فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی
اثربخشی تدریس معکوس بر اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه پنجم شهرستان مرند

سودابه نیائی؛ علی ایمان زاده؛ شهرام واحدی

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1400، صفحه 419-428

https://doi.org/10.22061/tej.2020.5908.2303

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از روش های جدید در حوزه یاددهی و یادگیری، روش تدریس معکوس است. هدف از این مقاله بررسی تاثیر کلاس معکوس روی اضطراب ریاضی دانش‌آموزان و هم چنین عملکرد ریاضی آنان است.روش‌ها‌: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه پنجم شهرستان مرند در سال تحصیلی 98-1397 بود. نمونه آماری به صورت هدفمند و از دو مدرسه همجوار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش
اثربخشی آموزش مبتنی بر بازیگونه سازی (گیمیفیکیشن) در انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با نارسایی ذهنی

محمد قاسمی ارگنه؛ سعید پورروستایی اردکانی؛ علیرضا محسنی؛ روح الله فتح آبادی

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1400، صفحه 429-438

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4980.2147

چکیده
  پیشینه و اهداف: ستون‌های تمدن هر جامعه بر نظام و ساختار آموزش و پرورش آن استوار است. بدون تردید سلامت، جامعیت و کارآمدی نظام آموزش و پرورش آن جامعه نیز در گرو وسعت، گستردگی، تنوع و کیفیت برنامه‌های جامع آموزشی و خدمات آموزشی مؤثری است که در مدارس عادی یا کلاس‌های ویژه به دانش‌آموزان ارائه می‌شود. بارها دانش‌آموزانی را دیده‌ایم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی
سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر اعتماد در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از خوشه‌بندی فازی

رضوان محمدرضایی؛ رضا روانمهر

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1400، صفحه 439-464

https://doi.org/10.22061/tej.2021.6807.2454

چکیده
  پیشینه و اهداف: بسیاری از سیستم­های یادگیری مرسوم  مبتنی بر داده‌های ایستا هستند و همه دانش‌آموزان را یکسان و مشابه در نظر می‌گیرند. بنابراین نمی‌توانند پاسخگوی نیازها و سلایق متنوع آن­ها باشند. مشکل اصلی آن­ها، درنظر نگرفتن علاقه‌مندی‌ها و تعاملات پیشین کاربران است. سیستم­های پیشنهاد‌دهنده یادگیری الکترونیکی با هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش
بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های تفکر انتقادی با استفاده از فناوری‌های آموزشی در کتابهای درسی علوم تجربی پایه اول ایران و روسیه

بی بی عشرت زمانی؛ سیدامین عظیمی؛ نسیم سلیمانی؛ فریدون پریش

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1400، صفحه 465-478

https://doi.org/10.22061/tej.2020.5308.2203

چکیده
  پیشینه و اهداف:هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه میزان استفاده از فناوری‌های آموزشی برای پرورش تفکر انتقادی دانش‌آموزان در کتاب‌های درسی علوم تجربی پایه اول ابتدایی کشورهای روسیه و ایران می‌باشد.روش‌ها‌: روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و نمونه آماری آن کتاب‌های درسی علوم تجربی پایه اول ابتدایی کشورهای ایران و روسیه می‌باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی
چالش‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تدریس برخط

داود رحیمی کینچا؛ عباس عباس پور؛ مرتضی طاهری؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی خورسندی طاسکوه

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1400، صفحه 479-490

https://doi.org/10.22061/jte.2019.5128.2181

چکیده
  پیشینه و اهداف: توسعه حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کلید ارتقای کیفیت آموزش عالی است. اگر اعضای هیأت علمی از سطح رشد و توسعه حرفه‌ای مطلوبی برخوردار باشند؛ آن‌گاه می‌توان انتظار داشت که از سایر منابع دانشگاه به‌خوبی استفاده شود و ارتقای مستمر کیفیت در فعالیت‌ها و مأموریت‌های مختلف دانشگاه رخ دهد. در طول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی
سواد اطلاعاتی مبتنی بر مووک در اعضای هیأت علمی: (مطالعه موردی؛ دانشگاه الزهرا (س))

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد صادق کریمی مهرآبادی

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1400، صفحه 491-502

https://doi.org/10.22061/tej.2021.7192.2507

چکیده
  پیشینه و اهداف: مووک‌ها به‌عنوان یک فرم از شیوة آموزش الکترونیکی، توانایی و ظرفیت زیادی در یادگیری و آموزش دارند؛ به‌طوری‌که می‌توانند نیازهای مختلف گروه متنوعی از یادگیرندگان را برطرف کنند. از این رو، دانشگاه‌ها می‌توانند از آن به‌عنوان ابزار آموزشی اثربخش در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خود، بهره برده و به بهبود کیفیت آموزش در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی
طراحی الگوی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت محیط‌های یادگیری الکترونیکی

نسرین علی پور؛ داریوش نوروزی؛ محمد نوریان

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1400، صفحه 503-518

https://doi.org/10.22061/tej.2021.7167.2505

چکیده
  پیشینه و اهداف:هدف از این تحقیق، مطالعه نظام­مند خصوصیات یک محیط یادگیری الکترونیکی است که در فرایند یاددهی- یادگیری در برنامه درسی  و اجرای عملی آن، از تمام جوانب مورد توجه قرار می­گیرد. منظور از محیط یادگیری، فضایی است که در آن مهم­ترین جنبه­های فعالیت­های آموزشی و تعامل یادگیرنده با مدرس انجام می­شود. این محیط متأثر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش
ارزیابی شناخت دانشجویان از مفهوم علم و کاوشگری علمی و رابطه‌ی آن با درک یک مفهوم فیزیکی (جرم)

ناصر بصیری؛ فاطمه احمدی؛ مهدی نیک عمل

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1400، صفحه 519-530

https://doi.org/10.22061/tej.2020.4977.2145

چکیده
  پیشینه و اهداف: نگاه تک بعدی  به علم اعتبار اعتبار کافی ندارد زیرا علم ماهیت بین رشته ای و چندین بعدی دارد. علم به عنوان تلاش انسانی برای توضیح پدیده‌های طبیعی است که نیاز به دانش بین رشته ای دارد. تلاش افراد از تمامی فرهنگ‌ها و شاخه های علوم دانش و معرفت علمی را به وجود می آورد این دانش مبتنی بر شواهد تجربی، استدلال عقلانی و شک‌گرایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش فنی حرفه ای
الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای (با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد نوظهور)

علیرضا کمرئی؛ عباس خورشیدی؛ فاطمه حمیدی فر؛ امیرحسین محمودی؛ مهدی شریعتمداری

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1400، صفحه 531-544

https://doi.org/10.22061/tej.2021.7288.2520

چکیده
  پیشینه و اهداف: توسعه حرفه‌ی از مهم‌ترین موضوعات حوزه مدیریت منابع انسانی است که پیامد آن، پدید آمدن مراتبی از شایستگی‌های حرفه‌ای در کارکنان است. در آموزش‌وپرورش، مطالعات پیرامون توسعه حرفه‌ای، با رویکردهای مختلف صورت گرفته است: شناسایی و تعیین نیازهای حرفه‌ای مدیران و معلمان و تعیین روش‌های توسعه حرفه‌ای آنان ازجمله رویکردهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط یادگیری
بررسی تاثیر متغیرهای کالبدی پنجره کلاس درس بر بازسازی تمرکز ذهنی دانش آموزان

سولماز حیدری؛ حامد مضطرزاده؛ حمید رضا عظمتی؛ ملیحه تقی پور

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1400، صفحه 545-554

https://doi.org/10.22061/tej.2020.6716.2439

چکیده
  پیشینه و اهداف: از آنجایی که تمرکز ذهنی دانش‌آموزان یکی از اصلی ‌ترین شروط یادگیری و موفقیت تحصیلی آنان می ‌باشد، بررسی عواملی که به بازسازی تمرکز ذهنی دانش ‌آموزان کمک نماید بسیار قابل توجه به شمار می آید. در این راستا به نظر می ‌رسد علاوه بر عوامل فردی، جسمی و روحی دانش ‌آموزان و همچنین عوامل مرتبط با امور آموزشی، کیفیت تدریس و... ...  بیشتر

مقاله مروری آموزش عالی
بررسی مفهوم کارآفرینی در آموزش عالی کشور: مروری نظام‌مند بر مقالات پژوهشی آموزش کارآفرینی با رویکرد تحلیل مضمونی

پروانه تقی نژاد؛ عزت الله نادری؛ مریم سیف نراقی

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1400، صفحه 555-566

https://doi.org/10.22061/tej.2020.6608.2426

چکیده
  پیشینه و اهداف: مقاله حاضر باهدف تحلیل کلمات و واحدهای معنایی استفاده‌شده برای تعریف کارآفرینی و توصیف کارآفرین در مقالات پژوهشی آموزش کارآفرینی در مؤسسات آموزش عالی انجام‌شده است.روش‌ها:مطالعه حاضر به لحاظ ماهیت، سنتز پژوهشی (مروری نظام­مند بر متون)، ولی به لحاظ روش­های تجزیه‌وتحلیل، جزو پژوهش­های تحلیلی-ترکیبی است. برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط یادگیری
آموزش طراحی معماری مسکونی مبتنی بر قابلیت‌های محیطی

سمیه بیطرف؛ محسن کاملی؛ بهرام صالح صدق پور

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1400، صفحه 567-578

https://doi.org/10.22061/tej.2021.6613.2421

چکیده
  پیشینه و اهداف: با توجه به گسترش مکانی- محتوایی حوزه­های دانش، توجه به رویکردهای نو در آموزش، با تأکید بر فرصت­‌ها و محدودیت­‌ها، ضروری است. بنابراین، در این مقاله ارائۀ الگوی آموزشی مناسب با رویکرد قابلیت محیطی (شامل ویژگی‌های محیطی و خصوصیات فیزیکی، فرهنگی، رفتاری و ادراکی کاربران) در سطوح مختلف، در آموزش طراحی مجموعه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رویکردهای نوین آموزشی
طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مهارت‌های تفکر خلاق برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی

نصرت صفایی؛ اقبال زارعی؛ عبدالوهاب سماوی

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1400، صفحه 579-590

https://doi.org/10.22061/jte.2019.5241.2191

چکیده
  پیشینه و اهداف: امروزه خلاقیت و پرورش افراد خلاق موضوع بسیار با اهمیتی در آموزش و پرورش هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. افراد خلاق فعالانه قادرند علایق و خواسته‌های خود را هدایت کنند. خلاقیت فرایندی است که به‌کارگیری آن در دوره بزرگسالی مشروط به پرورش آن در دوره کودکی است. بر این اساس تربیت افراد خلاق، نوآور و سازنده باید از سال‌های نخستین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط یادگیری
مقایسه تطبیقی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی در مسجد-مدرسه‌های دوره‌ تیموری و صفوی

حامد حیاتی؛ مهسا بهداروند

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1400، صفحه 591-610

https://doi.org/10.22061/tej.2021.6685.2433

چکیده
  پیشینه و اهداف: مسجد- مدرسه­ها از مراکز اجتماعی، سیاسی و مذهبی مردم مسلمان بوده است که در سرزمین‌های اسلامی به‌عنوان پناهگاهی برای زندگی پرآشوب شهری به‌شمار می­آید. حکومت­های مذهبی در ایران به­منظور آموزش امور دینی در فضایی مذهبی، به کمک زمینه فراهم شده به وسیله مسجد-آرامگاه­ها و مسجدخانقاه­ها، دست به ساخت کالبدی جدید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رویکردهای نوین آموزشی
تأثیر مدل آموزش واقعی بر تجسم دیداری- فضایی با توجه به نقش خودکارآمدی فنی دانشجویان فنی و مهندسی پسر در درس رسم فنی

علیرضا بادله؛ حمیدرضا غلامرضایی

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1400، صفحه 611-622

https://doi.org/10.22061/tej.2021.5610.2245

چکیده
  پیشینه و اهداف: هدف پژوهش، بررسی تأثیر مدل‌ آموزشی ‌واقعی بر تجسم دیداری- فضایی با توجه به نقش خودکارآمدی‌ فنی دانشجویان فنی مهندسی پسر در درس رسم‌‌ فنی است.روش‌ها‌: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون است. جامعه آماری پژوهش شامل ‌دانشجویان‌ فنی پسر دوره کاردانی به تعداد 400 دانشجو که با استفاده از روش‌نمونه‌گیری ...  بیشتر