دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، زمستان 1398، صفحه 289-520 
1. اثربخشی خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی بر یادگیری دانشجویان: مرور نظام‌مند

صفحه 291-304

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی


4. رابطه تکالیف برانگیزنده با تاب آوری تحصیلی : نقش واسطه ای اهداف تبحری و ادراک شایستگی

صفحه 325-334

شراره میرزائی؛ علیرضا کیامنش؛ الهه حجازی؛ شکوه السادات بنی جمالی


12. اعتباریابی مقیاس الکترونیکی و چاپی سنجش ویژگی های بومیان دیجیتال

صفحه 423-431

خدیجه علی آبادی؛ علی دلاور؛ محمدرضا نیلی احمد آبادی؛ مریم ایزی


14. اینترنت اشیاء؛ سامانه‌ای برای بهبود نظام آموزش عالی

صفحه 447-458

علی محمد احمدوند؛ احمد محجوبیان؛ فاطمه نصرالهی‌نیا؛ حسین نصیری