فصلنامه علمی
معماری
1. ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی حیاط بر رفتار پرخاشگرایانه دانش‌آموزان نمونه‌موردی: دانش‌آموزان دوره ابتدایی

ملیحه تقی پور؛ علی اکبر حیدری؛ خاطره سجادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4510.2078

چکیده
  یکی از مسائل اجتماعی امروز، بروز ناهنجاری‌های رفتاری در نوجوانان است که این موضوع در قالب رفتارهای پرخاشگرانه نمود می‌یابد و پیشگری از وقوع آن یکی از مهمترین اولویت‌های خانواده‌ها و ارگان‌های تربیتی است. مدارس به عنوان اولین نهاد اجتماعی نقش بسزایی در ارتقا مهارت‌های اجتماعی و مهار چنین رفتارهای پرخاشگرانه‌ای دارد. در پژوهش ...  بیشتر

معماری
2. بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوای آموزشی در اینستاگرام بر اساس تحلیل تعامل انسان و اطلاعات

محسن نوکاریزی؛ فاطمه تقی پناهی؛ محمد حسین دیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1397

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3938.1961

چکیده
  در مقاله حاضر با هدف بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوا در صفحه‌های آموزشی یا با محتوای آموزشی اینستاگرام، تجربه‌های موفق در جلب نظر کاربران با بهره‌گیری از دو نظریه اشاعه نوآوری‌ها و درگیر کردن کاربر واکاوی شد. پژوهش کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده است. 30 صفحه آموزشی به صورت نمونه هدف‌مند و بر اساس رویکرد افزارسنجی ...  بیشتر

معماری
3. شیوه های آموزش بازسازی به دانشجویان معماری، نمونه موردی: کارگاه مقدمات-بازسازی، گروه بازسازی پس از سانحه، دانشگاه شهید بهشتی

علی شرقی؛ حمیدرضا عظمتی؛ سعیده اسدی؛ عبدالمجید خورشیدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4876.2129

چکیده
  اهداف: رخداد سوانح و تجارب شکست معماران در پروژه‌های بازسازی و اسکان، وجود خلا در دیدگاه‌های آموخته و نیازهای برنامه‌ریزی و طراحی در شرایط بحرانی پساسانحه را آشکار می‌کنند. مشارکت موفق این جامعه در بازسازی، مستلزم دانش و تخصص در ایجاد محیطی تابآور است. مقاله حاضرکارامدی فناوری آموزش بازسازی به دانشجویان معماری در دانشگاه شهید ...  بیشتر

معماری
4. تقویت حس تعلق دانش آموزان به مدرسه با تاکید بر قابلیت های فضایی دبستانها

حسین پورمهدی قایم مقامی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 273-289

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4419.2063

چکیده
  پیشینه و اهداف: «حس تعلق» در معماری در تعامل بین انسان و محیط در روانشناسی محیط و طراحی محیطی شکل گرفته است. با تعمیم مفهوم تعلق بر اساس فرهنگ دهخدا، یکی از وجوه حس‌تعلق به معنای متعلق دانستن خود به مکان و اجتماعی است که هویت انسان با وجود آن­ها تعریف می گردد. در کودکان، حس‌تعلق به خانواده و خانه به عنواننهادهای فطری وابستگی ...  بیشتر

معماری
5. دست نگاره های مفهومی بازنمای شخصیت دانشجویان رشته معماری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا)

مسعود وحدت طلب؛ مهدی کبودی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 303-314

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5164.2180

چکیده
  پیشینه و اهداف:  بازنمایی­های تصویری در قالب دست­نگاره­ها مهم­ترین ابزار بیان ایده و تولید مفاهیم برای طراحان و دانشجویان معماری است. کاربرد وسیع آن به دلیل سادگی ابزار و سرعت بیان همواره موردتوجه طراحان است. بررسی انواع و شیوه ترسیم دانشجویان طراحی نمایانگر آن است که هر یک از روش و ساختار منحصر به فردی در ترسیم بهره می­برند. ...  بیشتر

معماری
6. سنجش مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای حس دلبستگی در فضای‎ آموزشی (مطالعه موردی:دبیرستانهای بجنورد)

مصطفی ارغیانی؛ حسن وحدانی چرزه خون

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 315-329

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4681.2101

چکیده
  پیشینه و اهداف:در دوران معاصر مفهوم دلبستگی به مکان تفاوتهای قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. دانشمندان علوم اجتماعی به شدت درگیر مفاهیم مکان و دلبستگی به مکان هستند. چه اتفاقاتی بر پیوندهای عاطفی مردم با مکان در یک جامعه پویا بهوجود می آید. در سطح کلان نظریه پردازهای جهانی شدن فهم قابل ملاحظه ای از تاثیرات پویایی بر مکان و سازمان اجتماعی ...  بیشتر

معماری
7. راهکارهای ارتقای کیفیت طراحی معماری مدارس با تأکید بر انگیزش هوش‌های چندگانه گاردنر

پدرام حصاری؛ آرزو محتشم؛ افسانه فرزنددوست

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 341-353

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4682.2102

چکیده
  پیشینه و اهداف: مدارس به عنوان اولین پایگاه رسمی و هدفمند تربیتی و آموزشی با شیوه‌های مدیریتی و از پیش تعیین شده نقش مهمی در شناسایی استعدادهای فردی دارد. استعدادهایی که اگر به درستی شناسایی شوند، می‌توانند مسیر درستی از اهداف در آینده فردی با تکیه بر هوش افراد باشند. فراهم نمودن مقدمات شناخت استعدادها و در پی آن، انتخاب‌‌های هوشمندانه‌ی ...  بیشتر

معماری
8. شناخت عوامل موثر بر افزایش سطوح معنایی دریافتی دانش آموزان و رابطه آن با وضعیت مطلوب آنان

نادیا قشلاقی؛ شروین میرشاهزاده؛ شیرین طغیانی؛ شادی عزیزی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 415-429

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4407.2061

چکیده
  پیشینه و اهداف:فضاهای آموزشی که بخش عمده‌ای از زمان روزانه دانش‌آموزان را به خود اختصاص می دهد، صرفا به‌منظور برآورده‌سازی نیازهای آموزشی به‌وجود نمی‌آید، بلکه باید وجوه گوناگون کنش‌های متقابل دانش‌آموزان و محیط کالبدی را در برگرفته و همچنین حس تعلق به محیط مدرسه را موجب شود، زیرا که این حس موجب پیوند فرد با مکان خواهد شد. چنانچه ...  بیشتر

معماری
9. شناسایی مؤلفه‌های محیط کالبدی مدارس با رویکرد یادگیری مشارکتی نمونه موردی: مدارس پسران دوره اول متوسطه شهر تبریز

فاطمه عباس زاده دیز؛ حجت الله رشیدکلویر؛ علی رضایی شریف

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 455-465

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4600.2091

چکیده
  پیشینه و اهداف: از مسائل مهم و تأثیرگذار موردنظرِ پژوهش، شناخت مؤلفه‌های محیط کالبدی مدارس است که فرآیند یادگیری را می‌تواند توسط محیط فیزیکی مدرسه تحت تأثیر قرار گیرد. توجه به ویژگی‌های معماری بنای مدارس در کنار دیگر ویژگی‌های آن می‌توان به ایجاد مدارسی با دانش‌آموزان موفق دست یافت. آنچه امروزه به‌صورت متداول به‌عنوان مدل کالبدی ...  بیشتر

معماری
10. فراپرسپکتیو، ارائه روشی جهت ترسیم پرسپکتیو بر مبنای شیوه‌های بیان تصویری در معماری گذشته

محمدعلی بنی هاشمی؛ حامد بیتی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 467-476

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4983.2175

چکیده
  پیشینه و اهداف: ترسیم پرسپکتیو به­عنوان یکی از شیوه­های بیان تصویری، نقش بسیار مهمی در فرآیند طراحی معماری دارد که کیفیات فضایی معماری را از دید ناظری ایستا بازگو می­کند؛ لیکن این نحوه­ بیان تصویری که در غرب رایج می­باشد، مطابقتی با نگاه معماری گذشته ایران که در آن فضا ناایستا و در حرکت بوده، ندارد. از­این­رو درصورتی که ...  بیشتر

معماری
11. سنجش کارکرد یک سیستم کمک آموزشی مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، در آموزش درس تأسیسات مکانیکی ساختمان رشته معماری

شایسته ولدی؛ سعید علی تاجر؛ حسن ختن لو

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 181-188

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3867.1950

چکیده
  پیشینه و اهداف: پیشرفت فناوری اطلاعات در زمینه‌ی تکنولوژی‌های قابل حمل، امکان توسعه‌ی "یادگیری همه‌جا حاضر" را مهیا کرده است. یادگیری موبایل (یادگیری حاضر در همه‌جا)، محیط یادگیری جدیدی است که در آن یادگیرنده در سناریویی از دنیای واقعی، با امکان دسترسی به منابع آنلاین، از طریق ابزارهای قابل حمل و شبکه‌های بی‌سیم قرار می‌گیرد. ...  بیشتر

معماری
12. ارزیابی موفقیت آموزش معماری ایران بر ارتقا خلاقیت و تصور خلاق دانشجویان، مطالعه موردی: دانشگاه ملایر

خسرو دانشجو؛ آرش حسینی علمداری؛ محمد معینی پور

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 189-197

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3861.1952

چکیده
  پیشینه و اهداف: در روند شکل‌گیری طرح، از وظایف معمار طراح است که بر اساس تجربه و دانش خود در مواجهه با مسئله‌های طراحی پاسخ‌هایی مناسب بیابد که از معیارهای مختلف و متفاوت تأمین کننده اهداف طراحی باشد. لذا توانایی ایجاد راه‌حل جدید و ناشناخته برای مسائل که به­طور معمول به نام خلاقیت از آن یاد می‌شود، یکی از مهارت‌های بنیادی موردنیاز ...  بیشتر

معماری
13. ساخت و رواسازی و پایاسازی و هنجاریابی مقیاس اجتماع پذیری در بازار سنتی ایران به منظور ارتقا آموزش معماری

جمال الدین مهدی نژاد؛ بهرام صالح صدق پور؛ رعنا نجاری

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 536-549

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3761.1936

چکیده
  پیشینه و اهداف در ریشه­یابی بحران­های اخیر معماری معاصر، یکی از ریشه های این بحران، عدم توجه و یادگیری از معماری سنتی در سیستم آموزشی می باشد. آموزش معماری در ایران به صورت برنامه های یکنواخت مدون گردیده ، که بر معماری سایه افکنده است. برنامه­هایی ثابت و یکسان در آموزش عالی معماری، در حوزه فعالیتی معماری توجه کمی بر معماری سنتی ...  بیشتر

معماری
14. اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی بر اساس مدل سرزندگی و ارتقاء آموزش

سعید عظمتی؛ فرهنگ مظفر؛ بهرام صالح صدق پور؛ سیدباقر حسینی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1397، ، صفحه 161-170

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3160.1801

چکیده
  پیشینه و اهداف: امروزه مسئله الگوهای یاددهی و یادگیری و فعالیت‌های گروهی از مسائل مورد توجه حوزه‌های مرتبط با آموزش در دانشگاه‌ها می باشد. چگونگی دستیابی به الگوهای یاددهی ویادگیری جایگاه ویژه­ای در میان صاحب نظران علوم کسب نموده است. در سال‌های اخیر با توجه به رشد روز افزون و وسعت تغییرات روش‌های آموزشی، سازگار نمودن بستر یادگیری ...  بیشتر

معماری
15. شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ایمنی فیزیکی فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی

حمیدرضا عظمتی؛ سعید نوروزیان ملکی؛ نرجس خان‌والی

دوره 10، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.434

چکیده
   یکی از مهم­ترین اقدامات در برنامه­ریزی طراحی فضاهای آموزشی توجه به ایمنی فیزیکی این فضاها، بخصوص در مدارس ابتدایی است. به همین لحاظ اولویت اول در طراحی، امنیت کودک است و بعد از آن توجه به انعطاف­پذیر بودن محیط و ابزار، تا به کودک مجال تخیل­پردازی بدهد. این پژوهش با هدف بررسی اهمیت امنیت فیزیکی و شناسایی متغیرهای محیطی ایجاد ...  بیشتر

معماری
16. صفات فضایی مؤثر بر افزایش خلاقیت محققین در مراکز تحقیقات معماری و شهرسازی

مونا بیسادی؛ فرهنگ مظفر؛ سید باقر حسینی

دوره 7، شماره 2 ، بهار 1392، ، صفحه 137-147

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.333

چکیده
  با توجه به تأثیری که فضا میتواند بر خلاقیت و نوآوری محققین داشته باشد و جایگاه کارگروهی در این مقوله، تمرکز این مقالهبر کیفیت فضایی فضاهای جمعی در مراکز تحقیقاتی است که برای محدود کردن دامنه تحقیق مرکز تحقیقات معماری و شهرسازیبرگزیده شده است. هدف از این پژوهش ارائه رهنمودهایی برای طراحی مراکز تحقیقاتی معماری و شهرسازی مبتنی بر افزایش ...  بیشتر

معماری
17. بازشناسی روش آموزشی تاریخی- تکاملی مدرسه موراتوری در کارگاه طراحی مجموعه‌های مسکونی

غلامحسین معماریان؛ سیدمجید هاشمی طغرالجردی؛ مهدی حمزه‌نژاد

دوره 6، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 147-159

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.211

چکیده
  در دهه‌های اخیر نیاز به پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در موضوع آموزش معماری، بیش از پیش آشکار شده است. در این میان، طراحان، برای حل مسائل معماری از تفسیر‌های عینی و ذهنی کمک گرفته‌اند؛ لذا شناخت ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه معمار و مخاطبان، مؤلفه مهمی جهت خواندن معماری شده است. یکی از شیوه‌های مطرح آموزشی در ایتالیا، شیوه مدرسه معماری موراتوری ...  بیشتر

معماری
18. مدل‌یابی میزان و نحوه‌ تأثیر متغیرهای کالبدی پنجره بر بهره‌گیری مناسب از نورِ روز در کلاس‌های مدارس راهنمایی تهران

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ شهناز پورناصری

دوره 5، شماره 4 ، پاییز 1390، ، صفحه 241-256

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2011.228

چکیده
  کیفیت نور از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر کارایی دانش‌آموز می‌باشد. مدرسه‌ای با کارایی بالا، دارای محیط‌های آموزشی ارزشمند به لحاظ کیفیاتِ بصری است و ایجاد این کیفیات بصری از طریق طراحی مناسب امکان‌پذیر است. هدف مقاله حاضر دست‌یابی به میزان و نحوه تأثیر عوامل گوناگون بر بهره‌گیری مناسب از نورِروز در شرایط گوناگون (شانزده تیپ) ...  بیشتر

معماری
19. رویکرد کیفی در آموزش نظری معماری، مفهوم مکان در کلاس درس سیر اندیشه ها

آرزو صدوقی؛ غلامحسین معماریان؛ سید محسن فاطمی؛ حسام کمالی پور

دوره 5، شماره 3 ، تابستان 1390، ، صفحه 133-143

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2011.232

چکیده
  آموزشهای نظری خصوصا در رشته های هنر و معماری در دوره تحصیلات تکمیلی متوجه نظریات پایه اندیشمندان در شاخه های مختلف این رشته ها بوده که اغلب به شکل خطی و یک سویه از دانش مکتوب در کلاسهای درس انتقال داده می شود. هدف این تحقیق، در نقد روشهای کمی رایج، خطی و یک سویه در کلاس نظری، پیشنهاد روش کیفی است که بتواند با مشارکت مستقیم دانشجویان، ...  بیشتر

معماری
20. استفاده از روایی‌گویی در آموزش معماری

سجاد نازی دیزجی؛ احمدرضا کشتکار قلاتی؛ رضا پرویزی

دوره 5، شماره 1 ، زمستان 1389، ، صفحه 37-48

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.311

چکیده
  بیان روایی در آموزش مطالب؛ مبتنی بر رعایت تمام عناصر ادبیات روایی و فنون روایت­پردازی، یکی از روش­های فعال تدریس می­باشد. بررسی کاربرد این روش در آموزش کودکان و نوجوانان بحث جدیدی نیست، اما تحقیق در مورد کاربرد روش در شاخه­های مختلف آموزش دانشگاهی از قبیل علوم مهندسی، پزشکی و ... به تازگی شروع شده است. روایی­گویی یکی از پایه­های ...  بیشتر

معماری
21. اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان بر اساس مدل خلاقیت

مینو شفایی؛ رامین مدنی

دوره 4، شماره 2 ، بهار 1389، ، صفحه 117-124

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.1348

چکیده
  در سال­های اخیر، جمعیت قابل توجه کودکان در ایران، سبب توجه ویژه به مسأله آموزش و فضاهای آموزشی کودکان شده است. متاسفانه در ایران، اکثر دبستان­ها و مهدکودک­ها در فضاهای فاقد طراحی مناسب و یا در فضاهایی با کاربری غیر آموزشی (مثل خانه) تأسیس می­گردند. هدف از تحقیق حاضر، دست­یابی به اصول طراحی فضاهای ویژه کودکان برای کودکان 3 تا ...  بیشتر

معماری
22. آموزش معماری امروز و چالش‌های آینده

یوسف گرجی مهلبانی

دوره 4، شماره 2 ، بهار 1389، ، صفحه 125-136

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.1349

چکیده
  امروزه نگرانی درباره آینده آموزش معماری، در حال گسترش است. به نظر می‌رسد مدل‌های امروزی آموزش و تمرین معماری ممکن است مناسب چالش‌های آینده نباشند. در مدارس معماری، بیشتر به آموزش تاریخ معماری پرداخته می‌شود و یا به شرایط حال توجه می‌گردد و آینده کمتر به عنوان یک موضوع قابل بررسی مورد توجه قرار می‌گیرد. در حالی‌که اندیشیدن به آینده ...  بیشتر

معماری
23. قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری

مهدی خاک زند؛ فرهنگ مظفر؛ محسن فیضی؛ مریم عظیمی

دوره 4، شماره 1 ، زمستان 1388، ، صفحه 63-72

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1343

چکیده
  دانشجویان معماری و حتی معماران حرفه­ای اغلب تصاویر مرجع را از کتاب­ها، روزنامه‌ها و دیگر مجموعه‌های تصویردار و در کل آنچه که در طول عمرشان دیده­اند، برداشت می‌کنند تا با بهره­گیری از آنها به شکل­ها و صورت­های جدیدی دست یافته، آنها را به هدف معینی نزدیک کنند و نهایتاً در طراحی‌شان به کار برند. طبق گفته بسیاری از طراحان ...  بیشتر

معماری
24. بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی

فرهنگ مظفر؛ فاطمه مهدی زاده سراج؛ سیده سمیه میرمرادی

دوره 3، شماره 4 ، پاییز 1388، ، صفحه 271-280

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1334

چکیده
  تغییرات ایجاد شده در نوع زندگی، کودکان را از تجارب روزانه در دنیای طبیعی جدا کرده است. می­توان گفت ارتباط کودکان و طبیعت در دنیای امروز در حال قطع شدن است و مدارس یکی از مهم­ترین فضاها برای برقراری دوباره این ارتباط می­باشد. آنچه که این مقاله به آن پرداخته، جنبه­های مختلف کارکرد طبیعت در فضاهای آموزشی است. تفاوت در این کارکردها ...  بیشتر

معماری
25. مدل اتوماسیون سلولی، روشی نوین در شبیه سازی رشد شهری

راضیه رضازاده؛ مهرداد میراحمدی

دوره 3، شماره 4 ، پاییز 1388، ، صفحه 281-289

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1335

چکیده
  مدل­سازی و شبیه­سازی رشد شهری، می­تواند ابزار بسیار مفیدی برای تشریح روابط متقابل بین محیط انسان­ساخت و محیط طبیعی- به منظور کمک به تصمیم­گیری برنامه­ریزان در شرایط پیچیده- باشد. مدل اتوماسیون سلولی، روشی کارآمد در تشریح فرایند رشد شهری­، و ابزاری مفید برای ارزیابی پیامدهای اجتماعی و محیطی سناریوهای مختلف برنامه­ریزی ...  بیشتر