فصلنامه علمی
اموزش الکترونیکی- مجازی
تاثیر مواد غیر درسی شنیداری بر انگیزش و توانایی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

لاله بدری؛ محمد صالحی

دوره 11، شماره 4 ، مهر 1396، ، صفحه 313-322

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2017.730

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر منابع و مواد غیردرسی در توسعه انگیزش و بهبود توانایی درک شنیداری زبان آموزان است. تاکید تحقیق حاضر، استفاده از مواد غیردرسی شنیداری و تجربه موقعیت های زندگی واقعی در کلاس درس، به عنوان یک روش ارتباطی است. در این تحقیق ، نمرات پس آزمون و پیش آزمون درک مهارت شنیداریِ IELTS با هم مقایسه شده اند. علاوه بر این جامعه ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
تاثیر برنامه‌درسی مدارس هوشمند بر علائم بیش‌فعالی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

سمیه سلاجقه تذرجی؛ اصغر سلطانی؛ سید محمد حسین موسوی نسب

دوره 11، شماره 4 ، مهر 1396، ، صفحه 337-346

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2017.732

چکیده
  اختلال کمبودتوجه / بیش‌فعالی بر اساس وجود مشکلاتی در توجه، بازداری و جلوگیری از ‌تکانشگری و سطح فعالیت تعریف می‌گردد. اغلب اوقات مشکلات دانش‌آموز مبتلا به این اختلال، در تمامی حیطه‌های تحصیلی، اجتماعی و رفتاری او تبلور می‌یابد. مدارس هوشمند از جمله مدارسی هستند که می‌توانند بسترهای آموزشی متفاوتی را برای دانش‌آموزان دارای این ...  بیشتر

تهیه و تدوین محتوای الکترونیکی
ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در سازمان‌ها و مؤسسات مالی

کامران فیضی؛ عبداله بهزادی

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1393، ، صفحه 119-130

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2014.103

چکیده
  چکیده: در دنیای کنونی نیاز به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات، تغییرات بنیادی در نظام­های آموزشی ایجاد­کرده و ‏موجب ظهور یادگیری الکترونیکی در عرصه آموزش کارکنان سازمان­ها شده ­است. این در حالی است که تحقق نظام یادگیری ‏الکترونیکی در سازمان­ها مستلزم فراهم آمدن شرایطی از جنبه­های مختلف است که از دید ...  بیشتر

تهیه و تدوین محتوای الکترونیکی
طراحی چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه های یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی

عباس اناری نژاد؛ پرویز ساکتی؛ سید علی اکبر صفوی

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1389، ، صفحه 93-103

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.1346

چکیده
  هدف کلی این مقاله ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزشیابی برنامه­های یادگیری الکترونیکی است که با بررسی گسترده پیشینه تحقیقات در زمینه ارزشیابی یادگیری الکترونیکی، 9 سؤال اساسی مورد تأکید قرار گرفت و براساس آنها هفت رویکرد ارزشیابی یادگیری الکترونیکی به شرح زیر شناسایی گردید: رویکرد مورد پژوهی، رویکرد مقایسه با شیوه آموزش سنتی، ...  بیشتر

تهیه و تدوین محتوای الکترونیکی
معیاری برای دسته‌بندی، امتیازدهی و استخراج از یادداشت‌‌برداری یادگیرندگان به منظور تولید محتوای آموزشی در سیستم یادگیری الکترونیکی

سید فخر الدین نوربهبهانی؛ احمد آقا کاردان

دوره 4، شماره 1 ، دی 1388، ، صفحه 73-81

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1344

چکیده
  امروزه یادگیری الکترونیکی نقش مهمی را در آموزش ایفا می‌نماید و بدون شک یکی از مهم­ترین چالش‌های پیش‌ رو در آموزش الکترونیکی، تولید محتوای آموزشی مناسب برای یادگیرندگان است. از طرفی یادداشت‌برداری روشی معمول برای ثبت دیدگاه‌ها و ایده‌ها در ارتباط با قسمت خاصی از یک موضوع آموزشی است که می‌توان آنها را بین یادگیران به‌ اشتراک ...  بیشتر