فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان،ایران

2 علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 علوم کامپیوتر،دانشگاه سیستان و بلوچستان،ایران

چکیده

یادگیری الکترونیکی با از بین بردن محدودیت زمان و مکان کلاس حضوری، کاربرد گسترده­ای در ارتباط بین دانشجو و آموزگار پیدا کرده است. از سوی دیگر مؤلفه­های هوشمندی مانند فراهم ساختن بازخورد و راهنمایی برای دانشجو کیفیت آموزش را افزایش می‏دهد، اما روش­های کنونی هوشمندسازی هزینه پیاده­سازی بالایی دارند. این پژوهش روشی جدید برای هوشمندی یادگیری الکترونیکی با هزینه پایین معرفی می‏نماید. هوشمندی در دو مؤلفه ارزیابی دانش و انتخاب راهنمایی مناسب حین حل مسأله نمود می­یابد. در این روش از شبکه بیزی برای ارزیابی دانش دانشجو و از شبکه عصبی مصنوعی برای انتخاب راهنمایی مناسب استفاده می­شود. ساختار هر دو شبکه تنها توسط داده آموزشی تعیین می­شود. روش پیشنهادی بر روی یک سیستم یادگیری الکترونیکی پیاده سازی شده و ارزیابی می­شود. دقت بالای 90 درصدی هر دو شبکه و هزینه پیاده­سازی پایین از مهم­ترین مزایای روش پیشنهادی است. همچنین ساختار مبتنی بر داده آموزشی دو شبکه امکان استفاده از آن را در سیستم­های متنوع یادگیری الکترونیکی در حال استفاده با دامنه­های گوناگون دانش فراهم می­آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A New Approach To Improve E-Learning

نویسندگان [English]

  • H. Banadkouki 1
  • K. Abbasi 2
  • A. Rahati 3

1 Computer Science, Sistan and Baluchestan University, Iran

2 Computer Science, Sistan and Baluchestan University, Iran

3 Computer Science, Sistan and Baluchestan University, Iran

چکیده [English]

: E-learning, by eliminating the limitation of space and time to attend in classes, has found a widespread use in communication between students and teachers. On the other hand, intelligence components, such as providing feedback and hint for students will increase the quality of education. But current methods for implementation of intelligent have high costs. This paper introduces a new method to provide intelligent e-learning at a low cost. Intelligence emergences in two components, including knowledge assessment and selection of appropriate hint during the problem solving. In this approach, a Bayesian network utilized to assess student knowledge and an Artificial Neural network utilized to select the appropriate hint. The structure of both networks is determined by training data. The proposed method is implemented and assessed in an e-learning system. The above 90 percent accuracy in both networks and low implementation cost are of the important advantages of the proposed method. The structure of the two networks which is based on training data makes it possible to use it in a variety of systems use e-learning systems with a diverse range of knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-Learning
  • Intelligent Learning
  • Bayesian Networks
  • Artificial neural network
[1] Beatty, B. Ulasewicz, C. Online teaching and learning in transition: Faculty perspectives on moving from blackboard to the Moodle learning management system. TechTrends, 50(4). 2009. pp.36–45. [2] D'Mello, C. and Graessner, A. Dynamics of affective states during complex learning. Learning and Instruction, 22(2). 2012. pp.145–157. [3] Koedinger, K. and Aleven, V. Exploring the assistance dilemma in experiments with cognitive tutors. Educational Psychology Review, 19. 2007. pp.239–264. [4] Ford, L. A New Intelligent Tutoring System. British Journal of Educational Technology, 39(2). 2008. pp.311-318. [5] Banadkuki, H. Investigation of An Expert Model For Tutoring Heuristic Search Methods, M.Sc. Desert Of Computer Science, University of Sistan and Baluchestan, 2012. ]In Persian[ [6] Myung, I.J. Tutorial on maximum likelihood estimation. Journal of Mathematical Psychology, 47. 2009. pp.90–100. [7] Durkin, J. Expert Systems: Catalog of Applications. Intelligent Computer Systems. 2011. [8] Dymova, L., Sevastianov, P. and Kaczmarek, K. A stock trading expert system based on the rule-base evidential reasoning using Level 2 Quotes. Expert Systems with Applications, Volume 39, Issue 8. 2012. pp.7150-7157. [9] Vanlehn, K., Lynch, C., Schulze, K., Shapiro, J. A., Shelby, R. H., Taylor, L., Treacy, D. J., Weinstein, A., and Wintersgill, M. C. The Andes physics tutoring system: Five years of evaluations. Proceedings of the Artificial Intelligence in Education Conference. 2005. [10] Cruz-Ramireza, N., Acosta-Mesa, H.G., Carrillo-Calvet, H., Nava-FernJndez, A. and Barrientos-Martinez, R.E. Diagnosis of Breast Cancer Using BayesianNetworks: Acase Study .ELSEVIER. 2007. [11] Estevam R., Hruschka, Jr and Ebecken, N.F. Towards Efficient Variables Ordering for Bayesian Networks Classifier. ELSEVIER. 2007. [12] Munetomo, M., Nurao, N. and Akama, K. Introducing Assignment Functions to Bayesian Optimization Algorithms. ELSEVIER. 2012. [13] de Rigo, D., Castelletti, A., Rizzoli, A.E., Soncini-Sessa, R. and Weber, E. A selective improvement technique for fastening Neuro-Dynamic Programming in Water Resources Network Management. Proceedings of the 16th IFAC World Congress - IFAC-PapersOnLine. 16th IFAC World Congress. 2008. [14] Arroyo, I., Woolf, B. Inferring learning and attitudes from a Bayesian network of log file data. In Proceedings AIED 05, 12th international conference on Artificial intelligence in education. 2005. [15] Wu, J., Chen, E. A Novel Nonparametric Regression Ensemble for Rainfall Forecasting Using Particle Swarm Optimization Technique Coupled with Artificial Neural Network. 6th International Symposium on Neural Network. Springer. 2009.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image