فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: معماری، دانشی است که زیبایی شناسی و تجربه­های حسی در آن بسیار مهم بوده و عمل خلاق روشی برای تفکر و فهمیدن می­باشد. استفاده از آموزش ترکیبی در دروس پایه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و به عبارتی، آموزش ترکیبی در به انجام رساندن موفقیت­آمیز اهداف آموزشی بسیار مهم می­باشد. با استفاده از شیوه­های کارآمد آموزشی و روش­های علمی، کنار گذاشتن روش­های سنتی، به چالش کشیدن ذهن دانشجویان، به کارگیری عنصر خلاقیت در تمام سطوح تدریس و ایجاد کلاس­های فعال و پویا که یادگیری پایدار را در دانشجویان تضمین می­نماید، می­توان به وضعیت مطلوب دست پیدا کرد. آموزش در معماری، از روش­های بصری در تدریس و روند طراحی استفاده می­کند. روش­های تدریس دروس پایه معماری باید به گونه­ای باشند که موجب توسعه احساسات شخصی و کسب اعتماد به نفس نوآموزان گردد، لذا آموزش مناسب در آتلیه­های دروس پایه از اهمیت ویژه­ای جهت ارتقاء مهارت­ها­ی نوآموزان برخوردار می­باشد. هدف این پژوهش کیفی، آسیب شناسی آموزش معماری در دروس پایه و ارائه راه­کارهایی در جهت ارتقاء توانمندی­های نوآموزان می­باشد.
روش ها: بر این اساس، با استفاده از مصاحبه با اساتید و فارغ التحصیلان معماری و بررسی آثار دانشجویان در دروس پایه به استخراج مفاهیم مرتبط با آموزش معماری در دروس پایه با استفاده از نظریه زمینه­ای پرداخته و با استفاده از تحلیل SWOT فرصت­ها و تهدیدهای آموزش دروس پایه مشخص گردیده و راه­کارهای مناسب جهت آموزش پویا و هدفمند معماری ارائه گردید.
یافته‌ها: نتایج حاکی از این می­باشد که با استفاده از آموزش ترکیبی و همزمان دروس پایه، تهیه طرح درس مشترک و پیوستگی تمرین­ها در جهت واقعی­تر نمودن آنها،‌ تاکید بر تمرین­های فردی و گروهی و با تاکید بر ارتقاء انگیزه، ‌هوش هیجانی و خلاقیت نوآموزان معماری می­توان به آموزشی پویا و هدفمند دست یافت.
نتیجه‌گیری: آموزش متفرقه و انتخاب سلیقه­ای نوع تمرین­های دروس پیش نیاز طراحی در برخی آتلیه­ها، عدم هماهنگی اساتید با یکدیگر در انتخاب نوع تمرین­ها و فقدان ارتباط متقن مابین دروس موجب سردرگمی، کاهش مهارت­ها و توانمندی­های نوآموزان و در نتیجه کاهش انگیزه تحصیلی آنان می­گردد. لذا، نیاز به روش­هایی برای ایجاد انگیزش تحصیلی و بالا بردن خلاقیت و هوش هیجانی در دانشجویان ضروری است. بر این اساس، آموزش دروس پیش نیاز طراحی با یک روش تدریس مناسب از جمله روش آتلیه ترکیبی (آموزش همزمان و ترکیبی دروس پایه) موجب ارتقاء خلاقیت دانشجویان شده، انگیزه تحصیلی و هوش هیجانی آن­ها را افزایش می­دهد که می‌توان آن را آموزشی پویا و هدفمند دانست که به موجب آن کیفیت آموزش ارتقاء می­یابد و این امر نیازمند سامان دهی روش­ها و متدهای سلیقه‌ای اساتید این رشته که در طی فرآیند کرکسیون استفاده می­نمایند، می­باشد. زمانی که نوآموز معماری، انگیزه، خلاقیت و هوش هیجانی بالایی داشته باشد، توانایی بیشتری در یافتن پاسخ­های منحصر به­فرد طراحی خواهد داشت و در نتیجه با انتخاب یک مفهوم مناسب، مسیر طراحی خود را مشخص کرده و به طرحی قابل قبول دست پیدا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An approach to dynamic and targeted education of architecture basic courses

نویسندگان [English]

  • B. Motiei 1
  • F. Mehdizadeh Saradj 2
  • Q. Bayzidi 1

1 Department of Architecture, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Department of Conservation of Historic Buildings and Sites, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:Architecture is a science in which aesthetics and sensory experiences are very important and creative action is a way of thinking and understanding. The use of combination education in basic courses is very important and combination education is very important in successfully achieving educational goals. By using efficient teaching methods and scientific methods, abandoning traditional methods, challenging students' minds, applying the element of creativity at all levels of teaching and creating active and dynamic classrooms that ensure sustainable learning in students, the desired situation can be achieved. Education in architecture uses visual methods in teaching and design process. The methods of teaching basic architecture courses should be such that they develop personal feelings and gain the confidence of new students, so proper training in the studios of basic courses is of special importance to improve the skills of new students. The proper education in basic courses is very important in improving the skills of novices. The purpose of this qualitative study is to assess the pathology of architecture education in the basic courses and provide some ways to improve the skills of the novices.
Methods: So, through interview with university professors and graduates of architecture and evaluating the practices of students in basic courses, the concepts related to architecture training in basic courses extracted. Then, by using the SWOT analysis, the opportunities and threats for teaching the basic courses have been identified and accordingly the solutions suggested for the dynamic education of architecture.
Findings: The results of this study indicated that using the combination education of basic courses, preparation of a joint lesson plan, emphasis on individual and group exercises, with an emphasis on promoting motivation, emotional intelligence and creativity of the novice students of architecture, a dynamic education can be achieved.
Conclusion: Miscellaneous training and tasteful choice of type of prerequisites exercises for design courses in some studios, lack of coordination between teachers in choosing the type of exercises and the lack of a reliable relationship between the courses cause confusion, reduced skills and abilities of new students; and as a result, their academic motivation decreases. Therefore, the need for methods to create academic motivation and increase creativity and emotional intelligence in students is essential. Accordingly, teaching prerequisite design courses with an appropriate teaching method, including the combined studio method (simultaneous and combined teaching of basic courses) promotes students' creativity, increases their academic motivation and emotional intelligence, which can be dynamic and purposeful education, according to which the quality of education is improved, and this requires the organization of methods of taste of the professors of this field that are used during the correction process. When novice architects have high motivation, creativity and emotional intelligence, they will be more able to find unique design answers, and as a result, by choosing a suitable concept, they will determine their design path and achieve an acceptable design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic education of architecture
  • Basic courses
  • Creativity
  • motivation
  • Emotional intelligence

COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[3] Zavaraki EZ, Norouzi D, Safavi S.R. Creativity development based on synectics model in the english subject. Quarterly Journal of Innovation and Creativity in Human Sciences. 2012; 1(4): 65-83. Persian.
[14] Saghafi MR,  Mozaffar F,  Moosavi SM.  Investigating the impact of DCIS teaching method (Direct collaboration of instructor and student) on the learning process of architectural design basics (Module I). Maremat & Memari-e Iran. 2016; 5(10): 79-90.  Persian.
[15] Gharibpour A, Toutounchi Moghaddam M. Comparative revising the curriculum of basic design studios in undergraduate studies of architecture. Journal of Fine Arts. 2016; 20(4): 59-72. Persian.
[16] Callahan A. MIT Architecture Handbook, Massachusetts institute of technology school of architecture & planning department of architecture, Massachusetts institute of technology; 2016.
[17] Moosavi SM. The teaching model “DCIS” (Direct collaboration of instructor and student) in learning process of architecture (doctoral dissertation). AUI, Isfahan; 2016.  Persian.
[18] Hojat E. Creative education - Experience 2002. Journal of  Fine Arts. 2004; 18: 25-36. Persian.
[19] Mehdizadeh Saradj F, Farsi Mohammadi Pour A. Adjusting the curriculum for teaching the basics of architectural design on the basis of future requirements of students in architectural design studios. Journal of Fine Arts. 2013; 17(4): 1-12. Persian.
[20] Nikkar M, Hojat E, Izadi A. An explanation to the goal construct and its application in generating motivation in architecture novice. Journal of Iranian Architecture Atudies. 2013; 1(3): 85-106. Persian.
[21] Talischi GH, Izadi A, Einifar A. Nurturing design ability of novice architecture designers designing, implementation and testing a constructivist learning environment. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi. 2013; 17(4): 17-28. Persian.
[22] Khakzand M, Mozzafar F, Feizi M, Azimi M. Visual analogy and its place in architectural design creative education, Journal of Technology of Education. 2010; 4(2): 153-162. Persian.
[23] Mozzafar F, Khakzand M, Changiz F, Farshadfar L. Grouping architecture: The missing link in architectural design education, Journal of Technology of Education. 2009; 3(4): 337-349. Persian.
[24] Nazi S, Keshtkar A, Parvizi R. Application of narration in architecture education. Journal of Technology of Education. 2011; 5: 123-134. Persian.
[25] Mohammadpur A. Meta method (The philosophical and practical foundations). (2nd ed.). Tehran: Jameeshenasan; 2010. Persian.
[26] ZangAbadi A, Alizadeh J, Ranjbarniya B. Strategic planning for managing iranian traditional markets (Case study: Traditional market of Tabriz), Journal of Studies on Iranian-Islamic City. 2010; 2(7): 13-26. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image