دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 53، پاییز 1398، صفحه 1-288 
12. آموزش منظورشناسی زبان انگلیسی با رویکرد اجتماعی-فرهنگی

صفحه 179-188

الهه زعفرانیه؛ منصور توکلی؛ عباس اسلامی راسخ


16. تحلیل فلسفی فناوری و نقش آن در شکل‌گیری فضای مجازی

صفحه 225-236

محمدرضا سرمدی؛ پرستو مصباحی جمشید؛ مهران فرج اللهی؛ محمد میردامادی؛ زهره اسماعیلی


18. طراحی اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی با رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری

صفحه 251-261

محمدرضا میگون پوری؛ ابولقاسم عربیون؛ محمد مهدی پوربصیر؛ علی مبینی دهکردی


20. تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی

صفحه 279-290

سونیا موسی رمضانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی احمد آبادی؛ علی دلاور؛ مهران فرج اللهی