فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی- مجازی
بلوغ آموزش الکترونیکی آموزش عالی کشاورزی ایران، بر اساس مدل میسرا و دینگرا و ارتباط‌یابی آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

حشمت اله سعدی؛ خلیل میرزائی

دوره 11، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 285-300

https://doi.org/10.22061/jte.2017.728

چکیده
  آموزش الکترونیکی یک نظام آموزشی هنرمندانه و یک راه حل جامع می‌باشد برای مؤسساتی که خواهان حرکت در مسیر فن‌آوری روز و تغییر روش‌ها و محیط‌های آموزشی خود هستند، بلوغ آموزش الکترونیکی، به دنبال شناسایی و آگاهی یافتن از وضعیت موجود آموزش الکترونیکی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌باشد تا پس از این اقدام، بتواند وضعیت مطلوب را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
بررسی ویژگی های مطلوب برنامه درسی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش(مطالعه موردی:رشته خیاطی)

اسکندر فتحی آذر؛ غلامحسین میکائیلو؛ یوسف ادیب؛ علی اصغر خلاقی

دوره 11، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 301-312

https://doi.org/10.22061/jte.2017.729

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های مطلوب برنامه درسی آموزش همراه با تولید در رشته خیاطی شاخه کاردانش صورت پذیرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی–پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کل هنرآموزان رشته خیاطی شاخه کاردانش کشور بوده که از مجموع 1720 هنرآموز رشته خیاطی، مطابق با فرمول کوکران 314 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی- مجازی
تاثیر مواد غیر درسی شنیداری بر انگیزش و توانایی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

لاله بدری؛ محمد صالحی

دوره 11، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 313-322

https://doi.org/10.22061/jte.2017.730

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر منابع و مواد غیردرسی در توسعه انگیزش و بهبود توانایی درک شنیداری زبان آموزان است. تاکید تحقیق حاضر، استفاده از مواد غیردرسی شنیداری و تجربه موقعیت های زندگی واقعی در کلاس درس، به عنوان یک روش ارتباطی است. در این تحقیق ، نمرات پس آزمون و پیش آزمون درک مهارت شنیداریِ IELTS با هم مقایسه شده اند. علاوه بر این جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش فنی حرفه ای
شناسایی و اولویت بندی مدل های کسب و کار الکترونیکی موفق در ایران با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین

معصومه وکیلی صادقی؛ روح الله نوری؛ امید مهدی عبادتی

دوره 11، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 323-335

https://doi.org/10.22061/jte.2017.731

چکیده
  تجارت و روش‌های کسب‌و‌کار، یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که با به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و اینترنت به‌سرعت و به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت. بسیاری از روش‌های سنتی کسب درآمد متحول گشته و روش‌ها و ارزش‌های جدید فراوانی پا به عرصه وجود نهادند. در همین راستا مطالعه سیستم مدل‌های کسب‌و‌کار الکترونیکی در جهان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی- مجازی
تاثیر برنامه‌درسی مدارس هوشمند بر علائم بیش‌فعالی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

سمیه سلاجقه تذرجی؛ اصغر سلطانی؛ سید محمد حسین موسوی نسب

دوره 11، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 337-346

https://doi.org/10.22061/jte.2017.732

چکیده
  اختلال کمبودتوجه / بیش‌فعالی بر اساس وجود مشکلاتی در توجه، بازداری و جلوگیری از ‌تکانشگری و سطح فعالیت تعریف می‌گردد. اغلب اوقات مشکلات دانش‌آموز مبتلا به این اختلال، در تمامی حیطه‌های تحصیلی، اجتماعی و رفتاری او تبلور می‌یابد. مدارس هوشمند از جمله مدارسی هستند که می‌توانند بسترهای آموزشی متفاوتی را برای دانش‌آموزان دارای این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازی های رایانه ای آموزشی
مقایسه ی اثربخشی آموزش مبتنی بر بازی رایانه‌ای آموزشی و آموزش مبتنی بر فیلم آموزشی بر خلاقیت و انگیزش دانش آموزان

سعید پورروستایی اردکانی؛ زینب عارفی

دوره 11، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 347-358

https://doi.org/10.22061/jte.2017.733

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه‌ی اثربخشی آموزش مبتنی بر بازی‌های رایانه‌ای و آموزش مبتنی بر فیلم آموزشی بر خلاقیت و انگیزش دانش آموزان ابتدایی انجام گرفته است. روش پژوهش شبه آزمایشی است که در اجرای آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش است. جامعه آماری را کلیه ی دانش‌آموزان دختر سال ششم ابتدایی شهر قم در سال تحصیلی 95-96 تشکیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی- مجازی
ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی حفظ و روخوانی قرآن بر دانش‌آموزان با استفاده از نرم‌افزار محقق‌ساخته

داود کریم زادگان مقدم؛ فاطمه طالبان؛ داود وحدت

دوره 11، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 359-370

https://doi.org/10.22061/jte.2018.1603.1414

چکیده
  آموزش یکی از ارکان اساسی توسعه توانمندی‌ها، مهارت‌ها و شایستگی‌ها در بخش‌های مختلف جامعه است که با ورود فناوری‌اطلاعات کاملاً دگرگون شده است. نرم‌افزارهای آموزشی به عنوان یکی از وجوه ورود فناوری‌اطلاعات در حوزه آموزش، در کنار روش سنتی تدریس نتایج یادگیری را بهبود می‌بخشند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان اثربخشی آموزش‌الکترونیکی ...  بیشتر