فصلنامه علمی

آ

 • آراسته، حمیدرضا طراحی الگوی پذیرش معلمان فنی‌وحرفه‌ای در نظام آموزشی ایران [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 19-32]

 • آقاموسی، رضا طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغال‌زایی (مطالعه موردی: آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شهر تهران) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 707-721]

 • آیتی، محسن طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مجاز در جهت توسعۀ حرفه‌ای دانشجو معلمان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 723-742]

ا

 • ابراهیم پور، رضا ارزیابی بارشناختی با تحلیل داده‌های ردیاب چشمی در یادگیری چندرسانه‌ای زبان [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 33-50]

 • ابراهیم زاده، فاطمه شاخص های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 191-205]

 • ابولقاسمی، مهدی بررسی تأثیر روش یادگیری معکوس بر روی نگرش و عملکرد در درس ریاضی دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 1-8]

 • احمدی، فاطمه ارزیابی شناخت دانشجویان از مفهوم علم و کاوشگری علمی و رابطه‌ی آن با درک یک مفهوم فیزیکی (جرم) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 519-530]

 • ادیب، یوسف رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه و کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک تبریز [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 305-319]

 • ارغیانی، مصطفی مولفه‌های موثر بر ارتقای حس جمعی در فضاهای آموزشی دبیرستان [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 153-164]

 • اشرف گنجوئی، محمدعلی ارزیابی اثربخشی شیوه های استفاده از محرک های بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان معماری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 291-304]

 • اصغری، ملیحه آسیب‌شناسی گسترش شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در شهرستان تبریز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 165-180]

 • اصغری، نسیم بررسی دانش پداگوژی محتوای معلمان و دانشجو‌معلمان در حوزه استدلال تناسبی با تمرکز بر فعالیت آموزش حل مسأله‌ در گونه‌های معنایی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 249-260]

 • الیاسی، علی اصغر تبیین ابعاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه فنی و حرفه‌ای منطقه 8 (مازندران، گلستان و سمنان) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 351-364]

 • امیر تیموری، محمد حسن بررسی تأثیر به‌کارگیری الگوی گانیه بر میزان بار شناختی بیرونی و توان حل مسأله [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 9-18]

 • امیری، سید حمید ارزیابی بارشناختی با تحلیل داده‌های ردیاب چشمی در یادگیری چندرسانه‌ای زبان [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 33-50]

 • ایمان زاده، علی اثربخشی تدریس معکوس بر اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه پنجم شهرستان مرند [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 419-428]

ب

 • بادله، علیرضا تأثیر مدل آموزش واقعی بر تجسم دیداری- فضایی با توجه به نقش خودکارآمدی فنی دانشجویان فنی و مهندسی پسر در درس رسم فنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 611-622]

 • بخشعلی‌زاده، شهرناز شایستگی‌های مورد نیاز اعضای هیأت‌علمی برای تدریس در مؤسسات آموزش عالی در عصر فناوری [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 83-100]

 • بساق‌زاده، علیرضا ارزیابی بارشناختی با تحلیل داده‌های ردیاب چشمی در یادگیری چندرسانه‌ای زبان [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 33-50]

 • بصیری، ناصر ارزیابی شناخت دانشجویان از مفهوم علم و کاوشگری علمی و رابطه‌ی آن با درک یک مفهوم فیزیکی (جرم) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 519-530]

 • بهداروند، مهسا مقایسه تطبیقی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی در مسجد-مدرسه‌های دوره‌ تیموری و صفوی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 591-610]

 • بهروز، سیدمحمد مطالعۀ فراهم‌سازی‌‌های یادگیری کودکان در محیط‌های شهری و روستایی شهرستان‌های مشهد و شیروان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 801-814]

 • بیطرف، سمیه آموزش طراحی معماری مسکونی مبتنی بر قابلیت‌های محیطی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 567-578]

پ

 • پریش، فریدون بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های تفکر انتقادی با استفاده از فناوری‌های آموزشی در کتابهای درسی علوم تجربی پایه اول ایران و روسیه [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 465-478]

 • پورتوکلی، اسما طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی براساس عوامل مؤثر بر رضایتمندی از یادگیری الکترونیکی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 119-138]

 • پورروستایی اردکانی، سعید اثربخشی آموزش مبتنی بر بازیگونه سازی (گیمیفیکیشن) در انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با نارسایی ذهنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 429-438]

 • پورکریمی، جواد شناسایی مؤلفه‌های ارزشیابی نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 321-337]

 • پورنگ، افسانه بررسی دانش پداگوژی محتوای معلمان و دانشجو‌معلمان در حوزه استدلال تناسبی با تمرکز بر فعالیت آموزش حل مسأله‌ در گونه‌های معنایی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 249-260]

 • پیری، سعید شاخص های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 191-205]

ت

 • تقوایی یزدی، مریم توسعه‌ اکوسیستم‌های کارآفرینی دانشگاه برمبنای تقویت استارت آپ‌های فناورانه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 757-776]

 • تقی پناهی، فاطمه بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوای آموزشی در اینستاگرام بر اساس تحلیل تعامل انسان و اطلاعات [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 777-792]

 • تقی پور، ملیحه بررسی تاثیر متغیرهای کالبدی پنجره کلاس درس بر بازسازی تمرکز ذهنی دانش آموزان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 545-554]

 • تقی نژاد، پروانه بررسی مفهوم کارآفرینی در آموزش عالی کشور: مروری نظام‌مند بر مقالات پژوهشی آموزش کارآفرینی با رویکرد تحلیل مضمونی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 555-566]

ج

 • جعفرآبادی آشتیانی، محمد آموزش الکترونیکی ریاضی مبتنی بر حل مسئله با طراحی نرم‌افزار جدید و بررسی تأثیر آن بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 207-222]

 • جعفری، اسماعیل تجربه زیسته دانشجویان از عدالت در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 222-238]

 • جعفری سیسی، میلاد تأثیر بازی‌وارسازی در فرآیند آموزش و یادگیری مدیریت تعارض [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 657-672]

ح

 • حاجی قاسمی، محمد جواد طراحی الگوی پذیرش معلمان فنی‌وحرفه‌ای در نظام آموزشی ایران [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 19-32]

 • حامدی نسب، صادق طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مجاز در جهت توسعۀ حرفه‌ای دانشجو معلمان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 723-742]

 • حبیبی آذر، افسانه پدیدارشناسی تجربیات زیسته معلمان در مورد چالشهای برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت آموزش‌وپرورش [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 743-756]

 • حجازی، سمانه شناسایی مؤلفه‌های ارزشیابی نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 321-337]

 • حجازی، صبا ارزیابی ارتباط آموزش و کار حرفه‌ای در رشته‌ معماری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 365-378]

 • حسنی جعفری، فتانه مقایسه‌ یادگیری ‌الکترونیکی‌ در راهبرد مهارت‌های ‌خودتنظیمی‌ و انگیزش‌تحصیلی‌ در مدارس عادی و الکترونیکی‌ در رشته‌ی‌ علوم‌تجربی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]

 • حسین زاده نباتی، مریم رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه و کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک تبریز [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 305-319]

 • حصاری، پدرام روش‌های انعطاف‌پذیری در به‌روزرسانی معماری و رویکردهای آموزشی مدارس [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 181-190]

 • حمیدی، فریده بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 649-656]

 • حمیدی فر، فاطمه الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای (با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد نوظهور) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 531-544]

 • حیاتی، حامد مقایسه تطبیقی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی در مسجد-مدرسه‌های دوره‌ تیموری و صفوی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 591-610]

 • حیدری، سولماز بررسی تاثیر متغیرهای کالبدی پنجره کلاس درس بر بازسازی تمرکز ذهنی دانش آموزان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 545-554]

خ

 • خورسندی طاسکوه، علی چالش‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تدریس برخط [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 479-490]

 • خورشیدی، عباس الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای (با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد نوظهور) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 531-544]

 • خوش نشین، زهره امکان سنجی کاربرد روش‌های نوین تدریس در شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دیدگاه مدیران و کارکنان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 695-706]

د

 • دانا، امیر دیدگاه معلمین و دانشآموزان پیرامون استفاده از فناوری آموزشی در درس تربیتبدنی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 793-800]

 • دانشمند، بدرالسادات طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی براساس عوامل مؤثر بر رضایتمندی از یادگیری الکترونیکی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 119-138]

 • دیانی، محمد حسین بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوای آموزشی در اینستاگرام بر اساس تحلیل تعامل انسان و اطلاعات [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 777-792]

 • دیوانی، مرضیه طراحی سیستم مترجم مبتنی بر آواتار زبان فارسی به زبان اشاره فارسی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 277-290]

ر

 • رحیمی، زهرا بررسی توانایی‌فضایی دانش‌آموزان دختر و پسر در پایه‌های دهم و یازدهم با توجه به عامل‌های تجسم فضایی، دوران‌ذهنی و جهت‌یابی فضایی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 379-394]

 • رحیمی، مهرک ارزیابی بارشناختی با تحلیل داده‌های ردیاب چشمی در یادگیری چندرسانه‌ای زبان [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 33-50]

 • رحیمی دوست، غلامحسین بررسی مهارت‌های تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش توسط دبیران ریاضی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 61-71]

 • رحیمی کینچا، داود چالش‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تدریس برخط [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 479-490]

 • رستمی نژاد، محمد علی طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مجاز در جهت توسعۀ حرفه‌ای دانشجو معلمان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 723-742]

 • رسولی کناری، عبدالرضا طراحی سیستم مترجم مبتنی بر آواتار زبان فارسی به زبان اشاره فارسی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 277-290]

 • رنجبرفرد، مینا مقایسه‌ ارزشیابی سه روش آموزش مبتنی بازی، آموزش از طریق کار با نرم‌افزار تخصصی و آموزش سنتی از منظر دانشجویان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 635-647]

 • روانمهر، رضا سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر اعتماد در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از خوشه‌بندی فازی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 439-464]

 • روحی، صمد بررسی تاثیر استفاده از مربی مجازی در شبیه ساز هوشمند آموزش قوانین رانندگی بر عملکرد یادگیری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 239-248]

 • ریحانی، ابراهیم بررسی توانایی‌فضایی دانش‌آموزان دختر و پسر در پایه‌های دهم و یازدهم با توجه به عامل‌های تجسم فضایی، دوران‌ذهنی و جهت‌یابی فضایی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 379-394]

ز

 • زارعی، اقبال طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مهارت‌های تفکر خلاق برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 579-590]

 • زارعی زوارکی، اسماعیل چالش‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تدریس برخط [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 479-490]

 • زمانی، بی بی عشرت بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های تفکر انتقادی با استفاده از فناوری‌های آموزشی در کتابهای درسی علوم تجربی پایه اول ایران و روسیه [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 465-478]

 • زندوکیلی، مهشید مقایسه‌ ارزشیابی سه روش آموزش مبتنی بازی، آموزش از طریق کار با نرم‌افزار تخصصی و آموزش سنتی از منظر دانشجویان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 635-647]

 • زندیه، عطیه روش‌های انعطاف‌پذیری در به‌روزرسانی معماری و رویکردهای آموزشی مدارس [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 181-190]

 • زندیه، مهدی روش‌های انعطاف‌پذیری در به‌روزرسانی معماری و رویکردهای آموزشی مدارس [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 181-190]

س

 • سالمیان، فردین بررسی تأثیر به‌کارگیری الگوی گانیه بر میزان بار شناختی بیرونی و توان حل مسأله [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 9-18]

 • ستاری ساربانقلی، حسن بررسی کیفیت فرایند آموزش درس مقدمات طراحی معماری (2) در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 815-835]

 • سخاوت، یونس بررسی تاثیر استفاده از مربی مجازی در شبیه ساز هوشمند آموزش قوانین رانندگی بر عملکرد یادگیری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 239-248]

 • سراجی، فرهاد مطالعه انگیزه ها و نحوه استفاده معلمان از شبکه های اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 261-275]

 • سراجی، فرهاد طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مجاز در جهت توسعۀ حرفه‌ای دانشجو معلمان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 723-742]

 • سلیمانی، نسیم بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های تفکر انتقادی با استفاده از فناوری‌های آموزشی در کتابهای درسی علوم تجربی پایه اول ایران و روسیه [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 465-478]

 • سماوی، عبدالوهاب طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مهارت‌های تفکر خلاق برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 579-590]

 • سیدعلیان، سیده محبوبه تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی و فناوری اطلاعات در بهبود یادگیری ریاضیات دانش آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 683-694]

 • سیف نراقی، مریم بررسی مفهوم کارآفرینی در آموزش عالی کشور: مروری نظام‌مند بر مقالات پژوهشی آموزش کارآفرینی با رویکرد تحلیل مضمونی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 555-566]

ش

 • شاهورانی سمنانی، احمد بررسی دانش پداگوژی محتوای معلمان و دانشجو‌معلمان در حوزه استدلال تناسبی با تمرکز بر فعالیت آموزش حل مسأله‌ در گونه‌های معنایی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 249-260]

 • شریعتمداری، مهدی الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای (با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد نوظهور) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 531-544]

 • شفایی، مینو ارزیابی ارتباط آموزش و کار حرفه‌ای در رشته‌ معماری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 365-378]

 • شمسی، محبوبه طراحی سیستم مترجم مبتنی بر آواتار زبان فارسی به زبان اشاره فارسی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 277-290]

ص

 • صالح صدق پور، بهرام مبانی هستی‌شناسی کمال آفرینی در طراحی مکان‌های آموزشی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 139-152]

 • صالح صدق پور، بهرام آموزش طراحی معماری مسکونی مبتنی بر قابلیت‌های محیطی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 567-578]

 • صالحی، کیوان تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی و فناوری اطلاعات در بهبود یادگیری ریاضیات دانش آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 683-694]

 • صالحی، محمد تبیین ابعاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه فنی و حرفه‌ای منطقه 8 (مازندران، گلستان و سمنان) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 351-364]

 • صالحی، محمد توسعه‌ اکوسیستم‌های کارآفرینی دانشگاه برمبنای تقویت استارت آپ‌های فناورانه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 757-776]

 • صدوقی، زهرا مبانی هستی‌شناسی کمال آفرینی در طراحی مکان‌های آموزشی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 139-152]

 • صفاری، یاسمن تأثیر بازی‌وارسازی در فرآیند آموزش و یادگیری مدیریت تعارض [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 657-672]

 • صفایی، نصرت طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مهارت‌های تفکر خلاق برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 579-590]

ض

 • ضرغامی، اسماعیل مطالعۀ فراهم‌سازی‌‌های یادگیری کودکان در محیط‌های شهری و روستایی شهرستان‌های مشهد و شیروان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 801-814]

ط

 • طالبی، بهنام پدیدارشناسی تجربیات زیسته معلمان در مورد چالشهای برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت آموزش‌وپرورش [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 743-756]

 • طاهرطلوع دل، محمدصادق مبانی هستی‌شناسی کمال آفرینی در طراحی مکان‌های آموزشی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 139-152]

 • طاهری، مرتضی چالش‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تدریس برخط [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 479-490]

 • طهماسبی پور، نجف بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 649-656]

ع

 • عابدینی علوی، حسین تبیین اهداف برنامه درسی مبتنی بر تربیت معلم پژوهنده در دانشگاه فرهنگیان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 395-408]

 • عارفی، محبوبه شایستگی‌های مورد نیاز اعضای هیأت‌علمی برای تدریس در مؤسسات آموزش عالی در عصر فناوری [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 83-100]

 • عباس پور، عباس چالش‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تدریس برخط [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 479-490]

 • عباسی، ابوالفضل مقایسه‌ یادگیری ‌الکترونیکی‌ در راهبرد مهارت‌های ‌خودتنظیمی‌ و انگیزش‌تحصیلی‌ در مدارس عادی و الکترونیکی‌ در رشته‌ی‌ علوم‌تجربی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]

 • عباسی، حامد مقایسه تأثیر محتوای الکترونیکی با الگوی چند رسانه‌ای نئو - نئو و الگوی چند رسانه‌ای محقق ساخته بر یادگیری دانشجو معلمان در آموزش برد هوشمند [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 73-82]

 • عباسیان، حسین طراحی الگوی پذیرش معلمان فنی‌وحرفه‌ای در نظام آموزشی ایران [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 19-32]

 • عباسی کسانی، حامد بررسی تأثیر به‌کارگیری الگوی گانیه بر میزان بار شناختی بیرونی و توان حل مسأله [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 9-18]

 • عباسی کسانی، حامد مطالعه انگیزه ها و نحوه استفاده معلمان از شبکه های اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 261-275]

 • عظمتی، حمید رضا بررسی تاثیر متغیرهای کالبدی پنجره کلاس درس بر بازسازی تمرکز ذهنی دانش آموزان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 545-554]

 • عظمتی، حمیدرضا مبانی هستی‌شناسی کمال آفرینی در طراحی مکان‌های آموزشی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 139-152]

 • عظیمی، سیدامین بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های تفکر انتقادی با استفاده از فناوری‌های آموزشی در کتابهای درسی علوم تجربی پایه اول ایران و روسیه [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 465-478]

 • علم الهدی، جمیله تجربه زیسته دانشجویان از عدالت در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 222-238]

 • علی آبادی، خدیجه مقایسه تأثیر محتوای الکترونیکی با الگوی چند رسانه‌ای نئو - نئو و الگوی چند رسانه‌ای محقق ساخته بر یادگیری دانشجو معلمان در آموزش برد هوشمند [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 73-82]

 • علی پور، نسرین طراحی الگوی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت محیط‌های یادگیری الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 503-518]

 • علیزاده، فرشته بررسی تاثیر استفاده از مربی مجازی در شبیه ساز هوشمند آموزش قوانین رانندگی بر عملکرد یادگیری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 239-248]

 • علی نژاد، مهرانگیز طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی براساس عوامل مؤثر بر رضایتمندی از یادگیری الکترونیکی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 119-138]

غ

 • غریب پور، افرا بررسی کیفیت فرایند آموزش درس مقدمات طراحی معماری (2) در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 815-835]

 • غلامرضایی، حمیدرضا تأثیر مدل آموزش واقعی بر تجسم دیداری- فضایی با توجه به نقش خودکارآمدی فنی دانشجویان فنی و مهندسی پسر در درس رسم فنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 611-622]

ف

 • فارغ، سید علی تأثیر بازی‌وارسازی در فرآیند آموزش و یادگیری مدیریت تعارض [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 657-672]

 • فاطمی، عادل طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغال‌زایی (مطالعه موردی: آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شهر تهران) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 707-721]

 • فتح آبادی، روح الله اثربخشی آموزش مبتنی بر بازیگونه سازی (گیمیفیکیشن) در انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با نارسایی ذهنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 429-438]

 • فتحی زادان، اعظم دیدگاه معلمین و دانشآموزان پیرامون استفاده از فناوری آموزشی در درس تربیتبدنی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 793-800]

 • فتحی واجارگاه، کورش شایستگی‌های مورد نیاز اعضای هیأت‌علمی برای تدریس در مؤسسات آموزش عالی در عصر فناوری [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 83-100]

 • فرازکیش، مهدیه ارزیابی میزان آمادگی ادراکی دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 101-117]

ق

 • قاسم تبار، سید عبدالله امکان سنجی کاربرد روش‌های نوین تدریس در شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دیدگاه مدیران و کارکنان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 695-706]

 • قاسمی، فرج اله بررسی توانایی‌فضایی دانش‌آموزان دختر و پسر در پایه‌های دهم و یازدهم با توجه به عامل‌های تجسم فضایی، دوران‌ذهنی و جهت‌یابی فضایی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 379-394]

 • قاسمی ارگنه، محمد اثربخشی آموزش مبتنی بر بازیگونه سازی (گیمیفیکیشن) در انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با نارسایی ذهنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 429-438]

 • قربانی، سعید دیدگاه معلمین و دانشآموزان پیرامون استفاده از فناوری آموزشی در درس تربیتبدنی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 793-800]

 • قریشی خوراسگانی، مریم سادات سواد اطلاعاتی مبتنی بر مووک در اعضای هیأت علمی: (مطالعه موردی؛ دانشگاه الزهرا (س)) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 491-502]

 • قشمی، محمد امین بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 673-682]

ک

 • کاظمی، الهام بررسی کیفیت فرایند آموزش درس مقدمات طراحی معماری (2) در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 815-835]

 • کاظمی، زهرا بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 649-656]

 • کاملی، محسن آموزش طراحی معماری مسکونی مبتنی بر قابلیت‌های محیطی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 567-578]

 • کریم زاده، بهزاد سنجش درجه‌توسعه‌یافتگی و محرومیت آموزشی شهرستان‌های استان سیستان‌وبلوچستان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 409-418]

 • کریم زاده، مجید سنجش درجه‌توسعه‌یافتگی و محرومیت آموزشی شهرستان‌های استان سیستان‌وبلوچستان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 409-418]

 • کریمی مهرآبادی، محمد صادق سواد اطلاعاتی مبتنی بر مووک در اعضای هیأت علمی: (مطالعه موردی؛ دانشگاه الزهرا (س)) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 491-502]

 • کمرئی، علیرضا الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای (با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد نوظهور) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 531-544]

 • کیامنش، علیرضا شایستگی‌های مورد نیاز اعضای هیأت‌علمی برای تدریس در مؤسسات آموزش عالی در عصر فناوری [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 83-100]

 • کیهان، جواد پدیدارشناسی تجربیات زیسته معلمان در مورد چالشهای برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت آموزش‌وپرورش [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 743-756]

ل

 • لطیف زاده، کیهان ارزیابی بارشناختی با تحلیل داده‌های ردیاب چشمی در یادگیری چندرسانه‌ای زبان [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 33-50]

 • لیاقت دار، محمد جواد تبیین اهداف برنامه درسی مبتنی بر تربیت معلم پژوهنده در دانشگاه فرهنگیان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 395-408]

م

 • مالمیر، رضا مطالعه انگیزه ها و نحوه استفاده معلمان از شبکه های اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 261-275]

 • مثنوی، امیر بررسی مهارت‌های تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش توسط دبیران ریاضی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 61-71]

 • مجدم، محمد امکان سنجی کاربرد روش‌های نوین تدریس در شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دیدگاه مدیران و کارکنان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 695-706]

 • محسنی، علیرضا اثربخشی آموزش مبتنی بر بازیگونه سازی (گیمیفیکیشن) در انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با نارسایی ذهنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 429-438]

 • محمدرضایی، رضوان سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر اعتماد در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از خوشه‌بندی فازی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 439-464]

 • محمدزاده، رحمت بررسی کیفیت فرایند آموزش درس مقدمات طراحی معماری (2) در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 815-835]

 • محمدی، حسنعلی بررسی تأثیر روش یادگیری معکوس بر روی نگرش و عملکرد در درس ریاضی دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 1-8]

 • محمودی، امیرحسین الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای (با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد نوظهور) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 531-544]

 • محمودی، فیروز رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه و کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک تبریز [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 305-319]

 • مضطرزاده، حامد بررسی تاثیر متغیرهای کالبدی پنجره کلاس درس بر بازسازی تمرکز ذهنی دانش آموزان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 545-554]

 • معصومی، الهه توسعه‌ اکوسیستم‌های کارآفرینی دانشگاه برمبنای تقویت استارت آپ‌های فناورانه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 757-776]

 • منتظر، غلامعلی ارزیابی میزان آمادگی ادراکی دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 101-117]

 • منتظری، زهراسادات طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغال‌زایی (مطالعه موردی: آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شهر تهران) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 707-721]

 • مهدیزاده سراج، فاطمه شاخص های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 191-205]

 • موسوی، فریبا بررسی مهارت‌های تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش توسط دبیران ریاضی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 61-71]

ن

 • نادری، عزت الله بررسی مفهوم کارآفرینی در آموزش عالی کشور: مروری نظام‌مند بر مقالات پژوهشی آموزش کارآفرینی با رویکرد تحلیل مضمونی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 555-566]

 • نارنجی ثانی، فاطمه شناسایی مؤلفه‌های ارزشیابی نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 321-337]

 • نجاتی، رضا رابطه‌ی بین مشارکت فعال و پیشرفت تحصیلی در کلاس زبان انگلیسی برخط پس از شیوع کووید 19 در ایران [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 623-634]

 • نجفی، علی امکان سنجی کاربرد روش‌های نوین تدریس در شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دیدگاه مدیران و کارکنان [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 695-706]

 • ندیمی، حمید ارزیابی اثربخشی شیوه های استفاده از محرک های بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان معماری [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 291-304]

 • نصیری، فخرالسادات بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 673-682]

 • نعامی، عبدا... طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغال‌زایی (مطالعه موردی: آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شهر تهران) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 707-721]

 • نعمانوف، منصور آموزش الکترونیکی ریاضی مبتنی بر حل مسئله با طراحی نرم‌افزار جدید و بررسی تأثیر آن بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 207-222]

 • نوروزی، داریوش طراحی الگوی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت محیط‌های یادگیری الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 503-518]

 • نوروزیان ملکی، سعید شاخص های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 191-205]

 • نوریان، محمد طراحی الگوی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت محیط‌های یادگیری الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 503-518]

 • نوکاریزی، محسن بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوای آموزشی در اینستاگرام بر اساس تحلیل تعامل انسان و اطلاعات [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 777-792]

 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم طراحی الگوی پذیرش معلمان فنی‌وحرفه‌ای در نظام آموزشی ایران [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 19-32]

 • نیائی، سودابه اثربخشی تدریس معکوس بر اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه پنجم شهرستان مرند [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 419-428]

 • نیستانی، محمد رضا تبیین اهداف برنامه درسی مبتنی بر تربیت معلم پژوهنده در دانشگاه فرهنگیان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 395-408]

 • نیک عمل، مهدی ارزیابی شناخت دانشجویان از مفهوم علم و کاوشگری علمی و رابطه‌ی آن با درک یک مفهوم فیزیکی (جرم) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 519-530]

 • نیلی احمدآبادی، محمدرضا تبیین اهداف برنامه درسی مبتنی بر تربیت معلم پژوهنده در دانشگاه فرهنگیان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 395-408]

و

 • واحدی، شهرام اثربخشی تدریس معکوس بر اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه پنجم شهرستان مرند [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 419-428]

 • واحدی، وحیده سادات بررسی میزان اثربخشی لغت‌نامه الکترونیکی بر فراگیری واژگان زبان‌آموزان با رویکرد فراتحلیل [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 339-349]

ه

 • هاشمی، تورج آسیب‌شناسی گسترش شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در شهرستان تبریز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 165-180]

 • همایونی بخشایش، نسرین تجربه زیسته دانشجویان از عدالت در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 222-238]

ی

 • یوسفی، رضا تبیین ابعاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه فنی و حرفه‌ای منطقه 8 (مازندران، گلستان و سمنان) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 351-364]