فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی معماری
1. مفهوم آموزش و تأثیر آن در معماری مسجد–مدرسه‌های دوره قاجار

حامد حیاتی؛ فاطمه غلامی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3253.1843

چکیده
  در گذشته هستة مرکزی آموزش دانش اسلامی در مساجد بود، چون نخستین مکانی که در سده‌های نخستین اسلامی به منظور آموزش مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ مسجد بود. از همین رو مسجد از دیرباز تاکنون در کنار کارکرد عبادت، مکان گردهم‌آیی مسلمانان و کسب علم بوده است. این تحقیق به پیدایش مراکز آموزشی-مذهبی که همان مسجد-مدرسه‌ها هستند، می‌پردازد و چون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش فنی و حرفه ای
2. آموزش مبتنی بر نرم‌افزار دی‌مالتی‌پلکسر نوری با استفاده از کریستال‌های فوتونی دو بعدی و ارائه سرفصل‌ آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک

غلامعلی دلفی؛ سعید علیائی؛ محمود صیفوری

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 21-33

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5027.2155

چکیده
  در این مقاله به آموزش مبتنی بر نرم‌افزار یک دی‌مالتی‌پلکسر چهار کاناله کریستال فوتونی با استفاده از نرم‌افزار آرسافت پرداخته شده است. آموزش ساختار دی‌مالتی‌پلکسر بر مبنای خصوصیات یک فیلتر کریستال فوتونی بنا نهاده شده‌ است. در این تجزیه و تحلیل با تغییر شعاع میله‌های درون نانو‌تشدیدگر حلقوی و شعاع میله‌های پراکندگی در ساختار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش عالی
3. طراحی مدل بهینه استقرار آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی فراگیر در دانشگاه تهران مبتنی بر تحلیل راهبردی

بهناز مهاجران؛ مهدی رضوان

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 35-46

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3707.1923

چکیده
  هدف از این پژوهش توصیفی- پیمایشی طراحی مدل بهینه استقرار آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی فراگیر در دانشگاه تهران مبتنی بر تحلیل راهبردی است برای رسیدن به این هدف، طی یک روش تحقیق پنج گامی بعد از شناسایی گروههای ذینفع با استفاده از ، ابعادو مولفه های آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی در دانشگاه تهران از دیدگاه ذینفعان شناسایی شد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
4. فراتحلیل اثربخشی فناوری در پیشبرد اهداف آموزش ریاضی

راضیه علی دهی راوندی؛ محمدصادق طاهرطلوع دل

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 47-58

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4891.2139

چکیده
  با توجه به پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه مطالعات مربوط به بررسی تأثیر فناوری در اثربخشی آموزش، پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل و ترکیب نتایج پژوهش‌های انجام یافته در زمینه بررسی تأثیر استفاده از فناوری در آموزش ریاضی انجام گرفته است. جامعه پژوهشی، پژوهش-هایی است که به بررسی تاثیر استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. معرفی سیستم آموزش تشخیص و تصحیح ابهام کلمات برای افزایش کارایی مترجم متن فارسی به زبان اشاره فارسی با استفاده از آنتولوژی.

محمد لطافت؛ عبدالرضا رسولی کناری؛ محبوبه شمسی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 59-77

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3369.1858

چکیده
  مهم‌ترین عامل ارتباط بین انسان‌ها، توانمندی در برقراری ارتباط از روش‌های مختلف مانند گفتار، نوشتار و زبان‌اشاره می‌باشد. ناتوانی افراد کم‌شنوا و ناشنوا در برقراری ارتباط صمیمانه، هم‌چنین نبود آموزش مرسوم با توجه به نیازهای جامعه، باعث کنارگذاری این افراد شده است. این پژوهش به دنبال معرفی سیستمی می‌باشد که متن فارسی را دریافت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
6. آسیب‌شناسی برنامه درسی جدید رشته الکتروتکنیک شاخه آموزش فنی و حرفه ای (مطالعه موردی: استان یزد)

عباس موحدی نسب؛ علیرضا عصاره؛ غلامعلی احمدی؛ جواد حاتمی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3998.1973

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی برنامه درسی جدید رشته الکتروتکنیک شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع گردآوری داده‌ها، ترکیبی است. جامعه آماری شامل مدیران آموزشی، هنرآموزان و هنرجویان پایه یازدهم رشته الکتروتکنیک استان یزد، در سال تحصیلی96-97 بود. نمونه کمی با روش سرشماری و نمونه کیفی به روش هدفمند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
7. واکاوی برنامه درسی کارشناسی ارشد پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری و مقایسه میزان انطباق آنها بر مولفه های آموزش معماری

عباس صداقتی؛ عیسی حجت

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 101-119

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3688.1919

چکیده
  معماری رشته ای تلفیقی از مباحث علوم انسانی،هنر و علوم‌فنی می باشد.به همین علت تحقق معماری،نیازمند برخورداری از مجموعه ای از معرفت‌ها و دانش‌های گوناگون است. از سال 1939،آموزش آکادمیک معماری در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ارشدپیوسته،جهت تربیت نقشه‌کش و معمار تعریف و جایگزین شیوه سنتی گردید و در سال 1998دوره کارشناسی پایه ریزی شد.مسئله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
8. سواد ریاضی دانش‌آموزان پایه نهم: پژوهشی براساس آزمون مطالعه پیزا

نرگس یافتیان؛ مریم شایان

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 121-140

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5138.2177

چکیده
  هدف تحقیق توصیفی-پیمایشی حاضر، بررسی سواد ریاضی دانش‌آموزان پایه‌نهم متوسطه اول شهرستان نجف‌آباد و نمونه شامل 266 دانش‌آموز دختر و پسر می‌باشد که به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گیری یک آزمون محقق ساخته شامل 8 مسئله، مشتمل بر 14 سؤال است که روایی صوری و محتوایی آن توسط صاحب‌نظران تأیید شد. این پژوهش، سواد ریاضی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
9. شخصی‌سازی محیط یادگیری الکترونیکی براساس خودکارامدی یادگیرنده

فاطمه زرّین؛ غلامعلی منتظر

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 141-154

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3137.1911

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی و پیاده‌سازی سامانة آموزشیاری هوشمندی است که مدل یادگیرندة آن شامل ویژگی‌های خودکارامدی تحصیلی و سبک یادگیری، دو ویژگی مؤثر در یادگیری است. خودکارامدی تحصیلی به‌صورت خودکار و با طراحی سامانة فازی براساس رفتارهای یادگیرنده و سبک یادگیری از طریق پرسش‌نامة فلدرـ سیلورمن که شامل 44گویه است، شناسایی شده‌اند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. بررسی رابطه تفکر استراتژیک و سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی در میان مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

مهدی نوید ادهم؛ حمید شفیع زاده

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 155-165

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5065.2163

چکیده
  هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه تفکر استراتژیک و سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی می‌باشد. پژوهش حاضر بر مبنای نوع، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران و مناطق تابعه به تعداد 181 نفر بوده که تمام این افراد به عنوان حجم نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
11. شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران

مهدی عرب پشتکوهی؛ افسانه زمانی مقدم؛ علی رجب زاده قطری

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 167-177

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3769.1938

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحبنظران میباشد. که رویکرد پژوهش کیفی و از روش نظریه زمینه‌ای اشتراوس و کوربین (1994) استفاده شده است. جامعه پژوهش صاحب‌نظران حوزه آموزش و برنامه‌ریزی فناوری‌های نوین و درس کار و فناوری می‌باشند که به صورت هدفمند تعداد 18 نفر از آن‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش زبان انگلیسی
12. آموزش منظورشناسی زبان انگلیسی با رویکرد اجتماعی-فرهنگی

الهه زعفرانیه؛ منصور توکلی؛ عباس اسلامی راسخ

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 179-188

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3632.1927

چکیده
  این پژوهش تأثیر روش تدریس با رویکرد اجتماعی-فرهنگی را بر ارتقا دانش منظور‌شناسی زبان انگلیسی در زبان‌آموزان ایرانی، با تاکید بر کنش گفتاری انتقاد‌کردن بررسی می‌کند. شرکت‌کنندگان دو کلاس 25 نفره از دانشجوی زبان انگلیسی بودند (گروههای ازمایش و کنترل). سعی بر آن شد که در این روش، زبان‌آموزان تحت اصول رویکرد اجتماعی- فرهنگی عمل‌کنند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. شایستگی های حرفه ای معلمان و رضایت شغلی با تاکید بر دیدگاه سازنده گرایی

زهرا ابوالحسنی؛ محمد جوادی پور

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 189-198

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3713.1925

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رضایت شغلی و شایستگی حرفه‌ای معلمان با تاکید بر دیدگاه سازنده‌گرایی و همچنین میزان شایستگی حرفه‌ای سازنده‌گرایی معلمان مقطع متوسطه اول می‌باشد. روش تحقیق از حیث اجرا توصیفی بخشی پیمایشی و همچنین در بخشی دیگر همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه شایستگی حرفه‌ای سازنده‌گرایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. شناسایی نیازهای دانشجویان کشاورزی در زمینه شایستگی‌های حرفه‌ای براساس مدل بوریج و رابطه آن با ساختار اجتماعی آموزش

مسعود سامیان؛ رضا موحدی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ حشمت اله سعدی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 199-209

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3601.1903

چکیده
  هجامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مختلف کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان و دانشگاه رازی کرمانشاه بودند (N=850). از این تعداد، 385 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که سوالات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
15. تاثیر کیفیت فضای بسته آموزشی بر میزان حس جمعی کاربران

مصطفی ارغیانی؛ سید عباس اقا یزدان فر؛ محسن فیضی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 211-224

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3367.1867

چکیده
  با توجه به نیازهای اساسی انسان در ابعاد مختلف اجتماعی ، عاطفی ، هوشی و جسمی، اما محیط یادگیری امروزی از دستیابی به فضای زنده و فعال ، مکان برای مواجهه ، تجربه کردن و ... دور است. مطالعات مختلف نشان می دهد حس جمعی، بیشترین میزان تاثیر را در مشارکت افراد در عملکرد محیط دارد. حس جمعی امری چند بعدی است که مکان باید بستری برای حس جمعی بین کاربران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
16. تحلیل فلسفی فناوری و نقش آن در شکل‌گیری فضای مجازی

پرستو مصباحی جمشید؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ محمد میردامادی؛ زهره اسماعیلی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 225-236

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.2816.1723

چکیده
  چکیده زمینه: فناوری دیجیتال پدیده‌ای حیاتی در عصر حاضر است و همواره با دگرگونی ساختارهای اجتماعی همراه بوده است. از آنجا که ذات فناوری امری خنثی نیست، میان فناوری و تولید اندیشه رابطه‌ای دو سویه بوده است و فناوری دارای دانش خاص خود است؛ لذا مرتبط با زیرساخت‌های فلسفی زمان تغییر می‌کند. یکی از رویدادهای فناورانه، تحقق فضای سایبرنتیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
17. تبیین جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی– یادگیری مبتنی بر سنتز پژوهی در شواهد پژوهشی معاصر

صابر عبدالملکی؛ محبوبه خسروی؛ مهشید ترکمان اسدی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 237-249

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.2799.1718

چکیده
  فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تدریس، یادگیری و پژوهش‌های مربوطه تاثیرگذار بوده‌است. هدف پژوهش حاضر ، مطالعه نظام‌مند و ارائه ترکیبی از پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه جایگاه و نقش فاوا در فرآیند یاددهی– یادگیری بود. روش پژوهش، کیفی و به شیوه سنتز پژوهی انجام شد.منابع پژوهشی مرتبط از سال 2000 تا 2016 با روشی نظام‌مند انتخاب، واکاوی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت
18. طراحی اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی با رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری

محمدرضا میگون پوری؛ ابولقاسم عربیون؛ محمد مهدی پوربصیر؛ علی مبینی دهکردی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 251-261

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3694.1921

چکیده
  چکیده بررسی سیاستهای آموزش عالی کشورهای توسعه یافته در طراحی و توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی به یکی از موضوعات نوین و مهم پژوهشی در حوزه های آموزش عالی و اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی تبدیل شده است. از این رو تغییر رویکرد دانشگاهها از برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی صرف به رویکرد ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی مورد توجه دانشگاههای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
19. مطالعات تحقیقاتی مدیریت دانش در عصر پردازش ابری

جلال رضائی نور؛ محمدسعید عسگری

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 263-278

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.1476.1384

چکیده
  انواع مختلف سازمان ها، در جهان به طور فزاینده ای پویا زندگی می کنند. بخش عمده ای از این پویایی از تحولات و نوآوری در فن آوری، به ویژه فن آوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد می شود.هدف این مقاله یک بررسی روی ابتکارات مدیریت دانش در عصر پردازش ابری به منظور شناسایی وضعیت فرارو و همچنین تحقیقات آینده می باشد، جنبه های مانند اهداف ،انواع دانش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره ابتدایی
20. تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی

سونیا موسی رمضانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی احمد آبادی؛ علی دلاور؛ مهران فرج اللهی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، صفحه 279-290

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3670.1916

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس دانش آموزان مدارس هوشمند در درس ریاضی بوده است. در این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در قسمت تحقیق کمی از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه‌ ...  بیشتر