فصلنامه علمی
سواد اطلاعاتی
بررسی جایگاه سواد اطلاعاتی در کتاب‌های درسی فارسی و نگارش دوره اول متوسطه

سمیرا کلواری جانکی؛ عظیمه سادات خاکباز؛ مریم پورجمشیدی

دوره 16، شماره 1 ، دی 1400، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22061/tej.2021.6544.2411

چکیده
  پیشینه و اهداف: سواد اطلاعاتی عبارتست از ایجاد توانایی در افراد تا بتوانند تشخیص دهند چه وقت به اطلاعات نیاز دارند و همچنین توانایی ذخیره کردن اطلاعات، ارزشیابی و استفاده مؤثر از آن را در زمان نیاز داشته باشند. آموزش سواد اطلاعاتی از طریق برنامه درسی یکی از مسایلی است که در سال­های اخیر مورد توجه برنامه ریزان درسی قرار گرفته است. ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
اثربخشی خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی بر یادگیری دانشجویان: مرور نظام مند

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی

دوره 14، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22061/jte.2018.4047.1985

چکیده
  پیشینه و اهداف: باوجود ظهور و پیشرفت فناوری­های نوین و به دنبال آن تغییر روش زندگی در دهه ­های اخیر، سیستم‌های آموزش همان روش آموزش سنتی خود را حفظ کرده و خود را مطابق با ویژگی ­های نسل دیجیتال تغییر نداده­اند. این در حالی است که ویژگی ­های اهالی دیجیتال بر روش­های یاددهی-یادگیری آن­ها نیز مؤثر بوده است. یکی از جدیدترین ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان

روشن احمدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ داریوش نوروزی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج

دوره 12، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 29-39

https://doi.org/10.22061/jte.2018.2699.1686

چکیده
  پیشینه و اهداف: با توجه به تأثیری که فناوری‌های نوین بر نحوه فعالیتهای فردی و اجتماعی داشته است، وظیفه ی تعلیم و تربیت است که پاسخگوی نیازهای فزاینده اجتماع باشد. بر همین اساس یونسکو برای تأکید بر این وظیفه، در سال 2008 با همکاری شرکتهای بزرگی چون مایکروسافت، اینتل، سیسکو، انجمن بین المللی فناوری در آموزش، موسسه پلی تکنیک و دانشگاه ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان

عادل زاهد بابلان؛ سوران رجبی

دوره 5، شماره 3 ، تیر 1390، ، صفحه 203-211

https://doi.org/10.22061/tej.2011.280

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بود. حجم نمونه مطالعه حاضر 400 نفر دانشجوی دختر و پسر در 4 گروه دانشجویان (سال اول، دوم، سوم و چهارم) به نسبت هر دانشکده بود که به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از بین کلیه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی در رشته‌های مختلف تحصیلی در سال تحصیلی 89-1388 انتخاب ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
ارزشیابی تطبیق‌پذیر و تخمین سطح دانش با استفاده از مدل دانش و به کمک شبکه بیزی

احمد کاردان؛ صمد کاردان

دوره 3، شماره 3 ، تیر 1388، ، صفحه 151-164

https://doi.org/10.22061/tej.2009.1324

چکیده
  در سیستم‌های مدیریت یادگیری1 همواره ارزشیابی میزان دانش یادگیران بعنوان یک مسأله مهم مطرح است. روش‌های ابتدایی ارزشیابی دانش یادگیران تنها به محاسبه امتیاز کسب شده در آزمون‌هایی بسنده می‌کنند که سؤالات آنها به صورت ماشینی قابل تصحیح باشند. مشکلی که در اینجا ممکن است رُخ دهد پاسخ‌دهی صحیح به صورت تصادفی توسط کاربر بدون داشتن دانش ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی از موضوع مدیریت مواد زاید جامد در محیط زیست

سید محمد رضا علوی مقدم؛ اعظم سادات دلبری

دوره 3، شماره 3 ، تیر 1388، ، صفحه 193-198

https://doi.org/10.22061/tej.2009.1327

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رابطه با مواد زاید است. در این رابطه، 200 پرسشنامه در بین دانشجویان شش دانشکده توزیع وپس از تکمیل جمع آوری گردید. داده­های به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته­های آماری در این تحقیق نشان داد که میانگین ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
کاربرد استانداردهای آموزش علوم برای ایران

مسعود صدرالاشرفی

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1386، ، صفحه 179-198

https://doi.org/10.22061/tej.2007.1271

چکیده
  بررسی تاریخی کشورهای پیشرفته و شکوفایی اقتصادی و صنعتی آنان، نشان دهنده توجه جدی مدیران و برنامه ریزان این کشورها به استانداردسازی در آموزش می باشد. نظام آموزش و پرورش یک کشور حیاتی ترین بخش برای اقتصاد و مردمی ترین نهاد برای دولت است. در آمریکا گزارش «یک ملت درخطر» منتشر شد و زنگ خطر به صدا در آمد. در کتاب «علم برای تمام آمریکایی ...  بیشتر