فصلنامه علمی
آموزش الکترونیکی
خود تنظیمی و مشارکت چقدر نتایج یادگیری را پیش‌بینی می‌کنند؟ بررسی کلاس‌های آنلاین انگلیسی در یک دانشگاه ایرانی

رضا نجاتی

دوره 18، شماره 1 ، دی 1402، ، صفحه 111-130

https://doi.org/10.22061/tej.2023.10069.2936

چکیده
  پیشینه و اهداف: شناخت الزامات منحصر به فرد آموزش برخط به دلیل گستردگی آن بسیار ضروری است. خودتنظیمی در یادگیری برای این رویکرد آموزشی ضروری است، زیرا دانش آموزان و معلمان از نظر فیزیکی از هم جدا هستند. افراد برای مدیریت موثر زمان خود، ایجاد اهداف و حفظ انگیزه، باید راهبردهای عملی اتخاذ کنند. مشارکت فعال در فرآیند یادگیری نیز مهم است ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
تأثیر رسانه های آموزشی الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی هندسه

سهراب عظیم پور؛ حسین واحدی

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1402، ، صفحه 811-824

https://doi.org/10.22061/tej.2023.9760.2896

چکیده
  پیشینه و اهداف: در سال­های اخیر پژوهش­های بسیاری به استفاده از فناوری و رسانه‌های آموزشی در آموزش، توجه کرده‌اند. این رسانه‌ها، هم دقت عمل را بهبود می­بخشند و هم سرعت یادگیری و انتقال مفاهیم را افزایش می‌دهند. با توجه به ماهیت گرافیکی و فضایی محتوای درس هندسه و نیز مشکلات مربوط به ترسیم و تجسم دقیق و درست اشکال، استفاده از روش‌ها ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
بررسی رابطه بین شاخص های آموزش مجازی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر آباده

فریباالسادات میرزایی؛ مرضیه حیدری

دوره 17، شماره 3 ، تیر 1402، ، صفحه 561-572

https://doi.org/10.22061/tej.2023.9380.2837

چکیده
  پیشینه و اهداف: پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان همواره تابع عوامل مختلفی است که در این مطالعه شاخص‌های آموزش‌‌های مجازی (حمایت معلمان از دانش‌آموزان، کیفیت ارائه دروس و همچنین استفاده از فناوری‌های به‌روز ) ‌به‌عنوان مفاهیم مرتبط با آن مطرح شده است. پیرو همین موضوع، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین شاخص‌های آموزش مجازی معلمان با ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
مقایسه میزان اثربخشی روش آموزش حضوری و آموزش الکترونیکی بر سطوح اولیه یادگیری در درس ریاضی و علوم ابتدایی

کاظم حسنی؛ مستوره شفیعیان؛ شهریار میرزایی

دوره 17، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 39-50

https://doi.org/10.22061/tej.2022.8836.2740

چکیده
  پیشینه و اهداف: ابزارهای آموزشی جدید فرصت‌هایی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کنند تا آن چیزی را که مورد علاقه آن‌ها است انتخاب کنند. تکنولوژی با ابزارهای یادگیری چند رسانه‌ای باعث می‌شود تا دانش‌آموزان در یادگیری درگیر شوند و با علاقه یاد بگیرند. به همین منظور، پژوهش حاضر، با هدف مقایسه آموزش حضوری با آموزش الکترونیکی، برسطوح ...  بیشتر

آموزش الکترونیکی
رابطه‌ی بین مشارکت فعال و پیشرفت تحصیلی در کلاس زبان انگلیسی برخط پس از شیوع کووید 19 در ایران

رضا نجاتی

دوره 15، شماره 4 ، مهر 1400، ، صفحه 623-634

https://doi.org/10.22061/tej.2021.7757.2571

چکیده
  پیشینه و اهداف: آموزش برخط (برخط) به­ عنوان گونه­ ای از آموزش از راه دور و در دهه ­­های گذشته موردتوجه مدیران، استادان، دانشجویان و دیگران بوده است. در شرایط حادث از بیماری همه‌گیر کوید 19، آموزش برخط به یک نیاز تبدیل‌شده است. از جمله عوامل مؤثر در کارآمدی این نوع آموزش مشارکت فعال دانشجویان در فرایند یادگیری است. مشارکت فعال ...  بیشتر

آموزش الکترونیکی
بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی

نجف طهماسبی پور؛ فریده حمیدی؛ زهرا کاظمی

دوره 15، شماره 4 ، مهر 1400، ، صفحه 649-656

https://doi.org/10.22061/tej.2020.5508.2479

چکیده
  پیشینه و اهداف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نهم بود.روش‌ها‌: این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه مورد نظر، دانش‌آموزان سال سوم دوره اول متوسطه (نهم) دبیرستان دولتی پروین اعتصامی شهرستان الیگودرز بود که ...  بیشتر

تربیت معلم
بررسی سهم معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم نظری بر پایه داده‌های امتحانات کشوری

اسد حجازی؛ رضا ساکی؛ سعدالله هاشمی؛ غلامعلی یوسلیانی

دوره 14، شماره 4 ، مهر 1399، ، صفحه 971-980

https://doi.org/10.22061/tej.2020.5619.2298

چکیده
  پیشینه و اهداف: جایگاه مهم آموزش‌وپرورش در زندگی انسان قابل‌انکار نیست در این خصوص زندگی تحصیلی، یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر جنبه‌های زندگی تأثیر فراوان دارد. این موضوع موجب شده، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان همواره دغدغه اصلی خانواده‌ها و به‌ موازات آن آموزش‌وپرورش قرار گیرد. ازاین‌رو، شناخت عواملی که موجبات ...  بیشتر

فلسفه تعلیم و تربیت
مقایسه تأثیر نمایش فیلم‌های تاریخی و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ

فتانه حسنی جعفری؛ فروزان ضرابیان؛ ابوالفضل عباسی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 73-81

https://doi.org/10.22061/tej.2016.611

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نمایش فیلم‌های تاریخی بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ انجام ‌گرفته است. روش پژوهش شبه­آزمایشی است که در اجرای آن از طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 60  نفر از دانش­آموزان پایة پنجم ابتدایی بودند که به شیوة  نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای  انتخاب ...  بیشتر

محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
مقایسه‌ی پیشرفت‌تحصیلی و بهره‌گیری از ICT در دانش‌آموزان مدارسِ هوشمند و عادی

بهروز نظری؛ جواد پورکریمی

دوره 10، شماره 3 ، تیر 1395، ، صفحه 263-270

https://doi.org/10.22061/tej.2016.543

چکیده
  با توجه به توسعه­ی روزافزون فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی (فاوا) در جامعه و مدارس، پژوهش حاضر به منظور مقایسه­ی پیشرفت تحصیلی و بهره­گیری از این فناوری­ها (ICT) در دانش­آموزان دختر و پسر مدارس هوشمند و عادی و تعیین رابطه­ی این دو متغیر انجام شده است. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه­ی دانش­آموزان پایه­ی پنجم دوره ابتدایی ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی

سیروس اسدیان؛ موسی پیری؛ لاله حسن ریحانی

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1394، ، صفحه 259-266

https://doi.org/10.22061/tej.2015.378

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ی اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس انفرادی در درس زبان انگلیسی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر اول متوسطهاست. تحقیق حاضر از نوع شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با دو گروه آزمایشی1 و2 (به ترتیب روش تدریس مشارکتی و انفرادی) است. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل کلیه­ی دانش­آموزان دختر کلاس ...  بیشتر

محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

فریبرز درتاج؛ الهام لک پور؛ علی بهلولی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 63-71

https://doi.org/10.22061/tej.2013.111

چکیده
  حرکتی جهانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تغییر ساختار آموزشی، با دگرگونی جوامع از جوامع سنتی به جوامعدانایی محور و بهره گیری از شرایط نوین ارتباطی پدید آمده است. می توان مدارس هوشمند را فضایی آموزشی در نظر گرفت که تحقق جامعه دانایی محوررا میسر خواهد ساخت.پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت ...  بیشتر

روانشناسی فناوری آموزش
بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت های طراحی در دانشجویان معماری

سجاد نازی دیزجی

دوره 7، شماره 1 ، دی 1391، ، صفحه 21-32

https://doi.org/10.22061/tej.2012.167

چکیده
  شناخت عوامل ذهنی و روانشناختی موثر در طراحی معماری، از شاخص های مهم آموزش معماری می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت های طراحی معماری در دانشجویان معماری دانشگاه غیر انتفاعی دیلمان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی نا پیوسته رشته معماری دانشگاه دیلمان می باشد که بر اساس فرمول تخمین ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
پیامدهای شناختی و عاطفی استفاده از اسلاید در کلاس درس

جواد مصرآبادی

دوره 5، شماره 3 ، تیر 1390، ، صفحه 193-202

https://doi.org/10.22061/tej.2011.279

چکیده
  یکی از پرکاربردترین نرم­افزارهای مورد استفاده در ارائه اطلاعات نرم­افزار PowerPoint است. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی استفاده از اسلایدهای PowerPoint بر بازده­های شناختی و عاطفی فراگیران است. شاخص­های عاطفی شامل نظرات دانشجویان در مورد اثرات این شیوه­ها بر بهبود یادداشت برداری، بهبود توجه و فهم و بهبود فرایند یاددهی- یادگیری بود. ...  بیشتر

آموزش زبان انگلیسی
تأثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در درس زبان تخصصی

مهرک رحیمی؛ حوریه آژغ

دوره 5، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 49-57

https://doi.org/10.22061/tej.2010.312

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر به کارگیری آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته مهندسی در درس زبان تخصصی است. دو گروه از دانشجویان گرایش ساخت و تولید به عنوان گروه آزمایشی و  کنترل در طرح پیش آزمون- پس آزمون شرکت کردند. گروه آزمایشی به مدت یک نیمسال تحصیلی، درس زبان تخصصی خود را از طریق روش تکلیف محور فراگرفتند. ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم

هادی دلف عچرش

دوره 4، شماره 4 ، مهر 1389، ، صفحه 261-265

https://doi.org/10.22061/tej.2010.318

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر روش آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز بررسی شده است. تعداد 200 نفر از دانش آموزان دختر و پسر به شیوه تصادفی انتخاب گردیدند. این تعداد به 4 کلاس 50 نفری که2 کلاس جهت گروه کنترل و2 کلاس جهت گروه آزمایش با یک معلم یکسان در هر یک از مدارس انتخاب شده بودند. هدف، تأثیر آموزش ...  بیشتر

آموزش علوم
یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین به کمک زمینه‌های کاربردی لیزر

محمد کبودوند؛ ایوب اسماعیل پور؛ عابد بدریان؛ محمد شمس اسفندآبادی

دوره 4، شماره 4 ، مهر 1389، ، صفحه 277-285

https://doi.org/10.22061/tej.2010.320

چکیده
  این مقاله به بررسی یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین با استفاده از زمینه‌های کاربردی لیزر در صنایع و مهندسی پزشکی می‌پردازد. این. روش در تدریس فیزیک، شیمی و زیست شناسی دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی کاربرد داشته ودر حد امکانات مدارس و در نظام آموزشی ایران قابل اجرا است. روش تحقیق شبه تجربی و اطلاعات آن توسط آزمون عینی چهار گزینه‌ای ...  بیشتر

فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان

علیرضا کرمی گزافی؛ جلیل یونسی؛ علی عزیزیان

دوره 4، شماره 1 ، دی 1388، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22061/tej.2009.1338

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، سنجش اثر بخشی آموزش آزمایشگاه شیمی سال دوم دبیرستان، به وسیله­ نرم­افزار آموزشی و شیوه سنتی بر دانش و نگرش دانش­آموزان است. جامعه­ی آماری، کلیه دانش­آموزان سال دوم دبیرستان شاخه نظری شامل رشته­های تجربی و ریاضی- فیزیک شهر ایلام، در سال تحصیلی 87-86 بوده است. با انجام پیش آزمون مشخص شد که بین دو گروه آزمایش و ...  بیشتر