فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره) ، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: جهانی­سازی و حرکت به سمت یک اجتماع بین­المللی به هم پیوسته توسط تغییرات بزرگ در حوزه فن­آوری مانند پیشرفت­های ارتباطات دیجیتال و انتقال پیوسته حجم زیادی از داده­ها در سرتاسر جهان و پیشرفت­های صنعت حمل و نقل که موجبات تسهیل جابه­جایی ارزان و سریع مسافران و کالاها را به همراه داشته است، تسریع شده است. این جهانی­سازی باعث ایجاد سطحی از تعاملات بین افراد با ملیت­ها، فرهنگ­ها و قومیت­های گوناگون شده است که با گذشته قابل قیاس نیست. اگر چه برقراری ارتباط موفق در گذشته یکی از مهم­ترین ویژگی­های یک تعامل اجتماعی کارا بوده است ولی در سال­های اخیر، همین برقراری ارتباط موفق به یک ویژگی حیاتی تبدیل شده است.
هم­نوا با فرآیند جهانی­سازی، انگلیسی به­عنوان زبان میانجی خود را به­عنوان رایج­ترین زبان در تعاملات علمی و تجاری به اثبات رسانده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش معلمان ایرانی زبان انگلیسی پیرامون پدیده جهانی-بومی­سازی آموزش زبان از طریق پرسش­نامه­ی ابداعی برای نخستین بار صورت پذیرفت.
روش ها: شرکت­کنندگان در مطالعه معلمان زبانی بودند که دارای پیشینه تحصیلاتی، سن، تجربه تدریس و جنسیت­های متفاوت بودند. این مطالعه در دو مرحله انجام گرفت که در مرحله اول یک پرسش­نامه طراحی و ساخته شد. در مرحله دوم مطالعه، پرسش­نامه ابداعی به منظور جمع­آوری اطلاعات درباره نگرش معلمان به­کار گرفته شد و روش تحلیل آماری توصیفی برای تحلیل داده­ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از اطلاعات به­دست آمده از پرسش­نامه نشان داد که معلمان معتقدند که دیگر انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی تنها گونه­های انگلیسی نیستند. گونه­های مختلفی از زبان انگلیسی نیز وجود دارند که متناسب با نیازهای جهانی-بومی کاربران آنها دارای رشد مستقل و ویژگی­های خاص خود هستند. همچنین معلمان بر این باورند که در فرآیند جهانی-بومی­سازی می­بایست نیازهای جهانی و بومی پوشش داده شوند. نکته مهم دیگر اینکه معلمان بر این باورند که آموزش زبان نباید تنها منعکس­کننده فرهنگ و گونه­ی زبانی انگلیسی­زبانان باشد.
نتیجه گیری: یافته­های حاصل از این تحقیق با کمک به معلمان در یافتن نقش واقعی و حرفه­ای خود در آموزش زبان، بینش مناسب­تری را در طرح برنامه­های آموزشی برای بافت ایران به دست می­دهد. نتایج حاصل از این مطالعات می­تواند آموزش­دهندگان به معلمان را از توانایی­های فردی آنها آگاه سازد و برای طراحی و اجرای هرچه بهتر برنامه­های آموزشی کمک­کننده باشد. همچنین شناخت نسبت به نگرش و توانایی­های معلمان می­تواند به سیاست­گذاران و طراحان طرح­ها و مواد آموزشی در انجام هر چه بهتر وظایف خود کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Iranian English Language Teachers’ Attitude on the Concept of Glocalization Through a One-of-a-kind Questionnaire

نویسندگان [English]

  • E.A. Salimi
  • M.M. Safarzadeh

Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:Globalization and moving towards an interconnected international community has been facilitated through major changes in the field of technology such as the advancement of digital communications and the continuous transfer of large volumes of data around the world and the advances in the transportation industry for easy and fast transportation of passengers and goods. This globalization has created a level of interaction between people of different nationalities, cultures and ethnicities that is not comparable to the past. Although successful communication in the past has been one of the most important features of an effective social interaction, in recent years, this fruitful communication has become a vital feature. The present study, using a one-of-a-kind questionnaire, investigated Iranian English language teachers’ attitudes toward the phenomenon of language education glocalization for the first time.
Methods: The participants of the study had different academic, age, teaching experience, and gender backgrounds. The study was conducted in two phases in the first of which a validated questionnaire was designed and developed. In the second phase, the questionnaire was employed to collect the information regarding the preferential attitudes of the teachers and descriptive statistics was used to analyze the data.
Findings: The results of the questionnaire data analysis revealed that the teachers believe that there is no more only American or British English. There are, however, also varieties of English which have their own independent growth and special features according to the needs of their users. Furthermore, they think that the glocal needs of the users must be met in the process of English language education glocalization. Likewise, the teachers are for the idea that language education should not only be at the service of reflecting the native speaker English variety and culture, but it should serve all cultures to play their equal role in intercultural communication.
Conclusion: Helping teachers to find their real role in their profession, the findings of the study increases the perception of language education glocalization leading to a more appropriate education program planning. The results of these studies can inform educators of teachers about their individual abilities and help to design and implement educational programs as well as possible. Access to teachers' attitudes and abilities can also help policymakers and syllabus designers develop and implement instructional materials to better perform their tasks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language glocalization
  • Teacher perception
  • Language education
  • questionnaire
  • Validity and reliability

COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[16] Dordi-nezhad, F. Construction, Validation and Reliability of the Foreign Language Attitude and Motivation Questionnaire. Language Related Research. 2015; 6(2): 23, 107-128.Persian

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image