فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی-شماره انگلیسی ترجمه ماشینی
مقایسه کارایی ترجمه ماشینی برای آموزش مهارت های درک مطلب در انگلیسی برای اهداف آکادمیک

وحیدرضا میرزائیان؛ مجتبی مقصودی

دوره 18، شماره 1 ، دی 1402، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22061/tej.2023.9892.2913

چکیده
  پیشینه و اهداف: ترجمه ماشینی  یکی از فنون هوش مصنوعی  است که با استفاده از رایانه، متون را از زبانی به زبان دیگر ترجمه می کند. مطالعات محدودی با هدف استفاده از خروجی ترجمه ماشینی برای اهداف زبان آموزی انجام شده است. یکی از جنبه های استفاده از ترجمه ماشینی در آموزش زبان به استفاده از خروجی ترجمه ماشینی برای درک مطلب در یادگیری زبان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی-شماره انگلیسی فناوری آموزش- آموزش عالی
تاثیر یادگیری مبتنی بر مسئله برخط و حضوری بر تمایل زبان آموزان به برقراری ارتباط، احساس خودکارآمدی، و اضطراب کلاس درس

سعید مسلمی نژاد آرانی؛ عباسعلی زارعی؛ عبدالله سارانی

دوره 18، شماره 1 ، دی 1402، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22061/tej.2023.9904.2915

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از ملاحظات اساسی در یادگیری مبتنی بر مسئله عدم وجود یک راه حل واحد برای پاسخگویی به مسئله است که البته در آموزش زبان به آن سناریو نیز گفته می‌شود. با این‌حال، شیوه یادگیری مبتنی بر حل مسئله دارای ویژ‌گی­های دیگری نیز می‌باشد که آن را از دیگر شیوه‌های مرسوم یادگیری زبان متمایز می‌سازد. در این شیوه، به منظور برقراری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی-شماره انگلیسی فناوری آموزش- تربیت معلم
هویت حرفه‌ای معلمان زبان انگلیسی به عنوان پیش‌بینی‌کننده استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات: کاربردها، چالش‌ها و راه‌حل‌ها

مریم ضرابی؛ مجتبی محمدی؛ زهره سیفوری

دوره 18، شماره 1 ، دی 1402، صفحه 37-54

https://doi.org/10.22061/tej.2023.10170.2954

چکیده
  پیشینه و اهداف: فناوری تا حد زیادی در کلاس‌های درس زبان‌های خارجی وارد شده است و انتظار می‌رود معلمان بتوانند در استفاده از آن موضع مناسبی اتخاذ کنند. علاوه بر عوامل بیرونی مانند زمان، تجهیزات و آموزش، عوامل درونی مانند باورها، تجربه تدریس و تمایل به استفاده از فناوری معلمان می تواند استفاده آن ها از فناوری در کلاس را پیش بینی کند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی-شماره انگلیسی فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
تاثیر همتاارزیابی مبتنی بر وب بر مهارت های یادگیری خودراهبری دانشجویان

محسن باقری؛ فاطمه صحرایی؛ مرمر خانمحمدی

دوره 18، شماره 1 ، دی 1402، صفحه 55-66

https://doi.org/10.22061/tej.2023.9976.2930

چکیده
  پیشینه و اهداف: تغییرات دنیای جدید به واسطه پیچیدگی­های اجتماعی، فرهنگی و توسعه فناوری­های اطلاعات و ارتباط منجر به تغییر در اهداف و رویکردهای آموزشی جهت تطابق با تغییرات ایجاد شده در محیط پیرامون یادگیرندگان شده است. از جمله رویکردهای جدید که در فرایند آموزش و یادگیری جهت ایجاد مهارت­های قرن بیست و یکم در یادگیرندگان مورد توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی-شماره انگلیسی علوم شناختی
ارزیابی تفکر تبدیلات هندسی دانشجو معلمان: تحلیل مبتنی بر نظریه ون هیلی با استفاده از روش علوم شناختیِ ردیاب چشم

مجتبی قربانی؛ فاطمه سادات ایزدی؛ ستاره سادات روشن؛ رضا ابراهیم پور

دوره 18، شماره 1 ، دی 1402، صفحه 67-88

https://doi.org/10.22061/tej.2023.10350.2997

چکیده
  پیشینه و اهداف: تبدیلات هندسی در طول تاریخ نقش مهمی در جنبه‌های مختلف زندگی بشر داشته‌اند. تقارن یکی از مفاهیم مهم در ریاضیات مدرسه است. واضح است که عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان به طور پیچیده‌ای با دانش و مهارت‌های مربیان آن‌ها مرتبط است. با توجه به اهمیت نقش دانشجو معلمان به عنوان مربیان آینده، در مرحله اول، هدف این تحقیق بررسی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی-شماره انگلیسی فناوری های آموزشی نوظهور
فراشناخت دنیای مجازی: رمز گشایی قدرت فناوری های XR برای تحول تجربه یادگیری دانشجویان زبان انگلیسی

اسمعیل علی سلیمی

دوره 18، شماره 1 ، دی 1402، صفحه 89-110

https://doi.org/10.22061/tej.2023.10240.2974

چکیده
  پیشینه و اهداف: آینده‌ی ناپایدار و پیچیده‌ای که توسط روند های جهانی، فناوری‌ها و پیشرفت‌های تکنولوژیکی در حال شکل گیری است، درک عمیق انقلاب چهارم صنعتی و فناوری‌های آن را ضروری می کند. امروزه، همه گیری کوید 19 نیز پیشرفت فناوری را به ویژه در حوزهی آموزش تسریع کرده و بر بخش‌های مختلف زندگی بشر تأثیر گذاشته است به گونه ای که حوزهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی-شماره انگلیسی آموزش الکترونیکی
خود تنظیمی و مشارکت چقدر نتایج یادگیری را پیش‌بینی می‌کنند؟ بررسی کلاس‌های آنلاین انگلیسی در یک دانشگاه ایرانی

رضا نجاتی

دوره 18، شماره 1 ، دی 1402، صفحه 111-130

https://doi.org/10.22061/tej.2023.10069.2936

چکیده
  پیشینه و اهداف: شناخت الزامات منحصر به فرد آموزش برخط به دلیل گستردگی آن بسیار ضروری است. خودتنظیمی در یادگیری برای این رویکرد آموزشی ضروری است، زیرا دانش آموزان و معلمان از نظر فیزیکی از هم جدا هستند. افراد برای مدیریت موثر زمان خود، ایجاد اهداف و حفظ انگیزه، باید راهبردهای عملی اتخاذ کنند. مشارکت فعال در فرآیند یادگیری نیز مهم است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی-شماره انگلیسی فناوری آموزش- آموزش عالی
تاثیر آموزش نرم‌افزار بر خلاقیت معماری: یافتن روش و زمان مناسب برای آموزش نرم‌افزار به دانشجویان معماری

سید محمدعلی احمدی طباطبایی؛ سید محسن موسوی

دوره 18، شماره 1 ، دی 1402، صفحه 131-148

https://doi.org/10.22061/tej.2024.10142.2953

چکیده
  پیشینه و اهداف: پیشرفت سریع فناوری کامپیوتر، جنبه‌های مختلف کار و زندگی را متحول کرده و بر لزوم آموزش و استفاده صحیح از ابزارهای دیجیتال تاکید دارد. نرم‌افزارهای معماری به فرآیند طراحی تبدیل شده‌اند و معماران را قادر می‌سازند تا روش‌های جدید را کشف کنند. با این حال، نگرانی‌هایی در مورد تأثیر نرم‌افزار بر خلاقیت و نوآوری ایجاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی-شماره انگلیسی کاربست فناوری در آموزش زبان
ذهنیت رشد زبان‌آموزان: آیا محتوای ترکیبی بازی‌‌گونه/تعاملی می‌تواند تفاوت ایجاد کند؟

زری سعیدی؛ نیلوفر نیکوبین

دوره 18، شماره 1 ، دی 1402، صفحه 149-166

https://doi.org/10.22061/tej.2024.10088.2940

چکیده
  پیشینه و اهداف: روانشناسی آموزشی یکی از مفاهیم اساسی در حیطه تدریس و یادگیری است و نقشی کلیدی در هر بافت آموزشی از جمله آموزش زبان ایفا می کند. ذهنیت (چه ذهنیت رشد و یا ثابت) فراگیران ممکن است روی فرایند یادگیری تاثیرگذار باشد و فناوری با قابلیت حضور همه جائی خود احتمالا بتواند در ذهنیت دانش آموزان تغییر ایجاد کند. علیرغم این دعوی که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی-شماره انگلیسی کاربست فناوری در آموزش زبان
تقویت ظرفیت یادگیری زبان به کمک رایانه با پیچ و تاب زیست محیطی: تأثیر یک تکلیف مبتنی بر رویکرد زبان شناسی زیست محیطی به کمک فناوری در تقویت دیدگاه های پایدار زیست محیطی در بین فراگیران زبان انگلیسی

سارا سادات حسینی؛ حسن سلیمانی؛ فاطمه همتی؛ جعفر افشین فر

دوره 18، شماره 1 ، دی 1402، صفحه 167-190

https://doi.org/10.22061/tej.2024.10257.2980

چکیده
  پیشینه و اهداف: در پاسخ به اهمیت روزافزون آموزش های زیست محیطی پایدار، چشم انداز های آموزشی دستخوش دگرگونی های سریعی می شود و فرصت های جدیدی را برای کلاس های درس زبان های خارجی ارائه می کند تا نقشی متمایز در آشنا کردن زبان آموزان با مفاهیم و اصول اساسی سواد زیست محیطی ایفا کنند. این پژوهش با بهره گیری از مقیاس توسعه یافته جدید ارزشیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی-شماره انگلیسی فناوری آموزش- دوره متوسطه
بررسی رابطه‌ی بین انواع حمایت اجتماعی با درگیرسازی تحصیلی از طریق نقش میانجی و تعدیل‌کنندگی اضطراب فناوری طی دوره کرونا

مصطفی نورالهی؛ حسین زنگنه؛ مریم پورجمشیدی

دوره 18، شماره 1 ، دی 1402، صفحه 191-212

https://doi.org/10.22061/tej.2024.9745.2895

چکیده
  پیشینه و اهداف: تمام تلاش‌های نظام آموزشی در راستای موفقیت، پیشرفت تحصیلی و ایجاد یادگیری‌های عمیق و لذت بخش در دانش‌آموزان است. این امر بدون درگیر شدن دانش‌آموزان در فرآیند یادگیری امری غیرممکن است که نتیجه‌ای جز شکست و عدم موفقیت در پی نخواهد داشت. اما کمّیت و کیفیت درگیری تحصیلی دانش‌آموزان متأثر از عوامل گوناگون و مختلفی است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی-شماره انگلیسی تهیه و تدوین محتوای الکترونیکی
توسعه مواد آموزش الکترونیکی بر اساس تئوری بار شناختی برای بهبود سطوح یادگیری دانش‌آموزان در آموزش آنلاین فیزیک

زهرا راه بر؛ فاطمه احمدی کلاته احمد؛ مودت سعیدی

دوره 18، شماره 1 ، دی 1402، صفحه 213-226

https://doi.org/10.22061/tej.2024.10236.2972

چکیده
  پیشینه و اهداف:  امروزه به دلایل مختلفی از جمله ظهور بیماری کرونا، شاهد استقبال نظام های آموزشی از آموزش  های غیرحضوری هستیم. در این زمان، نقش اصلی در طراحی آموزشی دوره های آموزش غیرحضوری را معلمان هر درس برعهده دارند؛ بنابراین آن ها باید با نظریه های مربوط به ساختار شناختی و چگونگی یادگیری دانش آموزان از محتواهای الکترونیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی-شماره انگلیسی اموزش الکترونیکی- مجازی
بررسی تاثیر گوگل داک بر یادگیری لغت در دوره‌های تخصصی زبان انگلیسی

زهرا چراغی؛ هنگامه عمرانپور؛ عطیه مطهری نژاد؛ فاطمه مقیسه

دوره 18، شماره 1 ، دی 1402، صفحه 227-248

https://doi.org/10.22061/tej.2024.10206.2965

چکیده
  پیشینه و اهداف: با توجه به اینکه اکثر اسناد رسمی به زبان انگلیسی نوشته یا ترجمه شده هستند، تمامی زبان آموزان انگلیسی برای اهداف ویژه نه تنها ملزم به یادگیری دانش حرفه ای هستند، بلکه باید واژگان تخصصی انگلیسی در رشته تحصیلی خود را نیز بدانند. بنابراین، افزایش دانش واژگان تخصصی یکی از اهدافی است که توسط زبان آموزان انگلیسی برای برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی-شماره انگلیسی آموزش الکترونیکی
شناسایی و تبیین مهارت های اعضای هیئت علمی جهت آموزش مجازی در دوره پسا کرونا: ارائه یک الگوی مفهومی

امیر فاضل؛ آزین هرندی

دوره 18، شماره 1 ، دی 1402، صفحه 249-270

https://doi.org/10.22061/tej.2024.10249.2975

چکیده
  پیشینه و اهداف: استفاده از فناوری دیجیتال برای آموزش و یادگیری، دهه ها مورد بحث قرار داشت، امّا اکنون و در دوره پسا کرونا، به دلیل مشکلات دوران همه گیری کوید19، در کانون توجه بسیاری از نهادهای آموزشی قرار گرفته است. تأثیر کوید 19، در کوتاه مدت، شیوه تحصیل و یادگیری را با تحول عظیمی روبروکرد و حتی برخی از فعالیت های آموزشی را کاملا مسدود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی-شماره انگلیسی فناوری آموزش- تربیت معلم
بررسی نقش سواد اطلاعاتی، سواد دیجیتال و خودکارآمدی ICT دانشجومعلمان در تدریس

عباس رمضانی؛ زهرا طالبی

دوره 18، شماره 1 ، دی 1402، صفحه 271-286

https://doi.org/10.22061/tej.2024.10254.2979

چکیده
  پیشینه و اهداف: در قرن بیست و یکم، فناوری نقش مهمی در تنظیم سبک زندگی جامعه دارد. به‌دلیل پیشرفت سریع فناوری در رایانه، اینترنت و تلفن های هوشمند، زندگی مردم تحت سلطه یک محیط اطلاعاتی است. فناوری اطلاعات و ارتباطات شاخه خاصی از فناوری اطلاعات است که دسترسی به اطلاعات را تسهیل می کند. فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به بهبود تجارب ...  بیشتر