فصلنامه علمی
آموزش فنی حرفه ای
1. ارتباط سواد اطلاعاتی معلمان ‌با نگرش به یادگیری مجازی در دوره‌ پاندمی کووید-19

سعید کدخدا؛ ناصر ناستی زایی

دوره 16، شماره 1 ، زمستان 1400، ، صفحه 135-146

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2021.7936.2598

چکیده
  پیشینه و اهداف: پس از اعلام وضعیت اضطراری ناشی از ویروس کرونا در اواخر سال 2019  کشورها برای کنترل این ویروس، دست به اقداماتی از قبیل قرنطینه کامل و یا اجرای فاصله اجتماعی زدند. یکی از اقدامات کشورها در حوزة ‌ آموزش از جمله کشور ما ایران تعطیلی مدارس و مراکز آموزش عالی بود. با تعطیلی مدارس و مراکز آموزش عالی، دغدغۀ تدوین و اجرای برنامه‌های ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
2. طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغال‌زایی (مطالعه موردی: آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شهر تهران)

زهراسادات منتظری؛ رضا آقاموسی؛ عبدا... نعامی؛ عادل فاطمی

دوره 15، شماره 4 ، پاییز 1400، ، صفحه 707-721

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2021.7180.2506

چکیده
  پیشینه و اهداف: مفهوم آموزش در سال‌های اخیر موردتوجه همه متصدیان امور سازمان بوده است و همگان در مورد ضرورت طراحی و اجرای راهبردهای مؤثر و کاربردی آموزشی اتفاق‌نظر دارند؛ اما آنچه مهم است تدوین یک الگوی منسجم و یکپارچه اثربخش و شناسایی عوامل مؤثر در سیستم آموزش است که بتوان با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده آموزش‌های مطلوب و اثربخشی ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
3. الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای (با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد نوظهور)

علیرضا کمرئی؛ عباس خورشیدی؛ فاطمه حمیدی فر؛ امیرحسین محمودی؛ مهدی شریعتمداری

دوره 15، شماره 3 ، تابستان 1400، ، صفحه 531-544

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2021.7288.2520

چکیده
  پیشینه و اهداف: توسعه حرفه‌ی از مهم‌ترین موضوعات حوزه مدیریت منابع انسانی است که پیامد آن، پدید آمدن مراتبی از شایستگی‌های حرفه‌ای در کارکنان است. در آموزش‌وپرورش، مطالعات پیرامون توسعه حرفه‌ای، با رویکردهای مختلف صورت گرفته است: شناسایی و تعیین نیازهای حرفه‌ای مدیران و معلمان و تعیین روش‌های توسعه حرفه‌ای آنان ازجمله رویکردهای ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
4. بررسی دانش پداگوژی محتوای معلمان و دانشجو‌معلمان در حوزه استدلال تناسبی با تمرکز بر فعالیت آموزش حل مسأله‌ در گونه‌های معنایی

افسانه پورنگ؛ نسیم اصغری؛ احمد شاهورانی سمنانی

دوره 15، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 249-260

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.5939.2311

چکیده
  پیشینه و اهداف: استدلال تناسبی، پیش در‌آمد تفکر تابعی و ابزاری قدرتمند در جهت توسعه تفکر جبری است که مستلزم درک دانش‌آموزان از رابطه تابعی میان فضاهای اندازه می‌باشد. توانایی بازشناسی و تشخیص شباهت ساختاری و مقایسه های ضربی در فرایند استدلال تناسبی ، پایه ی جبر و ریاضیات پیشرو می باشد مفهوم تناسب و استلزام‎های توسعه تفکر تناسبی، ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
5. تبیین ابعاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه فنی و حرفه‌ای منطقه 8 (مازندران، گلستان و سمنان)

علی اصغر الیاسی؛ محمد صالحی؛ رضا یوسفی

دوره 15، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 351-364

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.4875.2130

چکیده
  پیشینه و اهداف:هدف این پژوهش، تبیین ابعاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه فنی‌وحرفه­ای منطقه 8 (استان‌های مازندران، گلستان و سمنان) می‌باشد. پژوهشگر در پژوهش حاضر با توجه به بررسی پژوهش‌ها و مطالعات گذشته از جمله عطایی و همکاران(1396) که به این نتیجه رسیدند که  به‌کارگیری شاخص‌های دانشگاه‌های کارآفرین در چارت سازمانی و آموزشی دانشگاه‌ها ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
6. ارزیابی ارتباط آموزش و کار حرفه‌ای در رشته‌ معماری

صبا حجازی؛ مینو شفایی

دوره 15، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 365-378

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.6535.2412

چکیده
  پیشینه و اهداف: توانایی ‌فضایی به دلیل کاربرد آن در زندگی روزمره و جایگاه آن در علوم و مهندسی اهمیتی ویژه دارد. در دهه­های اخیر مطالعات زیادی در مورد توانایی فضایی در حوزه­ آموزش ریاضی صورت گرفته است. بخشی از این مطالعات در حوزه­ی ریاضیات مدرسه­ای بوده و در آن بر اهمیت جایگاه توانایی فضایی در فرآیند آموزش ریاضی مدرسه‌ای تأکید ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
7. طراحی الگوی پذیرش معلمان فنی‌وحرفه‌ای در نظام آموزشی ایران

حمیدرضا آراسته؛ محمد جواد حاجی قاسمی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان

دوره 15، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 19-32

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5482.2228

چکیده
  پیشینه و اهداف:پذیرش و انتخاب معلم برای آموزش و پروش از اهمیت بالایی برخوردار است. ازاین‌رو، هدف از این پژوهش ارائه الگویی بومی برای پذیرش معلمان فنی و حرفه‌ای در ایران است. با توجه به اینکه در این پژوهش محقق به دنبال طراحی الگوی بومی پذیرش دبیر فنی و حرفه ای در ایران است و نتایج این پژوهش بعد از اتمام کار می‌تواند بلافاصله در جامعه ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
8. آسیب‌شناسی گسترش شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در شهرستان تبریز

ملیحه اصغری؛ تورج هاشمی

دوره 15، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 165-180

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5071.2164

چکیده
  پیشینه و اهداف: آموزش‌های فنی­وحرفه‌ای نقش­­­ مهمی در­تشکیل­سرمایه­انسانی­، ازطریق­تربیت ­نیروهای ­ماهر ­مورد نیاز بازار­ کار در کشورهای ­مختلف­ جهان ایفا­می­کنند. این ­آموزشها در کشورهای­ در حال­ توسعه نه­تنها عهده­دار تربیت ­نیروی ­کار ­مورد نیاز ­­بخش‌های ­مختلف ­اقتصاد این ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
9. آسیب شناسی هنرستان ها و مراکز آموزش کشاورزی از نظر هنرجویان، مدیران و آموزشگران

معصومه تقی بیگی؛ بهمن خسروی پور

دوره 14، شماره 3 ، تابستان 1399، ، صفحه 629-642

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2020.1567.1407

چکیده
  پیشینه و اهداف: با توجه به نقش و اهمیت هنرستان­ها و مراکز آموزش کشاورزی در تشکیل هرم اشتغال بخش کشاورزی و مسائل و مشکلاتی که این مراکز در وضعیت موجود با آن مواجه می‌باشند، نشان می‌دهد، آسیب­شناسی این مراکز  می­تواند نه تنها به بهبود وضعیت آموزشی کمک نماید؛ بلکه با شناسایی عوامل و عناصر مؤثری که موجب تقویت و بهبود آموزش در این ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
10. آسیب‌شناسی برنامه درسی جدید رشته الکتروتکنیک شاخه آموزش فنی و حرفه ای (مطالعه موردی: استان یزد)

عباس موحدی نسب؛ علیرضا عصاره؛ غلامعلی احمدی؛ جواد حاتمی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 814-832

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3998.1973

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از مهم‌ترین بخش‌های نظام آموزشی هر کشور، آموزش فنی و حرفه‌ای آن بوده و این نوع آموزش از جمله خط مشی‌های اساسی کشورها برای تربیت نیروی انسانی کارآمد ماهر و نیمه ماهر است. آموزش نیروی انسانی به منظور توسعه سرمایه‌های انسانی کارآمد و تأثیرگذار بر توسعه، از وظایف مهم آن برشمرده می‌‌شود. نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
11. اعتلای روند آموزش فنی‌حرفه ای در ایران

محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات؛ راضیه علی دهی راوندی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 74-86

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3579.1899

چکیده
  پیشینه و اهداف: آموزش­های فنی­حرفه­ای، نقش مهمی را در توسعه اشتغال مولد، بهبود فضای کسب و کار، استفاده­ی بهینه از فرصت­ها و افزایش کارایی در اقتصاد جامعه بر عهده دارد. لذا افراد پس از به دست آوردن دانش و مهارت­های تخصصی در زمینه­های مختلف می­توانند در شغل­های مناسب به فعالیت بپردازند و به عنوان کارآفرین پاسخگوی نیاز ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
12. طراحی چهارچوبی برای آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه دوم شاخه نظری: یک مطالعه کیفی

احد نویدی؛ سید علی خالقی نژاد؛ علی اصغر خلاقی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 120-134

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2738.1695

چکیده
  پیشینه و اهداف: مهارت­ها محرک رشد اقتصادی هستند و در جوامعی که افراد مهارت های پایینی دارند، ارائه و کاربست فناوری، بهره وری بالا و شیوه های جدید کار کردن به سختی پیش می­رود و در حقیقت بهبود کیفیت استانداردهای زندگی را به تأخیر می­افتد. بنابراین، آموزش فنی و حرفه‌ای به منزله ابزاری مهم برای تربیت، افزایش کارایی و بهره­وری نیروی ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
13. سیر تحول فلسفه تربیت حرفه‌ای در نظام آموزشی ایران

ابوالفضل غفاری؛ محمد رضا آهنچیان؛ علی اصغر خلاقی؛ مهدی نادری

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، ، صفحه 269-288

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2609.1711

چکیده
  پیشینه و اهداف: با وجود آن که در تاریخ آموزش و پرورش کشور به موضوع تربیت حرفه‌ای توجه شده است، درباره فلسفه تربیت حرفه‌ای به سند علمی معتبری برخورد نمی‌کنیم. به عبارت دیگر بررسی شواهد اولیه نشان داد که فلسفه تربیت حرفه‌ای در ایران به اندازه ارزش و حساسیتی که دارد مورد توجه قرار نگرفته است. برای مثال در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
14. رشد کمّی دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای کشور و تقاضای نیروی انسانی ماهر به منظور بازنگری در برنامه درسی

عباس صدری؛ انسیه زاهدی؛ نیره رحمانی

دوره 12، شماره 1 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.757

چکیده
  پیشینه و اهداف: آموزش به عنوان اساسی ترین عامل توسعه پایدار در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته است. استقبال روزافزون از آموزش در تمامی سطوح، لزوم توجه به کیفیت برتر، مدیریت مؤثر و انطباق آموزش با نیازهای جامعه و ویژگی‌های قرن بیست و یک را بیشتر می نماید. توسعه آموزشهای فنی و حرفهای با توجه به محدودیت دانشگاه‌ها و راه‌های دستیابی ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
15. ارزیابی نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در ایجاد فرصت‌ها و ظرفیت‌های لازم در مشاغل خانگی (مطالعه موردی: شهر قزوین)

یوسف گرجی مهلبانی؛ زهرا متولی الموتی

دوره 12، شماره 1 ، زمستان 1396، ، صفحه 13-28

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.1753.1450

چکیده
  پیشینه و اهداف: جهان امروز با توسعه فناوری و تغییرات گسترده برخاسته از آن، کشورها را ناگزیر کرده تا از رویکرد "اقتصاد مبتنی بر منابع" به رویکرد "اقتصاد مبتنی بر دانش" تغییر جهت دهند و همین موضوع سبب شده تا سه محور نوآوری، فناوری و شایستگی در روند توسعه و پیشرفت از اهمیت قابل توجهی برخوردار شود. بهبود شایستگی های و مهارتهای نیروی انسانی ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
16. شناسایی و اولویت بندی مدل های کسب و کار الکترونیکی موفق در ایران با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین

معصومه وکیلی صادقی؛ روح الله نوری؛ امید مهدی عبادتی

دوره 11، شماره 4 ، پاییز 1396، ، صفحه 323-335

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2017.731

چکیده
  تجارت و روش‌های کسب‌و‌کار، یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که با به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و اینترنت به‌سرعت و به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت. بسیاری از روش‌های سنتی کسب درآمد متحول گشته و روش‌ها و ارزش‌های جدید فراوانی پا به عرصه وجود نهادند. در همین راستا مطالعه سیستم مدل‌های کسب‌و‌کار الکترونیکی در جهان ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
17. الگویی برای تدوین کتاب راهنمای معلم در برنامه درسی آموزش فنی‌وحرفه‌ای

علی اصغر خلاقی؛ غلامعلی احمدی

دوره 8، شماره 3 ، تابستان 1393، ، صفحه 207-220

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2014.97

چکیده
    چکیده: هدف اصلی این پژوهش تدوین الگو و چارچوبی برای تدوین کتاب راهنمای معلم در آموزش فنی­وحرفه­ای است و پرسش اصلی آن این است که: "کتاب راهنمای معلم در آموزش فنی­وحرفه­ای باید دارای چه ساختاری باشد و از چه الگویی پیروی کند؟" این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر گردآوری و تحلیل داده­ها از نوع زمینه­یابی و پیمایشی ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
18. بررسی ارتباط محتوای برنامه درسی رشته صنایع چوب با نیازهای محیط کار

مریم فرهنگی؛ محمد غفرانی؛ علی اصغر خلاقی

دوره 7، شماره 2 ، بهار 1392، ، صفحه 87-95

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.328

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پاسخگویی برنامه درسی رشته صنایع چوب در هنرستانها به نیازهای بخش صنعت دراستان تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل هنرآموزان، هنرجویان، برنامهریزان درسی در رشته صنایع چوب ومدیران و سرپرستان صنایع چوب در استان تهران می باشد. به علت محدود بودن جامعه آماری در حوزه آموزش، نمونه آماری شامل تمامهنرآموزان، ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
19. رابطه خلاقیت و سبک رهبری مدیران با بهره‌وری آموزشی در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای

آذرچهر صحت؛ اصغر خلاقی

دوره 6، شماره 3 ، تابستان 1391، ، صفحه 211-221

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.204

چکیده
  هدف این پژوهش با شناخت سبک رهبری مورد استفاده مدیران آموزشکده­های فنی و حرفه ای و تأثیر آن بر بهره­وری آموزشکده­­ها می­باشد. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن ­را مدیران و کارکنان آموزشی شاغل در آموزشکده­های فنی و حرفه­ای دولتی و غیر دولتی ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
20. بررسی فرایندهای یاددهی- یادگیری در آموزش های فنی و حرفه ای

علیرضا ذاکری؛ رسول کرد نوقابی؛ مسعود صدرالاشرافی

دوره 4، شماره 4 ، پاییز 1389، ، صفحه 227-237

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.315

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی فرایندهای یاددهی- یادگیری در آموزش­های فنی و حرفه­ای در استان همدان انجام گرفت. فرایند یاد دهی- یادگیری دارای سه بخش اصلی آموزش، یادگیری، و ارزشیابی است. این سه بخش به منظور درک صحیح از فرایند یاددهی- یادگیری باید مورد بررسی قرار گیرند. در این پژوهش با عنایت به این موارد 10 سؤال پژوهشی تعریف شد که سطح کیفی  ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
21. نانو فولادها (جدیدترین رویکردها به سمت آموزش و کاربردهای فناوری نانو در تولید انبوه فولادهای نانوساختار)

شهرام احمدی؛ حمیدرضا شاه وردی؛ علی شکوه فر

دوره 4، شماره 3 ، تابستان 1389، ، صفحه 179-187

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.1354

چکیده
  نانوفولادها به رده خاصی از فولادها گفته می­شود که حاوی فازها (فریت، سمنتیت و یا آستنیت)، دانه­ها و یا کاربیدهای نانوسایز (مانند کاربید وانادیم) می­باشند. خواص فیزیکی، مکانیکی و مغناطیسی منحصر به فردی در این فولادها مشاهده شده است. روش­های مختلف ساخت این فولادها می­تواند به دو دسته کلی روش­های تغییرشکل شدید و روش­های مبتنی ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
22. تجربه آموزش طراحی در مدارس معماری

مهران علی الحسابی؛ سعید نوروزیان ملکی

دوره 3، شماره 3 ، تابستان 1388، ، صفحه 207-220

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1329

چکیده
  این نوشتار در پی تأکید بر آموزش معماری کارآمدتر است تا معماران قادر به خلق محیط­هایی انسانی در راستای پاسخ به نیازهای اجتماعی، فرهنگی و محیطی طراحی شوند. منظور از محیط­های انسانی، محیط­هایی است که فعالیت­های انسانی به صورت تعریف­شده در آنها انجام می­شود. فعالیت­هایی که بازتابی از معیارهای رفتاری و فرهنگی مشخص ­شده توسط ...  بیشتر

معماری
23. "معماری گروهی" حلقه مفقوده در آموزش طراحی معماری

مظفر فرنگ؛ مهدی خاک زند؛ فهیمه چنگیز؛ لیلا فرشادفر

دوره 3، شماره 3 ، تابستان 1388، ، صفحه 221-233

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1330

چکیده
  معماری گروهی موضوعی راهبردی و بحث برانگیز در موفقیت فرایند طراحی معماری امروز محسوب می­شود. همان طور که    می­دانیم؛ گروه فقط به مثابه مجموعه‌ای از افراد عمل نمی‌کند، بلکه به نحوی از توانمندی‌های مجموع افراد فراتر می‌رود. در این­گونه طراحی، ساختمان، گسترش ذره ذره مشارکت در طراحی است که فراتر از یک تک بنا است و حاوی ارتباطات ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
24. آموزش آنالیز فرآیند نورد ورق‌های سه لایه به کمک تئوری حد فوقانی

علی پورکمالی؛ حمیدرضا روحانی

دوره 3، شماره 2 ، بهار 1388، ، صفحه 109-118

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1321

چکیده
  در این مقاله ضمن ارایه یک مدل ریاضی برای نورد سرد متقارن ورق های سه لایه، با آموزش مرحله به مرحله روش آنالیز فرآیند به کمک تئوری حد بالا (Upper bound)، رفتار تغییر شکل پلاستیک ورق­ها در فضای بین دو غلطک بررسی شده و پارامترهای مؤثر فرآیند نورد شامل توان مصرفی نورد، نیروی نورد، فشار متوسط بین لایه ها و میزان کاهش ضخامت هر لایه در طی فرآیند ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
25. ارزیابی شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبُعدی و غیر قابل تراکم با تفاضل محدود فشرده

محمد جواد مغربی؛ احد ضرغامی؛ مجید فیض آبادی فراهانی

دوره 3، شماره 1 ، زمستان 1387، ، صفحه 39-48

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2008.1314

چکیده
  معادله بی­بعد شده ناویر- استوکس در فرم چرخشی، برای جریان لایه مرزی دو بُعدی صفحه­ای، به روش مستقیم عددی حل شده است. با در نظر گرفتن پروفیل سرعت در ورودی دامنه محاسباتی، از ضخامت لایه مرزی به عنوان طول مشخصه و از سرعت یکنواخت محیط به عنوان سرعت مشخصه به منظور بی بعد سازی استفاده شده است. معادلات دیفرانسیل حاکم با استفاده از روش اختلاف ...  بیشتر