فصلنامه علمی

آ

 • آقا بزرگ، حسین مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • آقانجفی، سیروس بهینه سازی میکرو قید با استفاده ازمیکرو فیلم با خاصیت حافظه داری [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 255-263]

ا

 • ابریشم فروشان اصل، امیر ارزیابی رفتار لرزه ای قاب فولادی ترکیب شده با پانل های پیش ساخته سبک تحت بارگذاری رفت و برگشتی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 233-244]

 • ابوطالبی، محمد رضا بررسی استحکام دهی آلیاژ آلومینیم – مس– لیتیم با عملیات پیرسازی طبیعی و مصنوعی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 221-232]

 • احمدی، شهرام بررسی استحکام دهی آلیاژ آلومینیم – مس– لیتیم با عملیات پیرسازی طبیعی و مصنوعی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 221-232]

 • احمدی، مهدی تعیین تابع وزنی برای تحلیل ضریب شدت تنش و عمر خستگی مخازن جدار ضخیم برمبنای تابع جابجایی صفحه های ترک [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 43-50]

 • ارزانی، حامد مقایسه نتیجه های مدل عددی وآزمایشگاهی جریان یک بُعدی از روی سرریز سدها [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 1-8]

 • اژدری، کامران تعیین تابع وزنی برای تحلیل ضریب شدت تنش و عمر خستگی مخازن جدار ضخیم برمبنای تابع جابجایی صفحه های ترک [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 43-50]

 • افشار، عباس بررسی ساختارهای جدید از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری از مخازن [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 83-88]

 • افشار، محمد هادی مقایسه نتیجه های مدل عددی وآزمایشگاهی جریان یک بُعدی از روی سرریز سدها [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 1-8]

 • افشار، محمد هادی بکارگیری استراتژی تکاملی در بهینه‌سازی سازه‌ها با متغیرهای پیوسته [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 21-26]

 • امین اللهی، هوشنگ بررسی و سنجش دقت زاویه ای الگوریتم های ML، MUSIC، Root-MUSIC و هموارسازی فضایی در تشخیص جهت ورود سیگنال [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 159-166]

ب

 • باقری، محمد تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 17-28]

 • باقری، محمد طراحی بوستان هـای شهـری و رشدخـلاقـیت کودکـان [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 27-37]

 • باقری، محمد رویکرد انسانی – محیطی در طراحی معماری منظر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 89-96]

 • بزرگ حداد، امید بررسی ساختارهای جدید از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری از مخازن [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 83-88]

پ

 • پایگانه، غلامحسین بهینه سازی میکرو قید با استفاده ازمیکرو فیلم با خاصیت حافظه داری [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 255-263]

 • پورحسینی، رضا بررسی رفتار تیر بتنی تحت پیچش با آرماتور طولی تنها در روش المان محدود [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 151-157]

 • پورخورشیدی، علیرضا مدل سازی مقاومت در برابر سایش کف بتونی [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 59-68]

ت

 • توتونچیان، فرید کنترل برداری موتور هیسترزیس سنکرون سه فاز با تفکیک متغیرهای d وq [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 137-150]

 • توتونچیان، فرید تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

ج

 • جباری، ابراهیم تحلیل حساسیت پارامترهای توابع جریمه در مدلهای بهینه سازی بهره برداری از مخازن چند منظوره [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 265-273]

 • جعفری، حسن بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر رفتار خستگی آلومینیم برنزهای ریختگی حاوی نیکل، آهن و منگنز [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 113-119]

 • جلالی، مهدی بررسی و سنجش دقت زاویه ای الگوریتم های ML، MUSIC، Root-MUSIC و هموارسازی فضایی در تشخیص جهت ورود سیگنال [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 159-166]

ح

 • حسینی، سید باقر تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 17-28]

 • حسینی، مهدی طراحی سلول و ایجاد دستگاه آزمایش برای اندازه گیری نفوذ پذیری شعاعی در سنگها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 275-283]

 • حق اللهی، عباس مدل سازی مقاومت در برابر سایش کف بتونی [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 59-68]

خ

 • خانعلی پور، مهدی ارزیابی رفتار لرزه ای قاب فولادی ترکیب شده با پانل های پیش ساخته سبک تحت بارگذاری رفت و برگشتی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 233-244]

 • خدادای، امیر حسین اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 29-41]

 • خواجه حسینی، امیرحسین بررسی رفتار تیر بتنی تحت پیچش با آرماتور طولی تنها در روش المان محدود [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 151-157]

د

 • دارابی، احمد کنترل برداری موتور هیسترزیس سنکرون سه فاز با تفکیک متغیرهای d وq [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 137-150]

 • دارابی، احمد تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

 • دهقان، غلامحسین بهینه سازی میکرو قید با استفاده ازمیکرو فیلم با خاصیت حافظه داری [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 255-263]

 • دور اندیش، احمدرضا بهینه سازی میکرو قید با استفاده ازمیکرو فیلم با خاصیت حافظه داری [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 255-263]

ر

 • راستگو، عباس تعیین تابع وزنی برای تحلیل ضریب شدت تنش و عمر خستگی مخازن جدار ضخیم برمبنای تابع جابجایی صفحه های ترک [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 43-50]

 • رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﯿﺮوزﺟﺎﺋﯽ، ﻋﻠﯽ بکارگیری استراتژی تکاملی در بهینه‌سازی سازه‌ها با متغیرهای پیوسته [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 21-26]

 • رضایی، آرش بررسی استحکام دهی آلیاژ آلومینیم – مس– لیتیم با عملیات پیرسازی طبیعی و مصنوعی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 221-232]

 • رمضانیان پور، علی اکبر مدل سازی مقاومت در برابر سایش کف بتونی [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 59-68]

 • رمضانیانپور، علی اکبر خصوصیات اتصال بین بستر بتونی و مواد ترمیم کننده [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 69-76]

 • رﻣﻀﺎﻧﯿﺎﻧﭙﻮر، ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ سیستم خبره برای ارزیابی خرابی دالهای بتنی در منطقه خلیج فارس [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 1-15]

 • ریحانی، ابراهیم هندسه گره ها و آموزش آن در مدرسه [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-178]

ز

 • زمرشیدی، حسین آموزش اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی: (پی و دیوار) [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 39-47]

س

 • سلطانی، ابوالفضل ترموبارومتری کلسیم آمفیبول در یک گرانیت نوع I با دمای پایین در کاشمر ، ایران [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 121-126]

ش

 • شابختی، ناصر بررسی و مقایسه توزیع تنش در خاک به روش عددی نقاط محدود با دیگر روش‌های متداول [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 73-82]

 • شاه حسینی، وحید سیستم خبره برای ارزیابی خرابی دالهای بتنی در منطقه خلیج فارس [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 1-15]

 • شاه حسینی، وحید خصوصیات اتصال بین بستر بتونی و مواد ترمیم کننده [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 69-76]

 • ششمانی، شبنم مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • شفیعی، مهیار بررسی ساختارهای جدید از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری از مخازن [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 83-88]

 • شکوه فر، علی بررسی استحکام دهی آلیاژ آلومینیم – مس– لیتیم با عملیات پیرسازی طبیعی و مصنوعی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 221-232]

 • شیخان، منصور برآورد تعداد کاربران و بازار تجهیزات شبکه ی دادهی کشور درسال های آتی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 97-112]

 • شیروانی مقدم، شهریار اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 29-41]

 • شیروانی مقدم، شهریار طرح اولویت بندی دستیابی مبتنی بر انتشار و معیارهای ترافیکی [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 57-63]

 • شیروانی مقدم، شهریار بررسی و سنجش دقت زاویه ای الگوریتم های ML، MUSIC، Root-MUSIC و هموارسازی فضایی در تشخیص جهت ورود سیگنال [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 159-166]

ص

ض

 • ضرغامی، احد تحلیل پایداری خطی جریان لایه مرزی دو بُعدی با استفاده از روش طیفی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 127-136]

ط

 • طباطبا وکیلی، وحید طرح اولویت بندی دستیابی مبتنی بر انتشار و معیارهای ترافیکی [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 57-63]

ع

 • عظمتی، حمیدرضا تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 17-28]

 • عظمتی، حمیدرضا طراحی بوستان هـای شهـری و رشدخـلاقـیت کودکـان [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 27-37]

 • عظمتی، حمیدرضا رویکرد انسانی – محیطی در طراحی معماری منظر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 89-96]

 • علیایی، سعید مقایسه روشهای یافتن محدوده لیزر TOF ، FMCW و Phase-Shift با شبیه سازی و اندازه گیری [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 51-58]

 • علی محمدی، سعید تحلیل حساسیت پارامترهای توابع جریمه در مدلهای بهینه سازی بهره برداری از مخازن چند منظوره [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 265-273]

 • علی مرادی، فخرالدین تحلیل حساسیت پارامترهای توابع جریمه در مدلهای بهینه سازی بهره برداری از مخازن چند منظوره [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 265-273]

غ

 • غفارپور جهرمی، سعید بررسی و مقایسه توزیع تنش در خاک به روش عددی نقاط محدود با دیگر روش‌های متداول [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 73-82]

 • غلامعلی، حسین بررسی و مقایسه توزیع تنش در خاک به روش عددی نقاط محدود با دیگر روش‌های متداول [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 73-82]

ف

 • فیض آبادی فراهانی، مجید تحلیل پایداری خطی جریان لایه مرزی دو بُعدی با استفاده از روش طیفی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 127-136]

 • فیضی، محسن رویکرد انسانی – محیطی در طراحی معماری منظر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 89-96]

ق

 • قادرمزی، محمد مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

ک

 • کبیر، محمد زمان ارزیابی رفتار لرزه ای قاب فولادی ترکیب شده با پانل های پیش ساخته سبک تحت بارگذاری رفت و برگشتی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 233-244]

 • کلانتری، محمد اسماعیل برآورد تعداد کاربران و بازار تجهیزات شبکه ی دادهی کشور درسال های آتی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 97-112]

ل

 • لسانی، حمید کنترل برداری موتور هیسترزیس سنکرون سه فاز با تفکیک متغیرهای d وq [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 137-150]

 • لسانی، حمید تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

م

 • محمد پناه، اف مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • محمد نژاد، شهرام مقایسه روشهای یافتن محدوده لیزر TOF ، FMCW و Phase-Shift با شبیه سازی و اندازه گیری [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 51-58]

 • محمودی صاحبی، موسی ارزیابی اولیه قاب های خمشی بتن مسلح با هدف های طراحی بر اساس عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 65-72]

 • مرادی، مسعود سطح عملکرد سازه های فولادی مهاربندی نامتقارن در یک جهت طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ویرایش سوم [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 285-294]

 • مرتضوی، سید تأثیر بازسازی در مدول مماس از شاخه های لوله ای [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 49-56]

 • مرشد، رضا بررسی رفتار تیر بتنی تحت پیچش با آرماتور طولی تنها در روش المان محدود [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 151-157]

 • مظفر، فرهنگ طراحی بوستان هـای شهـری و رشدخـلاقـیت کودکـان [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 27-37]

 • مظلوم، موسی ویژگی های مکانیکی کوتاه مدت در بتن های با مقاومت زیاد دارای میکروسیلیس [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 9-15]

 • مظلوم، موسی اثر میکروسیلیس روی زمان گیرش بتن پر مقاومت [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 17-20]

 • مغربی، محمد جواد تحلیل پایداری خطی جریان لایه مرزی دو بُعدی با استفاده از روش طیفی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 127-136]

 • منطقی، فرانک مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • مودی، فرامرز سیستم خبره برای ارزیابی خرابی دالهای بتنی در منطقه خلیج فارس [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 1-15]

ن

 • نصیری قیداری، زهرا کنترل برداری موتور هیسترزیس سنکرون سه فاز با تفکیک متغیرهای d وq [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 137-150]

 • نصیری قیداری، زهرا تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

 • نور علیزاده، حمید اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 29-41]

 • نیلفروشان، آ خصوصیات اتصال بین بستر بتونی و مواد ترمیم کننده [دوره 1، شماره ویژه، 1385، صفحه 69-76]

ی

 • یحیایی، محمود سطح عملکرد سازه های فولادی مهاربندی نامتقارن در یک جهت طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ویرایش سوم [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 285-294]