فصلنامه علمی
محیط یادگیری
مطالعۀ فراهم‌سازی‌‌های یادگیری کودکان در محیط‌های شهری و روستایی شهرستان‌های مشهد و شیروان

اسماعیل ضرغامی؛ سیدمحمد بهروز

دوره 15، شماره 4 ، مهر 1400، ، صفحه 801-814

https://doi.org/10.22061/tej.2021.4483.2072

چکیده
  پیشینه و اهداف: چشم‌اندازهای علمی میان‌رشته‌ای یادگیری را به مثابه بخشی از فرایند شکل دادن به فیزیولوژی، ریخت‌شناسی و رفتار فرد در محدوده‌ی مرزهای ذات زیستی ارگانیسم، برای تطبیق یافتن با محیط تعریف کردند. که برای کودکان جوامع پیش‌ازمدرن به واسطۀ بازی، کاوش و مشارکت در زمینه‌های بامعنای اجتماعی، در طول دورۀ مدید پیش از بلوغ رخ ...  بیشتر

محیط یادگیری
شاخص های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری

فاطمه ابراهیم زاده؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ سعید نوروزیان ملکی؛ سعید پیری

دوره 15، شماره 1 ، دی 1399، ، صفحه 191-205

https://doi.org/10.22061/tej.2020.6244.2366

چکیده
  پیشینه و اهداف: تغییرات ایجاد شده در نوع زندگی موجب قطع تدریجی ارتباط کودکان با طبیعت و فضاهای باز شده است و مدارس یکی از مهم‌ترین فضاها برای برقراری دوباره این ارتباط می‌باشند؛ چرا که دومین مکانی است که کودکان پس از خانه زمان زیادی را در آن سپری می­کنند و اکثر فعالیت‌های حرکتی روزانه‌ کودکان در طول روز در آن انجام می‌شود. در تحقیق ...  بیشتر

محیط یادگیری
شناسایی عوامل طبیعی ارزشمند به روش VPS1 از نظر کودکان به منظور ارایه چهارچوبی برای سازماندهی فضایی حیاط مدرسه

نسرین احمدپورسامانی؛ علیرضا فارسی محمدی پور؛ سیدمحمد بهروز

دوره 13، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22061/jte.2018.3212.1816

چکیده
  پیشینه و اهداف: پرداختن به موضوع شناسایی عناصری از طبیعت که از نظر کودکان دارای اهمیت­اند و موجب افزایش خلاقیت کودکان می­شوند. به گونه­ای که بتوان این عناصر را در یک چهارچوب کلی ارائه کرد تا طراحان و معماران بتوانند با استناد بر آن، اهم مفاهیم و موارد مورد نیاز در طراحی، این فضاها را در نظر بگیرند و آن­ها را اعمال کنند. البته ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
چارچوبی برای طراحی فضای باز در مراکز آموزشی کودکان بر اساس (Seven Cs) با تأکید بر ارتقای یادگیری

مهدی خاک‌زند؛ سعید بابایی

دوره 10، شماره 4 ، مهر 1395، ، صفحه 305-318

https://doi.org/10.22061/tej.2016.552

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه‌ی راه­کاری برای طراحی فضای باز در محیط‌های آموزشی کودکان با تأکید بر ارتقای یادگیری بوده است. راه­کاری که برخلاف سایر تحقیقات تنها به یک عامل نپرداخته و متشکل از مجموعه‌ای از مهم‌ترین عوامل کاربردی برای طراحان در این زمینه می­باشد. ابتدا با شناخت مؤلفه‌های مؤثر بر فضای باز مختص کودکان و ارتباط آن ...  بیشتر