فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی معماری
نرم‌افزار NASIR به عنوان یک کارگاه مجازی آموزشی: شبیه‌سازی شکست ناگهانی سدها به کمک استهلاک مصنوعی

سعید رضا صباغ یزدی؛ علی محمدی کردخیلی

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1387، صفحه 201-208

https://doi.org/10.22061/tej.2008.1303

چکیده
  نرم افزار NASIR به عنوان یک کارگاه مجازی آموزشی توانسته است در ارتقاء دانش و مهارت روش‌های عددی برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد مهندسی عمران نقش مؤثری ایفا نماید. در این مقاله گزینه حجم محدود مرکزی به علاوه استهلاک مصنوعی این نرم افزار که شکل پایستار معادلات آبهای کم عمق را بر روی شبکه بی سازمان با روشی مبتنی بر نقاط گرهی حل می‌کند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
مدیریت بحران و روند ارزیابی ساختمان‌های آسیب دیده از زلزله

اصغر وطنی اسکویی

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1387، صفحه 209-224

https://doi.org/10.22061/tej.2008.1304

چکیده
  گرچه مکان و زمان رخداد زلزله ها کاملاً مشخص نیست ولی این واقعیتی است انکار ناپذیرکه کره خاکی با توجه به ساختارش هر از چند سالی انرژی خود را آزاد نموده و محیط طبیعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه با این که زمین هیچ وقت از ریسک دور نیست، کم کردن خطرات ناشی از ریسک در هر زمان امکان پذیر و مؤثر می‌باشد. با توجه به وسعت خرابی بعد از زلزله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش فنی حرفه ای
اثر کارگرم بر خواص آلیاژ پایه نیکلی IC-221M

مرتضی هادی؛ علیرضا کمالی؛ سید محمد مهدی هادوی

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1387، صفحه 225-232

https://doi.org/10.22061/tej.2008.1305

چکیده
  در این پژوهش اثر کارگرم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پایه نیکلی NiAl8Cr8MoZrB (IC-221M) مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا پس از تولید آلیاژ به روش ذوب و ریخته گری، چهار نوع عملیات کار گرم در دمای 1000 و 1100 درجه سانتیگراد در میزان کرنش اعمالی متفاوت انجام شد. همچنین دو نوع عملیات کار گرم دو مرحله‌ای نیز طراحی و بر روی نمونه‌های آلیاژ تولیدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
بهره‌گیری از رشد هوشمندانه در ساماندهی رشد پراکنده شهرها

مصطفی عباس زادگان؛ بهمن رستم یزدی

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1387، صفحه 233-248

https://doi.org/10.22061/tej.2008.1306

چکیده
  بر اثر افزایش چشمگیر نرخ رشد جمعیت ایران در قرن اخیر و به اوج رسیدن آن در دهه ۱۳۶۰ و نگرش دوران مدرنیسم، رشد شهرها قابل مقایسه با دوره‌های قبل نمی باشد. نحوه رشد شتابان در برخی از شهرها حالتی پراکنده و گسسته داشته و با اتلاف اراضی کشاورزی و باغی حاشیه شهرها و تضییع منابع محیط زیست همراه بوده ‌است. این پدیده در محافل علمی رشد پراکنده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت آموزشی
بررسی تأثیر پیشینه های آموزشی و تجربی مدیران بر سبک مدیریت تعارض آنها از دیدگاه دبیران

مصطفی نیکنامی؛ زینب مشفقی؛ مرجان مشفقی

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1387، صفحه 249-265

https://doi.org/10.22061/tej.2008.1307

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهای مستقل آموزش ضمن خدمت، رشتة تحصیلی، مدرک تحصیلی و سابقه خدمتی، بر سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه نظری دخترانه در ناحیه 1 شهر شیرازدر سال تحصیلی87-1386  از دیدگاه دبیران است. در این تحقیق از روش تحقیق علی- مقایسه‌‌ای بهره گرفته شده است. در این پژوهش دو نمونه بررسی شده است. حجم نمونه از گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی- مجازی
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مراکز دانشگاهی

لطیفه پورمحمدباقر؛ الهه پور محمد باقر

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1387، صفحه 267-275

https://doi.org/10.22061/tej.2008.1308

چکیده
  آنچه مسلم است، دنیای کنونی در واقع دنیای استیلای فناوری نوین اطلاعات و دنیای شتاب زدگی تاریخ به لحاظ تغییرات  مختلف می باشد. سیستم های آموزشی در یک جامعه و به تبع آن دانشگاه، قادر نخواهند بود همچون جزیره ای خود را منفک از دیگر نهادهای اجتماعی، ملی و فعل و انفعالات گسترده­ی بین المللی در دهکده­ی جهانی بدانند، زیرا جامعه­ آموزشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی- مجازی
چالش های نگرشی اعضای هیئت علمی در آموزش الکترونیکی

بهرام صالح صدق پور؛ شراراه میرزایی

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1387، صفحه 277-287

https://doi.org/10.22061/tej.2008.1309

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نسبت به آموزش مجازی (الکترونیکی) که به روش سنتی، روش مجازی و هر دو روش صورت می‌گیرد، می‌باشد. روش تحقیق این مطالعه از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل استادان شاغل به کار در دانشکده های فنی و علوم پایه دانشگاه‌های شهر تهران می‌باشد. روش نمونه گیری، به صورت ...  بیشتر