فصلنامه علمی
آموزش الکترونیکی
1. بازیوارسازی با جدول پیشتاران: تاثیر ابزارهای آموزشی مبتنی بر رقابت و مشارکت در یادگیری و انگیزه رغبتی درس ریاضی

مهران محمدی؛ زهره خوش نشین؛ نسرین محمدحسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2021.7996.2606

چکیده
  پیشینه و اهداف: بازیوارسازی به معنای استفاده از عناصر و مکانیک‌های بازی در محیط غیر‌بازی به طور فزاینده‌ای در محیط‌های یادگیری به عنوان راهی برای افزایش انگیزه دانش‌آموزان و نتایج یادگیری به کار می‌رود. در حالی که تحقیقات متعددی با هدف بررسی اثربخشی بازیوارسازی در زمینه آموزش انجام شده است. اما در خصوص به کارگیری دقیق عناصر بازیوارسازی ...  بیشتر

رویکردهای نوین آموزشی
2. امکان سنجی کاربرد روش‌های نوین تدریس در شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دیدگاه مدیران و کارکنان

محمد مجدم؛ زهره خوش نشین؛ سید عبدالله قاسم تبار؛ علی نجفی

دوره 15، شماره 4 ، پاییز 1400، ، صفحه 695-706

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2021.6466.2402

چکیده
  پیشینه و اهداف: جهش سازمان‌ها و شرکت‌ها برای دست‌یابی به بازارهای بزرگ جهانی آنها را بر آن داشته است که اثربخش­ ترین و کارآمدترین روش‌ها را برای این هدف به‌کارگیرند. یکی از این روش‌ها، روش‌های نوین تدریس برای کارکنان است، که در پژوهش حاضر به منظور امکان‌سنجی کاربرد روش‌های نوین تدریس در شرکت صنایع ملی پتروشیمی به‌منظور بهره‌مندی ...  بیشتر

تکنولوژی آموزشی
3. تحلیل کارآمدی آموزش مبتنی بر نقشه‌ مفهومی در قالب چندرسانه‌ای بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

آزاد میرزایی؛ زهره خوش نشین؛ ساسان سلیمی؛ سید عبدالله قاسمی تبار

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، ، صفحه 257-268

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3198.1813

چکیده
  پیشینه و اهداف: به کار گیری نقشه مفهومی از جمله رویکردهای نوین آموزشی است که ریشه در رویکرد ساختن گرایی دارد. در ساختن گرایی براهمیت ساختن دانش از راه ارتباط دادن پیش آموخته ها با آموخته های جدید تأکید می شود. در این دیدگاه ارتباطی و بر اساس رویکرد نقشه مفهومی افراد بین یادگیری پیشین و جدید به جست و جو می پردازند، خودِ افراد طرح واره ...  بیشتر

آموزش علوم
4. تاثیر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس علوم

زهره خوش نشین

دوره 12، شماره 3 ، تابستان 1397، ، صفحه 231-238

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3275.1834

چکیده
  پیشینه و اهداف: جهان ارتباطات در  موج سوم رویکردهای ارتباطی شیوه نوینی از زندگی در قالب ابزارهای نوین را به همراه داشته که سبب شده آن را کلبه‌ی الکترونیک بنامند. تحولات سریع  ناشی از کاربرد فن‌آوری اعم از فن‌آوری مولد و فن‌آوری اطلاعاتی در زندگی بشر تغییرات شگرفی را در ساختارهای صنعتی، اقتصادی، سیاسی و مدنی جوامع به وجود آورده ...  بیشتر