فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی
1. تشخیص اتوماتیک بیمارهای شبکیه چشم با استفاده از مدل های ریاضیاتی پردازش تصویر، مبتنی بر یادگیری دیکشنری چند لایه

آزاده منتظری؛ محبوبه شمسی؛ روح الله دیانت

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 371-386

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3434.1872

چکیده
  هدف از این مطالعه بهبود عملکرد طبقه بندی روش های نوین، با استفاده از مدلی چند لایه به منظور کمک به تشخیص بیماری‌های شبکیه ی چشم است. این مدل از الگوریتم K-SVD پیشرفته، برای یادگیری ماتریس دیکشنری و الگو های پایه استفاده می کند تا بتواند با الگوپذیری از معماری چند لایه، ویژگی های بهتری را در تصاویر OCT شبکیه بیاموزد. همچنین در این معماری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه تعلیم و تربیت
2. یادگیری طبیعی، مطالعه‌ای بر مبنای مشاهدۀ رفتار کودکان در مدرسۀ طبیعت کاوی‌کنج مشهد

سیدمحمد بهروز؛ اسماعیل ضرغامی

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 387-401

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3953.1962

چکیده
  فرصتهای کودکان برای داشتن تجربۀ آزاد و مستقل (پیش‌نیاز اصلی یادگیری طبیعی) در فضاهای باز محیطهای شهری کاهش یافته است. پژوهشهای پیشین بر نقش ادراک والدین از ایمنی صحه نهاده‌اند. از سوی دیگر، شهرهای بزرگ شاهد جدایی بی‌سابقه‌ای از عناصر و فرایندهای طبیعی بوده‌اند. ویلسون باور دارد که ما تمایل ذاتی به نزدیکی به چیزهای طبیعی داریم. نیاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی نگرش معلمان ایرانی زبان انگلیسی پیرامون مفهوم جهانی-بومی سازی از طریق پرسشنامه ی ابداعی

اسمعیل علی سلیمی؛ محمد میثم صفرزاده

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 403-412

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3404.1865

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش معلمان ایرانی زبان انگلیسی پیرامون پدیده جهانی-بومی‌سازی آموزش زبان از طریق پرسش‌نامه‌ی ابداعی برای نخستین بار صورت پذیرفت. شرکت کنندگان در مطالعه معلمان زبانی بودند که دارای پیشینه تحصیلاتی، سن، تجربه تدریس و جنسیت های متفاوت بودند. این مطالعه در دو مرحله انجام گرفت که در مرحله اول یک پرسش‌نامه طراحی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
4. ویژگی‌ها و عناصر طراحی فضاهای باز کودکان دبستانی براساس هوش هیجانی در فرآیند یادگیری از دیدگاه متخصصان

حسنی سادات شمس دولت آبادی؛ فرهنگ مظفر؛ نیلوفر ملک؛ بهرام صالح صدق پور

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 413-423

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3760.1935

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه اصول طراحی برای فضاهای باز مدرسه در دبستان مبتنی بر افزایش هوشمندی‌هیجانی و فرآیند یادگیری است. پژوهش بر روش تحقیق کیفی-کمی و استفاده از روش پیمایش اکتشافی دلفی استوار است. مرحله اول تحقیق، مصاحبه باز پاسخ با متخصیص در رشته‌های معماری و روانشناسی در حوزه‌ی هوش‌هیجانی را در‌‌‌‌‌‌‌‌برمی‌گیرد، ‌‌‌‌‌سپس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
5. امکان سنجی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی با رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

فاطمه رحمانی؛ حامد احمدی؛ الهام قنبری؛ سیدمحمود خراسانی کیاسری

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 425-440

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3428.1871

چکیده
  هدف از این پژوهش امکان سنجش و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی است. در تحقیق حاضر براساس تحقیقات پیشین و نظر خبرگان عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی از نظر فاکتورهای سنجش توسعه یادگیری الکترونیکی شامل فاکتورهای انسانی، فنی، اجتماعی،سازمانی شناسایی شدند. برای آزمون و تایید فرضیه های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
6. ارائه الگوی ارزیابی آموزشی مبتنی بر معیار در آتلیه‌های طراحی معماری

سیما رضائی آشتیانی؛ جمال‌الدین مهدی‌نژاد

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 441-458

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4066.1993

چکیده
  آموزش معماری از موضوعات مهم در جریان رشد معماری است. یکی از ارکان مهم آموزش، ارزیابی است. ارزیابی، رایج‌ترین روش بازخورد در معماری است. در تحقیقاتی که در مورد ارزیابی انجام شده، توجه کمی به احساس و دریافت دانشجویان از فرایند ارزیابی شده است، در‌حالیکه به عنوان یکی از بزرگترین نارضایتی‌های دانشجویان شناخته شده است. هدف از این تحقیق، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
7. دسته بندی سبک های یادگیری با استفاده از ویژگی های رفتاری و ماشین بردار پشتیبان دو قلو

جلال الدین نصیری؛ امیر محمود میر؛ سمیه فتاحی

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 459-469

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3358.1859

چکیده
  موفقیت تحصیلی دانشجویان از اهداف مهم در محیط‌های آموزشی است. یکی از عوامل مهم در تحقق این هدف، توجه به سبک یادگیری دانشجویان است. آگاهی از سبک یادگیری دانشجویان به طراحی یک روش مناسب آموزش کمک می‌کند. لحاظ کردن یک شیوه مناسب آموزش باعث بهبود عملکرد دانشجویان در محیط آموزشی می‌شود. در این مقاله، هدف ساخت یک مدل برای تشخیص خودکار سبک‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
8. ارزشیابی برنامه درسی ریاضی پایه دهم رشته انسانی (با تاکید بر رویکرد زمینه محور از دیدگاه دبیران این درس در شهر تهران)

غلامعلی احمدی؛ هاله شیخ الاسلامی؛ علیرضا عصاره؛ ابراهیم ریحانی

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 471-483

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3161.1802

چکیده
  ااین مقاله به ارزشیابی برنامه درسی ریاضی دهم انسانی از دیدگاه دبیران این درس در شهر تهران می‌پردازد. این پژوهش بر اساس عناصر ده‌گانه برنامه درسی اکر و با تاکید بر رویکرد زمینه‌محور انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایش است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده و روایی آن با روش اعتبار محتوا مورد تایید قرار گرفته است. برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی و شناسایی مدل هوشمند یادگیری همراه تعاملی جهت ارتقاء ایمنی در راه آهن

رضا شریفی؛ قاسمعلی بازآیی؛ حسن اسدزاده

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 485-495

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3342.1854

چکیده
  سامانه‌ یادگیری همراه تعاملی به‌عنوان ابزاری برای تحقق نظریه هیتاگوژی قابل طرح و بررسی است. این رویکرد به‌عنوان زنجیره‌ای از آندراگوژی مطرح است و نگاه فرآیندی دارد. با توجه به اهمیت ارتقاء ایمنی در بهره‌برداری راه‌آهن، تجهیزات متعددی در حوزه‌های تأسیسات زیربنایی، ناوگان و سیر و حرکت این وظیفه را بر عهده دارند. مسئله‌ای که راه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
10. ماهیت و منطق برنامه درسی رباتیک تربیتی در دوره ابتدایی

رحیمه منصوری گرگر؛ علی حسینی‌خواه؛ مینو عالمی؛ زهرا نیکنام

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 497-518

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3380.1861

چکیده
  همزمان با تغییرات گسترده در اجتماع، استفاده از فناوری نیز گسترش یافته است. برای آماده‌سازی و مقابله مؤثر دانش‌آموزان با تحولات قرن حاضر، نیازمند طراحی و تدوین برنامه‌های درسی ویژه هستیم. رباتیک تربیتی، فناوری آموزشی پیشرفته‌ای است که مستلزم توجه ویژه است. در دهه گذشته، رباتیک تربیتی به مثابه یک ابزار ارزشمند در راستای شکوفاسازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. بررسی نقش آزمونهای مجازی با کاهش استرس

شهرام رنج دوست

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 519-527

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3319.1848

چکیده
  پژوهش باهدف بررسی نقش آزمونهای مجازی در کاهش استرس از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرند درسال تحصیلی1395-1396انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرند به تعداد1896می باشد(تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
12. تاثیر طراحی بهینه فضای آموزشی بر ارتقای خلاقیت

یزدان موحدی

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 529-535

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3352.1856

چکیده
  خلاقیت، یکی از ویژگی های عالی تفکر انسانی می باشد. پژوهش حاضر با هدف تاثیر طراحی بهینه فضای آموزشی بر ارتقای خلاقیت انجام شد. مطالعه حاضر از نوع طرح های تحلیلی توصیفی بود که به روش رگرسیون یا پیش بین انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تبریز در سالتحصیلی 97-1396 بودند که تعداد 370 نفر از آنها به عنوان نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. توسعه مدل ساختاری فرایندهای خلق دانش ملی با استفاده از ترکیب روش‌های دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری

قاسم آذری آرانی؛ جلال رضائی نور

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 537-552

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3235.1846

چکیده
  امروزه کشورها برای توسعه و پیشرفت دانش نیازمند مدیریت منابع دانشی و به طور مشخص خلق دانش و نواوری در حوزه ملی هستند. ادبیات زیادی در حوزه خلق دانش سازمانی وجود دارد و مدلهای مختلفی بدین منظور توسعه داده شده است؛ اما موضوع خلق دانش تاکنون در سطح سازمان و در مواردی فراسازمانی و در بین زیرمجموعههای داخلی یک سازمان اتفاق افتاده است و در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش زبان انگلیسی
14. تاثیر بوردهای هوشمند برافزایش انگیزه و یادگیری افعال چند کلمه ای توسط زبان آموزان انگلیسی بعنوان زبان خارجی

گودرز علی بخشی؛ محمد زینلی؛ مرتضی بختیاروند

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 553-560

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3322.1849

چکیده
  این تحقیق به بررسی تاثیر وایت بوردهای هوشمند بعنوان یک وسیله مفید آموزش بر یادگیری افعال دو کلمه ای و انگیزه یادگیری زبان آموزان سال چهارم در شهرستان خرمشهر، ایران پرداخته است. از میان کلاس های سال چهارم دبیرستان یکی از دبیرستان های خرمشهر دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب شده است. و از هر کلاس 15 نفر که علاقه مند به شرکت در کلاس فوق العاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش عالی
15. طراحی و اعتبار یابی الگوی بهبود کیفی آموزش های مجازی دانشگاه فرهنگیان ( به روش آمیخته )

مژگان اسمعیل نیا؛ حسینعلی کوهستانی؛ علی معقول

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 561-580

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3273.1835

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبار‌یابی الگوی بهبود کیفی آموزش‌های مجازی به روش آمیخته است. در بخش کمی 608 نفر دانشجو و استاد به شیوة تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. در بخش کیفی با 18 استاد مصاحبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های کمی از روشهای آمار توصیفی و در بخش کیفی از راهبرد مبتنی بر تئوری داده بنیاد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
16. بررسی نقش شیوه آموزش دانشجویان بر ارتقا میزان خلاقیت آنها نمونه موردی، دانشجویان درس درک و بیان محیط در رشته مهندسی معماری

سیداحسان بلادی ده بزرگ؛ محمدهادی کابلی؛ علی اکبر حیدری

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 581-592

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3306.1845

چکیده
  چکیده خلاقیت، حلقه‌ی گمشده‌‌ی آموزش‌‏های معاصر در رشته معماری است. این موضوع در دروس عملی با رویکرد خلق اثری بدیع بیشتر است . با این حال به نظر می‌رسد که نحوه آموزش در این گونه دروس، می‌تواند به رشد خلاقیت آنها کمکشایانی کند. با این هدف در این پژوهش دو شیوه آموزش معماری مبتنی بر استاد و دانشجو را مدل‌های پایه در نظر گرفته و با بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
17. ارایه مدل طبقه بندی بر اساس سیستم استنتاج فازی و الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص اختلال خواندن در دانش آموزان مقطع راهنمایی

فهیمه رضایی؛ راحیل حسینی؛ مهدی مزینانی

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 593-602

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2818.1724

چکیده
  اختلال یادگیری از اختلال‌های شایع دوران کودکی است. مهمترین اختلال یادگیری، اختلال خواندن که به مهارتهای مبتنی بر خواندن اشاره دارد. این پژوهش یک مدل هایبریدی فازی-ژنتیکی جهت مدیریت عدم قطعیت جهت تشخیص اختلال خواندن ارایه می‌نماید. بدین‌منظور از مدل‌های طبقه‌بندی در فرآیند تشخیص اختلال استفاده‌شده‌است. در سیستم فازی، دانش مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
18. ارائه مدل یادگیری الکترونیک بر رضایت مندی اساتید از یادگیری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل

خیراله سربلند

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 603-614

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3281.1837

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل یادگیری الکترونیک بر رضایت‌مندی اساتید از یادگیری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل است. تحقیق حاضر در دو مرحله پیمایشی و دلفی انجام شد. جامعۀ آماری تحقیق را در مرحلۀ اول، اساتید حق‌التدریس و اعضای هیات علمی و در مرحلۀ دوم، اعضای هیات علمی رشتۀ مدیریت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل تشکیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
19. بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا (مقایسه نظرات اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا)

خلیل میرزائی؛ حشمت اله سعدی؛ مرجان سپه پناه

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 615-623

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3143.1795

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، مقایسه نظرات اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) در خصوص موانع و راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش، با استفاده از روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه تهیه شده است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
20. طراحی و اعتباریابی الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران

محسن زارعی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی آبادی؛ علی دلاور

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 625-638

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3599.1904

چکیده
  هدف از این پژوهش تدوین الگوی شبکه اجتماعی مجازی برای مدارس ایران بود. این پژوهش به شیوۀ آمیخته؛ کمی و کیفی، و با طرح اکتشافی اجرا گردید. در مرحلۀ کیفی جامعه پژوهش، شامل اسناد و مدارک در دسترسِ فارسی و انگلیسی، مکتوب و الکترونیکی که از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. حجم نمونه 45 سند در حوزۀ شبکه‌های اجتماعی است. برای گردآوری ...  بیشتر