فصلنامه علمی
تکنولوژی آموزشی
بررسی نقش استفاده از نرم‌افزار اصلاح خودکار در یادگیری زبان انگلیسی

مهرک رحیمی؛ علی شهریاری

دوره 13، شماره 3 ، تیر 1398، ، صفحه 511-520

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4331.2048

چکیده
  پیشینه و اهداف: با گسترش زیرساخت­های فناوری و افزایش ضریب نفوذ گوشی‌های هوشمند، استفاده از فناوری‌های نوین و برنامه‌های کاربردی در بین عموم مردم و خصوصاً نسل جوان به‌سرعت رو به افزایش است. استفاده از این برنامه‌های کاربردی نه‌تنها ارتباطات اجتماعی در بستر فضای مجازی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند روند انجام تکالیف و پروژه‌های ...  بیشتر

آموزش زبان انگلیسی
تاثیر کلاس معکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی

موسی پیری؛ حافظ صاحب یار؛ آرش سعداللهی

دوره 12، شماره 2 ، فروردین 1397، ، صفحه 141-148

https://doi.org/10.22061/jte.2018.2755.1703

چکیده
  پیشینه و اهداف: عصرحاضر را عصر اطلاعات می نامند، چرا که شتاب تحول و پیشرفت علم و تکنولوژی در عصر حاضر خیلی زیاد و چشمگیر است. هر روز تکنولوژی‌های جدیدی تولید شده و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. بخش عظیمی از دانش و علومی که در مدارس و دانشگاه‌ها آموخته می‌شود پس از مدتی به علت تغییرات اجتماعی و تکنولوژی نیاز به بازنگری پیدا می‌کنند. ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی

سیروس اسدیان؛ موسی پیری؛ لاله حسن ریحانی

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1394، ، صفحه 259-266

https://doi.org/10.22061/tej.2015.378

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ی اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس انفرادی در درس زبان انگلیسی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر اول متوسطهاست. تحقیق حاضر از نوع شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با دو گروه آزمایشی1 و2 (به ترتیب روش تدریس مشارکتی و انفرادی) است. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل کلیه­ی دانش­آموزان دختر کلاس ...  بیشتر

یادگیری سیار
تأثیر روش آموزش از طریق تلفن‏ همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان زبان انگلیسی

محسن آیتی؛ هادی سارانی

دوره 6، شماره 4 ، مهر 1391، ، صفحه 235-243

https://doi.org/10.22061/tej.2012.187

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر نگرش و انگیزه دانشجویان نسبت به زبان انگلیسی انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 521 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند بود؛ که در سال تحصیلی 90- 89 در درس زبان عمومی مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور تعداد 76 دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از این میان یک گروه ...  بیشتر