فصلنامه علمی
تربیت معلم
1. تبیین اهداف برنامه درسی مبتنی بر تربیت معلم پژوهنده در دانشگاه فرهنگیان

حسین عابدینی علوی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ محمد رضا نیستانی؛ محمد جواد لیاقت دار

دوره 15، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 395-408

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.6409.2391

چکیده
  پیشینه و اهداف: هدف از آموزش معماری، آماده‌سازی ‌‌‌‌فارغ‌التحصیلان ‌این رشته برای کارایی عمومی ‌در ‌این زمینه است. این در حالی است که بسیاری از فارغ‌التحصیلان معماری که جذب بازار کار می‌شوند، شکافی عمیق میان آنچه در دانشکده آموخته‌‌اند و آنچه در فعالیت حرفه‌ای انجام می‌شود، مشاهده می‌کنند.در‌ این تحقیق، ‌‌ارزیابی دامنه ...  بیشتر

تربیت معلم
2. مقایسه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم سابق و سایر دانشگاهها

حسین واحدی کوجنق؛ ناصر کریمی؛ رسول رضایی؛ ایوب اسماعیل پور

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، ، صفحه 347-356

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3134.1793

چکیده
  پیشینه و اهداف: در آرمان­های مطرح شده از طرف صاحب­نظران برای نظام­های تعلیم و تربیت در قرن بیست و­یکم، از معلم به عنوان تکیه­گاه هر تغییر و تحولی یاد می­شود. صلاحیت مجموعه­ای از دانش، مهارت و توانایی­های یک شغل خاص است که باعث می­شود، فرد در انجام وظایف به موفقیت دست پیدا کند. درتحقیقات آموزشی اخیر، اصطلاح صلاحیت حرفه­ای ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
3. مقایسه میزان خودکارآمدی مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم در به کارگیری فناوری اینترنت و عوامل موثر برآن

ناهید بی بی عشرت زمانی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ امین محمدی؛ حسن ببری

دوره 7، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 159-173

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.152

چکیده
  این پژوهش ابتدا به بررسی میزان خودکارآمدی دانشجویان و مدرسان مراکز تربیت معلم شهر اصفهان در استفاده از اینترنت و سپس به مقایسه آنها و عوامل موثر بر آن می پردازد. روش پژوهش توصیفی -پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان و مدرسان مراکز تربیت معلم شهر اصفهان بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته و جهت سنجش روایی ابزار، از ...  بیشتر

شایستگی حرفه ای معلمان
4. ارزیابی شیوه‌های آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در نظام آموزش عالی کشور

علیرضا فراهانی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ سید مصطفی شریف خلیفه سلطانی

دوره 4، شماره 4 ، پاییز 1389، ، صفحه 287-301

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.321

چکیده
  با توجه به این که یکی از راه­های توسعه آموزش و پرورش، ایجاد زمینه­های مناسب برای آموزش و تربیت معلمان کارآمد     می­باشد، پژوهش حاضر به ارزیابی شیوه­های آموزش و تربیت معلمان مدارس ابتدایی پرداخته است. برای انجام این پژوهش از روش مطالعه کمّی و کیفی استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس ابتدایی، کارشناسان و ...  بیشتر