فصلنامه علمی
سواد اطلاعاتی
1. بررسی جایگاه سواد اطلاعاتی در کتاب‌های درسی فارسی و نگارش دوره اول متوسطه

سمیرا کلواری جانکی؛ عظیمه سادات خاکباز؛ مریم پورجمشیدی

دوره 16، شماره 1 ، زمستان 1400، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2021.6544.2411

چکیده
  پیشینه و اهداف: سواد اطلاعاتی عبارتست از ایجاد توانایی در افراد تا بتوانند تشخیص دهند چه وقت به اطلاعات نیاز دارند و همچنین توانایی ذخیره کردن اطلاعات، ارزشیابی و استفاده مؤثر از آن را در زمان نیاز داشته باشند. آموزش سواد اطلاعاتی از طریق برنامه درسی یکی از مسایلی است که در سال­های اخیر مورد توجه برنامه ریزان درسی قرار گرفته است. ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
2. ارتباط سواد اطلاعاتی معلمان ‌با نگرش به یادگیری مجازی در دوره‌ پاندمی کووید-19

سعید کدخدا؛ ناصر ناستی زایی

دوره 16، شماره 1 ، زمستان 1400، ، صفحه 135-146

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2021.7936.2598

چکیده
  پیشینه و اهداف: پس از اعلام وضعیت اضطراری ناشی از ویروس کرونا در اواخر سال 2019  کشورها برای کنترل این ویروس، دست به اقداماتی از قبیل قرنطینه کامل و یا اجرای فاصله اجتماعی زدند. یکی از اقدامات کشورها در حوزة ‌ آموزش از جمله کشور ما ایران تعطیلی مدارس و مراکز آموزش عالی بود. با تعطیلی مدارس و مراکز آموزش عالی، دغدغۀ تدوین و اجرای برنامه‌های ...  بیشتر

آموزش الکترونیکی
3. سواد اطلاعاتی مبتنی بر مووک در اعضای هیأت علمی: (مطالعه موردی؛ دانشگاه الزهرا (س))

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد صادق کریمی مهرآبادی

دوره 15، شماره 3 ، تابستان 1400، ، صفحه 491-502

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2021.7192.2507

چکیده
  پیشینه و اهداف: مووک‌ها به‌عنوان یک فرم از شیوة آموزش الکترونیکی، توانایی و ظرفیت زیادی در یادگیری و آموزش دارند؛ به‌طوری‌که می‌توانند نیازهای مختلف گروه متنوعی از یادگیرندگان را برطرف کنند. از این رو، دانشگاه‌ها می‌توانند از آن به‌عنوان ابزار آموزشی اثربخش در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خود، بهره برده و به بهبود کیفیت آموزش در ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
4. اثربخشی خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی بر یادگیری دانشجویان: مرور نظام مند

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4047.1985

چکیده
  پیشینه و اهداف: باوجود ظهور و پیشرفت فناوری­های نوین و به دنبال آن تغییر روش زندگی در دهه ­های اخیر، سیستم‌های آموزش همان روش آموزش سنتی خود را حفظ کرده و خود را مطابق با ویژگی ­های نسل دیجیتال تغییر نداده­اند. این در حالی است که ویژگی ­های اهالی دیجیتال بر روش­های یاددهی-یادگیری آن­ها نیز مؤثر بوده است. یکی از جدیدترین ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
5. بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان

عادل زاهد بابلان؛ سوران رجبی

دوره 5، شماره 3 ، تابستان 1390، ، صفحه 203-211

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2011.280

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بود. حجم نمونه مطالعه حاضر 400 نفر دانشجوی دختر و پسر در 4 گروه دانشجویان (سال اول، دوم، سوم و چهارم) به نسبت هر دانشکده بود که به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از بین کلیه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی در رشته‌های مختلف تحصیلی در سال تحصیلی 89-1388 انتخاب ...  بیشتر