فصلنامه علمی
فنی و حرفه ای
1. آموزش مبتنی بر نرم‌افزار دی‌مالتی‌پلکسر نوری با استفاده از کریستال‌های فوتونی دو بعدی و ارائه سرفصل‌ آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک

غلامعلی دلفی؛ سعید علیائی؛ محمود صیفوری

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 21-33

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5027.2155

چکیده
  در این مقاله به آموزش مبتنی بر نرم‌افزار یک دی‌مالتی‌پلکسر چهار کاناله کریستال فوتونی با استفاده از نرم‌افزار آرسافت پرداخته شده است. آموزش ساختار دی‌مالتی‌پلکسر بر مبنای خصوصیات یک فیلتر کریستال فوتونی بنا نهاده شده‌ است. در این تجزیه و تحلیل با تغییر شعاع میله‌های درون نانو‌تشدیدگر حلقوی و شعاع میله‌های پراکندگی در ساختار ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
2. طراحی چهارچوبی برای آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه دوم شاخه نظری: یک مطالعه کیفی

احد نویدی؛ سید علی خالقی نژاد؛ علی اصغر خلاقی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 241-257

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2738.1695

چکیده
  حرفه‌ای سازی دوره متوسطه برای دستیابی به هدف نهایی بهبود تناسب اقتصادی آموزش و پرورش با تحولات بازار کار به یک موضوع  چالش­برانگیز در ایران همانند جوامع دیگر تبدیل شده است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف ارائه چهارچوب برنامه درسی آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش آموزان شاخه نظری انجام شده است. به این منظور، با رویکردی کیفی ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
3. کاربرد سیستم فازی در ارزشیابی دروس مهارتی : تولید چند رسانه ای آموزشی

فاطمه جعفرخانی

دوره 12، شماره 3 ، تابستان 1397، ، صفحه 339-346

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2397.1622

چکیده
  نیاز به سیستم‌هایی از سنجش و ارزشیابی که بتواند علاوه بر بعد شناختی ابعاد دیگر رشد را موردتوجه قرار دهد یکی از چالش‌های مطرح در آموزش بوده است. این مقاله با استفاده از معیارهای منطق فازی به ارزشیابی عملکرد درس تولید چندرسانه‌ای پرداخته و با استفاده از نرم‌افزار مطلب برای یک گروه 30نفره از دانشجویان دختر که به‌صورت تصادفی از میان ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
4. رشد کمّی دانش آموختگان فنی و حرفه ای کشور و تقاضای نیروی انسانی ماهر به منظور بازنگری در برنامه درسی

عباس صدری؛ انسیه زاهدی؛ نیره رحمانی

دوره 12، شماره 1 ، زمستان 1396، ، صفحه 87-97

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.757

چکیده
  پژوهش حاضر به مقایسه عرضه دانش­آموختگان فنی و حرفه­ای با تقاضای نیروی انسانی در این بخش می­پردازد و مشتمل به بررسی کارآیی خارجی و اشتغال دانش­آموختگان و مقایسه عرضه و تقاضای نیروی آموزش­دیده در بخش کاردانی فنی و حرفه­ای به تفکیک رشته و گروه­های تخصصی می­باشد. در این پژوهش، روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. پرسشنامه ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
5. ارزیابی نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در ایجاد فرصت‌ها و ظرفیت‌های لازم در مشاغل خانگی (مطالعه موردی: شهر قزوین)

یوسف گرجی مهلبانی؛ زهرا متولی الموتی

دوره 12، شماره 1 ، زمستان 1396، ، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.1753.1450

چکیده
  طی روند رو به رشد فناوری و پیامدهای آن، بسیاری از دولت­ها ناگزیر به تغییر رویکرد به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش شده­اند. دنیای کنونی شاهد تغییرات عمده­ای در عرصه کار است. توسعۀ امروزه ایجاد بنگاه­های اقتصادی کوچک در عرصۀ بیشتر نظام­های اقتصادی دنیا، به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است. در این میان توجه آموزش­های سازمان فنی و حرفه­ای ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
6. شناسایی و اولویت بندی مدل های کسب و کار الکترونیکی موفق در ایران با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین

معصومه وکیلی صادقی؛ روح الله نوری؛ امید مهدی عبادتی

دوره 11، شماره 4 ، پاییز 1396، ، صفحه 323-335

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2017.731

چکیده
  تجارت و روش‌های کسب‌و‌کار، یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که با به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و اینترنت به‌سرعت و به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت. بسیاری از روش‌های سنتی کسب درآمد متحول گشته و روش‌ها و ارزش‌های جدید فراوانی پا به عرصه وجود نهادند. در همین راستا مطالعه سیستم مدل‌های کسب‌و‌کار الکترونیکی در جهان ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
7. الگویی برای تدوین کتاب راهنمای معلم در برنامه درسی آموزش فنی‌وحرفه‌ای

علی اصغر خلاقی؛ غلامعلی احمدی

دوره 8، شماره 3 ، تابستان 1393، ، صفحه 207-220

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2014.97

چکیده
    چکیده: هدف اصلی این پژوهش تدوین الگو و چارچوبی برای تدوین کتاب راهنمای معلم در آموزش فنی­وحرفه­ای است و پرسش اصلی آن این است که: "کتاب راهنمای معلم در آموزش فنی­وحرفه­ای باید دارای چه ساختاری باشد و از چه الگویی پیروی کند؟" این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر گردآوری و تحلیل داده­ها از نوع زمینه­یابی و پیمایشی ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
8. بررسی ارتباط محتوای برنامه درسی رشته صنایع چوب با نیازهای محیط کار

مریم فرهنگی؛ محمد غفرانی؛ علی اصغر خلاقی

دوره 7، شماره 2 ، بهار 1392، ، صفحه 87-95

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.328

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پاسخگویی برنامه درسی رشته صنایع چوب در هنرستانها به نیازهای بخش صنعت دراستان تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل هنرآموزان، هنرجویان، برنامهریزان درسی در رشته صنایع چوب ومدیران و سرپرستان صنایع چوب در استان تهران می باشد. به علت محدود بودن جامعه آماری در حوزه آموزش، نمونه آماری شامل تمامهنرآموزان، ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
9. رابطه خلاقیت و سبک رهبری مدیران با بهره‌وری آموزشی در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای

آذرچهر صحت؛ اصغر خلاقی

دوره 6، شماره 3 ، تابستان 1391، ، صفحه 211-221

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.204

چکیده
  هدف این پژوهش با شناخت سبک رهبری مورد استفاده مدیران آموزشکده­های فنی و حرفه ای و تأثیر آن بر بهره­وری آموزشکده­­ها می­باشد. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن ­را مدیران و کارکنان آموزشی شاغل در آموزشکده­های فنی و حرفه­ای دولتی و غیر دولتی ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
10. بررسی فرایندهای یاددهی- یادگیری در آموزش های فنی و حرفه ای

علیرضا ذاکری؛ رسول کرد نوقابی؛ مسعود صدرالاشرافی

دوره 4، شماره 4 ، پاییز 1389، ، صفحه 227-237

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.315

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی فرایندهای یاددهی- یادگیری در آموزش­های فنی و حرفه­ای در استان همدان انجام گرفت. فرایند یاد دهی- یادگیری دارای سه بخش اصلی آموزش، یادگیری، و ارزشیابی است. این سه بخش به منظور درک صحیح از فرایند یاددهی- یادگیری باید مورد بررسی قرار گیرند. در این پژوهش با عنایت به این موارد 10 سؤال پژوهشی تعریف شد که سطح کیفی  ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
11. نانو فولادها (جدیدترین رویکردها به سمت آموزش و کاربردهای فناوری نانو در تولید انبوه فولادهای نانوساختار)

شهرام احمدی؛ حمیدرضا شاه وردی؛ علی شکوه فر

دوره 4، شماره 3 ، تابستان 1389، ، صفحه 179-187

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.1354

چکیده
  نانوفولادها به رده خاصی از فولادها گفته می­شود که حاوی فازها (فریت، سمنتیت و یا آستنیت)، دانه­ها و یا کاربیدهای نانوسایز (مانند کاربید وانادیم) می­باشند. خواص فیزیکی، مکانیکی و مغناطیسی منحصر به فردی در این فولادها مشاهده شده است. روش­های مختلف ساخت این فولادها می­تواند به دو دسته کلی روش­های تغییرشکل شدید و روش­های مبتنی ...  بیشتر

معماری
12. "معماری گروهی" حلقه مفقوده در آموزش طراحی معماری

مظفر فرنگ؛ مهدی خاک زند؛ فهیمه چنگیز؛ لیلا فرشادفر

دوره 3، شماره 3 ، تابستان 1388، ، صفحه 221-233

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1330

چکیده
  معماری گروهی موضوعی راهبردی و بحث برانگیز در موفقیت فرایند طراحی معماری امروز محسوب می­شود. همان طور که    می­دانیم؛ گروه فقط به مثابه مجموعه‌ای از افراد عمل نمی‌کند، بلکه به نحوی از توانمندی‌های مجموع افراد فراتر می‌رود. در این­گونه طراحی، ساختمان، گسترش ذره ذره مشارکت در طراحی است که فراتر از یک تک بنا است و حاوی ارتباطات ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
13. تجربه آموزش طراحی در مدارس معماری

مهران علی الحسابی؛ سعید نوروزیان ملکی

دوره 3، شماره 3 ، تابستان 1388، ، صفحه 207-220

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1329

چکیده
  این نوشتار در پی تأکید بر آموزش معماری کارآمدتر است تا معماران قادر به خلق محیط­هایی انسانی در راستای پاسخ به نیازهای اجتماعی، فرهنگی و محیطی طراحی شوند. منظور از محیط­های انسانی، محیط­هایی است که فعالیت­های انسانی به صورت تعریف­شده در آنها انجام می­شود. فعالیت­هایی که بازتابی از معیارهای رفتاری و فرهنگی مشخص ­شده توسط ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
14. آموزش آنالیز فرآیند نورد ورق‌های سه لایه به کمک تئوری حد فوقانی

علی پورکمالی؛ حمیدرضا روحانی

دوره 3، شماره 2 ، بهار 1388، ، صفحه 109-118

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1321

چکیده
  در این مقاله ضمن ارایه یک مدل ریاضی برای نورد سرد متقارن ورق های سه لایه، با آموزش مرحله به مرحله روش آنالیز فرآیند به کمک تئوری حد بالا (Upper bound)، رفتار تغییر شکل پلاستیک ورق­ها در فضای بین دو غلطک بررسی شده و پارامترهای مؤثر فرآیند نورد شامل توان مصرفی نورد، نیروی نورد، فشار متوسط بین لایه ها و میزان کاهش ضخامت هر لایه در طی فرآیند ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
15. ارزیابی شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبُعدی و غیر قابل تراکم با تفاضل محدود فشرده

محمد جواد مغربی؛ احد ضرغامی؛ مجید فیض آبادی فراهانی

دوره 3، شماره 1 ، زمستان 1387، ، صفحه 39-48

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2008.1314

چکیده
  معادله بی­بعد شده ناویر- استوکس در فرم چرخشی، برای جریان لایه مرزی دو بُعدی صفحه­ای، به روش مستقیم عددی حل شده است. با در نظر گرفتن پروفیل سرعت در ورودی دامنه محاسباتی، از ضخامت لایه مرزی به عنوان طول مشخصه و از سرعت یکنواخت محیط به عنوان سرعت مشخصه به منظور بی بعد سازی استفاده شده است. معادلات دیفرانسیل حاکم با استفاده از روش اختلاف ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
16. ارزیابی نرخ بهسازی سیلیسیم یوتکتیک با تکنیک آنالیز حرارتی در آلیاژ آلومینیم 319

سپیده قدرت؛ سعید شبستری؛ مهدی ملکان

دوره 3، شماره 1 ، زمستان 1387، ، صفحه 53-61

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2008.1316

چکیده
  در آلیاژ‌های ریختگی آلومینیم- سیلیسیم فازهای سیلیسیم یوتکتیک به صورت تیغه‌های خشن و سوزنی شکل تشکیل می­شوند که این نوع مورفولوژی موجب افت شدید خواص مکانیکی قطعات می­گردد. لذا از عملیات بهسازی جهت تبدیل این گونه فازها به حالت رشته ای و کروی استفاده می­شود.دراین تحقیق جهت بهسازی ساختار آلیاژ 319 از آمیژان   Al-10Sr استفاده شد ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
17. اثر کارگرم بر خواص آلیاژ پایه نیکلی IC-221M

مرتضی هادی؛ علیرضا کمالی؛ سید محمد مهدی هادوی

دوره 2، شماره 4 ، پاییز 1387، ، صفحه 225-232

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2008.1305

چکیده
  در این پژوهش اثر کارگرم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پایه نیکلی NiAl8Cr8MoZrB (IC-221M) مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا پس از تولید آلیاژ به روش ذوب و ریخته گری، چهار نوع عملیات کار گرم در دمای 1000 و 1100 درجه سانتیگراد در میزان کرنش اعمالی متفاوت انجام شد. همچنین دو نوع عملیات کار گرم دو مرحله‌ای نیز طراحی و بر روی نمونه‌های آلیاژ تولیدی ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
18. همگرایی درآموزش محتوای دروس فنی رشتۀ معماری

محمد صادق طاهر طلوع دل؛ سیدباقر حسینی

دوره 2، شماره 3 ، تابستان 1387، ، صفحه 173-182

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2008.1300

چکیده
  آثار نوین معماری به منظور حفظ ماندگاری خود نیازمند تأمین استواری ( استحکام یا پایداری)، بهره وری (دوام یا  پایایی) و نیز  بهاء محوری (ارزشمندی یا مانایی) است. از مجموع مؤلفه های پنج گانه خلق یک اثر معماری، یعنی فرم و شکل، فناوری و ساخت، عملکرد و شرایط محیطی، محتوی و ایده تنها حلقه گمشده در برنامه آموزش معماری مؤلفه وحدت آفرینی و ایجادهمگرایی  ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
19. بررسی و آموزش پدیده تبلور مجدد دینامیکی آلیاژ Al-Li-Cu-Zr(-Mg)

آرش رضایی؛ شهرام احمدی؛ علی شکوه فر

دوره 2، شماره 3 ، تابستان 1387، ، صفحه 167-172

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2008.1299

چکیده
  در این پژوهش پدیده تبلور مجدد دینامیکی یک نمونه آلیاژ  Al-Liدر دماهای C°350 و C°400 بررسی شده است. نمونه های متفاوت آلیاژ به شکل گوه تهیه شده و در دماهای C°350 و C°400 نورد گرم شده اند. مقدار کاهش سطح مقطع در نمونه­ها حداکثر 70 درصد در نظر گرفته شد. بررسی نمونه های نورد شده در دماهای C°350 و C°400 نشان می دهد که متوسط قطر دانه ها از 100 میکرومتر ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
20. آموزش روشی جدید برای حفاظت قطع شبکه‌ی اصلی ژنراتورهای جاسازی شده

احمد دارابی؛ مهدی سعیدی؛ امیر حسن نیا خبیری؛ تیمور قنبری

دوره 2، شماره 3 ، تابستان 1387، ، صفحه 193-199

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2008.1302

چکیده
  به کارگیری ژنراتورهای جاسازی شده در شبکه‌های توزیع، به سرعت در حال گسترش است. این ژنراتورها می توان به صورت موازی در شبکه‌ی برق سراسری استفاده نمود. از طرفی سامانه‌های موجود تولید، انتقال و توزیع برق بر اساس تولید متمرکز و بدون آموزش افراد متخصص در زمینه ژنراتورهای جاسازی‌شده طراحی شده است . به کارگیری این ژنراتورها، عواقبی را در ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
21. بررسی استحکام دهی آلیاژ آلومینیم – مس– لیتیم با عملیات پیرسازی طبیعی و مصنوعی

شهرام احمدی؛ علی شکوه فر؛ محمد رضا ابوطالبی؛ آرش رضایی

دوره 1، شماره 4 ، پاییز 1386، ، صفحه 221-232

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2007.1274

چکیده
  آلیاژهای آلومینیم- لیتیم از جمله آلیاژهای فوق سبک و کارپذیر بوده که با توجه به مدول الاستیک بالاتر و وزن مخصوص کمتر، جایگزین برخی از آلیاژهای هوایی (مثل گروههای 2000و7000) شده اند. افزایش خواص مکانیکی این آلیاژها با استفاده از روشهای مختلف حرارتی – مکانیکی (Thermo Mechanical) همواره مدنظر محققان بوده است. ایجاد مناطق GP از طریق انجام فرایندهای ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
22. بهینه سازی میکرو قید با استفاده ازمیکرو فیلم با خاصیت حافظه داری

احمدرضا دور اندیش؛ غلامحسین پایگانه؛ سیروس آقانجفی؛ غلامحسین دهقان

دوره 1، شماره 4 ، پاییز 1386، ، صفحه 255-263

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2007.1277

چکیده
  هدف از ارایه این مقاله بررسی روش طراحی یک میکرو قید است که با عملکرد مناسب ،بتواند با توجه به پارامترهای مهم زمان عکس العملی و  نیروی مناسب، یک میکرو قطعه را به صورت خودکار گرفته و بعد از انجام  مراحل کاری مختلف که روی قطعه انجام می شود. قطعه را رها سازد و برای گرفتن قطعه بعدی آماده باشد. استفاده از فناوری CMOS در طراحی دیوار های قید ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
23. تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو

زهرا نصیری قیداری؛ حمید لسانی؛ احمد دارابی؛ فرید توتونچیان

دوره 1، شماره 4 ، پاییز 1386، ، صفحه 245-254

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2007.1276

چکیده
  موتور هیسترزیس آهنربای دائم مزایای هردو موتورهای هیسترزیس و آهنربای دائم را دارد. این موتور، برای کاربرد‏های خودرو برقی،  پمپ‌‏های کمپرسور، ربات‌‏ها و درایو‏های صنعتی دقیق، نظیر سیستم­های ناوبری اینرسی و ثبت‌کننده‌های ویدئویی که به عملکرد نرم، بی­سر و صدا با راندمان بالا، احتیاج دارند، بسیار مناسب است. در این ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
24. بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر رفتار خستگی آلومینیم برنزهای ریختگی حاوی نیکل، آهن و منگنز

حسن جعفری

دوره 1، شماره 2 ، بهار 1386، ، صفحه 113-119

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2007.1251

چکیده
  عملیات حرارتی محلولی و به دنبال آن کوئنچ و بازگشت، از جمله فرایندهای مهم در تولید قطعه های ریختگی آلومینیم برنز هستند و به طور قابل توجهی موجب بهبود ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی و تغییر دمای تحول فازی در این آلیاژها می­شوند. در پژوهش حاضر تأثیر عملیات حرارتی بر خستگی آلومینیم برنزهای ریختگی حاوی 11-10% آلومینیم، 4% نیکل، 4% آهن و ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
25. بررسی ساختارهای جدید از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری از مخازن

عباس افشار؛ مهیار شفیعی؛ امید بزرگ حداد

دوره 1، شماره 2 ، بهار 1386، ، صفحه 83-88

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2007.1247

چکیده
  با ساخت سدهای بزرگ در کشورهای متفاوت دنیا، بالا بردن بازده و کارایی این سیستم های مخزنی و حداکثر سازی منافع ناشی از آنها از مهم ترین مباحث مورد بررسی در سال های اخیر است. الگوریتم های تکاملی (Evolutionary Algorithms) از قبیل الگوریتم ژنتیک(GA)  در بسیاری از مقوله های علمی و مهندسی به عنوان ابزارهای جستجو و بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. ...  بیشتر