فصلنامه علمی
یادگیری سیار
تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر یادگیری، تمرکز و رضایت‌مندی تحصیلی دانشجویان

نسیم سعید؛ اکبر جدیدی محمدآبادی

دوره 16، شماره 3 ، تیر 1401، ، صفحه 439-450

https://doi.org/10.22061/tej.2022.7665.2561

چکیده
  پیشینه و اهداف: امروزه روش‌های سنتی و قدیمی‌آموزش و یادگیری با ظهور فن‌آوری‌ها و روش‌های نوین، کارایی خود را از دست می‌دهند. فراگیران برای همگام شدن با محیط مداوم در حال تغییر اطراف خود باید به دنبال شیوه‌ها و رویه‌های جدیدی برای انتقال دانش و افزایش یادگیری باشند. هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر یادگیری، ...  بیشتر

یادگیری الکترونیکی
نقش یادگیری خود راهبر در اثربخشی یادگیری الکترونیکی در دوران همه‌گیری کووید 19

فاطمه نارنجی ثانی؛ محمدرضا کرامتی؛ مریم سادات حسینی سهی

دوره 16، شماره 3 ، تیر 1401، ، صفحه 571-589

https://doi.org/10.22061/tej.2022.8299.2648

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از مهم‌ترین اهداف نظام‌های آموزشی رفع نیازهای یادگیرندگان به‌ویژه در مواقع بحرانی است. همه‌گیری بیماری کووید 19 یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اخیر بوده و تأثیر قابل‌توجهی بر نظام‌های آموزشی داشته است؛ به‌نحوی‌که بسیاری از کشورها به آموزش‌های برخط روی‌ آورده‌اند که در هر زمان و مکان قابل‌دسترسی است؛ اما انتقاداتی ...  بیشتر

آموزش الکترونیکی
اثر ادراک از ادغام ICT در فرایند آموزش بر پذیرش و کاربردICT در یادگیری: نقش واسطه‌ای باورها، نگرش و نیت کاربرد ICT دانشجویان

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ مهدیه السادات حسینی زیدآباد؛ الهام محمودآبادی

دوره 16، شماره 2 ، فروردین 1401، ، صفحه 307-322

https://doi.org/10.22061/tej.2022.7779.2574

چکیده
  پیشینه و اهداف: شواهد پژوهشی نشان می­دهد فناوری به‌طور مؤثری در کلاس­های درس به‌کار برده نمی­شود و اساتید زیادی هستند که احساس می­کنند آمادگی به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را ندارند. این واقعیت یک اعلام خطر برای اساتید است؛ زیرا کاربرد فناوری در کلاس درس به‌طور بی­صدا و خاموش بر فرایندها و پیامدهای آموزشی تأثیر ...  بیشتر

آموزش الکترونیکی
تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان

لوئیزا دهیادگاری؛ سمیه خواجه حسنی

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، ، صفحه 583-590

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4521.2081

چکیده
  پیشینه و اهداف: از آنجا که آینده جهان بر پایه علم وفناوری استوار استو  ارتقاء سطح علمی، عاملی بسیار مهم و سازنده در سرنوشت کشور به شمار می­آید و نیاز اساسی کشورهای در حال توسعه  محسوب می­شود، چنانچه بتوان علل افزایش یا کاهش سطح علمی دانشجویان را شناسایی کرد و در زمینه گسترش یا کاهش این علل برآمد، مطمئناً جوانان درآینده نسبت ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
اثربخشی خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی بر یادگیری دانشجویان: مرور نظام مند

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی

دوره 14، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22061/jte.2018.4047.1985

چکیده
  پیشینه و اهداف: باوجود ظهور و پیشرفت فناوری­های نوین و به دنبال آن تغییر روش زندگی در دهه ­های اخیر، سیستم‌های آموزش همان روش آموزش سنتی خود را حفظ کرده و خود را مطابق با ویژگی ­های نسل دیجیتال تغییر نداده­اند. این در حالی است که ویژگی ­های اهالی دیجیتال بر روش­های یاددهی-یادگیری آن­ها نیز مؤثر بوده است. یکی از جدیدترین ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
تأثیر آموزش روش شش کلاه تفکر دوبونو در بهبود مهارت شناختی دانشجویان کشاورزی در درس کارآفرینی

بیژن ابدی

دوره 14، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22061/jte.2018.4233.2032

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از چالش‏های اساسی در نظام درسی آموزش عالی این است که دانشجویان از مهارت تفکر، استدلال و اندیشه‏ ورزی برخوردار نیستند. به ویژه این مسئله، در موقعیت‏‏هایی خود را نشان می‏دهد که از فراگیران انتظار می‏رود با قدرت خلاقیت و ابداع، به نقد و بازطراحی اندیشه ها و افکار قدیمی بپردازند و حتی ایده‏ ها و نظریات جدید ...  بیشتر

تبیین ویژگی‌های محتوای آموزشی با تأکید بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و مقایسه آن با وضع موجود در دانشگاه هرمزگان

مرتضی خوارزمی؛ حسین زینلی پور؛ اقبال زارعی

دوره 14، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 199-209

https://doi.org/10.22061/jte.2018.4002.1995

چکیده
  پیشینه و اهداف: در حـال حاضـر، توسـعه کـارآفرینی هـسته برنامه‌های توسعه کشورها است. از این رو سرمایه­گذاری در قابلیت‌های کـارآفرینی منـابع انسانی جایگاه ویژه‌ای دارد. انتظار می‌رود دانشگاه‌ها در توسعه قابلیت‌های کارآفرینی، نقش محوری ایفا نمایند. از دانشگاه‌ها انتظار می‌رود که در کشور، با یک جریان نوآور، قابلیت‌های کارآفرینی ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب السادات مصطفوی

دوره 13، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 165-177

https://doi.org/10.22061/jte.2018.3184.1809

چکیده
  پیشینه و اهداف: ارزشیابی کیفیت نظام یاددهی- یادگیری، فرایندی است که به منظور بهبود کیفیت و افزایش رضایت ذینفعان  از برنامه های یادگیری الکترونیکی انجام می شود و همسو با توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی دانشگاهی، توجه به ارزشیابی کیفیت این دوره ها از چند جهت اهمیت یافته است. اول اینکه مدیران و دست اندرکاران این دوره ها برای افزایش ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عمومی
بررسی درک دانشجویان از فرایند اثبات ریاضی بر اساس مدل مژیا راموس و همکاران

ابراهیم ریحانی؛ فاروق فتح‌الهی؛ فهیمه کلاهدوز

دوره 10، شماره 2 ، فروردین 1395، ، صفحه 121-132

https://doi.org/10.22061/tej.2016.493

چکیده
  استدلال و اثبات در آموزش ریاضیات در همة مقاطع تحصیلی از مدرسه تا دانشگاه از اهمیت خاصی برخوردار است و درک و فهم ریاضی بدون تأکید بر استدلال و اثبات تقریباً غیر ممکن است. در این مطالعه که به روش توصیفی از نوع زمینه‌یابی انجام گرفته است، هدف مقاله، بررسی درک و فهم دانشجویان از فرایند اثبات ریاضی می‌باشد. نمونة مورد مطالعه، 170 نفر از دانشجویان ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
رابطه استفاده از نرم‌افزارهای وایبر، لاین و اینستاگرام با سواد زیست‌محیطی دانشجویان

مهدیه رضائی؛ سید محمد شبیری

دوره 9، شماره 3 ، تیر 1394، ، صفحه 175-185

https://doi.org/10.22061/tej.2015.350

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آشنایی با آگاهی، نگرش و رفتارهای زیست‌محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی و بررسی میزان تأثیر کاربرد فناوری­های وایبر، لاین و اینستاگرام بر این متغیرهاست. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش جامعه آماری عبارت بود از  26701 نفر دانشجویان ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
مقایسه میزان خودکارآمدی مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم در به کارگیری فناوری اینترنت و عوامل موثر برآن

ناهید بی بی عشرت زمانی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ امین محمدی؛ حسن ببری

دوره 7، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 159-173

https://doi.org/10.22061/tej.2013.152

چکیده
  این پژوهش ابتدا به بررسی میزان خودکارآمدی دانشجویان و مدرسان مراکز تربیت معلم شهر اصفهان در استفاده از اینترنت و سپس به مقایسه آنها و عوامل موثر بر آن می پردازد. روش پژوهش توصیفی -پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان و مدرسان مراکز تربیت معلم شهر اصفهان بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته و جهت سنجش روایی ابزار، از ...  بیشتر