فصلنامه علمی

آ

 • آتشک، محمد تأثیر میزان شناخت و کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرایند یادگیری دانش آموزان [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 11-21]

ا

 • ابراهیم زاده، عیسی بررسی تطبیقی دیدگاه‌های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 105-116]

 • احمدی، شهرام نانو فولادها (جدیدترین رویکردها به سمت آموزش و کاربردهای فناوری نانو در تولید انبوه فولادهای نانوساختار) [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 179-187]

 • احمدی شریف، محمود بررسی عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه های کارآفرین [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 47-61]

 • استکی، افسانه طراحی جدول زمانبندی خودکار برای دروس دانشگاهی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 23-37]

 • اسماعیل پور، ایوب یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین به کمک زمینه‌های کاربردی لیزر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 277-285]

 • اناری نژاد، عباس طراحی چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه های یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 93-103]

 • اوسطی، سعید علی تأثیر عوامل تنش‌زای شغلی بر عملکرد مراکز آموزش عالی [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 39-46]

ب

 • بالغی زاده، ساسان مطالعه موردی درباره باورهای یک معلم دوره آموزش پیش از خدمت راجع به نقش بازخورد تصحیح کننده [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 213-219]

 • بخشعلی زاده، شهرناز بازنمایی‌های چندگانه: فرایندی مهم در یاددهی و یادگیری کسر‌ها [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 239-249]

 • بدریان، عابد یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین به کمک زمینه‌های کاربردی لیزر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 277-285]

 • بیگدلی، ایمان نظریه هدف پیشرفت اجتماعی در آموزش مطالعه روایی و اعتبارسنجی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 167-177]

ث

 • ثمری، عیسی تأثیر میزان شناخت و کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرایند یادگیری دانش آموزان [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 11-21]

ح

 • حسینی، سید باقر ساماندهی فرآیند یادگیری از نظام آموزش از راه دور در رشته معماری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 201-212]

 • حیدری، هاجر استفاده از بازی‌های علمی در بهبود یادگیری مفاهیم مکانیک برای دانش‌آموزان متوسطه [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 251-260]

خ

 • خادمی، سیامک استفاده از بازی‌های علمی در بهبود یادگیری مفاهیم مکانیک برای دانش‌آموزان متوسطه [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 251-260]

 • خاک زند، مهدی قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 63-72]

د

 • داراب، بهناز ارزیابی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 83-92]

 • دلف عچرش، هادی تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 261-265]

ذ

 • ذاکری، علیرضا بررسی فرایندهای یاددهی- یادگیری در آموزش های فنی و حرفه ای [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 227-237]

 • ذاکری، علیرضا تأثیر آموزش فعال درس جمعیت و تنظیم خانواده در یادگیری دانشجویان فنی و مهندسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 151-157]

ر

 • رستگار پور، حسن تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 137-149]

 • رضایی، سعید مطالعه موردی درباره باورهای یک معلم دوره آموزش پیش از خدمت راجع به نقش بازخورد تصحیح کننده [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 213-219]

ز

 • زارع، حسین بررسی تطبیقی دیدگاه‌های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 105-116]

 • زمانی، بی بی عشرت بررسی تطبیقی دیدگاه‌های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 105-116]

 • زندی، بهمن بررسی تطبیقی دیدگاه‌های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 105-116]

 • زندی، بهمن تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 137-149]

س

 • ساکتی، پرویز طراحی چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه های یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 93-103]

 • سرمدی، محمد رضا تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 137-149]

ش

 • شاه وردی، حمیدرضا نانو فولادها (جدیدترین رویکردها به سمت آموزش و کاربردهای فناوری نانو در تولید انبوه فولادهای نانوساختار) [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 179-187]

 • شریف خلیفه سلطانی، سید مصطفی ارزیابی شیوه‌های آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در نظام آموزش عالی کشور [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 287-301]

 • شفایی، مینو اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان بر اساس مدل خلاقیت [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 117-124]

 • شکوه فر، علی نانو فولادها (جدیدترین رویکردها به سمت آموزش و کاربردهای فناوری نانو در تولید انبوه فولادهای نانوساختار) [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 179-187]

 • شمس، محمد علی برنامه‌های تعلیمی اساتید انگلیسی با اهداف ویژه در مقایسه با خواسته‌های تحصیلی دانشجویان: یک پروژه نیازسنجی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 159-165]

 • شمس اسفندآبادی، محمد یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین به کمک زمینه‌های کاربردی لیزر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 277-285]

 • شمسایی، سعیده برنامه‌های تعلیمی اساتید انگلیسی با اهداف ویژه در مقایسه با خواسته‌های تحصیلی دانشجویان: یک پروژه نیازسنجی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 159-165]

ص

 • صدرالاشرافی، مسعود بررسی فرایندهای یاددهی- یادگیری در آموزش های فنی و حرفه ای [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 227-237]

 • صفرزاده، حسین بررسی عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه های کارآفرین [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 47-61]

 • صفوی، سید علی اکبر طراحی چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه های یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 93-103]

ض

 • ضرابیان، فروزان تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 137-149]

ط

 • طالع پسند، سیاوش نظریه هدف پیشرفت اجتماعی در آموزش مطالعه روایی و اعتبارسنجی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 167-177]

ع

 • عبداللهی، سید مجید بررسی تطبیقی دیدگاه‌های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره‌های آموزش مجازی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 105-116]

 • عزیزیان، علی مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 1-9]

 • عظیمی، مریم قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 63-72]

 • علیجانی، فاتیما نظریه هدف پیشرفت اجتماعی در آموزش مطالعه روایی و اعتبارسنجی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 167-177]

 • عمل نیک، مرتضی صادق طراحی و ساخت یک سیستم آموزشی هوشمند جهت بهینه‌سازی و ارزیابی قابلیت ساخت طراحی و ایجاد تمام فرایندهای ممکن جهت ساخت قطعه و ارزیابی هر یک از فرایندهای ساخت [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 189-200]

ف

 • فراهانی، علیرضا ارزیابی شیوه‌های آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در نظام آموزش عالی کشور [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 287-301]

 • فرج اللهی، مهران تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 137-149]

 • فرنودی، علی استفاده از بازی‌های علمی در بهبود یادگیری مفاهیم مکانیک برای دانش‌آموزان متوسطه [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 251-260]

 • فیضی، محسن قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 63-72]

ق

 • قربانی سی سخت، زینب بازنمایی‌های چندگانه: فرایندی مهم در یاددهی و یادگیری کسر‌ها [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 239-249]

ک

 • کاردان، احمد آقا معیاری برای دسته‌بندی، امتیازدهی و استخراج از یادداشت‌‌برداری یادگیرندگان به منظور تولید محتوای آموزشی در سیستم یادگیری الکترونیکی [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 73-81]

 • کارگریان مروستی، غلامرضا بررسی عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه های کارآفرین [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 47-61]

 • کبودوند، محمد یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین به کمک زمینه‌های کاربردی لیزر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 277-285]

 • کرد نوقابی، رسول بررسی فرایندهای یاددهی- یادگیری در آموزش های فنی و حرفه ای [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 227-237]

 • کرمی گزافی، علیرضا مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 1-9]

گ

م

 • مدنی، رامین اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان بر اساس مدل خلاقیت [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 117-124]

 • مسعودیان، سولماز طراحی جدول زمانبندی خودکار برای دروس دانشگاهی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 23-37]

 • مظفر، فرهنگ قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 63-72]

 • منتظر، غلامعلی ارزیابی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 83-92]

 • منجمی، امیر حسن طراحی جدول زمانبندی خودکار برای دروس دانشگاهی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 23-37]

ن

 • نجاتی، رضا بهنجارسازی و اعتباریابی پرسش نامه سبک های زبان آموزی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 267-275]

 • نصر اصفهانی، احمدرضا ارزیابی شیوه‌های آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در نظام آموزش عالی کشور [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 287-301]

 • نعمت بخش، ناصر طراحی جدول زمانبندی خودکار برای دروس دانشگاهی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 23-37]

 • نوربهبهانی، سید فخر الدین معیاری برای دسته‌بندی، امتیازدهی و استخراج از یادداشت‌‌برداری یادگیرندگان به منظور تولید محتوای آموزشی در سیستم یادگیری الکترونیکی [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 73-81]

 • نوروزی، فرزانه بازنمایی‌های چندگانه: فرایندی مهم در یاددهی و یادگیری کسر‌ها [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 239-249]

 • نوری، نوشین استفاده از بازی‌های علمی در بهبود یادگیری مفاهیم مکانیک برای دانش‌آموزان متوسطه [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 251-260]

و

 • وزیری، وحید ساماندهی فرآیند یادگیری از نظام آموزش از راه دور در رشته معماری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 201-212]

ه

 • هاشم نژاد، هاشم ساماندهی فرآیند یادگیری از نظام آموزش از راه دور در رشته معماری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 201-212]

ی

 • یونسی، جلیل مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 1-9]