفاف در انتهای مقدمه بیان شود. در ضمن، از تکرار مطالب موجود در بخش‌های مختلف مقاله، به‌جا خودداری شود. در بخش پیشینه‌ی پژوهش، از درج عناوین مقاله‌ها یا کتاب‌های مرور شده، سال انتشار و اسم کوچک پدیدآورندگان اثرخودداری کنید.

ه) روش تحقیق: دربرگیرنده توصیف روش تحقیق، سؤالات پژوهش، جامعه آماری و نمونه، روند پژوهش، ابزار پژوهش و نحوه حل مسئله (یا تحلیل­های آماری) به­ طور دقیق باشد.

و) روابط ریاضی: با نرم‌افزار Math Type نوشته‌شده و به ترتیب شماره‌گذاری شود.

ز) اشکال و جداول: ازآنجایی‌که مطالب نشریه در ستون­های 8 سانتی‌متری صفحه‌بندی می‌شود، لازم است اصل شکل‌ها و جداول، در عرض 8 یا 16 سانتی‌متر تهیه شود. شرح این موارد نیز باید در اندازه مناسب تهیه و به نحو مشخصی بالانویس (برای جداول) و زیرنویس (برای شکل‌ها، نمودارها و جداول) به ترتیب شماره‌گذاری شود. شکل‌ها، نمودارها و جداول بزرگ باید به­صورت تک­ستونه در ابتدا یا انتهای صفحه و به­گونه‌ای که متن مقاله یا در ابتدا و یا در انتهای صفحه باشد، صفحه‌بندی شود.

همچنین، شرح شکل‌ها، نمودارها و جداول باید دوزبانه باشد. شرح شکل فارسی با B Nazanin Bold-9  و شرح انگلیسی با Calibri Bold-7 نوشته شود. نیز کلیه محتویات داخل شکل‌ها ، جداول و ... اعم از اعداد و متن باید به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد و با Calibri Bold-7 نوشته شود. لازم به ذکر است محتوای فارسی بافونت B Nazanin -9 درج شود. نحوه‌ی آماده‌سازی جداول بر اساس APA ویراست 6 است. بنابراین لازم است کلیه‌ی خطوط عمودی جدول نامرئی باشد. خطوط افقی نیز فقط در حدود بالا و پایین جدول قابل دید می‌باشند.

ح) نتایج و بحث: باید شامل نمودارها و جداول به‌دست‌آمده از تحقیق، بحث و استدلال روی نتایج و نوآوری­ها و همچنین بحث روی اعتبار‌سازی نتایج به‌دست‌آمده باشد.

ط) نتیجه­ گیری: باید شامل بازگویی اجمالی مسائل مطرح‌شده در مقاله، توجه دوباره و بحث درباره اهم نتایج حاصل و بالاخره جمع‌بندی مختصر و مفید باشد. از اشاره به نتایج تحقیقات سایرین و ذکر دلایل نتایج تحقیق حاضر خودداری شود. کل بخش نتیجه‌گیری درنهایت به دو پاراگراف محدود شود. همچنین از ذکر هرگونه پیشنهاد در متن مقاله خودداری شود.

ی) منابع: منابع باید به زبان انگلیسی باشد. منابع فارسی نیز به­ طور دقیق به زبان انگلیسی ترجمه شود. لازم است عبارت  Persian در پایان هر مرجع ترجمه ‌شده قید شود. در داخل متن منابع ذکر شده بیش از دو نویسنده اول واژه ".,et al." و به فرمت ایتالیک آورده شود. لیکن در فهرست منابع ذکر نام کلیه نویسندگان الزامی است. همچنین کلیه منابع ذکر شده در متن مقاله می بایست با فهرست مراجع مقاله مطابقت داشته باشد. ذکر مشخصات کامل مراجع، مطابق نمونه­ های ارائه‌شده در انتهای این مقاله ضروری است.

نحوه‌ی ارجاع در متن

نحوه‌ی ارجاع‌دهی در نشریه فناوری آموزش سبک ونکوور (Vancouver) است. برای ارجاع به منابع در متن مقاله از شماره­ی درون کروشه استفاده کنید؛ بدین نحو که منابع بر اساس نمایان شدن در متن از شماره­ی 1 شماره شوند. به‌عنوان مثال به مرجعی که برای نخستین بار در متن به آن اشاره می شود، بدین‌ترتیب ارجاع دهید [1]. شماره‌های داخل کروشه همه فارسی، با فونت B Nazanin و اندازه 11 نوشته شوند. سپس مراجع را بر اساس شماره ­های داخل کروشه و نحوه­ی نگارش مراجع که در بخش پایانی این راهنما آمده است، در بخش مرجع فهرست نمایید.