فصلنامه علمی
یادگیری الکترونیکی
سیمای پژوهش‌های حوزه موک در ایران و جهان

فاطمه شرزه ئی؛ نازیلا خطیب زنجانی؛ مرجان معصومی فرد؛ محمد رضا سرمدی؛ نصیبه پوراصغر

دوره 17، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 265-278

https://doi.org/10.22061/tej.2023.9026.2774

چکیده
  پیشینه و اهداف: تغییرات و رویکردهای جدید ایجاد شده توسط کووید 19 و حرکت شتابان به دنیای دیجیتال در آموزش، موجب رشد مهارت­ های فناورانه و یادگیری خودراهبر در دانش ­آموزان و دانشجویان شد. این امر منجر به استفاده از مدل­ های یادگیری جدیدی با استفاده از فناوری­ هایی مانند موک (دوره ­های آنلاین باز انبوه) شده است. بهره­ برداری بهینه ...  بیشتر

محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
تأثیر محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه و غنی شده ی مبتنی بر وب بر تعامل عناصر آموزشی

حسین مرادی مخلص؛ جمشید حیدری؛ وحید صالحی؛ نسیبه پوطی

دوره 11، شماره 3 ، تیر 1396، ، صفحه 223-233

https://doi.org/10.22061/tej.2017.682

چکیده
  عنصر تعامل یکی از عناصر تأثیرگذار بر یادگیری در محیط‌های یادگیری الکترونیکی است. هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر محیط‌های یادگیری مبتنی بر رایانه و یادگیری غنی‌شدة مبتنی بر وب بر عناصر شش‌گانة تعامل (دانشجو– دانشجو، دانشجو–استاد، دانشجو– محتوا، استاد– استاد، استاد– محتوا و محتوا–محتوا) در فرایند آموزش درس بهداشت ...  بیشتر

محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
رابطه تعامل، یادگیری خودتنظیمی با رضایتمندی از تحصیل در مدارس هوشمند

مهرانگیز علی نژاد؛ نسیم سعید

دوره 9، شماره 3 ، تیر 1394، ، صفحه 213-222

https://doi.org/10.22061/tej.2015.353

چکیده
  چند سالی است که نهضت هوشمندسازی مدارس در ایران آغاز شده است و با توجه به آمار و ارقام اعلام شده، این امر با سرعت و به طور وسیعی در سطح کشور در حال گسترش است. با توجه به اینکه فناوری به خودی خود توانایی یادگیری دانش­آموزان را افزایش نمی­دهد و برای ایجاد محیطی که یادگیری دانش­آموزان را تقویت کند، شرایطی لازم است؛ بر این اساس هدف این ...  بیشتر

فناوری آموزش- تربیت معلم
بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه های مجازی از مهارت های تدریس در این دوره ها

فرهاد سراجی؛ رضا موحدی؛ منیر سیاحت خواه

دوره 8، شماره 4 ، مهر 1393، ، صفحه 245-257

https://doi.org/10.22061/tej.2014.10

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه­های مجازی ایران با مهارت­های تدریس در این دوره­هاست. مدرسان مجازی برای تدریس اثربخش در محیط مجازی به مهارت های متنوعی نیاز دارند که با توجه به ویژگی­های این محیط، غالبا با مهارت­های تدریس در محیط حضوری تفاوت دارند. در این پژوهش مدل واسطه الکترونیکی سالمن (2004) به عنوان مدل ...  بیشتر

معماری
رویکرد کیفی در آموزش نظری معماری، مفهوم مکان در کلاس درس سیر اندیشه ها

آرزو صدوقی؛ غلامحسین معماریان؛ سید محسن فاطمی؛ حسام کمالی پور

دوره 5، شماره 3 ، تیر 1390، ، صفحه 133-143

https://doi.org/10.22061/tej.2011.232

چکیده
  آموزشهای نظری خصوصا در رشته های هنر و معماری در دوره تحصیلات تکمیلی متوجه نظریات پایه اندیشمندان در شاخه های مختلف این رشته ها بوده که اغلب به شکل خطی و یک سویه از دانش مکتوب در کلاسهای درس انتقال داده می شود. هدف این تحقیق، در نقد روشهای کمی رایج، خطی و یک سویه در کلاس نظری، پیشنهاد روش کیفی است که بتواند با مشارکت مستقیم دانشجویان، ...  بیشتر