فصلنامه علمی
فناوری آموزش- یادگیری مادام العمر
کارکردهای فناورانه آموزشی موک‌ها برای کارکنان در محیط کار

فرشیده فتحی هفشجانی؛ حسین زینلی پور؛ علی اکبر شیخی فینی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ اسماعیل جعفری

دوره 17، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 303-316

https://doi.org/10.22061/tej.2022.9126.2806

چکیده
  پیشینه و اهداف: سازمان­ها با آگاهی از عصری که با تغییرات روز به روز دنیا مواجه است، باید دائماً با فناوری و تغییرات فناوری همراه شده و آنها را برای بقا و دست‌یابی به بهترین نتایج ممکن اجرا کنند. یکی از این تغییرات فناوری تصمیم­گیری برای پیاده­سازی موک در حوزة یادگیری دیجیتالی آن هم در محیط­کاری سازمان­ها است که موضوع پیچیده­ای ...  بیشتر

آموزش الکترونیکی
ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه‌درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی

میمنت عابدینی بلترک؛ ابراهیم صالحی عمران؛ نرجس کلبادی نژاد

دوره 17، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22061/tej.2022.9192.2805

چکیده
  پیشینه و اهداف: دوره‌های برخط آزاد انبوه به‌عنوان یکی از جدید­ترین تکنولوژی آموزشی سبب تغییرات اساسی و کیفیت بخشی به فرایند‌های آموزشی در سطح دانشگاه‌های مختلف شده‌اند و به شدت در حال گسترش هستند. موک‌ها یک محیط یادگیری آنلاینند که به‌­عنوان جدیدترین انقلاب در آموزش و یادگیری آنلاین در نظر گرفته می‌شوند. این دوره‌های یادگیری ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
شناسایی و تحلیل ویژگی‌های معرفت‌شناسی موک(دوره‌ها و انبوه)

اکبر جدیدی محمدابادی؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ حسین زارع

دوره 14، شماره 2 ، فروردین 1399، ، صفحه 431-442

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4274.2037

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از شکل‌های کسب دانش در عصر کنونی نظام آموزش از دور است، که روش‌های سنتی آموزشی را تغییر داده، امکان یادگیری را برای همه در همه جا و در هر زمان فراهم نموده، موجب برقراری عدالت اجتماعی در توزیع منابع و امکانات گردیده است. شرایط لازم برای آموزش استاندارد و مطابق با نیازهای افراد و جامعه را ایجاد نموده است و همچنین کمک ...  بیشتر

یادگیری الکترونیکی
طراحی مدل بهینه استقرار آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی فراگیر در دانشگاه تهران مبتنی بر تحلیل راهبردی

بهناز مهاجران؛ مهدی رضوان

دوره 13، شماره 4 ، مهر 1398، ، صفحه 775-785

https://doi.org/10.22061/jte.2019.3707.1923

چکیده
  پیشینه و اهداف: جهانی‌شدن به عنوان رویکردی غالب و متأثر از تغییرات فناوری در جایگاه تسریع‌کننده، در رویکردی همگرا، رفتارهای بشری و دست‌سازهای جامعة بشری را دچار تحول نموده است. آموزش عالی و سایر نظام‌های اقتصادی اجتماعی وابسته به آن در تعامل با این تغییرات با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند که راه‌حل‌های سنتی با آنها سازگاری نداشته ...  بیشتر

آموزش الکترونیکی
تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده از نظریه داده بنیاد( مطالعه موردی؛ آموزش عالی ایران)

اسماعیل جعفری؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده

دوره 13، شماره 3 ، تیر 1398، ، صفحه 581-593

https://doi.org/10.22061/jte.2018.3613.1906

چکیده
  پیشینه و اهداف: موک نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار آموزشی آنلاین توانسته است به جایگاه ارزشمندی در دنیای آموزش و یادگیری برسد بلکه به‌عنوان یک موج فکری نیز شناخته‌شده است که توجه بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. هرچند این مسئله در ایران قابل‌تردید است چراکه نه‌تنها موک به‌عنوان یک ابزار آموزشی غالب مورداستفاده ...  بیشتر