فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امیرکبیر

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

ساییدگی کف بتن های صنعتی یک مشکل اساسی است که باعث پایین آمدن عمر آنها می شود. تلاش شده است تا مقاومت در برابر سایش بتن با مقاومت فشاری آن مرتبط شود. با این وجود عوامل دیگری نیز وجود دارد که در مقاومت در برابر سایش بتن موثر است.
در این مطالعه ، چندین مخلوط بتونی حاوی انواع مختلف سیمان ، سنگدانه ، مواد افزودنی و مواد افزودنی مانند دود سیلیس و استایرن لاستیک بوتادین (S.B.R) پلیمر برای ارزیابی مقاومت در برابر سایش آنها ساخته شد. تمام نمونه های بتنی مطابق با روش های استاندارد استاندارد ASTM و EN برای عمل سایش مورد آزمایش قرار گرفتند. بر اساس داده های به دست آمده از آزمایشات ، یک مدل تجربی برای ارزیابی مقاومت در برابر سایش بتن های مختلف ارائه شده است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که ترکیب ذرات سیلیس ، پلیمر S.B.R و مصالح گرانیتی در بتن باعث بهبود مقاومت در برابر سایش می شود. مدل ریاضی پیشنهادی قادر به پیش بینی مقاومت در برابر سایش بتن است و راهنمایی برای انتخاب مواد جهت تولید بتن با دوام بیشتر در هنگام قرار گرفتن در معرض سایش فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling Abrasion Resistance of Concrete Floors

نویسندگان [English]

  • A. A. Ramezanianpour 1
  • A. Haghollahi 2
  • A. Pourkhorshidi 3

1 Amirkabir University of Technology

2 Shahid Rajaee Teacher Training University

3 Amirkabir University of Technology.

چکیده [English]

Abrasion of industrial concrete floors is a major problem resulting in their lower service lives. Attempt has been made to relate the abrasion resistance of concrete to its compressive strength. However there are other factors which influence the abrasion resistance of concrete.
In this study, several concrete mixtures containing different types of cements, aggregates, admixtures and additives such as silica fume and styrene butadiene rubber (S.B.R) polymer were made to assess their abrasion resistances. All concrete specimens were tested for wear action in accordance with ASTM and EN standard test methods. Based on data obtained from the tests, an empirical model was proposed to evaluate the abrasion resistance of different concretes.
Results of this investigation show that the incorporation of silica fume, S.B.R polymer and granite aggregates in concrete improve its abrasion resistance. The proposed mathematical model is capable to predict the abrasion resistance of concrete and provide a guide for selection of materials to produce more durable concrete when subjected to wear action.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abrasion resistance
  • concrete
  • durability
  • industrial floors
  • mathematical model
  • silica fume
  • styrene butadiene rubber (S.B.R) polymer
[1] R.J. Kettle and M. Sadegzadeh, “Recent Research Developments in Abrasion Resistance Concrete”, pp. 29-31(1986).
 [2] Laplante, P., P.C. Aitcin, and D. Vezina, “Abrasion Resistance of Concrete”, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 3, No.1 (1991).
 [3] Turan Ozturan and Ferruh Kocataskint, “Abrasion Resistance of Concrete as a Two-phase Composite Material”, International Journal of Cement Composites and Lightweight Concrete, Vol., No.3 (1987).
 [4] A. Haghollahi, A.A.Ramezanianpour, “Abrasion Resistance of Concrete with Silica fume and SBR Polymer”, International Conference on Concrete under Severe Conditions, CONSEC,04, 2004, Korea. 
  [5] ACI Manual, ACI Committee Report 548.1R-97, “Guide for the Use of Polymers in Concrete”, AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, MI, USA.
 [6] ACI Manual, ACI Committee Report 548.3R-95, “State-of-the-Art Report on Polymer Modified Concrete”, AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, MI, USA.
 [7] ASTM C418-98, “Standard Test Method for Abrasion Resistance of Concrete by Sandblasting”, AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, Philadelphia, USA.
 [8] ASTM C779/C779M-00, “Standard Test Method for Abrasion Resistance of Horizontal Concrete Surfaces”, AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, Philadelphia, USA.
 [9] ASTM C944-99, “Standard Test Method for Abrasion Resistance of Concrete or Mortar Surfaces by the Rotating-Cutter Method”, AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, Philadelphia, USA.
 [10] EN 1338:2003, “Concrete Paving Blocks- Requirements and Test Method”, EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, Brussels.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image