فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری،دانشگاه علم و صنعت،تهران،ایران

2 دانشکده معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران،ایران

3 دانشکده معماری ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز،تبریز،ایران

چکیده

فضاهای باز شهری و محلات شهری معاصر با ویژگی های جسمی و روانی  دانش آموزان دختر و پسر ایرانی سازگاری کافی ندارند. محدودیت سرانه فضاهای آموزشی مدارس, محدودیت کمی و کیفی خانه های مسکونی معاصر و رواج الگوهای زندگی ماشینی  سلامت محیطی دانش آموزان را تهدید می کند. بروز نشانه هایی چون  وابستگی زیاد دانش آموزان به حمل و نقل سواره از خانه  تا مدرسه, ساخت مدارس فاقد فضاهای باز مطلوب, گسترش آپارتمان نشینی و مسکن حداقل  فاقد حیاط و فضاهای باز مسکونی مطلوب, تماشای مداوم تلویزیون, استفاده  مفرط از رایانه, الگوهای تغذیه ناسالم  و شیوع پدیده هایی چون اضافه وزن و چاقی, جامعه گریزی و افسردگی برخی از دانش آموزان تاییدی بر مسأله سلامت  محیطی دانش آموزان هستند. در چنین وضعیتی بهسازی محیط های شهری و فضاهای بازمحله به منظور تغییر برخی از الگوهای ناسالم ادراکی و رفتاری دانش آموزان می تواند موثر باشد. نوشتار حاضر سعی دارد برخی از قابلیت های برنامه ریزی و طراحی  محیطی محلات مسکونی سازگار با رشد وسلامت جسمی و روانی کودکان و نوجوانان دانش آموز را معرفی نماید. برنامه ریزی و طراحی مسیرهای پیاده  و دوچرخه  از خانه تا مدرسه, مکان یابی مناسب و طراحی مدارس اجتماعی, برنامه ریزی و طراحی شبکه های دسترسی و پیاده روهای متصل محلی, برنامه ریزی و طراحی به منظور جلوگیری از وقوع جرم  در محله,آرام سازی ترافیکی و گسترش ایمنی و آرامش محله, بهسازی و توسعه بوستان های همسایگی و محله, طراحی خیابان های محلی زیبا با طراحی محیطی و مبلمان و چشم انداز های طبیعی و ردیف های درختان خیابانی, گسترش کاربری های مختلط و متنوع محلی و کنترل تراکم سکونتی متوسط  به منظور افزایش دسترسی به خدمات مورد نیاز دانش آموزان و تعامل اجتماعی- محلی دانش آموزان از راهکارهای عملی پیشنهادی است. همچنین گسترش تحقیقات تخصصی بین رشته ای برنامه ریزان و طراحان محیط و حمل ونقل با متخصصان رشد و سلامت عمومی دانش آموزان  از زمینه های پژوهشی پیشنهادی می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Perceptual-behavioral impact of neighborhood open spaces on student health

نویسندگان [English]

  • S. B. Hosseini 1
  • H,R. Azemati 2
  • M. Bagheri 3

1 Faculty of Architecture ,Iran University of Science and Technology,Tehran,Iran

2 Faculty of Architecture, Shahid Rajaee Teacher Training University,Tehran,Iran

3 Faculty of Architecture ,Tabriz Islamic Art University,Tabriz,,Iran

چکیده [English]

Open urban spaces and contemporary urban neighborhoods are not compatible with the physical and mental characteristics of Iranian male and female students. The per capita restriction of educational spaces in schools threatens the quantitative and qualitative limitation of contemporary residential homes and the prevalence of students' environmental lifestyle machine health patterns. Symptoms such as students' high dependence on horseback riding from home to school, construction of schools without desirable open spaces, expansion of apartment living and housing at least without yard and desirable open spaces, continuous TV viewing, excessive computer use, nutrition patterns Unhealthy and the prevalence of phenomena such as overweight and obesity, social avoidance and depression of some students are a confirmation of the problem of students' environmental health.
In such a situation, improving urban environments and redeveloped spaces can be effective in changing some unhealthy patterns of students' perceptions and behaviors. The present article tries to introduce some of the planning and environmental design capabilities of residential neighborhoods compatible with the growth and physical and mental health of children and adolescents.

Planning and designing pedestrian and bicycle paths from home to school, proper location and design of social schools, planning and design of access networks and connected local sidewalks, planning and design to prevent crime in the neighborhood, traffic calming And expanding neighborhood safety and tranquility, improving and developing neighborhood and neighborhood parks, designing beautiful local streets with environmental design and furniture and natural landscapes and rows of street trees, expanding mixed and diverse local uses and controlling average residential density to In order to increase the access to the services required by students and the socio-local interaction of students, practical solutions are suggested.
Also, the development of specialized interdisciplinary research by programmers and environmental and transportation designers with students' general growth and health specialists is one of the proposed research fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood open space
  • environmental health
  • Design
  • Student
  • child
  • And adolescents
[1]  نوذری, شعله و همکاران. مبانی طراحی فضاهای باز محله های مسکونی متناسب با شرایط سالمندان. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن1383.
[2] بهروزفر, فریبرز. مبانی طراحی فضاهای باز نواحی مسکونی در تناسب با شرایط جسمی و روانی کودکان. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن1380.
[3] عبدی دانش پور, زهره. مقدمه ای بر اصول طراحی سایت. گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی 1370.
[4]- پوردیهیمی, شهرام. فضاهای باز در مجموعه های مسکونی. فصلنامه صفه 36. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی 1382.
[5] Gehl,Jan.Life Between Buildings,using public space,Van Nostrand Reinhold.New York. )1987(.
[6]Jackson L E.The relationship of urban designtohumanhealthandcondition.LandscapeAndUrbanPlanning.2003:64191-200.Availableat:<http:// www.elsevier.com/ locate/ landurbplan.
[7]- Sullivan W.C, Kuo F.E Depooter, S.F.The Fruit Of Urban Nature,Vital Neighnorhood Spaces. Environment and Behavior. 36(5):678-700.)2004(
[8] Kaplan,Stephen & Rachel Kaplan.” Health, Supportive Environments and the Reasonable Model. University of Michigan. American Journal of Public Health,93, 9, 1484-1489 (2003)
[9] Sallis, James. -Programs,Policies,&Places forYouthPA,Ph.D.SanDiegoStateUniversity.Presented at American College of Sport Medicine/American Academy of  Pediatric Workshop. Nashville, TN. June 2005.
[10] Jackson ,Richard J,MD,MPH&Chris Kochtitzky,MSP.CreatingaHealthyEnvironment:TheImpactoftheBuiltEnvironmentonPublicHealth.Washington,DC:SprawlWatchClearinghouseMonographSeries,(2001)
[11] Pikora, Terri, Billie Giles-Corti, Fiona Bull,Konrad Jamrozic,Rob Donovan. Developing a Framework for assessment of the environmental determinants of walking and cycling..Social Science and Medicine 56,1693-1703 (2003).
 [12]- سمیع آذر, علیرضا. مفعوم و کارکرد فضای باز در مدارس سنتی و جدید. فصلنامه صفه31. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی 1379.
[13] Travou, Penny. Teenagers and Public Space Literature Review.. Open Space :the research centre for inclusive access to outdoor environments. July  2003.
 [14] Morris, Nina .Health,Well-Being and Open Space Literature Review., (2003).

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image