فصلنامه علمی
فناوری آموزش
1. بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه

محمد امین قشمی؛ فخرالسادات نصیری

دوره 15، شماره 4 ، پاییز 1400، ، صفحه 673-682

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2021.5407.2219

چکیده
  پیشینه و اهداف: ترقی و توسعه یک کشور، بیش از هر چیز وابسته به منابع انسانی آن است. نیروی انسانی است که با قدرت اندیشه و بهره ­گیری بهینه از منابع مادی، موجبات ترقی جامعه می­شود. این موارد موجب شده که سیاست­گذاران و اندیشمندان مفهوم کارآفرینی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا آنجا که آخرین الگوی توسعه، توسعه برخاسته از کارآفرینی ...  بیشتر

آموزش عالی
2. بررسی مفهوم کارآفرینی در آموزش عالی کشور: مروری نظام‌مند بر مقالات پژوهشی آموزش کارآفرینی با رویکرد تحلیل مضمونی

پروانه تقی نژاد؛ عزت الله نادری؛ مریم سیف نراقی

دوره 15، شماره 3 ، تابستان 1400، ، صفحه 555-566

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.6608.2426

چکیده
  پیشینه و اهداف: مقاله حاضر باهدف تحلیل کلمات و واحدهای معنایی استفاده‌شده برای تعریف کارآفرینی و توصیف کارآفرین در مقالات پژوهشی آموزش کارآفرینی در مؤسسات آموزش عالی انجام‌شده است.روش‌ها:مطالعه حاضر به لحاظ ماهیت، سنتز پژوهشی (مروری نظام­مند بر متون)، ولی به لحاظ روش­های تجزیه‌وتحلیل، جزو پژوهش­های تحلیلی-ترکیبی است. برای ...  بیشتر

3. تبیین ویژگی‌های محتوای آموزشی با تأکید بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و مقایسه آن با وضع موجود در دانشگاه هرمزگان

مرتضی خوارزمی؛ حسین زینلی پور؛ اقبال زارعی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 199-209

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4002.1995

چکیده
  پیشینه و اهداف: در حـال حاضـر، توسـعه کـارآفرینی هـسته برنامه‌های توسعه کشورها است. از این رو سرمایه­گذاری در قابلیت‌های کـارآفرینی منـابع انسانی جایگاه ویژه‌ای دارد. انتظار می‌رود دانشگاه‌ها در توسعه قابلیت‌های کارآفرینی، نقش محوری ایفا نمایند. از دانشگاه‌ها انتظار می‌رود که در کشور، با یک جریان نوآور، قابلیت‌های کارآفرینی ...  بیشتر

روانشناسی فناوری آموزش
4. بررسی قابلیت های کارآفرینی و میزان اثربخشی نظام آموزشی بر افزایش آن در دانشجویان دانشگاه پیام نور

علی ربیعی؛ زهرا نظریان

دوره 8، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 269-281

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2014.12

چکیده
  یکی از اهداف مهم نظام آموزش عالی کشور، پرورش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه است. با توجه به روند افزایش جمعیت و تقاضا برای ورود به دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی از یک‌سو و مشکلات اقتصادی دولت از سوی دیگر، مسأله «کارآفرینی» اهمیت ویژه‌ای یافته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی و ارزیابی قابلیت­های کارآفرینی ...  بیشتر

روانشناسی فناوری آموزش
5. سنجش و ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم آموزش بر سبک فکری بر اساس مدل ندهرمان

عباسعلی رستگار؛ مهدی ملک دار؛ مهدی تاج الدین

دوره 6، شماره 1 ، زمستان 1390، ، صفحه 19-31

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2011.213

چکیده
  امروزه محققین بسیاری به بررسی علل شکاف بین دانشگاه و صنعت پرداخته‌اند تا از این طریق بتوانند عوامل تأثیر‌گذار بر رشد و توسعه اقتصادی را بیابند.‌این محققین در جوامع صنعتی به این نتیجه رسید‌ه‌اند که عامل رشد و توسعه اقتصادی‌، کارآفرینی می‌باشد و به همین منظور کارآفرینی جایگاه ویژه‌ای در چنین کشورهایی پیدا کرده است. این مقاله به‌دنبال ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
6. بررسی عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه های کارآفرین

حسین صفرزاده؛ محمود احمدی شریف؛ غلامرضا کارگریان مروستی

دوره 4، شماره 1 ، زمستان 1388، ، صفحه 47-61

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1342

چکیده
  در هزاره سوم که لازمه رشد اقتصادی در آن توسعه مراکز تولید دانش، فناوری و مهارت‌های فنی است، از کارآفرینی می­توان به عنوان یکی از مهم­ترین موتورهای رشد و توسعه یاد کرد. اینجاست که نقش کارآفرین و نیاز به کارآفرینی در جامعه مشخص می‌شود. طبیعی است، بارزترین چیزی که می­تواند ما را به این مقصود برساند دانشگاه­ها و مراکز کارآفرینی ...  بیشتر