فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ا یران،تهران،ایران

2 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایران

چکیده

با توجه به تأثیری که فضا میتواند بر خلاقیت و نوآوری محققین داشته باشد و جایگاه کارگروهی در این مقوله، تمرکز این مقاله
بر کیفیت فضایی فضاهای جمعی در مراکز تحقیقاتی است که برای محدود کردن دامنه تحقیق مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی
برگزیده شده است. هدف از این پژوهش ارائه رهنمودهایی برای طراحی مراکز تحقیقاتی معماری و شهرسازی مبتنی بر افزایش خلاقیت و
نوآوری محققین آن مرکز است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی صورت گرفته است. در این راستا پرسشنامهای در
مقیاس لیکرت تدوین شد تا تأثیر صفات فضایی خلوت، زیبایی، تنوع فضایی، انعطاف پذیری و همجواری یا رؤیت پذیری را، که به عنوان
صفات فضایی مؤثر بر افزایش خلاقیت و نوآوری شناسایی شدهاند، بر عوامل مؤثر در خلاقیت و نوآوری افراد، یعنی انگیزه، آرامش و
آسایش کالبدی، تعاملات و تفکر خلاق، تعیین کنند. این پرسشنامه توسط 90 نفر از اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره دکتری
معماری و شهرسازی دانشگاههای سراسری شهر تهران تکمیل شده است. برای تحلیل دادههای جمع آوری شده از شیوه آماری تحلیل
استفاده شده است. در نهایت بر اساس تحلیل نتایج عددی، تأثیرپذیرترین عوامل مؤثر (RM-ANOVA) واریانس با اندازهگیری مکرر
بر فرآیند خلاقیت و نوآوری از هر یک از صفات فضایی مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spatial Aspects of Public Areas Affecting the Researchers Creativity and Innovation in an Architecture and Urban Design Research Center Print

نویسندگان [English]

  • M. Bisadi 1
  • F. Mozafar 2
  • B. Hosseini 2

1 Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology,Tehran,Iran

2 Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays، creativity and innovation، particularly in the field of research، are of an extreme importance. Group activities have a key role in this area. Accordingly، and owing to the effect of spaces on human beings، this paper has focused on the identification of space aspects that increase the researchers’ creativity and innovation in an “architecture and urban design research center”. To achieve a set of desirable architectural attributes of the center’s public areas، four factors influencing creativity and innovation were taken into account which includes tranquility/physical comfort، motivation، creative thinking، and communication. Also، four spatial aspects، which affect these factors، were considered as privacy، beauty، spatial diversity/flexibility، andproximity/visibility. On the basis of the aforementioned factors and spatial aspects، a four-point Likert scale questionnaire was prepared to gather the researchers’ opinions. The statistical approach of Repeated Measure Analysis of Variance (RM-ANOVA) in the environment of SPSS software was employed to assess the questionnaires’ data. The rankings of factors influencing on the innovation and creativity، from the perspective of being affected by spatial aspects، were accordingly extracted

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Aspects
  • Creativity and Innovation
  • Public Areas
  • Architecture and Urban Design Research Centers

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image