فصلنامه علمی
اموزش الکترونیکی- مجازی
1. تاثیر استفاده از کتاب تعاملی بر یادگیری و یادداری هنرجویان

سوسن مهرزاد؛ زینب گلزاری؛ زهرا طالب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1397

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3657.1946

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از کتاب تعاملی بر یادگیری و یادداری هنرجویان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل هنرجویان هنرستان امام حسن مجتبی (ع) پایه دهم در سال تحصیلی 97-1396 می باشد که از این تعداد حجم نمونه 60 نفر ( 30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه گواه ) که به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح ...  بیشتر

کاربرد فناوری های نوظهور در آموزش
2. تأثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده تعاملی بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی

سید علی فارغ؛ میلاد جعفری سیسی

دوره 14، شماره 3 ، تابستان 1399، ، صفحه 571-582

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4656.2099

چکیده
  پیشینه و اهداف: آموزش در زندگی بشر نقشی اساسی دارد. آموزش علوم تجربی در دوران تحصیل با اینکه از اهم موضوعاتی است که بایستی همراه با تجربه مستقیم دانش‌آموز همراه باشد، در بسیاری مواقع به دلیل محدودیت‌های مکانی، زمانی و یا ریالی تنها مبتنی بر کتب سنتی و رسانه‌های تک‌بعدی موجود در آن‌ها صورت می‌پذیرد. با گسترش فن‌آوری‌های نوین، فرصت‌های ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره ابتدایی
3. تأثیر آموزش چندرسانه‌ای قرآن بر میزان یادگیری و یادداری درس قرآن دانش‌آموزان پسر با نیازهای ویژة ذهنی پایه ششم ابتدایی

حسین پناهی؛ سعید موسوی پور

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1395، ، صفحه 319-327

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.553

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر چندرسانه‌ای قرآن بر میزان یادگیری و یادداری بخش بخش خواندن کلمات، روخوانی و روان‌خوانی آیات دانش‌آموزان پسر با نیازهای ویژه ذهنی پایة ششم ابتدایی شهر اراک انجام شد. روش تحقیق از نوع شبه­تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و تعداد شرکت‌کنندگان در پژوهش 18 نفر از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه ذهنی آموزشگاه ...  بیشتر