فصلنامه علمی
مدیریت آموزشی
مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز و ارائه مدل مناسب

مرجان مشفقی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ محمد صادق ضیایی؛ مریم مصلح

دوره 14، شماره 4 ، مهر 1399، ، صفحه 949-958

https://doi.org/10.22061/tej.2020.5223.2190

چکیده
  پیشینه و اهداف: سرمایه انسانی در سازمانها و نهادهای آموزشی، یکی از مهمترین ارکان سرمایه به شمار می آید که مدیریت استعداد می تواند در ارتقاء آن کمک نماید. هدف اصلی این پژوهش "ارائه مدل مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز" می­باشد.روش‌ها‌: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی از ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
مدل توسعه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با رویکرد ارزش‌آفرینی منابع انسانی، سازمان‌های دولتی ایران

خیراله سربلند

دوره 14، شماره 2 ، فروردین 1399، ، صفحه 443-454

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4458.2067

چکیده
  پیشینه و اهداف:یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صاحب‌نظران حوزه منابع انسانی اثبات نقش این منابع در ارزش‌آفرینی سازمان است. با ظهور سازمان‌های دانشی در اقتصاد دانش بنیان، سهم سرمایه انسانی در ارزش آفرینی سازمان از سرمایه‌های فیزیکی و ساختاری سبقت گرفته و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در نیروی انسانی برای تبدیل کردن آن‌ها به عامل ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
شناسایی فرایند خلق و یادگیری دانش ملی و بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی با درنظر گرفتن نقش واسطه‌ای هوش ملی

قاسم آذری آرانی؛ جلال رضائی نور

دوره 14، شماره 2 ، فروردین 1399، ، صفحه 477-492

https://doi.org/10.22061/jte.2018.4334.2049

چکیده
  پیشینه و اهداف: رشد اقتصادی یک کشور وابسته به عوامل متعددی است که در این میان نقش دانش در آن غیر قابل انکار می‌نماید. مطالعات بسیاری نشان داده است که تولید ناخالص داخلی کشورها در اغلب موارد تحت تأثیر زیرساخت‌های دانشی یک کشور می‌باشد. اقتصاد دانش محور اقتصادی است که مستقیماً بر اساس تولید، توزیع و مصرف دانش شکل گرفته باشد و سرمایه­گذاری ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
تاکسنومی رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات ارائه شده در مدیریت آموزشی دانشگاه بجنورد

زهرا نیکخواه فرخانی

دوره 14، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 97-108

https://doi.org/10.22061/jte.2018.4050.1987

چکیده
  پیشینه و اهداف: اولین گام اساسی برای بهبود کیفیت خدمات، شناخت انتظارات و ادراکات مشتریان از کیفیت خدمت و تعیین شکاف کیفیت خدمت و سپس اتخاذ استراتژی ­های لازم برای کاهش شکاف و تامین نظر آن­ها می­باشد. در این صورت، نه تنها اولویت­ گذاری آگاهانه و تخصیص منابع استراتژیک تسهیل می شود، بلکه مبنایی فراهم می­گردد تا بتوان کیفیت خدمات ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
معنویت‌گرایی در محیط کار دانشگاه و اثربخشی رهبری گروه‌های آموزشی

زهرا کاشانیها؛ فاطمه خالوندی

دوره 13، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 157-164

https://doi.org/10.22061/jte.2018.3285.1842

چکیده
  پیشینه و اهداف: ازآنجایی‌که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سرمایه انسانی مولد جامعه را تربیت می‌کنند، از جانب سیاست‌گذاران آموزشی و جامعه در قبال عملکرد، پاسخگویی، رسیدن به عدالت و تحول اجتماعی تحت‌فشار هستند. همین امر، موجب ضرورت بازسازی مفهوم جدیدی از رهبری و اخلاقی کردن آن است. آموزش عالی، نهاد مکمل آموزش‌های عمومی نظام‌مند ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
بررسی عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه های کارآفرین

حسین صفرزاده؛ محمود احمدی شریف؛ غلامرضا کارگریان مروستی

دوره 4، شماره 1 ، دی 1388، ، صفحه 47-61

https://doi.org/10.22061/tej.2009.1342

چکیده
  در هزاره سوم که لازمه رشد اقتصادی در آن توسعه مراکز تولید دانش، فناوری و مهارت‌های فنی است، از کارآفرینی می­توان به عنوان یکی از مهم­ترین موتورهای رشد و توسعه یاد کرد. اینجاست که نقش کارآفرین و نیاز به کارآفرینی در جامعه مشخص می‌شود. طبیعی است، بارزترین چیزی که می­تواند ما را به این مقصود برساند دانشگاه­ها و مراکز کارآفرینی ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
بررسی تأثیر پیشینه های آموزشی و تجربی مدیران بر سبک مدیریت تعارض آنها از دیدگاه دبیران

مصطفی نیکنامی؛ زینب مشفقی؛ مرجان مشفقی

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1387، ، صفحه 249-265

https://doi.org/10.22061/tej.2008.1307

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهای مستقل آموزش ضمن خدمت، رشتة تحصیلی، مدرک تحصیلی و سابقه خدمتی، بر سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه نظری دخترانه در ناحیه 1 شهر شیرازدر سال تحصیلی87-1386  از دیدگاه دبیران است. در این تحقیق از روش تحقیق علی- مقایسه‌‌ای بهره گرفته شده است. در این پژوهش دو نمونه بررسی شده است. حجم نمونه از گروه ...  بیشتر