فصلنامه علمی
آموزش الکترونیکی
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل‌سازی با نرم‌افزار شبیه‌ساز کامسول بر اصلاح سوء تفاهم‌ها و کج فهمی‌های مفاهیم فیزیک الکتریسیته

فاطمه خدادادی آزادبنی؛ جواد کمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

https://doi.org/10.22061/tej.2024.10084.2982

چکیده
  پیشینه و اهداف: موضوع الکتریسیته اغلب یک مفهوم چالش برانگیز و انتزاعی در فیزیک در نظر گرفته می‌شود. یادگیری مفاهیم علمی غیر شهودی می‌تواند برای دانش آموزان چالش برانگیز باشد، زیرا آنها اغلب تصورات نادرستی در مورد پدیده‌های طبیعی دارند که آنها را به سمت خطا سوق می‌دهد. شناسایی و اصلاح باورهای غلط فیزیک الکتریسیته برای ارتقای یادگیری ...  بیشتر