فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی شایستگی حرفه ای معلمان
شناسایی و رتبه بندی چالش‌های یادگیرندگان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعة موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

زهره جعفری فر؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده

دوره 11، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22061/tej.2016.606

چکیده
  آموزش مجازی یکی از مهم­ترین مؤلفه­های آموزش مستمر است و به اعتقاد سازمان­ها نقش و مزایای قابل‌ملاحظه‌ای در آموزش و بهسازی منابع انسانی دارد. اما باید خاطرنشان کرد که، تحقق این مزایا و استفادة بهینه از ظرفیت­های آموزش مجازی مستلزم شناسایی و رفع موانع پیش روی آن است. ازاین­رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه­بندی چالش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
تحلیل فصل جبر و معادله کتاب ریاضی پایه هفتم بر اساس پنج‌ الگوی مختلف

نرگس یافتیان؛ آرزو بشیر

دوره 11، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 21-33

https://doi.org/10.22061/tej.2016.607

چکیده
  : هدف این مقاله ارزیابی محتوای کتاب ریاضی پایة هفتم فصل جبر و معادله از نظر توجه به سطوح شناختی اندرسون، اهمیت به خلاقیت از طریق انطباق باعوامل خلاقیت گیلفورد، مهارت­های ذهنی گانیه و چرخة خلاقیت پلسک، همچنین تحلیل از نظر توزیع مسائل زمینه­مدار است. این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده و جامعة آماری آن کتاب ریاضی پایة هفتم است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش عالی
سنجش میزان اثربخشی دو راهبرد مشارکتی ویکی در ارتقای کیفیت نگارش آکادمیک آزمون آیلتس

منوچهر جعفری‌گهر؛ مهدی کرمی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 35-49

https://doi.org/10.22061/tej.2016.608

چکیده
  بسیاری از داوطلبان آزمون آیلتس در سراسر دنیا همچنان در زمینة تسلّط بر مهارت­های موردنیاز برای نگارش آکادمیک مشکلات زیادی دارند. شاید نگارش مشارکتی در سامانة اینترنتی ویکی راه‌حل خوبی برای رفع این مشکل باشد. ازاین‌رو، مطالعة حاضر به بررسی و مقایسة میزان اثربخشی راهبرد تک­نویسنده ویرایش توسط همکلاسی و راهبرد چند نویسنده با هم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی- مجازی
ارزیابی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی یادگیری سیار در برنامة آموزش محیط‌زیست با استفاده از مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده

سید محمد شبیری؛ سیده زهرا شمسی پاپکیاده

دوره 11، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 51-61

https://doi.org/10.22061/tej.2016.609

چکیده
  افزایش نگرانی در مورد مسائل مختلف زیست‌محیطی و پاسخگویی به نیاز جوامع جهانی، برنامه‌هایی را در دانش و یکپارچه‌سازی آموزشی و پژوهشی ایجاد کرد. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام‌های آموزشی یک برنامه و جریان آموزشی فعال است، که نقش تأثیر آموزش نوین را برای حضور مؤثر در هزارة سوم ترسیم می‌کند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شایستگی حرفه ای معلمان
مقایسه دبیران مدارس هوشمند و عادی از نظر صلاحیت‌های تدریس مبتنی بر فناوری

فرهاد سراجی؛ معصومه رستمی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 63-72

https://doi.org/10.22061/tej.2016.610

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسة صلاحیت­های تدریس مبتنی بر فناوری در  دبیران متوسطه هوشمند و عادی شهر همدان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعة آماری آن  437 دبیر زن دورة اول متوسطة شهر همدان در سال تحصیلی 94-1393 بود. با استفادة از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 103 نفر مدارس هوشمند و 102 نفر از مدارس عادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه تعلیم و تربیت
مقایسه تأثیر نمایش فیلم‌های تاریخی و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ

فتانه حسنی جعفری؛ فروزان ضرابیان؛ ابوالفضل عباسی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 73-81

https://doi.org/10.22061/tej.2016.611

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نمایش فیلم‌های تاریخی بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ انجام ‌گرفته است. روش پژوهش شبه­آزمایشی است که در اجرای آن از طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 60  نفر از دانش­آموزان پایة پنجم ابتدایی بودند که به شیوة  نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای  انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی- مجازی
بررسی یادگیری دستور زبان فارسی از طریق ارزشیابی پویای تحت وب در فرآیندآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

سامان عبادی؛ شکوفه وکیلی لطیف

دوره 11، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 83-93

https://doi.org/10.22061/tej.2016.612

چکیده
  در این مطالعه کیفی، موضوع یادگیری افعال که از موضوعات اصلی حوزه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به شمار می رود، با استفاده از روش ارزشیابی پویا و با تکیه بر فناروری‌های جدید دنیای وب که در تضاد با روش‌های سنتی آموزش و ارزشیابی هستند، بررسی شده است. بدین منظور دو دانشجوی عراقی مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی به مدت چهار ماه از ...  بیشتر