فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی علم و فناوری و اداری امور آمایش و توسعه منطقه ای معاونت برنامه ریزی و نظارات راهبردی رئیس جمهور،تهران،ایران

2 معاون آموزشی دبستان پسرانه مطهر منطقه 11 ،آموزش و پرورش تهران،ایران

3 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران،ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Educational Computer Games on Students’ Social Skill and Their Educational Achievement

نویسندگان [English]

  • M. Atashak 1
  • B. Baradaran 2
  • M. Ahmadvand 3

1 Science, Technology and Administration Planning Group, Regional Planning and Development Affairs, Vice President for Strategic Planning and Oversight, Tehran, Iran

3 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
The aim of this semi experimental research was to study the effect of educational computer games on students’ social skills and their educational progress. To this end, sixty students of 5th grade were selected from a primary school. They were randomly assigned in control and experimental groups. The experiment group spends sixty sessions of 45 minutes playing computer game for two months. The covariance results showed that computer games do not increase cooperation and expression variables in a meaningful way, but significant increase for dependent variables such as empathy about 10.2, self-control 8.2, in general social skills about 13.8 and educational achievement the effect was about 84.2. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Computer Games
  • self control
  • Empathy
  • Social Skills
  • Educational Achievement

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image