فصلنامه علمی
فناوری آموزش- یادگیری تلفیقی
ارائه الگوی مفهومی تربیت هنری فناورانه برای پرورش مهارت‏های موردنیاز افراد در قرن 21

زهره کرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22061/tej.2024.10045.2931

چکیده
  پیشینه و اهداف: انسان‏ها، در قرن 21 با چالش‏های متعددی مواجه هستند که برای غلبه بر آن‏ها باید مهارت‏هایی را کسب کنند. برخی از ابزارها مانند هنر و فناوری، قابلیت‏های منحصر به فردی برای تربیت ایجاد می‏کنند که از آن‌ها می‏توان برای رویارویی با چالش‏های قرن 21 استفاده کرد. هدف از این مقاله، تشریح رویکرد تربیت هنری فناورانه ...  بیشتر

محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
ارائه‌ چارچوبی برای طراحی محیط ‏های یادگیری الکترونیکی و مجازی براساس اصول و معیارهای انعطاف‏ پذیری شناختی

زهره کرمی

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1402، ، صفحه 783-796

https://doi.org/10.22061/tej.2023.9686.2885

چکیده
  پیشینه و اهداف: به‌منظور حل مشکل آموزش در حوزه‏ های پیچیده و بدون ‏ساختار، اسپیرو و همکارانش، نظریه‌ انعطاف ‏پذیری شناختی را ارائه دادند و در آن، از شکل‏های چندگانه‌ مدل‏های پداگوژیکی، تشبیه ‏ها و تمثیل‏ ها و نمایش ‏های متعدد اطلاعات، طرفداری کرده ‏اند. انعطاف‏پذیری شناختی، توانایی انسان برای سازگاری با استراتژی‏ ...  بیشتر