فصلنامه علمی
اموزش الکترونیکی- مجازی
1. بررسی میزان اثرگذاری آموزش مجازی در دروس عملی و نظری رشته معماری

پدرام حصاری؛ فرهاد چگنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2021.7556.2552

چکیده
  پیشینه و اهداف:  آموزش الکترونیک جدید­ترین شکل آموزش از راه دور است و به رویکردی در برنامه­ریزی درسی گفته می­شود که در آن علاوه بر استفاده از روش­های فراگیر محور، از ابزارهای رایانه­ای و اینترنت استفاده می­شود. امروزه توجه روزافزونی به رویکرد آموزش مجازی در یادگیری و یاددهی به منظور پاسخگویی به تغییرات و چالش­های پیش­روی ...  بیشتر

یادگیری الکترونیکی
2. طراحی و اعتبار یابی الگوی بهبود کیفی آموزش های مجازی دانشگاه فرهنگیان ( به روش آمیخته )

مژگان اسمعیل نیا؛ حسینعلی کوهستانی؛ علی معقول

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، ، صفحه 409-427

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3273.1835

چکیده
  پیشینه و اهداف: مدیران آموزش عالی به دنبال راه­های افزایش تعداد دوره­ها و رشته­ها هستند. این در حالی است که بودجه دانشگاه‌ها پیوسته کاهش می­یابد، لذا ناچارند دوره­های آموزش از راه دور را افزایش دهند تا پاسخگوی نیاز روزافزون یادگیرندگان در دوران محدودیت بودجه و رکودهای اقتصادی باشند. زیرا این نوع آموزش نیاز به کلاس درس نداشته ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
3. بازنمایی ویژگی‌های استادان موفق آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران از نظر اساتید و دانشجویان: مطالعه‌ای با روش پدیدارشناسی

مهدی قربانخانی؛ کیوان صالحی

دوره 11، شماره 3 ، تابستان 1396، ، صفحه 235-255

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.683

چکیده
  استادان و مربیان از ارکان اصلی فرآیند یاددهی ـ یادگیری هستند که نقش انکارناپذیری در کیفیت‌زایی یا کیفیت‌زدایی نظام آموزشی ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی‌های استادان موفق در نظام آموزش مجازی انجام‌شده است. بدین‌منظور از روش پدیدارشناسی برای شناسایی و بازنمایی عمق پدیده موردبررسی، استفاده شد. داده‌ها با استفاده ...  بیشتر

شایستگی حرفه ای معلمان
4. شناسایی و رتبه بندی چالش‌های یادگیرندگان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعة موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

زهره جعفری فر؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده

دوره 11، شماره 1 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.606

چکیده
  آموزش مجازی یکی از مهم­ترین مؤلفه­های آموزش مستمر است و به اعتقاد سازمان­ها نقش و مزایای قابل‌ملاحظه‌ای در آموزش و بهسازی منابع انسانی دارد. اما باید خاطرنشان کرد که، تحقق این مزایا و استفادة بهینه از ظرفیت­های آموزش مجازی مستلزم شناسایی و رفع موانع پیش روی آن است. ازاین­رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه­بندی چالش‌های ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
5. سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن‌خدمت فرهنگیان

فریدون یزدانی

دوره 9، شماره 4 ، پاییز 1394، ، صفحه 223-233

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.375

چکیده
  : امروزه با توجه به گسترش روزافزون نظام‌های آموزش مجازی، ایجاد ابزاری برای سنجش اثربخشی آن‌ها مفید و ضروری است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه رویکردی برای سنجش اثربخشی نظام آموزش ضمن‌خدمت مجازی فرهنگیان به انجام رسید. روش تحقیق پیمایشی بود و جامعه آماری آن را تمامی معلم‌های شهرستان ملایر تشکیل می‌دادند که حداقل یک‌بار در یکی ...  بیشتر

محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
6. یک مدل جامع مرکب برای آموزش معماری: تلفیقی از محیط‌های یادگیری حضوری و مجازی

محمودرضا ثقفی

دوره 9، شماره 3 ، تابستان 1394، ، صفحه 155-165

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.348

چکیده
  امروزه توجه روز افزونی به رویکرد ساختارگرا در یادگیری و یاددهی به منظور پاسخ گویی به تغییرات و چالش­های پیش روی آموزش عالی وجود دارد. رویکردی که به طور خاص متناسب با آموزش معماری و شیوه یاددهی1 کارگاه طراحی است. در حالی­که کارگاه­های طراحی، محیط آموزشی ایده­الی برای رشته­های مبتنی بر حل مسأله2 هستند،‌ تعداد کمی تحقیق کیفی ...  بیشتر

فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
7. شناسایی چالش‌های ارز‌شیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره‌های الکترونیکی

بی بی عشرت زمانی؛ رقیه پرهیزی؛ حسن کاویانی

دوره 9، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 105-112

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.305

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش­های ارزش­یابی از دیدگاه دانشجویان دوره­های الکترونیکی دانشکده مجازی اصفهان انجام شد. جامعه آماری شامل همه دانشجویان مجازی دانشگاه اصفهان بود که برای نمونه تعداد 140 نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش­نامه محقق ساخته روا و پایا بود. داده‌های ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
8. تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی

علی صنایعی؛ حمیده سلیمیان

دوره 7، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 149-158

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.151

چکیده
  اینترنت به طرز چشمگیری بر استقرار آموزش مجازی تاثیر گذاشته است. آموزش مجازی اصطلاحی است که آموزش آنلاین را با استفاده از یادگیری الکترونیکی در بر می گیرد. این پژوهش به تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی؛ با تاکید بر عوامل درونی می پردازد و جامعه آماری آن دانشجویان دانشکده مجازی دانشگاه اصفهان می باشند که پرسشنامه ها را از دو طریق ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
9. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره‌های آموزش مجازی

سید مجید عبداللهی؛ بی بی عشرت زمانی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ بهمن زندی؛ حسین زارع

دوره 4، شماره 2 ، بهار 1389، ، صفحه 105-116

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.1347

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی دیدگاه اساتید و مدیران مسئول برگزاری دوره‌های آموزش مجازی در دانشگاه اصفهان، در رابطه با موانع مشارکت استادان در این دوره‌ها می‌باشد. هدف دیگر پژوهش، بررسی روابط احتمالی موجود  بین موانع با یکدیگر است.  نوع پژوهش کمی- کیفی است. برای حصول منظور، ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق، الگویی مفهومی برای ...  بیشتر