فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی معماری
شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ایمنی فیزیکی فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی

حمیدرضا عظمتی؛ سعید نوروزیان ملکی؛ نرجس خان‌والی

دوره 10، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.434

چکیده
   یکی از مهم­ترین اقدامات در برنامه­ریزی طراحی فضاهای آموزشی توجه به ایمنی فیزیکی این فضاها، بخصوص در مدارس ابتدایی است. به همین لحاظ اولویت اول در طراحی، امنیت کودک است و بعد از آن توجه به انعطاف­پذیر بودن محیط و ابزار، تا به کودک مجال تخیل­پردازی بدهد. این پژوهش با هدف بررسی اهمیت امنیت فیزیکی و شناسایی متغیرهای محیطی ایجاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
بهبود راهبرد‌های خواندن و درک مطلب انگلیسی دانش‌آموزان دبیرستان از طریق ارزشیابی پویا

منوچهر جعفری‌گهر؛ مهدی کرمی

دوره 10، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 11-24

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.435

چکیده
  ارزشیابی خواندن و درک مطلب انگلیسی به شیوة سنتی به دلیل عدم ارائه بازخورد آموزشی کافی به فراگیر و نادیده گرفتن اصل ارتقای یادگیری و تربیت فراگیر مورد انتقاد قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی‌گری در ارزشیابی پویا در بهبود راهبرد‌های خواندن و درک مطلب است. بدین منظور، چهار کلاس آموزش زبان انگلیسی (1) متشکل از 116 دانش‌آموز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی فناوری آموزش
بررسی درک و فهم دانش‌آموزان از اعداد منفی و بدفهمی‌های آنان

ابراهیم ریحانی؛ فریده حمیدی؛ فرزانه راشدی

دوره 10، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 25-41

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.436

چکیده
  درک اعداد منفی و انجام عملیات روی آن‌ها یکی از موضوعات اساسی در ریاضیات است که دانش‌آموزان در مدارس برای رویارویی با آن‌ها با مشکلات بسیاری مواجه می­شوند. یکی از عواملی که منجر به مشکلات جدی در یادگیری مفاهیم ریاضیات می‌شود، بدفهمی‌هایی است که بر اثر یاددهی نامناسب، تفکر غیر رسمی یا یادآوری ضعیف گذشته ایجاد می‌شوند. شناخت بدفهمی‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازی های رایانه ای آموزشی
لگوی‌آموزشی: ابزاری جهت ارتقاء سطح مهارت حل مسأله و کار گروهی دانش‌آموزان در درس علوم

الهام شریفی اصل؛ سیروس اسدیان

دوره 10، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 43-54

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.437

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه مهارت حل مسأله و کارگروهی دانش‌آموزان بهره‌مند از لگوی‌آموزشی و روش موجود در مدارس در درس علوم پایه سوّم ابتدایی بوده است. بدین منظور، در یک مطالعة شبه- آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل 40 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل (آموزش با لگو و آموزش با روش موجود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
بررسی تأثیرآموزش محیط‌زیست برسطح دانش دانشجویان دختر و پسر با استفاده از رسانه‌های ارتباط‌جمعی دیداری

مینا اصلانی؛ سید محمد شبیری

دوره 10، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 55-64

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.438

چکیده
   این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش محیط­زیست بر سطح دانش دانشجویان دختر و پسر با استفاده از رسانه­های ارتباط­جمعی دیداری انجام پذیرفت. به منظور گردآوری داده­ها در ابتدا پرسش­نامه­ای محقق­ساخته  تدوین گردید که روایی آن توسط متخصصان و استادان اعتبار سنجی و پایایی آن 77/0 محاسبه شد. جهت دستیابی به هدف پژوهش، از روش شبه­تجربی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
استفاده از الگوی سازنده‌گرایی برای افزایش دانش تلفیق تکنولوژی

زهرا حسینی

دوره 10، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 65-74

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.439

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر استفاده از الگوی سازنده‌گرایی بر دانش تلفیق تکنولوژی دانشجومعلمان انجام شد. دانش تکنولوژیکی پداگوژیکی محتوا (TPACK) به عنوان یک چارچوب مطالعه و اندازه­گیری دانش تلفیق تکنولوژی انتخاب شد. نمونه پژوهشی شامل 22 معلم دانشجومعلم دورة کارشناسی تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بودند که از میان 174 دانشجویی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش عالی
بررسی رابطة سرمایة فکری و عملکرد پژوهشی در میان اعضای هیأت علمی

نادر بختیاری؛ محمد موسی خانی

دوره 10، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 75-84

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.440

چکیده
   ضرورت توجه به عملکرد کارکنان و استفاده از سرمایه‌های فکری جهت رسیدن به اهداف و استفادة بهینه از امکانات موجود در سازمان­ها، به ویژه دانشگاه­ها که خود مرکز تولید سرمایه­های فکری هستند، مدیران را ملزم به استفاده از سرمایه­های فکری جهت رسیدن به عملکرد مطلوب می‌نماید. در این تحقیق از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است و کلیه ...  بیشتر