فصلنامه علمی
رویکردهای نوین آموزشی
1. امکان سنجی کاربرد روش‌های نوین تدریس در شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دیدگاه مدیران و کارکنان

محمد مجدم؛ زهره خوش نشین؛ سید عبدالله قاسم تبار؛ علی نجفی

دوره 15، شماره 4 ، پاییز 1400، ، صفحه 695-706

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2021.6466.2402

چکیده
  پیشینه و اهداف: جهش سازمان‌ها و شرکت‌ها برای دست‌یابی به بازارهای بزرگ جهانی آنها را بر آن داشته است که اثربخش­ ترین و کارآمدترین روش‌ها را برای این هدف به‌کارگیرند. یکی از این روش‌ها، روش‌های نوین تدریس برای کارکنان است، که در پژوهش حاضر به منظور امکان‌سنجی کاربرد روش‌های نوین تدریس در شرکت صنایع ملی پتروشیمی به‌منظور بهره‌مندی ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
2. اعتبارسنجی الگوی انگیزشی برای تدریس مبتنی بر وب

سید عبدالله قاسم تبار؛ اکبر مؤمنی راد؛ وحید صالحی؛ راضیه رحمانی

دوره 11، شماره 3 ، تابستان 1396، ، صفحه 181-192

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.679

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر اعتبارسنجی بیرونی الگوی ارائه‌شده برای تدریس مبتنی بر وب با تأکید بر نقش معلم است. الگوی ارائه‌شده بر اساس نظریۀ خودتعیین­گری و شامل سه مقولۀ اصلی (حضور اجتماعی، درگیر شناختی، و مدیریت) و نه خرده مقوله است. جامعة آماری پژوهش کل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی تهران (واحد پردیس کرج) در سال تحصیلی 94-95 می­باشند. ...  بیشتر