فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی محیط یادگیری
توسعه و اعتبارسنجی ابزار فرآیند یاددهی – یادگیری در مدارس هوشمند در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

جعفر جهانی؛ رضا مظاهری؛ مهدی محمدی؛ مریم شفیعی سروستانی

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 493-505

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4199.2021

چکیده
  پیشینه و اهداف: هدف از این پژوهش توسعه و اعتبارسنجی ابزار فرآیند یاددهی – یادگیری در مدارس هوشمند در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است.روش‌ها: روش پژوهش توصیفی – پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش‌نامه محقق­ساخته می­باشد، که بر اساس بررسی پیشینه تحقیق، طراحی و اجرا گردید. ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش در این زمینه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی یادگیری سیار
تأثیر آموزش مهارت‌های خودکنترلی با پیگیری گروه مجازی بر کاهش استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه

ذبیح الله اللهی؛ فاضل برزگر؛ اله نظر علی صوفی؛ امین ملازهی

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 507-519

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4198.2023

چکیده
  پیشینه و اهداف:  خودکنترلی از جهات مختلفی تعریف شده است اما به طور کلی به تنظیم فعال افکار، احساسات و رفتار شخص اشاره دارد. پژوهش­های نظری و تجربی نشان می دهد که توانایی کنترل خود مؤثر پیامدهای مهم و گسترده ای مانند توانایی در کنترل رفتارهای مثبت دارد که منجر به دستیابی به هدف­های بلند مدت می شود و از بروز رفتارهای منفی که باعث ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی
ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر در فرایند یادگیری الکترونیکی با تاکید برآراء دلوز

نصیبه تاری؛ سعید ضرغامی همراه؛ علیرضا محمودنیا؛ یحیی قائدی

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 521-532

https://doi.org/10.22061/jte.2019.3988.1970

چکیده
  پیشینه و اهداف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر در فرایند یادگیری الکترونیکی با تاکید بر آراء دلوز است. با گسترش یادگیری الکترونیکی یکی از وجوه تغییر در تعلیم و تربیت در زمینه یاددهی –یادگیری است؛ و از جمله آن، ارتباط بین معلم و فراگیر است. در تحلیل و ارزیابی ماهیت ارتباط و نقش آن در شناخت انسانی،  یکی از پارادایم­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط یادگیری
بررسی ارتباط رضایت از عوامل محیطی با موفقیت تحصیلی دانشجویان

هادی کشمیری؛ خاطره سجادی

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 533-540

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4160.2012

چکیده
  پیشینه و اهداف: احساس رضایت از محیط یکی از آرزوهای بشر بوده، به‌عبارت دیگر احساس رضایت، یک مفهوم آرمانی است که زمینه مناسبی را برای توانمند‌‌سازی افراد و اجتماعی نمودن آن‌ها در جهت مشارکت و دخالت در امور مربوط به خود و در نهایت زمینه توسعه اجتماعی فراهم می‌کند. از طرفی یکی از رسالت‌های طراحان و معماران در این رابطه، خلق رابطه‌ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی
شناسایی شاخص‌های حکمرانی الکترونیک در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)

حامد رحمانی؛ فائقه ناظمی جنابی

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 541-556

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4394.2059

چکیده
  پیشینه و اهداف: پیاده‌سازی حکمرانی الکترونیک در حوزه‌ آموزش کمک می‌کند تا مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها بتوانند با استانداردهای مدیریتی به روز و کارآمد در سطح جهانی، برای مقابله با چالش‌های ناشی از جهانی‌شدن و رقابت بین‌المللی و علمی و پیشرفت تکنولوژی آمادگی داشته و بهره‌وری و اثربخشی لازم و کافی را داشته باشند. هدف اصلی حکمرانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کاربرد بازی در آموزش
کشف الگوهای مکرر یادگیرندگان در یک محیط یادگیری مشارکتی پویا ایجاد شده براساس نظریه بازی

سیده فاطمه نورانی؛ محمدحسین منشئی؛ الهام محمودزاده؛ محمدعلی منتظری

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 557-570

https://doi.org/10.22061/jte.2020.5907.2304

چکیده
  پیشینه و اهداف: در هر سیستم آموزشی، بازدهی مطلوب رویکرد آموزشی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. بدین­منظور در نظر گرفتن خصوصیات شخصیتی افراد و ارائه خدمات آموزشی مطابق با خصوصیات یادگیرندگان یکی از عوامل موثر در افزایش یادگیری و بازدهی آموزشی است. از طرفی یکی از تحقیقات سال­های اخیر در این فضا، بررسی رفتار فرد در سیستم آموزشی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کاربرد فناوری های نوظهور در آموزش
تأثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده تعاملی بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی

سید علی فارغ؛ میلاد جعفری سیسی

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 571-582

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4656.2099

چکیده
  پیشینه و اهداف: آموزش در زندگی بشر نقشی اساسی دارد. آموزش علوم تجربی در دوران تحصیل با اینکه از اهم موضوعاتی است که بایستی همراه با تجربه مستقیم دانش‌آموز همراه باشد، در بسیاری مواقع به دلیل محدودیت‌های مکانی، زمانی و یا ریالی تنها مبتنی بر کتب سنتی و رسانه‌های تک‌بعدی موجود در آن‌ها صورت می‌پذیرد. با گسترش فن‌آوری‌های نوین، فرصت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی
تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان

لوئیزا دهیادگاری؛ سمیه خواجه حسنی

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 583-590

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4521.2081

چکیده
  پیشینه و اهداف: از آنجا که آینده جهان بر پایه علم وفناوری استوار استو  ارتقاء سطح علمی، عاملی بسیار مهم و سازنده در سرنوشت کشور به شمار می­آید و نیاز اساسی کشورهای در حال توسعه  محسوب می­شود، چنانچه بتوان علل افزایش یا کاهش سطح علمی دانشجویان را شناسایی کرد و در زمینه گسترش یا کاهش این علل برآمد، مطمئناً جوانان درآینده نسبت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تربیت معلم
تأثیر آموزش ریاضی بر اساس مدل محتوایی- پداگوژیکی و فناورانه (TPACK) بر تغییر باورهای دبیران

محمد علیزاده جمال؛ احمد شاهورانی؛ علی ایرانمنش؛ ابوالفضل تهرانیان

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 591-602

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4990.2148

چکیده
  پیشینه و اهداف: باورها و ساختارهای عقیدتی معلمان، یکی از محورهای اصلی پژوهش‌های آموزشی به منظور دست‌یابی به اصلاحاتی در روش‌های تدریس معلمان می‌باشند. چندین مطالعه تجربی در مورد باورهای معلمان ریاضی صورت گرفته است که به مفهوم سازی و تعریف باورها و اعتقادات کمک کرده اند. ونگ(Wong) در تحقیقی تحت عنوان «توسعه باورهای معلمان از طریق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روباتیک آموزشی
تأثیر استفاده از ربات همیار معلم بر ارتقای مهارت‌های تولیدی زبان انگلیسی با تأکید بر رویکرد ارتباطی: سنتزپژوهی

شهرزاد خسروی نژاد؛ زهرا طالب؛ امینه احمدی؛ داریوش نوروزی

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 603-614

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4995.2150

چکیده
  پیشینه و اهداف: هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش ربات همیار معلم بر ارتقای مهارت­های تولیدی زبان انگلیسی با تأکید رویکرد ارتباطی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش، سنتز پژوهی (بخش کیفی) و نیمه آزمایشی (بخش کمی) بوده است.روش‌ها‌: روش پژوهش از نوع آمیخته کیفی و کمّی بود. بخش کیفی سنترپژوهی بود. این بخش طبق مراحل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رویکردهای نوین آموزشی
نقش تفکر ریاضی در ارتقای توانایی دانشجویان معماری در جنبه‌های منطقی طراحی

الهام محمدزاده چیانه؛ حسین سلطان زاده؛ مزین دهباشی شریف؛ غزال کرامتی

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 615-628

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4809.2121

چکیده
  پیشینه و اهداف: آموزش طراحی معماری امری چالش برانگیز است که وابسته به متغیرهای متعددی می باشد. از آنجا که شکل­گیری شخصیت یک طراح و فراگیری مهارت­های طراحی وابسته به این مقوله است، از حساسیت زیادی برخوردار می باشد. نقش دانش ریاضی و کاربرد ابعاد مختلف آن در طراحی معماری در طول تاریخ غیر‌قابل‌ انکار است. در دهه‌های اخیر شاهد افزایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش فنی حرفه ای
آسیب شناسی هنرستان ها و مراکز آموزش کشاورزی از نظر هنرجویان، مدیران و آموزشگران

معصومه تقی بیگی؛ بهمن خسروی پور

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 629-642

https://doi.org/10.22061/jte.2020.1567.1407

چکیده
  پیشینه و اهداف: با توجه به نقش و اهمیت هنرستان­ها و مراکز آموزش کشاورزی در تشکیل هرم اشتغال بخش کشاورزی و مسائل و مشکلاتی که این مراکز در وضعیت موجود با آن مواجه می‌باشند، نشان می‌دهد، آسیب­شناسی این مراکز  می­تواند نه تنها به بهبود وضعیت آموزشی کمک نماید؛ بلکه با شناسایی عوامل و عناصر مؤثری که موجب تقویت و بهبود آموزش در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رویکردهای نوین آموزشی
توانایی دانش‌آموزان پایه یازدهم در ارزیابی استدلال‌های ریاضی

نرگس یافتیان؛ محمد رضا انصاری

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 643-656

https://doi.org/10.22061/tej.2020.5808.2284

چکیده
  پیشینه و اهداف: درک مفاهیم ریاضی بدون تأکید بر استدلال غیر‌ممکن است و جنبه ابزاری و رویه‌ای پیدا می‌کند و چنان‌چه ریاضیات به جای مجموعه‌ای از رویه‌ها، به عنوان یک علم مستدل یاد گرفته شود، راحتتر می‌تواند بازآفرینی شود. از طرف دیگر، هدف هر سیستم‌ آموزشی آماده کردن دانش‌آموزان برای زندگی اجتماعی است؛ به طوری که آنها قادر باشند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
مطالعه تطبیقی محتوای برنامه درسی رشته معماری با معیار روح زمانه

سارا دشت گرد؛ کاوه بذرافکن؛ حیدر جهانبخش

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 657-670

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4755.2114

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از عوامل محوری در تدریس، آموزش و یادگیری معماری، محتوا و برنامه آموزشی آنهاست. به­ نظر می­رسد آموزش معماری ایران در عدم تطابق با نیازهای جامعه و مسائل جاری آن، فراموشی ارزش­های فرهنگ ایرانی و فقدان پژوهش­های بنیادین و کاربردی روبروست و منجر به رونق گرایش به شیوه­ی زندگی، هنجارها و فرهنگ غرب شده است. یکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی
شناسایی و رتبه‌بندی موانع اثربخشی آموزش الکترونیکی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)

محمدشریف محمدی؛ روح اله سهرابی؛ فرهاد سراجی

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 671-680

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4173.2016

چکیده
  پیشینه و اهداف:سازمان‌ها از دیرباز تاکنون برای نائل آمدن به اهداف آموزش ضمن خدمت خود از روش‌های آموزشی گوناگونی همانند ارائه حضوری و سخنرانی، بحث گروهی، بازدید میدانی یا گردش علمی و مطالعه موردی بهره برده‌اند. ازجمله بدیع‌ترین روش‌های آموزشی، آموزش مجازی یا آموزش الکترونیکی است. با توجه به اهمیت ویژه آموزش ضمن خدمت کارکنان از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رویکردهای نوین آموزشی
تاثیر آموزش مهارت‌های ریاضی در آموزش فیزیک بر ارتقای ارزش تکلیف و کاهش فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان پایه دوازدهم

ناصر کریمی؛ حسین واحدی

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 681-688

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4979.2146

چکیده
  پیشینه و اهداف:فرسودگی و ارزش تکلیف تحصیلی از جمله مهم ترین متغیرهای حوزه تحصیلی می باشند. فرسودگی تحصیلی به‌ احساس خستگی در انجام تکالیف مدرسه و مطالعه، ونیز نگرش بدبینانه به تحصیل و مطالب درسی و احساس بی‌کفایتی تحصیلی اشاره دارد. ارزش تکلیف ادراک فرد از تکالیف و اهمیت آن است که شامل مؤلفه های علاقه، اهمیت و مفید بودن است. تحقیقات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رویکردهای نوین آموزشی
ارزیابی تاثیر تکنیک بارش فکری و اسکمپر بر ارتقا خلاقیت مهارت طراحی معماری

مهناز طالبی؛ میرسعید موسوی؛ کامبیز پوشنه

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 689-706

https://doi.org/10.22061/jte.2019.5585.2243

چکیده
  پیشینه و اهداف: خلاقیت یا آفرینندگی موضوعی بحث­بر­انگیز در حوزه­های مختلف علمی، به­ویژه علوم تربیتی و روانشناسی می باشد. اگر طراحی را به منزله­ی آفرینش ابتکاری اشکال ممکن از پیش تعیین­شده، برای دستیابی به اهداف مختلف انسانی، درنظربگیریم، در این فرایند خلاقیت به عنوان مفهومی چندسطحی، خود ناظر بر فرایندی است که اگرچه در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رویکردهای نوین آموزشی
ارتقای تفکر تابعی: شناسایی طرح‌واره‌های پیش‌نیاز دانش‌آموزان پایه‌ی هفتم در تعمیم الگوهای شکلی دومتغیره

ربابه افخمی؛ نسیم اصغری؛ علیرضا مدقالچی

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 707-722

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4844.2127

چکیده
  پیشینه و اهداف: الگوهای شکلی ظرفیتی بی­نظیر برای ارتقای تفکر تابعی دارند. تعمیم الگوها در ریاضیات مدرسه ای مسیری برای ارتقای تفکر تابعی در نظر گرفته می شود. مفهوم متغیر یکی از مفاهیم مطرح در تعمیم الگوهاست. توجه به الگوهای شکلی فرصتی را فراهم می­کند تا دانش­آموزان معنای متغیرها و چگونگی استفاده از آنها را درک کنند. استدلال نیز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط یادگیری
کنکاشی بر پاسخدهی به بروز کفایت اجتماعی در محیط های یادگیری نوجوانان متاثر از نوع تجربیات طراحی درنگرش بیوفیلیک

فاطمه رجبی پور؛ مهسا دلشاد سیاهکلی

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 723-738

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4655.2097

چکیده
  آنچه از دغدغه­ های جدی در نظام شهرنشینی معاصر تلقی می­گردد، شکاف در حال گسترش بین انسان و نظام­های طبیعی است. تراکم شدید ساختمان­ها ، لمس تکنولوژی به جای لمس طبیعت و بی­علاقگی نسبت به دغدغه­های زیست محیطی را برای نوجوانان شهرنشین به همراه داشته است که می­تواند سطح سلامت­روان یک نوجوان را به سبب حضور در مسیر بلوغ دچار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کاربرد بازی در آموزش
بررسی تأثیر بازی‌سازی رایانه‌ای بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره ابتدایی

محسن روشنیان رامین؛ خدیجه علی آبادی؛ علی دلاور

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 739-748

https://doi.org/10.22061/tej.2020.5851.2295

چکیده
  پیشینه و اهداف: بازی‌های رایانه ای امروزه یکی از رسانه‌های موثر در بین رسانه‌های مختلف آموزشی می‌باشد.   گرچه انجام بازی می تواند در جریان آموزش به عنوان یک روش آموزشی بکار گرفته شود اما به اذعان بسیار از محققان ساختن بازی توسط خود دانش آموزان می تواند تاثیرات عمیق تری داشته و یکی از تجارب آموزنده و لذت بخش برای افراد بویژه دانش ...  بیشتر