فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

چکیده

هوش هیجانی توانایی فرد در کنترل احساس خود و دیگران و تمایز قائل شدن بین اثرات مثبت و منفی احساسات و استفاده از اطلاعات احساسی برای راهبرد تفکر و عمل می­باشد. این مطالعه برای یافتن ارتباط بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی انجام شد. همبستگی بین نمره حاصل از تست هوش هیجانی و معدل درسی دانشجویان محاسبه شد. شرکت کنندگان در این مطالعه دانشجویان رشته­های پزشکی، ریاضی، شیمی، زبان انگلیسی و تربیت بدنی بودند. نتایج، ارتباط  معنی­دار میان هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی نشان ندادند. همبستگی دیگری بین جرأت­ورزی و موفقیت تحصیلی محاسبه شد که آن نیز نشانگر رابطه قوی نبود. بعلاوه در هوش هیجانی دانشجویان رشته­های مختلف هم تفاوت معنی­دار دیده نشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Emotional Intelligence and Academic Success

نویسنده [English]

  • M. Meshkat

Department of English Language ,Shahid Rajaee Teacher Training University,

چکیده [English]

Emotional intelligence is defined as a construct involving the ability of an individual to monitor their own and others’ emotions, to discriminate among the positive and negative effects of emotion, and to use emotional information to guide their thinking and actions. This study was carried out to find the relationship between emotional intelligence (EI) and academic success and the association between emotional intelligence and major of study.  The scores obtained on EQ-i and the GPA of 187 students of physical education, chemistry, mathematics, English and medicine were correlated. Results show a coefficient of correlation of 0.161 which is significant at 0.05 level of significance. This indicates no significant relationship between EI and academic success. The result of a correlational analysis between assertiveness and academic success shows an r = 0.318 at 0.03 level of significance that is not a statistically significant association. The F value of 1.461 at the level of significance of 0.205 indicates that there is no significant difference between the different majors regarding their EI. Hence major has no relationship with the EI of students. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Relationship Between Emotional Intelligence and Academic Success

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image