فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
ارزیابی کیفیت و مدل‌سازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور

محمد علی جوادی بورا؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مهران فرج اللهی؛ محمد رضا سرمدی

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 73-80

https://doi.org/10.22061/tej.2014.98

چکیده
  چکیده: یکی از حساس‌ترین مراحل برنامه­ریزی آموزشی ارزیابی میزان تحقق اهداف آموزشی است. شناسایی این میزان نیازمند ابزاری است که به وسیله آن کیفیت دوره­های آموزشی با آن سنجیده شود. عدم وجود این ابزار باعث تصورات و برداشت‌های نابه‌جا از نظام آموزشی می‌شود. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی کیفیت نظام آموزش از راه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
احصاء و رتبه‌بندی اهداف آموزش ایمنی و بهداشت کار در صنایع

مهکامه حسینی؛ محمد آتشک

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 81-87

https://doi.org/10.22061/tej.2014.99

چکیده
  چکیده: شواهد حاکی از آن است که همه ساله در جهان حوادث ناگواری برای کارگران صنایع رخ می­دهد که این امر خسارت­های فراوانی به همراه دارد. از آن جایی که اهداف آموزشی مشخص و مدونی برای ایمنی و بهداشت کار در صنایع وجود ندارد، هدف تحقیق توصیفی (پیمایشی) حاضر، شناسایی و رتبه­بندی اهداف آموزش ایمنی و بهداشت کار در صنایع است. ابزار جمع­آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی- مجازی
مدل‌سازی وب2 جهت ارتقاء آموزش اعضای هیأت علمی بالینی و دستیاران تخصصی

سید سعید آیت؛ فاطمه بنان زاده

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 89-96

https://doi.org/10.22061/tej.2014.100

چکیده
  چکیده: ضرورت دسترسی پزشکان به آخرین یافته­ها، نیاز به مطالعه پیرامون بستری کاراتر مبتنی بر قابلیت­های فناوری­های آموزشی جدید را آشکار می­سازد. در این مقاله یک مدل کاربردی به منظور بهینه سازی فرایند آموزش پزشکان ارایه شده است. این مدل مبتنی بر دانش به­دست آمده از اعضا هیأت علمی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود که از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی فناوری آموزش
بررسی رابطه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر

منیجه هوشمندجا؛ علی جوانمرد؛ سید منصور مرعشی

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 97-107

https://doi.org/10.22061/tej.2014.101

چکیده
  چکیده:هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودکارآمدی، راهبردهای شناختی- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر استان فارس است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش­آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر استان فارس است که در سال تحصیلی90-91 مشغول به تحصیل بودند و با روش نمونه­گیری خوشه­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
الگویابی روابط ساختاری متغیرهای محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی و عملکرد در درس ریاضی

احد نویدی؛ فاطمه تویسرکانی راوری

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 109-118

https://doi.org/10.22061/tej.2014.102

چکیده
  چکیده:برای بررسی الگوی روابط ساختاری میان متغیرهای ادراک از محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی و عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی، تعداد 500 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر کرمان در رشته‌های ریاضی- فیزیک و علوم تجربی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری متغیرها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تهیه و تدوین محتوای الکترونیکی
ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در سازمان‌ها و مؤسسات مالی

کامران فیضی؛ عبداله بهزادی

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 119-130

https://doi.org/10.22061/tej.2014.103

چکیده
  چکیده: در دنیای کنونی نیاز به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات، تغییرات بنیادی در نظام­های آموزشی ایجاد­کرده و ‏موجب ظهور یادگیری الکترونیکی در عرصه آموزش کارکنان سازمان­ها شده ­است. این در حالی است که تحقق نظام یادگیری ‏الکترونیکی در سازمان­ها مستلزم فراهم آمدن شرایطی از جنبه­های مختلف است که از دید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
مقایسه میزان انگیزه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی

اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی ملازادگان

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 131-140

https://doi.org/10.22061/tej.2014.104

چکیده
  چکیده:هدف از مطالعه حاضر مقایسه میزان انگیزه دانش­آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی است. طرح این پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای و جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دانش­آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس شهر تهران  است که سازمان آموزش و پرورش تهران تعداد این دانش­آموزان را 2225 نفر اعلام کرد. از جامعه مذکور ...  بیشتر