فصلنامه علمی
تربیت معلم
1. مقایسه فرسودگی شغلی در بین دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی و مدرسان زبان آموزشگاههای خصوصی

مهسا بهرامی؛ شهاب مرادخانی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 626-637

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3542.1890

چکیده
  پیشینه و اهداف: فشار شغلی یکی از مهمترین دلایلی است که موجب کاهش بازدهی و کیفیت آموزش می شود. استرس یا فشار شغلی خود نیز می­تواند نتیجه عوامل مختلفی مانند کمبود منابع مورد نیاز، متزلزل بودن موقعیت شغلی و... باشد که متعاقباً و به تدریج موجب بروز پیامدهای منفی کوتاه یا بلند مدت همراه با شاخصه­های فیزیولوژیک خواهد شد. فرسودگی شغلی نیز ...  بیشتر

فناوری آموزش- تربیت معلم
2. نگرش مدرسان زبان‌های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان

فروزان ده باشی شریف؛ بهمن زندی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ سید محمد ضیاءحسینی؛ احمد علی پور

دوره 6، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.207

چکیده
  : آشنایی مدرسان زبان خارجی با کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش زبان می­تواند نقش بزرگی در بهبود آموزش زبان خارجی در سطح دانشگاه­های کشور ایفا کند. در مقاله حاضر میزان شناخت مدرسان آموزش زبان خارجی، در استفاده از فناوری اطلاعات در رشته آموزشی خود، دیدگاه آنها نسبت به امکانات موجود در محل خدمتشان و میزان آمادگی ذهنی استادان زبان برای ...  بیشتر