فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان در زمینه شاخص های آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS، تحلیل خوشه ای و GIS

داود جمینی؛ مسعود سجادی؛ زینب شهبازی؛ ایمان امرایی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1394، صفحه 75-85

https://doi.org/10.22061/tej.2015.302

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر که از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده، بررسی و سنجش سطح توسعه­یافتگی و تبیین شکاف بین شهرستان­های استان اصفهان به لحاظ برخورداری از شاخص­های آموزشی است. اطلاعات از نوع کتابخانه­ای و با تکیه اصلی بر مستندات مرکز آمار کشور است. جهت رسیدن به اهداف پژوهش، 33 شاخص مؤثر آموزشی با استفاده از ترکیب تکنیک­های TOPSIS، تحلیل خوشه­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
روشی جدید برای بهبود هوشمند یادگیری الکترونیکی

حسین بنادکوکی؛ کریم عباسی؛ امین راحتی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1394، صفحه 87-98

https://doi.org/10.22061/tej.2015.303

چکیده
  یادگیری الکترونیکی با از بین بردن محدودیت زمان و مکان کلاس حضوری، کاربرد گسترده­ای در ارتباط بین دانشجو و آموزگار پیدا کرده است. از سوی دیگر مؤلفه­های هوشمندی مانند فراهم ساختن بازخورد و راهنمایی برای دانشجو کیفیت آموزش را افزایش می‏دهد، اما روش­های کنونی هوشمندسازی هزینه پیاده­سازی بالایی دارند. این پژوهش روشی جدید برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش مهندسی
بررسی کیفیت برنامه های آموزش مهندسی با استفاده از مدل سروکوال

سعید هداوند؛ سعید یاورزاده؛ علیرضا جوانبخش؛ علی نجم

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1394، صفحه 99-104

https://doi.org/10.22061/tej.2015.304

چکیده
  این پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی به ارزیابی کیفیت برنامه­های آموزش مهندسی می­پردازد. جامعه آماری تحقیق را 130 نفر از مهندسان شرکت صنایع آذرآب که تحت پوشش برنامه­های آموزشی بوده­اند تشکیل می­دادند. از آنجا که حجم جامعه مورد مطالعه زیاد نیست؛ لذا کل جامعه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است. جمع­آوری اطلاعات با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
شناسایی چالش‌های ارز‌شیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره‌های الکترونیکی

بی بی عشرت زمانی؛ رقیه پرهیزی؛ حسن کاویانی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1394، صفحه 105-112

https://doi.org/10.22061/tej.2015.305

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش­های ارزش­یابی از دیدگاه دانشجویان دوره­های الکترونیکی دانشکده مجازی اصفهان انجام شد. جامعه آماری شامل همه دانشجویان مجازی دانشگاه اصفهان بود که برای نمونه تعداد 140 نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش­نامه محقق ساخته روا و پایا بود. داده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
نیازسنجی آموزش های فنی وحرفه ای نانو فناوری

حجت احمدی؛ محمد آتشک

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1394، صفحه 113-120

https://doi.org/10.22061/tej.2015.306

چکیده
  هدف تحقیق توصیفی- پیمایشی حاضر نیازسنجی آموزش­های فنی و حرفه­ای مبتنی بر نانو فناوری بود که جامعه آماری آن کارشناسان سازمان آموزش فنی و حرفه­ای و ادرات تابعه و کارشناسان بخش صنعت و نیز استادان دانشگاه­ها و مراکز علمی کشور بوده­اند. اطلاعات مورد نظر در این پژوهش از طریق پرسش­نامه و چک لیست محقق­ساخته جمع­آوری شده است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی فناوری آموزش
بررسی میزان تأثیر آموزش درس بهداشت و محیط زیست بر کسب نگرش‌های بهداشتی و زیست‌محیطی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اسحاق شایگان؛ فائزه فاضلی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1394، صفحه 121-134

https://doi.org/10.22061/tej.2015.307

چکیده
  یکی از مسائلی که موجب بالا رفتن سطح بهداشت در جامعه می­گردد، میزان تحصیلات افراد است.  امروزه افزایش سطح سواد و کثرت دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در کشور را شاهد هستیم. بخشی از این دانشجویان در رشته­های دبیری مشغول به تحصیل هستند و در ارتباط مستقیم با دانش­آموزان خواهند بود. از این نظر سلامت معلمان و دانش­آموزان که قشر عظیمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
تأثیر بسته آموزشی "حساب‌یار" در یادگیری و یادسپاری جدول ضرب

حسن رستگارپور؛ مهکامه حسینی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1394، صفحه 135-143

https://doi.org/10.22061/tej.2015.308

چکیده
  هدف از این پژوهش آزمایش تأثیر بسته آموزشی حساب­یار در یادگیری و یادسپاری جدول ضرب بوده است. این بسته آموزشی محقق ساخته، شامل پوستر، کتاب آموزشی، صفحه تمرین، نرم­افزار بازی­های ضرب و آزمون­های ارزش­یابی است که بین دانش­آموزان دختر پایه سوم دبستان از یک کلاس 30 نفره­ (گروه آزمایش) در منطقه 5 آموزش و پرورش تهران توزیع گردید. ...  بیشتر