فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی برق- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران،ایران

2 دانشکده فنی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،ایران

3 دانشکده تحصیلات تکمیلی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران،ایران

چکیده

از نظر کاربران مخابرات سیار سلولی، قطع اجباری یک مکالمه در حال انجام نامطلوبتر از انسداد و رد درخواستهای آغازین ارتباط می باشد. طرحهای مختلف اولویت بندی ترافیکی به دنبال کاهش قطع اجباری مکالمات نیازمند تعویض کانال می باشند. در این مقاله ضمن بررسی و ارائه روشهای مرسوم بدون اولویت بندی، با صف بندی FIFO[1] و MBPS[2]، با کانال رزرو شده و ترکیبی با صف بندی و کانال رزرو شده، یک سیستم مخابرات سیار سلولی با در نظر گرفتن دو نوع درخواست آغازین ارتباط و در حال ارتباط نیازمند تعویض کانال، شبیه سازی شده و نتایج حاصل از شبیه سازی روشهای مختلف با توجه به معیارهای ارزیابی مرسوم "احتمال قطع اجباری" و "احتمال راه بندان" استخراج گردیده و مقایسه ای بین این روشها صورت گرفته است. نتایج حاصل از شبیهسازیهای ارائه شده در این تحقیق نشان می دهند که روش صف بندی MBPS بهتر از FIFO و این دو روش در عین داشتن احتمال راه بندان مطلوب، به مراتب احتمال قطع اجباری کمتری نسبت به روش بدون اولویت بندی دارند. روش ترکیبی نیز بهتر از روش کانال رزرو شده عمل می نماید زیرا هم مزایای روش کانال رزرو شده را دارد و هم دارای صفهای طولانی نیست. نتایج این تحقیق در انتخاب روش مناسب و در نظر گرفتن پارامترهای کلیدی هر روش نظیر طول صف در روشهای صف بندی و تعداد کانالهای رزرو شده در روشهای مبتنی بر کانال رزرو شده، مفید خواهند بود.[1]. First In First Out


[2]. Measurement Based Prioritization Scheme

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Traffic prioritization in Cellular Mobile Telecommunications systems

نویسندگان [English]

 • S. Shirvani Moghadam 1
 • H. Noor Alizade 2
 • A.H. Khodadadi 3

1 Faculty of Electrical Engineering - Shahid Rajaei Teacher Training University of Tehran,Iran

2 Faculty of Engineering - Islamic Azad University, South Tehran Branch,Tehran,Iran

3 Islamic Azad University, South Tehran Branch,Tehran,Iran

چکیده [English]

For cellular mobile users, forced disconnection of a conversation is more undesirable than blocking and rejecting initial communication requests. Various traffic prioritization schemes seek to reduce the forced disconnection of conversations that require channel replacement.
In this paper, while reviewing and presenting conventional methods without prioritization, with FIFO and MBPS queuing, with a reserved channel and a combination with queuing and reserved channel, a mobile cellular telecommunication system is considered by considering two types of initial requests and in Now, the connection needs to be replaced, the simulation has been simulated and the results of simulating different methods have been extracted according to the conventional evaluation criteria "probability of forced disconnection" and "probability of blockages" and a comparison has been made between these methods. The results of simulations presented in this study show that the MBPS queuing method is better than the FIFO method and these two methods, while having the possibility of optimal traffic jams, have a much lower probability of forced disconnection than the non-prioritized method.
The combined method works better than the reserved channel method because it has the advantages of the reserved channel method and does not have long queues. The results of this study will be useful in selecting the appropriate method and considering the key parameters of each method such as the length of the queue in the queuing methods and the number of channels reserved in the methods based on the reserved channel.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cellular Mobile Telecommunications
 • Erlang
 • Poisson
 • Negative View
 • Channel Replacement
 • Corridor
 • Forced Disconnection
 • Prioritization
 • Queuing
 • Reserved Channel
 • FIFO
 • MBPS
[1] S. H. Choi and K. Sohraby, "Analysis of a Mobile Cellular System with Handoff Priority and Hysteresis Control", IEEE,  pp. 217-224, (2000).
[2] R. Fantacci, "Performance Evaluation of Prioritized Handoff Schemes in Mobile Cellular Networks", IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 49, No. 2,   pp. 485-493, March (2000).
[3] W. Li and A. S. Alfa, "Channel Reservation for Handoff Calls in a PCS Network", IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 49,   No. 1, pp. 95-104, January (2000).
[4] Ivan Stojmenovic, "Handbook of Wireless Networks and Mobile Computing", John Wiley & Sons, (2002).
[5]: Li and Qiu, "Personal Communication Systems (PCS)", Proceedings of the IEEE,       Vol. 83, No. 9,  pp. 1210-1243, September (1995).
[6] S. Tekinay and B. Jabbari, "Handover and Channel Assignment in Mobile Cellular Networks", IEEE Communication Magazine, pp. 42-46, November (1991).
[7] M. D. Kulavaratharash and A. H. Aghvami, "Tele-traffic Performance Evaluation of Microcellular Personal Communication Networks (PCNs) with Prioritized Handoff Procedures”, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 48,  No. 1, pp. 137-152, January (1999).
[8] M. A. Farahani and M. Guizani, "Markov Modulated Poisson Process
 Model for Handoff Calls in Cellular Systems", IEEE, pp. 1113-1118, (2000).
[9] M. Rajaratnam and F. Takawira, "Hand-off Traffic Modeling in Cellular Networks", IEEE, pp. 131-137, (1997).
[10] S. Tekinay and B. Jabbari , "A measurement -Based  Prioritization Schemes in Mobile Cellular Networks", IEEE  Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 10, No. 8,   pp.1343-1350, October (1992).
[11] M. M. Zonoozi, P. Dassanayake and M. Faulkner, "Mobility Modeling and Channel Holding Time Distribution in Cellular Mobile Communication Systems", IEEE, pp. 12-16, (1995).
[12] M. Hsing and M. A. Bassiouni, "Predictive Schemes for Handoff Prioritization in Cellular Network Based on Mobile Positioning", IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 8, No. 3, pp. 510-522, March (2000).
[13] H. G. Ebermsman and O. K. Tonguz, "Handoff Ordering Using Signal Prediction Priority Queuing", IEEE Transaction On Vehicular Technology, Vol. 48, No. 1,   pp. 20-35, January (1999).
[14] S. Shirvani Moghaddam and A. H. Khodadadi, "A Novel Measurement Based Channel Assignment Method (New Priority Method Based on Measurement of Received Power)", Third Biannual International Symposium on Telecommunications (IST2005), Iran, Shiraz, Vol. 2, pp. 1023-1027, September (2005).
 

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image