فصلنامه علمی
روانشناسی تربیتی
رابطه تکالیف برانگیزنده با تاب‌آوری تحصیلی: نقش واسطه‌ای اهداف تبحری و ادراک شایستگی

شراره میرزائی؛ علیرضا کیامنش؛ الهه حجازی؛ شکوه السادات بنی جمالی

دوره 14، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 37-47

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3783.1941

چکیده
  پیشینه و اهداف: در موقعیت‌های تحصیلی فراهم بودن فرصت موفقیت و بازسازی یادگیری موجب افزایش خودباورییادگیرندگان در دستیابی به موفقیت می‌گردد. آموزش مسیر پیشرفت و نشان‌دادن نتایج سخت‌کوشی به چنین یادگیرندگانی، آنان را به تکاپو در جهت تسلط بر موقعیت یادگیری وا می‌دارد. حاصل آن احساس کنترل و خودمختاری همراه با احساس شایستگی است. چنین ...  بیشتر

روانشناسی تربیتی
ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه‌ی سنجش کیفیت ویژگی‌های کالبدی مؤثر بر فعالیت جسمانی کودکان در حیاط مدرسه

حمید رضا عظمتی؛ بهرام صالح صدق پور؛ زینت امینی فر

دوره 12، شماره 4 ، مهر 1397، ، صفحه 329-336

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3182.1808

چکیده
  کمبود فعالیت بدنی یکی از نگرانی‌های عمده در مورد بهداشت عمومی کودکان است. محیط کالبدی و خصوصاً فضای باز یکی از متغیرهایی است که به نظر می‌رسد، می‌تواند سطح فعالیت بدنی کودکان را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش، ساخت ابزاری برای ارزیابی ویژگی‌های کالبدی ارتقادهنده‌ی فعالیت جسمانی کودکان در حیاط مدرسه است. جامعه ...  بیشتر

روانشناسی تربیتی
معنویت‌گرایی و روش‌های آموزش آن با رویکرد دینی

زهرا کاشانیها

دوره 10، شماره 2 ، فروردین 1395، ، صفحه 161-174

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.496

چکیده
  امروزه بشر به معنویت بیش از هرچیز نیازمند است؛ این مسأله یکی از مسائلی است که مورد توجه کارشناسان و صاحب­نظران امور انسانی قرار گرفته است. از طرفی ادیان راستین به­ویژه دین مبین اسلام؛ داعیة پاسخ­گویی به نیاز­های روحی و معنوی انسان را در همة ادوار  و همة نسل­ها دارد، لذا آموزه­های ناب دینی را باید به آگاهی بشر کنونی رساند ...  بیشتر

روانشناسی تربیتی
تدوین الگوی آموزش مهارت های هوش هیجانی و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغلی دانش آموزان دبیرستان

علی اکبر ظفری زاده؛ محمد رضا عابدی؛ ایران باغبان

دوره 8، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 55-61

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.110

چکیده
  که دارای نیازها، ارزش ها، علایق، توانایی و شخصیت است، « خود » چکیده: خودپنداره شغلی بخشی از خودپنداره کلی فرد است و بیشتر با قسمتی از ارتباط دارد. هدف این پژوهش تدوین الگوی آموزش مهارتهای هوشهیجانی بر خودپنداره و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغلی دانش آموزان است. روش این پژوهش برای تدوین الگوی آموزش مهارتهای هوش هیجانی ...  بیشتر

روانشناسی تربیتی
بررسی علل افت انگیزش تحصیلی از دیدگاه دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی با توجه به جنسیت و زمینه‌های خانوادگی آنها

عبدالمحمد طاهری؛ مهسا فیاضی

دوره 5، شماره 3 ، تیر 1390، ، صفحه 181-192

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2011.278

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی علل و عوامل افت انگیزشی در بین دانش­آموزان دوره پیش دانشگاهی از دیدگاه خود آنان بود. آزمودنی­های مورد مطالعه 1455 دانش­آموز پیش دانشگاهی (766 دختر و 683 پسر) بودند که از 8 مرکز  به طور تصادفی انتخاب شده مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت سنجش نگرش دانش­آموزان پیرامون افت انگیزش تحصیلی یک مقیاس 40 گونه­ای بر اساس ...  بیشتر

روانشناسی تربیتی
رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی

مریم مشکوه

دوره 5، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 105-108

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2011.284

چکیده
  هوش هیجانی توانایی فرد در کنترل احساس خود و دیگران و تمایز قائل شدن بین اثرات مثبت و منفی احساسات و استفاده از اطلاعات احساسی برای راهبرد تفکر و عمل می­باشد. این مطالعه برای یافتن ارتباط بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی انجام شد. همبستگی بین نمره حاصل از تست هوش هیجانی و معدل درسی دانشجویان محاسبه شد. شرکت کنندگان در این مطالعه دانشجویان ...  بیشتر